Zarezerwuj odbiór Najszybciej zarezerwujesz odbiór online - tak jak 81% naszych klientów

Definicja umowy deweloperskiej

W artykule szczegółowo wyjaśniamy definicję umowy deweloperskiej oraz do czego zobowiązuje dewelopera.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych?
Zamów analizę prawna

Definicja umowy deweloperskiej

Definicję umowy deweloperskiej znajdziemy w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego. Ustawa ta potocznie jest nazywana ustawą deweloperską. 

Artykuł 3 ustęp 5 wspomnianej ustawy określa, że umowa deweloperska to umowa na podstawie, której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa:

  • odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
  • użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
  • własności domu jednorodzinnego posadowionego na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość,

a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Forma umowy deweloperskiej 

Ustawa deweloperska obliguje do tego, aby umowa deweloperska została sporządzona w formie notarialnej. Najpoważniejszą konsekwencją niezachowania tej formy jest jej nieważność. Umowa podpisana w innej formie, niż forma notarialna może sugerować, że deweloper nie zastrzega dla umowy deweloperskiej formy aktu notarialnego. Najpoważniejszą konsekwencją niezachowania tej formy jest jej nieważność. Umowa podpisana w innej formie, niż notarialna powoduje jej nieważność.

Więcej o formie umowy deweloperskiej pisaliśmy tutaj.

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Jako przyszły nabywca powinieneś zapoznać się z jego treścią w pierwszej kolejności. W przeciwieństwie do umowy deweloperskiej jest on sporządzony w zwykłej formie. Jeżeli informacje w nim zawarte zostaną zmienione do czasu podpisania umowy deweloperskiej, to informacja o zmianach powinna znaleźć się w podpisywanej umowie. Analiza prospektu informacyjnego pozwala wstępnie i w  łatwy sposób określić czy inwestycja, którą prowadzi deweloper jest godna uwagi. 

Inna rodzaje umów z deweloperem

Niekażda umowa zawierana z deweloperem wymaga formy notarialnej. Do takich umów zaliczyć można umowy rezerwacyjne i umowy przedwstępne (zobowiązujące do podpisania umowy deweloperskiej). Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby i te umowy zostały zawarte w formie aktu notarialnego. Natomiast należy podkreślić, że nienotarialna forma tych umów nie stoi w opozycji z ustawą deweloperską. 

Więcej o rodzajach umów zawieranych z deweloperem  z deweloperem znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz sprawdzić umowę cywilno-prawną lub akt notarialny proponowany przez dewelopera to prawnicy firmy Pewny Lokal mają szczególne doświadczenie w sprawdzaniu umów deweloperskich, przedwstępnych i przenoszących własność . W razie pytań, pisz na adres: kontakt@pewnylokal.pl lub dzwoń na naszą infolinię.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 5 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Kupujesz mieszkanie od dewelopera?

Zobacz wywiad z ekspertem Pewny Lokal o najważniejszych kwestiach prawnych związanych z zakupem mieszkania

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka