Wydanie mieszkań — przekazanie lokalu, mieszkania lub domu na rynku wtórnym lub pierwotnym

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Wydanie mieszkań — na czym polega przekazanie lokalu?

Odbiór mieszkania, wydanie mieszkania, przekazanie kluczy, umowa przenosząca własność? Wciąż duży problem stanowi rozróżnienie wymienionych terminów, dlatego my postaramy się wyjaśnić co oznaczają.

Potrzebujesz pomocy przy odbiorze nieruchomości od dewelopera?

Zamów fachową pomoc w odbiorze z Pewny Lokal!

 • Nie da się sprawdzić odbieranego mieszkania lub domu bez profesjonalnego, atestowanego (i drogiego!) sprzętu pomiarowego oraz znajomości norm.
 • Naprawa usterek w standardowym mieszkaniu kosztuje średnio 30 000 zł — jeśli usterki zostaną zgłoszone podczas odbioru, to naprawi je deweloper.
 • Inżynierowie Pewny Lokal znajdą wszystkie usterki w Twoim mieszkaniu. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie.
Duża dyspozycyjność.

Terminy w umowie deweloperskiej

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego determinuje, jakie informacje muszą się znaleźć w treści umowy deweloperskiej wraz z jej załącznikami. Terminy, które deweloper jest obowiązany określić, sprowadzają się do:

 • terminu rozpoczęcia prac budowlanych,
 • terminu zakończenia prac budowlanych,
 • terminu odbioru technicznego lokalu mieszkalnego,
 • terminu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu na nabywcę,
 • opcjonalnie – terminu przekazania kluczy.
   

Termin zakończenia prac budowlanych

W momencie ukończenia budowy inwestycji deweloper ma obowiązek zawiadomić o zakończeniu prac budowlanych. W umowie, jak i prospekcie informacyjnym wskazuje się termin, do którego najpóźniej deweloper ukończy budowę nieruchomości. Dopiero wówczas może on ubiegać się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Termin odbioru technicznego

Po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie lokalu może on przeprowadzić odbiór techniczny. Jest to moment, kiedy w obecności nabywcy dokonuje się sprawdzenia nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją – standardem wykończenia, rzutami projektowymi, umową, ale i prawem budowlanym. Z jego przebiegu strony spisują protokół odbioru, jeśli wykonano jedynie odbiór techniczny, lub protokół zdawczo – odbiorczy, jeśli przy okazji odbioru technicznego, nabywca uzyskał klucze do mieszkania.

Wydanie mieszkania – przekazanie kluczy

Zdarza się, że deweloperzy przekazują klucze do mieszkania od razu po podpisaniu protokołu odbioru technicznego. Najczęściej rozwiązanie to wynika wprost z zapisów umowy. Dla wielu osób często kwestia ta jest niejasna, ponieważ deweloperzy posługują się wieloma określeniami np. wydanie lokalu, przekazanie kluczy, przejście obowiązku uiszczania opłat za mieszkanie na nabywcę. W praktyce najczęściej chodzi właśnie o przekazanie kluczy do mieszkania, czyli przeniesienie posiadania na nabywcę. Nie jest on jeszcze właścicielem mieszkania, natomiast ma już prawo je użytkować, ponieważ jest jego posiadaczem.

Umowa przenosząca własność

Umową przyrzeczoną w treści umowy deweloperskiej jest umowa przenosząca własność. Jest to właściwie ostatnia czynność, jakiej musimy dokonać w procesie nabycia lokalu od dewelopera. Zdarza się, że wydanie mieszkania następuje w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.  Ma to miejsce najczęściej w przypadku, kiedy umowa milczy na temat terminu wydania lokalu nabywcy. Jeśli jednak nabywcy zależy na tym, aby jak najszybciej zamieszkać w mieszkaniu albo rozpocząć prace wykończeniowe, warto zadbać o to, aby umowa gwarantowała nabywcy wydanie lokalu w dniu odbioru technicznego, ponieważ bardzo często odbiór techniczny a umowę przenoszącą własność dzieli odstęp nawet kilku miesięcy.

Przekazanie kluczy do mieszkania z rynku wtórnego — kiedy?

Zwykle ostatnim etapem zakupu mieszkania z rynku wtórnego jest odebranie od sprzedawcy kluczy do niego. Czy jest jakiś odgórnie ustalony termin na ich przekazanie? Nie. Wszystko zależy od indywidualnych uzgodnień obu stron transakcji.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Dowiedz się w 60 sekund co musisz zrobić!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Chcesz wiedzieć więcej, jak zabezpieczyć się przy kupnie / sprzedaży nieruchomości? Zostaw nam numer, a my oddzwonimy!

Najczęściej jednak odebranie kluczy następuje dopiero po sporządzeniu i podpisaniu umowy w obecności notariusza. Kupujący i sprzedający ustala, w jakim terminie wyprowadzi się z mieszkania (tydzień, dwa, a nawet miesiąc) i będzie mógł je przejąć nowy właściciel.

Warto pamiętać, że jeśli strony nie ustaliły ze sobą innego terminu przekazania, to przyjmuje się, że nastąpi ono po podpisaniu umowy przenoszącej własność. Kiedy jeszcze można przekazać klucze do mieszkania?

