Dowiedz się więcej!

Umowa przedwstępna - czemu służy jej podpisanie

Umowa przedwstępna sprzedaży jest umową najczęściej poprzedzającą właściwą umowę, przenoszącą własność na kupującego nieruchomość.
Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości na rynku wtórnym? Sprawdzamy księgi wieczyste, wykonujemy przeglądy techniczne nieruchomości, pomagamy w bezpiecznym podpisaniu umowy.
Dowiedz się więcej!

Zobacz, jak możemy Ci pomóc na rynku wtórnym.

Obejrzyj film, w którym wyjaśniamy, dlaczego warto zlecić nam audyt mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Jej podpisanie jest niezbędne między innymi w celu ubiegania się o kredyt hipoteczny, jeżeli w taki sposób finansowany będzie zakup mieszkania. Strony, podpisując ją, zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej w określonym czasie, po spełnieniu warunków umownych.

Co ważne, forma aktu notarialnego nie jest wymagana w przypadku zakupu, dokonywanego na rynku wtórnym.

Umowa bez udziału notariusza

Jeżeli decydujemy się na podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży poza kancelarią notarialną, musimy mieć świadomość, że w ten sposób rezygnujemy z możliwości dochodzenia swoich praw, wynikających z przedmiotowej umowy, przed sądem. W związku z tym pozostaje jedynie tzw. słabszy skutek umowy, co oznacza żądanie naprawienia szkody, poniesionej w związku z niewywiązaniem się drugiej strony z podjętych ustaleń. W praktyce oznacza to, że strona poszkodowana może liczyć jedynie na zwrot poniesionych kosztów przygotowania zawarcia umowy i samego jej zawarcia, i na nic ponad to. Dlatego warto w takiej umowie zawrzeć zapisy, które zabezpieczą nas przed stratami, i dotyczy to zarówno strony sprzedającej, jak i kupującej.

W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

  • zaliczki bądź zadatku, płatnych przez kupującego na rzecz sprzedającego w celu zagwarantowania dostępności sprzedawanej nieruchomości do określonego terminu,
  • kar umownych, jeżeli chcemy takie zastosować,
  • dokładnego terminu podpisania umowy przeniesienia własności (nie jest to konieczne, ale bardzo zalecane, ponieważ brak takiej informacji może spowodować jednostronne wyznaczenie terminu, który dla drugiej strony może nie by korzystny; gdyby w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie doszło do wyznaczenia terminu, wówczas żądanie jej zawarcia staje się bezprzedmiotowe),
  • zamiast zadatku, zaliczki bądź kary umownej- zastrzeżenie pełnego odszkodowania w przypadku, kiedy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy.
Pewny Lokal oferuję usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Dowiedz się więcej tutaj.

Czy reprywatyzacja mieszkań jest problemem dla kupujących mieszkanie?

Dowiedz się z naszego filmu.

Czym są księgi wieczyste?

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z naszym prawnikiem.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość od dewelopera i podpisać z nim umowę?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak odebrać mieszkanie lub dom od dewelopera?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 4 opinii.

Zobacz, jak sprawdzić księgę wieczystą.

Obejrzyj rozmowę naszych pracowników.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka