Zarezerwuj

Ustawa o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przyjęta przez Sejm

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest Ustawa o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy zakupie nieruchomości (domu, mieszkania)?

Jak kupić mieszkanie od dewelopera?

Obejrzyj nasz film.


Uchwalona we wtorek 21 kwietnia przez Sejm ustawa zakłada utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Celem jego powstania ma być wzrost bezpieczeństwa transakcji z punktu widzenia nabywców mieszkań na rynku pierwotnym.

Ustawa została uchwalona z trzema poprawkami, spośród których jedna dotyczy płatności za ekspertyzę, przygotowywaną na zlecenie kupującego przy odbiorze. Jeżeli nie potwierdzi ona, iż w lokalu do czynienia mamy z wadą istotną, a więc taką, która utrudnia lub uniemożliwia jego użytkowanie, wówczas koszt ekspertyzy ponosić ma wyłącznie kupujący, a nie kupujący wspólnie z deweloperem, jak wcześniej zakładał projekt. Pozostałe poprawki dotyczą możliwości dodatkowego zasilenia Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, finansowanego przez rząd, wspierającego gminy w tworzeniu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) lub w realizacji projektów mieszkaniowych w ramach już istniejących SIM. Fundusz w momencie jego utworzenia w grudniu 2020 roku został zasilony kwotą 1,5 mld złotych, która została już prawie wyczerpana, stąd potrzeba jego uzupełnienia.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny jako dodatkowe zabezpieczenie dla nabywców

Ustawa deweloperska z 2011 roku jako jeden ze środków ochrony nabywców wprowadziła rachunek powierniczy (otwarty lub zamknięty, z dodatkowymi zabezpieczeniami w postaci gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej lub bez), na który trafiają środki wpłacane przez nabywców. Takie rozwiązanie służyć miało zabezpieczeniu wpłat kupujących tak, aby przedmiotowe środki nie były wykorzystywane przez deweloperów w celach innych niż realizacja danej inwestycji. W praktyce jednak, ze względu na fakt, iż większość deweloperów stosuje rachunek powierniczy otwarty bez dodatkowych zabezpieczeń, nie przekłada się to na zwiększenie bezpieczeństwa kupujących w przypadku, gdyby dojść miało do ogłoszenia upadłości przez dewelopera, ponieważ całość środków trafia do niego jeszcze przed podpisaniem umowy przyrzeczonej. Stąd też koncepcja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Składki na Fundusz mają być płacone przez deweloperów. Jeżeli dany deweloper stosuje rachunek powierniczy otwarty, wówczas płatna przez niego składka wyniesie maksymalnie 2%, liczone na podstawie wpłat od kupującego, wpływających na rachunek powierniczy (0,2 % jeżeli deweloper korzysta z rachunku powierniczego zamkniętego).

Dodatkowe zapisy ustawy

Proponowane zmiany dotyczą także kwestii możliwości odmówienia odbioru usterkowego lokalu oraz konsekwencji w przypadku niedotrzymania przez dewelopera terminu usunięcia stwierdzonych w lokalu wad. Modyfikacji może też ulec obowiązek przedstawienia przez dewelopera na żądanie prospektu informacyjnego - po zmianach na otrzymanie prospektu będzie mógł liczyć jedynie przyszły nabywca mieszkania. Ustawa przynosi też uszczegółowienie zasad wpłacania środków na rachunek powierniczy oraz ich zwalniania na rachunek dewelopera. Dodatkowo znalazły się w niej również zapisy dotyczące praw i obowiązków stron umowy deweloperskiej w sytuacji, gdyby doszło do upadłości banku, prowadzącego Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Założono, że nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Zaproponowano, by deweloper miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Zaznaczono, że dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

W ustawie określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Doprecyzowano zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP, przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelope

Pewny Lokal oferuję usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Pomagamy m.in. przy odbiorach technicznych, analizie umów oraz ksiąg wieczystych. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.