Równie dobrze przekazanie kluczy może nastąpić po podpisaniu umowy przedwstępnej. Jest to jednak dużo rzadziej stosowane rozwiązane. Dlatego, że sprzedający nie ma pewności, czy bank udzieli kupującemu kredytu.

Wreszcie istnieje także możliwość przekazania kluczy do mieszkania od razu po decyzji stron o zakupie / sprzedaży, ale jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej lub przenoszącej własność. Taka sytuacja wymaga jednak dużego zaufania do siebie obu stron transakcji. Dlatego, pomimo że rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne, to praktycznie nie jest stosowane. Chyba że transakcja dotyczy członków rodziny.

Odpowiedzialność nowego właściciela

Odbiór kluczy to nie tylko przekazanie kluczy z ręki do ręki, ale przede wszystkim moment, w którym zaczyna się odpowiedzialność nowego właściciela za mieszkanie. Dlatego wraz z przekazem kluczy, jeśli strony nie zrobiły tego wcześniej, należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy.

Jest to dokument, który potwierdza przekazanie mieszkania. Opisuje, jaki jest stan techniczny i ogólny mieszkania, jakie wyposażenie pozostaje w mieszkaniu i przede wszystkim stan liczników. 

Prawidłowo sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać kilka najważniejszych informacji:

 • datę i miejsce sporządzenia protokołu,
 • opis stanu technicznego mieszkania, a jeśli występują w nim usterki lub wady, to powinny zostać szczegółowo opisane, (jest szczególnie ważne, aby móc dochodzić w przyszłości praw z tytułu rękojmi),
 • dane obu stron,
 • adres mieszkania, którego dotyczy protokół,
 • stan liczników: woda, gaz, energia itd.,

informację o przekazaniu kluczy, a jeśli do mieszkania należą przynależności, to także ich wyszczególnienie.

Protokół powinien być podpisany przez obie strony i może zostać dołączony do umowy sprzedaży. A z chwilą odebrania kluczy na nowego właściciela przechodzą obowiązki dotyczące rozliczania się ze wspólnotą za czynsz i dostawcami mediów. Nawet jeśli umowa przenosząca własność nie została jeszcze podpisana.

Natomiast po podpisaniu aktu notarialnego, na kupującego przechodzą także obowiązki związane z podatkami i opłatami za mieszkanie. Na przykład w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy nabywca musi złożyć w Urzędzie Miasta informacje IN-1. Na jej podstawie urząd wyliczy kwotę podatku od nieruchomości.

Dobre praktyki przy sporządzaniu umowy kupna — sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego

Jak widać, moment przekazania kluczy, a także moment przejęcia przez nabywcę odpowiedzialności za mieszkanie są różne. Jeśli obie strony wywiązują się z ustaleń, to cały proces przebiega sprawnie i szybko. Nabywca może cieszyć się mieszkaniem, a sprzedający uzyskanym kapitałem. A co jeśli nie wszystko idzie zgodnie z planem i jedna ze stron postanawia nie wydać mieszkania pomimo podpisania umowy lub druga nie zapłaci ustalonej kwoty?

Aby uniknąć problemów i długoletnich procesów sądowych warto w akcie notarialnym umieścić Art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazuje on, że dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniężnej lub wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej (mieszkania), w określonym terminie lub po ustalonym zdarzeniu.

Notarialne poddanie się stron egzekucji jest jednym z najlepszych sposobów na zabezpieczenie umowy. Dzięki niemu upraszcza i skraca się okres dochodzenia roszczeń od dłużnika. Zmniejsza także koszty takiego postępowania i oszczędza dodatkowych nerwów.

Zatem jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy, wierzyciel z takim aktem notarialnym może wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Zwykle trwa to kilka dni. Po jego uzyskaniu można od razu skierować sprawę do komornika, który zajmie się odebraniem nieruchomości dłużnikowi. 

Analiza prawna umowy sprzedaży z Pewnym Lokalem

Jeśli planujesz w najbliższym czasie dokonać zakupu mieszkania, to warto przed podpisaniem umowy zlecić jej analizę prawną. Dzięki temu sprawdzisz, czy umowa w należyty sposób zabezpiecza Twoje interesy. Wielu kupujących uznaje taką analizę za zbędną. Po co, skoro umowę i tak sprawdza notariusz?

Należy jednak pamiętać, że zadaniem notariusza jest sprawdzenie, czy umowa jest zgodna z prawem. Zatem nie ma znaczenia czy umowa promuje jedną ze stron, jeśli mieści się to w granicach prawa.

Dlatego zleć analizę prawną umowy prawnikom Pewnego Lokalu. Wskażą oni potencjalnie szkodliwe dla Ciebie zapisy i zaproponują inne, korzystniejsze. Także te związane z poddaniem się stron egzekucji.

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Rezerwuj online
Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Odbiory techniczne mieszkań i domów wykonujemy w całej Polsce:

a także innych miastach.

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 22 opinii.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Rezerwuj online

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie odebrać mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Jak kupić nieruchomość od dewelopera?

okładka poradnika

Poradnik odbioru technicznego od deweloepra

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film pokazujący, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka