Zarezerwuj

Kupno mieszkania od dewelopera procedura

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym zasadniczo przebiega według określonego schematu.
Potrzebujesz pomocy prawnej przy podpisaniu umowy z deweloperem lub przy sprawdzeniu bezpieczeństwa inwestycji?

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w kupnie nieruchomości od dewelopera.

Oberzyj film pokazujący, dlaczego warto poprosić nas o pomoc przy kupnie mieszkania lub domu od dewelopera.


Spis treści:

  1. Finanowanie zakupu - kredyt hipoteczny czy gotówka
  2. Wybór mieszkania i podpisanie umowy z deweloperem
  3. Odbiór mieszkania i przeniesienia własności

 

Jeżeli jesteśmy już zdecydowani na kupno lokalu mieszkalnego od dewelopera, warto wiedzieć, jak krok po kroku przebiega cały proces, od momentu wyboru mieszkania do podpisania umowy przeniesienia własności.

1. Finansowanie zakupu - kredyt hipoteczny czy gotówka

Przede wszystkim musimy ocenić swoje możliwości finansowe, mając na uwadze fakt, iż wydatki związane z zakupem mieszkania nie kończą się w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Należy wziąć pod uwagę zarówno koszty samej umowy, jak i wydatki związane z wykończeniem i wyposażeniem mieszkania, a także koszty kredytu hipotecznego, jeżeli planujemy skorzystać z takiej formy finansowania zakupu. Jeżeli będziemy kredytować zakup, musimy pamiętać, że bez wkładu własnego w wysokości 20% nie możemy raczej liczyć na pozytywną decyzję kredytową. Część banków dopuszcza wkład własny w wysokości 10%, ale wówczas brakujące 10% objęte zostaje tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, co znacząco wpływa na podwyższenie marży kredytu. Jeżeli zakładamy, że z wkładem własnym nie będziemy mieć problemu, dobrze jest odpowiednio wcześnie oszacować swoją zdolność kredytową, co pozwoli nam na określenie, na jakiego zakup mieszkania będzie nas stać.

2. Wybór mieszkania i podpisanie umowy z deweloperem

Znając swoje możliwości finansowe, możemy przystąpić do poszukiwania nieruchomości, która będzie nam odpowiadać nie tylko pod względem ceny, ale przede wszystkim lokalizacji, powierzchni i terminu zakończenia inwestycji. Dobrze jest też bliżej przyjrzeć się deweloperowi, który wybuduje nasze mieszkanie- czy jest wiarygodny, jakie ma doświadczenie, jak wygląda jego sytuacja finansowa. Wszystkie interesujące nas informacja znajdziemy w prospekcie informacyjnym, który deweloper ma obowiązek nam przedstawić jeszcze przed podpisaniem umowy (do której prospekt stanowi później załącznik). Dowiemy się z niego również więcej na temat samej inwestycji (termin rozpoczęcia i zakończenia prac, termin przekazania własności, wymagane pozwolenia oraz plan zagospodarowania przestrzennego okolicznych działek, planowane w sąsiedztwie inwestycje). Powinniśmy mieć też możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi dewelopera oraz pozwoleniami, wydanymi dla inwestycji.

Jeżeli jesteśmy już zdecydowani na konkretne mieszkanie, warto porozmawiać z deweloperem o możliwościach negocjacji ceny, a po dojściu do porozumienia- ustalić szczegóły odnośnie podpisania umowy deweloperskiej. Zgodnie z ustawą deweloperską, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jej koszty ponoszą po równo deweloper i kupujący. W umowie znajdą się wszystkie najważniejsze informacje, które znamy już z prospektu, a także między innymi zapisy dotyczące ewentualnych niezgodności projektowych, kar umownych, opóźnień w realizacji inwestycji, odbioru lokalu, a także warunków płatności. Standardem jest płatność dokonywana w transzach, przy czym zazwyczaj pierwsza z nich, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, należna jest w ciągu kilku dni od podpisania aktu.

Po podpisaniu umowy, jeżeli przy zakupie korzystamy z kredytu hipotecznego, z podpisanym aktem oraz kompletem wymaganych przez bank dokumentów, zgłaszamy się właśnie do banku w celu rozpoczęcia procedury kredytowej i, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, uzyskania kredytu, który będzie wypłacany w transzach dopasowanych do tych zapisanych w naszej umowie.

3. Odbiór mieszkania i przeniesienia własności

Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, deweloper zaprosi nas (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) na odbiór lokalu Jeżeli zaproponowany termin jest dla nas nieodpowiedni, należy poinformować o tym dewelopera i ustalić taki, który będzie dogodny dla obydwu stron. Kiedy do odbioru dojdzie, w jego rezultacie sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, podczas którego sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, do którego należy wpisać wszystkie stwierdzone w lokalu usterki. Dlatego warto na taki odbiór stawić się z kimś, kto posiada fachową wiedzę na temat standardów w budownictwie.

Podkreślić należy, że odbiór mieszkania nie musi oznaczać przekazania kluczy. Jeżeli w naszej umowie nie mamy zapisów regulujących tą kwestię, oznacza to, że klucze otrzymamy już po podpisaniu umowy przyrzeczonej. Po odbiorze mieszkania kolejnym krokiem jest już podpisanie umowy przenoszącej na kupującego własność lokalu. W ten oto sposób stajemy się pełnoprawnymi właścicielami naszego mieszkania.

Zobacz, jak sprawdzić dewelopera.

Zapraszamy to obejrzenia filmu z udziałem naszych ekspertów.

Dowiedz się, jak finansowana jest inwestycja deweloperska.

Dowiedz się, jakie są sposoby finansowania inwestycji deweloperskich.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Czym jest prospekt informacyjny dewelopera?

Zachęcamy do obejrzenia filmy na temat prospektu informacyjnego.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka