Zarezerwuj

Podatek od nieruchomości 2020

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, który co roku muszą zapłacić właściciele nieruchomości – zarówno mieszkania, jak i działki budowlanej. Stawkę takiego podatku ustala gmina. Do kiedy trzeba zapłacić podatek, a kto jest z niego zwolniony?
wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy zakupie nieruchomości?

inżynier pewnego lokalu
strzałka kontaktu pewny lokal

dr Piotr Semeniuk, specjalista prawa nieruchomości

Jak kupić mieszkanie od dewelopera?

Obejrzyj nasz film.


Od czego zależy stawka podatku?

Stawka podatku od nieruchomości jest co roku ustalana przez radę gminy. Wbrew pozorom jednak nie tylko samorząd ma wpływ na ostateczną wysokość stawki, ale także minister finansów, który wydaje co roku specjalne obwieszczenie. To właśnie w nim zawarte są maksymalne stawki kwotowe opłat i podatków lokalnych na kolejny rok. Tym samym rada gminy zachowuje wprawdzie dowolność przy ustalaniu stawki, jednak ostatecznie musi poruszać się w granicach ustalonych przez ministra finansów.

Warto też pamiętać, że stawki podatku od nieruchomości różnią się między sobą także, jeśli chodzi o przeznaczenie nieruchomości. Na przykład stawka od 1m2 powierzchni użytkowej budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest znacząco wyższa od stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Inna stawka obowiązuje także w przypadku gruntów – i tutaj również widoczny jest podział na grunty mieszkalne i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują firmę w mieszkaniu, muszą zatem zgłosić ten fakt gminie. To jej władze zdecydują, czy przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty wyższego podatku od nieruchomości, czy też będzie z tego obowiązku zwolniony.

Pomoc przy podatku od nieruchomościNasi Prawnicy pomogą Ci załatwić wszelkie niezbędne formalności tak żebyś czuł się bezpiecznie.

Stawki maksymalne w 2020 roku wynoszą dla gruntów

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, na których po czterech latach od wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego nie zakończono budowy - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawki maksymalne w 2020 dla budynków lub ich części

 • mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Nieruchomości zwolnione z podatku

Tylko niewielka część nieruchomości jest wyłączona z opodatkowania. Należą do nich m.in. użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy (z wyłączeniem terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), a także nieruchomości zajęte na potrzeby samorządu terytorialnego czy np. nieruchomości należące do państw obcych.

 • Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy - z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
 • Grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi - z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.
 • Nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Warto też pamiętać, że oprócz właścicieli nieruchomości, do zapłaty podatku zobowiązani są również użytkownicy wieczyści nieruchomości. 

Podatek od nieruchomości - kto płaci?

Z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości muszą się wywiązać: właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Do kiedy należy uiścić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest podatkiem naliczanym za cały rok. Jeśli jego wysokość nie przekracza 100 zł, właściciel nieruchomości obligatoryjnie płaci go jednorazowo. W sytuacji gdy podatek jest jednak wyższy, właściciel może zapłacić go w czterech ratach. Jest to rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla przedsiębiorców - jednorazowa opłata roczna mogłaby w niektórych wypadkach poważnie zachwiać ich płynność finansową.

Jeśli właściciel nieruchomości wybierze płatność w ratach, jest zobowiązany do przestrzegania terminów wpłat. Raty należy kolejno płacić do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy właściciel nieruchomości wpłaca kolejne raty podatku terminowo, nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Jeśli jednak następuje opóźnienie w płatności, odpowiedni organ gminy może naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

Materiał opracowany przez eksperta GetHome.pl – portalu nieruchomości na sprzedaż i wynajem.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Jak sprawdzić inwestycję deweloperską?

Zachęcamy do obejrzenia filmu o sprawdzeniu inwestycji deweloperskiej.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka