Deweloper akt własności

Na co warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy przyrzeczonej z deweloperem.
Potrzebujesz pomocy prawnika przy podpisaniu umowy przenoszącej własność z deweloperem?

Umowa przenosząca własność nieruchomości (zwana też umową przyrzeczoną) to ostatni z etapów procesu kupna mieszkania (lub domu) od dewelopera. Wbrew pozorom podpisanie takiej umowy nie jest wcale zwykłą formalnością, dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych prawników przy podpisywaniu umowy przyrzeczonej z deweloperem.

Przy okazji podpisywania aktu przeniesienia własności deweloper może "przemycić" na nabywcę niekomfortowe czy wręcz niebezpieczne klauzul. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Umowa przyrzeczona z deweloperem - na co zwrócić uwagę

1) Przynależności

Podpisując z deweloperem umowę przeniesienia własności warto upewnić się, że na nabywcę jest przenoszone prawo do wszystkich przynależności, jakie - zgodnie z umową deweloperską - zobowiązał się przenieść deweloper. Kwestia prawnego statusu przynależności zwykle należy do jednej z najtrudniejszych przy podpisywaniu umowy przenoszącej własność. W zależności od rodzaju inwestycji deweloperskiej przynależności mogą być sprzedawane przez dewelopera jako "standardowe" przynależności wpisane do księgi wieczystej mieszkania, jako część nieruchomości wspólnej (powstaje wtedy konieczność zawarcia tzw. umowy quoad usum), czy też jako udział we współdzielonym przez mieszkańców lokalu użytkowym.

2) Hipoteka

Przy podpisywaniu umowy przenoszącej własność warto zadbać oczywiście o bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu. W umowie powinny zatem znaleźć się odpowiednie klauzule/zapisy/załączniki, które powodują, że obciążająca grunt dewelopera hipoteka nie przeniesie się na wyodrębnione mieszkanie/dom.

3) Rękojmia

Dla niezbyt uczciwych deweloperów podopisywanie umowy przenoszącej własność może być dobrym momentem na wyłączenie lub ograniczenie swoich obowiązków z tytułu rękojmi (za wady prawne i techniczne lokalu). Analizując umowę przeniesienia własności warto zatem upewnić się, że taka umowa nie ogranicza praw nabywcy z tytułu rękojmi.

4) Wady zidentyfikowane podczas odbioru technicznego

Jeśli do momentu przeniesienia własności mieszkania, deweloper nie usunął wad i usterek zidentyfikowanych przy odbiorze technicznym, istnieje ryzyko, że umowa przenosząca własność zwolni lub ograniczy dewelopera z obowiązków usunięcia niedoróbek. Jednym z możliwych rozwiązań jest "przepisanie" przez notariusza protokołu odbioru technicznego i zobowiązanie dewelopera w akcie notarialnym do naprawy wad (np. pod rygorem bezkosztowego odstąpienia przez nabywcę od umowy). 

5) Przekazanie kluczy i opłaty 

Umowa przenosząca własność jest też momentem na uregulowanie kwestii przejścia na nabywcę ciężarów związanych z posiadaniem nieruchomości (a więc obowiązkiem ponoszenia opłat dla dostawców mediów, opłat do wspólnoty oraz podatków i opłat publicznoprawnych). Analizując taką umowę, warto upewnić się, że "rozłożenie" na nabywcę i dewelopera opłat jest sprawiedliwe i zgodne z ustawą deweloperską.

Powyższe punkty są jedynie przykładami elementów, na które warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy przenoszącej własność deweloperem. Inne wrażliwe kwestie dotyczą m.in. płatności, czy kwestii zarządu wspólnotą. Przy analizie umowy przenoszącej własność warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Nasza firma oferuje usługę sprawdzenia umowy przenoszącej własność wraz z telefoniczną konsultacją za cenę 500 zł (cena uwzględnia VAT). Zachęcamy do kontaktu.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość od dewelopera i podpisać z nim umowę?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak odebrać mieszkanie lub dom od dewelopera?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 4 opinii.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka