Kredyt a umowa deweloperska - co najpierw?

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu umowy z deweloperem?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Kredyt a umowa deweloperska lub rezerwacyjna

Mniej więcej połowa mieszkań w Polsce jest kupowana za pieniądze pożyczone od banków. Przeczytaj poniższy artykuł, w którym doradzamy, jak wygląda kwestia uzyskania kredytu przy podpisaniu z deweloperem umowy deweloperskiej oraz dlaczego warto wykonać analizę umowy kredytowej. Zapraszamy do lektury.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej?

Zamów pomoc doświadczonego adwokata!

 • W umowie deweloperskiej średnio znajdujemy kilka bardzo niebezpiecznych dla nabywcy klauzul.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów deweloperskich.
 • Deweloperzy po naszej interwencji zmieniają niebezpieczne postanowienia umowne.

Gwarancja wyłapania niebezpiecznych klauzul.
Doświadczeni adwokaci.
Analizy umów nawet w 24 h.

Zamów analizę

W artykule opisujemy relacje pomiędzy kredytem a umową deweloperską. Artykuł nie wyczerpuje jednak tej tematyki, a jego lektura nie zabezpieczy nas w pełni przed podpisaniem umowy deweloperskiej, która nie uwzględnia etapu procesu kredytowego, w którym obecnie się znajdujemy.

Prawnicy firmy Pewny Lokal znają się na prawie nieruchomości i chętnie doradzą Państwu, jak zabezpieczyć się przed podpisaniem niekorzystnej umowy nabycia nieruchomości., a także zweryfikują zapisy umowy kredytowej. Zachęcamy do kontaktu.

Umowa deweloperska przed kredytem

Podstawowym problemem dla nabywców mieszkań jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej od banku. Żaden bank nie udziela kredytu pochopnie. Aby uzyskać finansowanie, pierwszym krokiem powinno więc być ustalenie swojej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa różni się w zależności od banku, w którym będziemy składać wniosek o uzyskanie kredytu. Brane są pod uwagę nasze dochody, koszty utrzymania i zadłużenie. Po wynegocjowaniu ostatecznej ceny nieruchomości oraz pozostałych warunków nabywca przystępuje do umowy deweloperskiej. Kluczowe będzie sprawdzenie wszystkich jej zapisów, najlepiej z pomocą prawnika, posiadającego doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa nieruchomości.

Umowa deweloperska - na co zwrócić uwagę?

W przypadku umowy deweloperskiej brak jest dowolności w jej formułowaniu oraz trybie jej zawierania - jest ona dokładnie opisana w ustawie deweloperskiej. Przede wszystkim umowa deweloperska zawsze powinna mieć formę aktu notarialnego. Zdarza się, że deweloperzy stosują w miejsce umów deweloperskich umowy przedwstępne, co często ma na celu ominięcie regulacji ustawy i w takim przypadku należy zachować czujność, ponieważ oznacza to, że nie chronią nas jej zapisy. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli taka umowa zawiera elementy umowy deweloperskiej, wówczas może za taką zostać uznana, a zapisy niezgodne z ustawą deweloperską zastąpione mogą zostać takimi, które spełniają warunki w niej określone. Przed podpisaniem umowy deweloperskiej deweloper jest zobowiązany do przekazania potencjalnemu nabywcy prospektu informacyjnego, stanowiącego załącznik do umowy, który zawierać powinien wyłącznie informacje zgodne ze stanem prawnym oraz faktycznym na dzień zawarcia umowy.

Prospekt składa się z części ogólnej, zawierającej informacje o deweloperze, inwestycji i gruncie, na którym jest ona realizowana, oraz indywidualnej, w której deweloper wskazuje cenę lokalu lub domu, będącego przedmiotem umowy, jego powierzchnię, istotne cechy oraz standard jego wykończenia. Przyszły nabywca powinien także mieć możliwość zapoznania się z projektem budowlanym, kopią pozwolenia na budowę, wypisem z księgi wieczystej nieruchomości, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustawa zobowiązuje deweloperów do zapewnienia nabywcom środków ochrony w postaci rachunku powierniczego otwartego bez dodatkowych zabezpieczeń lub z gwarancją bankową bądź ubezpieczeniową lub rachunku powierniczego zamkniętego. Wpłacane przez nabywców środki trafiają najpierw na taki rachunek i zwalniane są z niego po ukończeniu przez dewelopera kolejnego etapu prac (rachunek powierniczy otwarty) lub dopiero po przeniesieniu własności nieruchomości na kupującego (rachunek powierniczy zamknięty). W przypadku większości inwestycji najczęściej spotykany jest rachunek powierniczy otwarty, którego stosowanie umożliwia deweloperom lepsze zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Darmowy poradnik Umowa deweloperska
tutorial cover
Darmowy poradnik Umowa deweloperska Podaj telefon, na który wyślemy link
Kliknij po więcej darmowych poradników

Ustawa szczegółowo określa, jakie elementy powinny znaleźć się w umowie deweloperskiej. Sprawdzenie jej kompletności oraz zgodności postanowień umownych z zapisami ustawy warto jest powierzyć prawnikowi, który wskaże kwestie, wymagające ponownego przedyskutowania z deweloperem.

Wniosek kredytowy i decyzja banku

Po podpisaniu umowy deweloperskiej należy udać się do banku z kompletem niezbędnych dokumentów. Dokumenty najlepiej złożyć w kilku bankach. Wniosek kredytowy dobrze jest złożyć przede wszystkim w banku, w którym kredyt uzyskamy potencjalnie najszybciej, w banku gdzie kredyt uzyskamy na jak najbardziej preferencyjnych warunkach oraz w trzecim banku “na wszelki wypadek”. W przypadku zakupu nieruchomości, która nie jest jeszcze wybudowana, kredyt będzie wypłacany w transzach zgodnie z harmonogramem rat zaproponowanym przez dewelopera.  Do banku powinniśmy dostarczyć także:

 • pełnomocnictwo osób występujących w imieniu dewelopera na potrzeby zawarcia umowy deweloperskiej,
 • decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i zaświadczenie o samodzielności lokalu (w przypadku zakończonej inwestycji),
 • odpis z KRS dotyczący dewelopera,
 • potwierdzenie numeru NIP i REGON dewelopera,
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego (dowód wpłaty, oświadczenie dewelopera),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości (do uzyskania od dewelopera),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów (do uzyskania od dewelopera),
 • oświadczenie inwestora zastępczego wypełnione przez pełnomocnika dewelopera (na druku banku).

Dodatkowo wymagane będą również dokumenty potwierdzające naszą sytuację finansową, w tym źródło dochodów. Na tej podstawie bank wydaje decyzję kredytową.

Warto przy tym zaznaczyć, że część deweloperów oferuje możliwość skorzystania ze wsparcia pośrednika finansowego z nimi współpracującego. Dzięki skorzystaniu z takiego rozwiązania możemy oszczędzić sporo czasu (pośrednik w naszym imieniu składa wnioski kredytowe), a także uzyskać korzystniejsze warunki umowne, dotyczące odstąpienia od umowy w przypadku nieuzyskania kredytu. Dlatego jeszcze nawet przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do umowy z deweloperem warto jest dowiedzieć się, czy istnieje możliwość skorzystania z takiej usługi.

W filmie wyjaśniamy jak wygląda sprawa podpisania umowy deweloperskiej, gdy kupujemy mieszkanie na kredyt

Odmowa kredytu a umowa deweloperska

Gdy bank odmawia udzielenia decyzji kredytowej, kupujący zwykle nie rozumieją tej decyzji. Wpływ na to może mieć przyczyny zależne i niezależne od nabywcy. Na decyzję odmowną udzielenia kredytu mogą składać się przyczyny formalne, w tym brak dostarczenia określonych dokumentów lub fałszywe dokumenty. Z drugiej strony bank może odmówić wydania pozytywnej decyzji kredytowej ze względu na naszą historię kredytową (np. nie spłacaliśmy naszych zobowiązań), zatrudnienie w branżach o podwyższonym ryzyku zwolnienia czy zatrudnienie w agencji pracy tymczasowej. Może to też być mała wiarygodność dewelopera lub mała sprzedaż jego lokali w inwestycji. Na wypadek odmownej decyzji kredytowej dobrze jest zabezpieczyć się poprzez dodanie do umowy deweloperskiej klauzuli, wedle której nabywca będzie mógł odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i za zwrotem wszystkich opłat w przypadku uzyskania decyzji odmownej na udzielenie kredytu od instytucji bankowych.

O dziwo, prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy deweloperskiej w wypadku nieuzyskania kredytu nie jest bynajmniej standardem w umowach deweloperskich. Przeciwnie - deweloperzy sami z siebie nie dodają takich zapisów, dlatego po stronie nabywcy leży odpowiedzialność za dopilnowanie wszystkich wymogów związanych z uzyskaniem finansowania oraz za zabezpieczenie się na wypadek nieuzyskania kredytu poprzez umieszczenie w umowie stosownych zapisów. Stosunkowo często deweloperzy przystają na bezkosztowe odstąpienie od umowy w przypadku uzyskania przez kupującego negatywnych decyzji w trzech bankach.

Co najpierw – umowa deweloperska czy kredyt?

Znalezienie wymarzonego mieszkania mimo że nie należy do najłatwiejszych to dopiero początek drogi. Przed nabywcą sporo wyzwań, formalności i duża odpowiedzialność. Przed podpisaniem umowy deweloperskiej należy przede wszystkim przeanalizować swoje finanse. Sprawdzić dostępny wkład własny, a także ile środków brakuje do zakupu. W większości wypadków niezbędne będzie uzyskanie kredytu hipotecznego, co się z kolei wiąże ze zdolnością kredytową. Do sprawdzenia jej można skorzystać ze specjalnych kalkulatorów, albo po prostu odwiedzić doradcę kredytowego z wybranego banku. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania kredytu można śmiało zawrzeć umowę rezerwacyjną z deweloperem bądź od razu umowę deweloperską w formie aktu notarialnego.

Należy pamiętać, by zabezpieczyć swoje interesy i dodać zapis dotyczący odmowy od banku, która upoważni do rozwiania umowy bez kar umownych, czy straty wkładu własnego. Do kredytu hipotecznego wymagana jest kopia aktu, lub umowa rezerwacyjna. W związku z tym nabywca musi mieć, któryś z tych dokumentów. Zawczasu polecamy rozpoczęcie procesowania dokumentów do kredytu, żeby nie opóźnić się z płatnością po zawarciu umowy deweloperskiej i sprawnie podpisać też umowę kredytową.

Cesja umowy deweloperskiej a kredyt

W sytuacji znalezienia oferty cesji prawa do mieszkania należy standardowo zweryfikować stronę prawną tej oferty, tj. umowę, konkretną inwestycję, cenę, a także zbywcę i dewelopera. Kolejny istotny aspekt dotyczy sprawdzenia, czy cesja umowy deweloperskiej dopuszcza możliwość nabycia danego lokalu na kredyt hipoteczny. Nie każda cesja to przewiduje.

Co więcej, nie każdy bank również zgodzi się na udzielenie kredytu na podstawie cesji. Dlatego warto wcześniej poszukać banku, który będzie traktował cesję analogicznie do umowy deweloperskiej, a przy tym zaoferuje korzystne warunki kredytowe. Jak widać ostrożność i dokładna analiza poszczególnych zapisów umów są podstawą do tego, by z sukcesem zawrzeć cesję umowy deweloperskiej i uzyskać niezbędny kredyt na spłatę lokalu od dewelopera.

Warunki otrzymania kredytu hipotecznego

Nabywca lokalu chcąc uzyskać na niego kredyt hipoteczny musi spełniać konkretne warunki, które ustala bank. Wśród najistotniejszych można wymienić wiek osoby starającej się o kredyt, wysokość dochodów, formę zatrudnienia, wysokość miesięcznych wydatków, ilość osób na utrzymaniu oraz inne ewentualne zobowiązania kredytowe. Dodatkowo ważna jest wysokość posiadanego wkładu własnego oraz informacje o nieruchomości, którą chce się kupić. Co więcej, do pełnej oceny banki weryfikują również wiarygodność finansową poprzez sprawdzenie danych w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Te parametry pozwalają dla banku wyliczyć zdolność kredytową klienta oraz zadecydować o przyznaniu kredytu. Poszczególne banki mogą posiadać jeszcze inne warunki i wymagania bądź mieć ich mniej. Warto zatem przejrzeć skrupulatnie listę dokumentów wymaganą do aplikacji.

Czy umowa deweloperska jest potrzebna do kredytu?

W zależności od konkretnego banku umowa deweloperska może, lecz nie musi być niezbędna do kredytu. Większość banków faktycznie może jej wymagać, ale są też takie dla których wystarczy dostarczyć umowę rezerwacyjną na zakup danego lokalu. Tu chcemy zaznaczyć, że umowa rezerwacyjna powinna mieć formę pisemną i jasno określać co w sytuacji, gdy bank nie udzieli nabywcy kredytu. Oczywiście zachęcamy także i w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej o wprowadzenie takiego zapisu, by nie stracić wkładu własnego i bezproblemowo móc odstąpić umowy, gdyby bank nie przyznał kredytu hipotecznego.

W razie problemów z analizą umowy czy dodaniem stosownego zapisu, to zapraszamy do konsultacji z naszymi prawnikami z firmy Pewny Lokal. Doradzimy, jak właściwie opisać kwestię kredytu w umowie i jak rozmawiać z deweloperem, by wynegocjować wprowadzenie takiego zapisu.

Jak przygotować się do zawarcia kredytu hipotecznego?

Przygotowania do zawarcia kredytu hipotecznego należy zacząć od zgromadzenia wkładu własnego i ustabilizowania sytuacji finansowej oraz zawodowej. Kolejny krok to wyszukanie odpowiedniej nieruchomości, która zarówno spełni nasze oczekiwania, jak i będzie odpowiadać możliwościom finansowym. Co więcej, deweloper powinien również mieć dobrą opinie, tak by bank nie odmówił finansowania jednego z jego mieszkań. Następny krok to analiza rynku kredytowego i porównanie poszczególnych ofert i wymagań.

Po decyzji o zakupie konkretnego lokalu i wyborze danego banku, można przystąpić do gromadzenia dokumentacji niezbędnej do umowy kredytowej, a także wybrać termin podpisania umowy deweloperskiej u notariusza. Po zawarciu umowy z deweloperem oczywiście trzeba też ją przekazać dla banku, który wyda zgodę na zawarcie z nabywcą umowy kredytowej.

Zadatek a nieotrzymanie kredytu – jak odzyskać?

Zgodnie z przepisami zadatek na poczet wkładu własnego mieszkania deweloperskiego podlega zwrotowi. Mimo to zachęcamy do wpisaniu dodatkowo klauzuli doprecyzowującej sytuacje, w której bank nie przyzna nabywcy kredytu hipotecznego. Warto oznaczyć po jakim czasie i na jakie konto ma nastąpić zwrot zadatku, a także w jakiej formie przekazać deweloperowi odmowę udzielenia kredytu (np. e-mailowo bądź osobiście).  Zgodnie z ustaleniami deweloper będzie musiał wywiązać się z zapisów i oddać we wskazanym terminie daną kwotę uiszczoną na poczet zadatku.

Mieszkanie z rynku pierwotnego na kredyt – co je wyróżnia?

Mieszkania na rynku pierwotnym są często droższe od tych z drugiej ręki. Nieraz leżą też na obrzeżach miasta. Niemniej zastosowanie nowoczesnych technologi, sam fakt nowej i pustej przestrzeni oraz ciekawych aranżacji części wspólnych, przyciąga nabywców. Bez konieczności burzenia czy skuwania można łatwo zaaranżować lokal i bez straty czasu zabrać się za jego wykończenie. Kredyt na mieszkanie od dewelopera może być droższy, zwłaszcza gdy wciąż ono jest na etapie tzw. dziury w ziemi. Czasem można trafić również na korzystną ofertę cesji umowy deweloperskiej, gdzie przejmuje się lokal wraz z kredytem. Każda z tych sytuacji wymaga skrupulatnej analizy umowy, warunków finansowych, a także możliwości finansowania.
Większość nabywców mieszkań posiada już decyzję kredytową przy podpisaniu umowy deweloperskiej.

Pozytywna decyzja kredytowa - dalsze kroki

W przypadku jednak gdy decyzja banku będzie pozytywna, kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy kredytowej. Należy ją również bardzo dokładnie sprawdzić. Umowa powinna zawierać:

 • dane stron umowy,
 • określenie wysokości kredytu i sposobu jego wypłaty,
 • wysokość prowizji banku,
 • dane odbiorcy środków z kredytu,
 • warunki wypłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu,
 • wysokość rat i sposób, w jaki będą pobierane przez bank,
 • informacje odnośnie zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • wskazanie uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • wskazanie konsekwencji związanych z zaprzestaniem spłacania zobowiązania,
 • wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • określenie sposobu wprowadzania modyfikacji w umowie i jej rozwiązania.

Warto zwrócić szczególną uwagę na rodzaj raty, jaką będziemy zobowiązani płacić (raty równe lub malejące), oprocentowanie kredytu (stałe lub zmienne) oraz wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Pozostałe pozycje również wymagają dokładnej weryfikacji.

Należy pamiętać o tym, że uruchomienie kredytu nie następuje automatycznie, a dopiero po spełnieniu przez kredytobiorcę warunków, określonych w umowie kredytowej. Transze kredytu wypłacane są zgodnie z tymi, wskazanym w umowie deweloperskiej i trafiają na indywidualny rachunek powierniczy nabywcy do czasu ich zwolnienia przez bank na rachunek dewelopera. W przypadku większości banków każdorazowo przed wypłatą transzy kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do złożenia w banku dyspozycji jej uruchomienia, dlatego należy dokładnie pilnować terminów płatności, ponieważ zwłoka w płatności transzy może skutkować naliczeniem przez dewelopera odsetek od przeterminowanej płatności, których wysokość określa umowa deweloperska.

W naszym budżecie musimy uwzględnić większą wysokość raty, podwyższonej o ubezpieczenie pomostowe, którą będziemy płacić do momentu wpisania banku do działu IV księgi wieczystej (Hipoteka) zakupionego domu bądź mieszkania.

Po uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla inwestycji przeprowadzany jest odbiór techniczny domu lub lokalu, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej. Następnie zawierana jest umowa przenosząca własność, w której dochodzi do ustanowienia odrębnej własności lokalu. Po zawarciu umowy (zawsze w formie aktu notarialnego) notariusz przekazuje do sądu wniosek o założenie księgi wieczystej mieszkania i o wpisanie do tej księgi nabywcy jako właściciela oraz banku jako wierzyciela hipotecznego. Wpis hipoteki będzie oznaczał dla kredytobiorcy obniżenie raty kredytu o ubezpieczenie pomostowe.

Umowa deweloperska a brak kredytu 

Najczęściej banki wymagają od klienta dostarczenia umowy deweloperskiej, jeśli ktoś decyduje się na kupno mieszkania i chce sfinalizować inwestycję kredytem hipotecznym. Podpisanie umowy deweloperskiej przed zaciągnięciem zobowiązania jest jednak ryzykowne. Bezpieczniej będzie złożyć wniosek o kredyt w banku, w którym wystarczy umowa rezerwacyjna. Trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze uzyska się pozytywną odpowiedź i kredytodawca może odmówić przyznania kredytu. W takiej sytuacji łatwiej odstąpić od umowy rezerwacyjnej niż deweloperskiej. Nie powinno być również problemu z otrzymaniem wpłaconej zaliczki. Banki biorą pod uwagę wiele elementów podczas rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny. Zależy od nich, czy decyzja będzie negatywna, czy pozytywna. Jeśli ktoś w pierwszej kolejności podpisze umowę deweloperską, a dopiero potem złoży wniosek o kredyt, to może narazić się na poniesienie konsekwencji finansowych. 

W przypadku podpisania umowy deweloperskiej i braku kredytu hipotecznego trzeba liczyć jest przepadnięciem wpłaconej zaliczki deweloperowi. Jest ona przez niego uznawana za część składową ceny mieszkania, to samo dotyczy zadatku. Stanowią one pierwszą transzę zapłaty za mieszkanie. W zależności od tego, jakie były ustalenia ze sprzedającym, transza wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent ceny nabycia nieruchomości. Wymaga to oczywiście wkładu własnego nabywcy, bo wpłata na rzecz dewelopera musi zostać dokonana z kieszeni kupującego. Oczywiście nawet po podpisaniu umowy deweloperskiej nadal nie następuje przeniesienie prawa własności. Konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, co następuje dopiero po oddaniu nieruchomości do użytku i uiszczeniu pełnej należności. Wszystkie transze muszą zostać zaksięgowane na mieszkaniowym rachunku powierniczym, który prowadzi deweloper. Najlepszym rozwiązaniem będzie wstępne oszacowanie swojej zdolności kredytowej, aby ustrzec się przed sytuacją pozostania z podpisaną umową deweloperską i odmową przydzielenia kredytu hipotecznego przez bank.

Stałe oprocentowanie kredytu

Wybór kredytu jest tak samo ważny, jak wybór odpowiedniego dewelopera. Należy zatem szczegółowo przyjrzeć się ofercie poszczególnych banków. Trzeba też przeanalizować kilka elementów, tj. rodzaj rat i oprocentowanie kredytu. W tym celu najlepiej jest dokonać symulacji, by sprawdzić czy bardziej opłacalne jest dla nas spłacanie rat równych czy malejących. Analogicznie powinno się policzyć, czy lepiej jest wybrać oprocentowanie stałe, czy zmienne. Zwykle stałe oprocentowanie jest wyższe, lecz daje poczucie bezpieczeństwa, gdyż bez względu na to co się stanie na rynku, to wciąż nie ulegnie ono zmianie. Także nabywca, który skusi się na niższe, lecz zmienne oprocentowanie kredytu, musi liczyć się z sytuacją jego drastycznego wzrostu w wyniku gwałtownych zmian w sytuacji gospodarczej.

Tu trzeba mieć świadomość, że nawet niewielki wzrost oprocentowania to ogromne koszta dla kredytobiorcy. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być próba wcześniejszego spłacenia kredytu, lecz tylko wtedy, gdy bank się na to zgadza. Spłacenie kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej, zwykle pociąga za sobą dodatkowe koszta w postaci prowizji za takie działanie. Zatem, jak widać wszystko najlepiej jest wcześniej zweryfikować!

Analiza umowy kredytowej

Analogicznie, jak umowa deweloperska, umowa kredytowa również wymaga dogłębnej analizy. Trzeba się zapoznać nie tylko z warunkami oferty, ale i poszczególnymi zapisami. Szczególnie ważne jest ustalenie co się stanie, gdy nie dotrzymamy jakiegoś z zapisów, jakie są kary umowne czy dodatkowe opłaty. Ważnym aspektem jest także możliwość zerwania umowy bądź jej przedwczesnego zakończenia, na przykład w wyniku dokonania wcześniejszej spłaty całej kwoty z bieżącymi odsetkami. Nie każdy bank zgadza się na nadpłatę, lub podaje określony termin kiedy można ją wykonać. Kredyt hipoteczny to poważna decyzja, która będzie nas wiązać na długie lata, także zachęcamy do drobiazgowego przejrzenia treści umowy kredytowej przed jej dopisaniem, jak również wypytanie się o szczegóły już na etapie składnia wniosku kredytowego.

Tylko to pozwoli nam na uniknięcie przykrych niespodzianek i potencjalnie dodatkowych wydatków.

Umowa rezerwacyjna a kredyt

Zwykle umowy rezerwacyjne zobowiązują nabywców do wpłacenia określonej kaucji (opłaty rezerwacyjnej). W wypadku odstąpienia od umowy rezerwacyjnej, w tym w przypadku nieuzyskania kredytu, nabywca traci taką kaucję.

Dlatego, podobnie jak w umowie deweloperskiej, także już w umowie rezerwacyjnej warto dodać postanowienia podobne do umownego prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej na wypadek nieuzyskania kredytu. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy z deweloperem podpisujemy umowę przedwstępną. Powinny znaleźć się w niej wszystkie najważniejsze postanowienia oraz określenie warunków umowy przyrzeczonej. Co ważne, umowa przedwstępna może zostać zawarta w formie aktu notarialnego (pomimo iż przepisy prawa dopuszczają też zwykłą formę pisemną), co znacząco zwiększa bezpieczeństwo jej stron (w przypadku umowy rezerwacyjnej jej notarialna forma nie ma wpływu na uprawnienia jej stron). Każdą umowę warto jest okazać do weryfikacji prawnikowi przed podjęciem finalnej decyzji o jej podpisaniu

Jeśli potrzebują Państwo pomocy zaufanego pośrednika kredytowego, to zapraszamy do kontaktu mailowego. Wystarczy napisać do nas na adres - kredyt@pewnylokal.pl

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych doświadczonych inżynierów, którzy służą swoim wsparciem zarówno w przypadku odbiorów technicznych, jak i na potrzeby oceny stanu technicznego domu lub mieszkania, nabywanego na rynku wtórnym.

Zarezerwuj odbiór techniczny mieszkania lub domu z Pewny Lokal pod numerem telefonu 797 014 014.

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu umowy z deweloperem?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Zobacz, jakie kruczki, zagrożenia i haczyki może mieścić w sobie umowa deweloperska.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Dowiedz się, jak podpisać umowę deweloperską.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 316 opinii.

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu umowy z deweloperem?

Analiza dokumentacji prawnej z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Wysoka specjalizacja

Wysoka specjalizacja

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Realizacja w 48h

Realizacja w 48h

Sporządzenie raportu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić mieszkanie na rynku pierwotnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

Jak kupić nieruchomość od dewelopera?
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik odbioru technicznego od dewelopera
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Kary umowne w umowach nieruchomościowych
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Rękojmia
nieruchomości
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Cesja i inne formy flipowania nieruchomości
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Badanie
termowizyjne
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Sprawdzenie prac wykończeniowych
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Umowa deweloperska - na co zwracać uwagę?
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Audyt
działki
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik
poodbiorowy
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Operat
szacunkowy
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik
o metrażu
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link

Czym jest ustawa deweloperska?

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu na temat umowy deweloperskiej.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka