Uniknij grzywny do 100 tys. zł lub więzienia. Przygotujemy dla Ciebie deklarację podatku od nieruchomości.

Deklarację przygotujemy w 48 godziny za 199 zł. Nasi prawnicy przygotowali już tysiące deklaracji. Sporządzamy deklaracje DN-1, IN-1, DR-1, IR-1, IL-1 oraz ZDL-1 oraz pisma z czynnym żalem w cenie deklaracji, jeśli takie jest potrzebne.

Potrzebujesz wsparcia w uzupełnieniu deklaracji? Zostaw nam swój numer, a my oddzwonimy!

Twoje dane są bezpieczne

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Deklarację dotyczącą podatku od nieruchomości należy wysłać do urzędu gminy bądź miasta w 14 dni od podpisania umowy przeniesienia własności. Wypełnienie deklaracji jest bardzo trudne, a złożenie niepoprawnej deklaracji naraża Państwa na sankcje.

Uniknij sankcji podatkowych

Za niezłożenie lub niepoprawne złożenie do urzędu gminy bądź miasta deklaracji DN-1, IN-1 oraz innych deklaracji koniecznych po nabyciu nieruchomości grozi grzywna do 100 tys. zł, odsetki lub więzienie. Nawet jeśli zorientowaliście się Państwo po terminie, że trzeba wysłać do Urzędu deklarację, nigdy nie jest na to za późno. Dopóki Urząd nie wszczął postępowania, można uniknąć sankcji wysyłając deklarację oraz pismo z tzw. czynnym żalem (sporządzimy dla Państwa oba dokumenty).

Profesjonalna obsługa

Pracują dla nas prawnicy podatkowi, którzy sporządzili tysiące deklaracji IN-1, DN-1, IR-1, DR-1, IL-1 oraz ZDL-1. Poprawne uzupełnienie deklaracji wymaga znajomości prawa podatkowego, wyboru odpowiednich pól deklaracji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem danych zawartych w elektronicznych księgach wieczystych nieruchomości. Dzięki nam masz pewność, że deklaracji nie będzie trzeba poprawiać, a urząd nie nałoży kary.

Wypełnij formularz

Dzięki naszej pracy oszczędzisz swój czas i w zaledwie 2 dni robocze otrzymasz kompletną deklarację podatkową do podpisu i złożenia w urzędzie gminy. Deklarację można zanieść do urzędu osobiście, wysłać pocztą lub złożyć przez ePUAP. W e-mailu z gotową deklaracją podamy Państwu dokładne dane adresowe oraz instrukcję, jak należy wysłać deklarację (pocztą lub przez ePUAP).

Nasz zespół

Ambicją Pewnego Lokalu jest sprofesjonalizowanie rynku audytu nieruchomości mieszkalnych. Chcielibyśmy, aby Polacy kupowali nieruchomości w sposób świadomy.

Chronimy Państwa prywatność

Mamy świadomość, że podawane nam przez Państwo dane zawierają poufne dane osobowe. Traktujemy bezpieczeństwo danych bardzo poważnie. Pewny Lokal działa od prawie 10 lat i do dzisiaj pomogliśmy bezpiecznie kupić nieruchomość dziesiątkom tysięcy Polaków. Założyciel Pewny Lokal, adwokat Piotr Semeniuk jest zobowiązany do najwyższej poufności między innymi przez Kodeks Etyki Adwokackiej. Zachęcamy do lektury naszej Polityki prywatności.

Jak to działa?

Profesjonalne doradztwo

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci wypełnić deklarację podatkową od nieruchomości. Wypełnij formularz teraz.

Czy wiesz, że...

Wypełnienie deklaracji podatkowej od nieruchomości to nie lada wyzwanie?

Czas

W ciągu 14 dni od zakupu nieruchomości musisz złożyć do odpowiedniego urzędu deklarację dotyczącą podatku nieruchomości (deklaracja DN-1)?

Notariusz

Notariusz nie składa i nie może złożyć powyższej deklaracji

Przeszkody

Przygotowanie poprawnej deklaracji jest bardzo trudne: należy w niej uwzględnić np udział lokalu w nieruchomości wspólnej, klasę gruntu, udział miejsc postojowych w budynku, odpowiednią stawkę podatku itp.

Sankcje

Za brak złożenia deklaracji w ciągu 14 dni grozi sankcja nawet do kilkuset tysięcy złotych i odpowiedzialność karna

Jak złożyć?

Deklarację (po tym, jak zostanie poprawnie przygotowana) można złożyć elektronicznie przez ePUAP.

Jakie są sankcje za niezłożenie deklaracji DN-1 w terminie?

Podatnik

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji (DN-1, IN-1, DR-1, IR-1, IL-1, ZDL-1) na mocy Kodeksu karnego skarbowego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (ok. 100 tys. zł), karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie,

Deklaracja

Podatnik, który niepoprawnie wypełni deklarację dotyczącą podatku od nieruchomości na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (ok. 100 tys. zł) albo karze pozbawienia wolności.

Sankcje

Za niezłożenie deklaracji w terminie należy zapłacić też odsetki od zaległego podatku w wysokości ok. 15% rocznie.

Dlaczego poprawne wypełnienie deklaracji jest bardzo trudne w praktyce?

Powierzchnia

Przy wypełnieniu deklaracji dla lokalu trzeba podać nie tylko powierzchnię lokalu, ale także łączną powierzchnię części wspólnych budynku niebędących lokalami oraz przeliczyć udział lokalu w nieruchomości wspólnej, a wszystkie te informacje wpisać w odpowiednie pola.

Przeznaczenie gruntu

Przy wypełnianiu deklaracji należy podać precyzyjnie rodzaj i przeznaczenie gruntu (jedna działka może być położona na gruntach o różnym przeznaczeniu - w takiej należy złożyć więcej niż jedną deklaracją).

Miejsce postojowe

Jeśli lokal posiada miejsce postojowe, należy złożyć dla tego miejsca osobną deklarację, którą uzupełnia się na podstawie łącznej powierzchni lokalu użytkowego z wydzieloną halą garażową, udziału nabywcy w tym lokalu oraz proporcji udziału łącznego metrażu hali garażowej w sumie metrażu części wspólnych budynku niebędących wydzielonymi lokalami - wszystkie te informacje należy obliczyć i wpisać w odpowiednie pola.

Najczęstsze pytania

Niezależnie od tego, czy obowiązek podatkowy powstaje u osoby prywatnej, czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nabycie nieruchomości wymaga złożenia informacji IN-1 (osoby fizyczne) lub deklaracji DN-1 (osoby prawne). Osoby fizyczne składają informację IN-1 w ciągu 14 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące obowiązek podatkowy, czyli 14 dni od podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 składają do 31 stycznia roku podatkowego. Jeśli obowiązek podatkowy powstaje w trakcie roku, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni, tj. najczęściej 14 dni od podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji (DN-1, IN-1, DR-1, IR-1, IL-1, ZDL-1) na mocy Kodeksu karnego skarbowego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (ok. 100 tys. zł), karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Podatnik, który niepoprawnie wypełni deklarację dotyczącą podatku od nieruchomości na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (ok. 100 tys. zł) albo karze pozbawienia wolności. Za niezłożenie deklaracji w terminie należy zapłacić też odsetki od zaległego podatku w wysokości ok. 15% rocznie.

Nawet, jeśli zorientowaliście się Państwo po terminie, że trzeba wysłać do Urzędu deklarację, nigdy nie jest na to za późno. Dopóki Urząd nie wszczął postępowania, można uniknąć sankcji, wysyłając deklarację oraz pismo z tzw. czynnym żalem (sporządzimy dla Państwa oba dokumenty).

Pewny Lokal to firma zajmująca się specjalistycznymi audytami nieruchomości: mieszkań, domów, działek, a także lokali biurowych, usługowych i magazynowych. Zatrudniamy inżynierów, prawników oraz innych specjalistów od nieruchomości. Wykonujemy odbiory techniczne mieszkań, domów oraz lokali firmowych, analizujemy księgi wieczyste i działki, a także pomagamy podpisywać bezpieczne umowy sprzedaży nieruchomości (np. umowy deweloperskie, ale także przedwstępne oraz inne). W swojej działalności wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt (np. kamery termowizyjne) oraz autorskie oprogramowanie (np. aplikację do analizy ksiąg wieczystych i umów deweloperskich). Sporządzamy też dla klientów deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości. Pomogliśmy już ponad 40 tys. klientów.

Oczywiście, wystawiamy faktury. Nasze ceny zawierają już podatek 23% VAT. W celu uzyskania faktury prosimy o zgłoszenia takiej prośby na adres e-mailowy kontakt@pewnylokal.pl lub o telefon na nr 797014014. Zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić najpóźniej do dnia przesłania przez nas Państwu deklaracji.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości nakłada ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ostateczna wysokość podatku ustalana jest przez gminy. Każdego roku jednak minister finansów drogą obwieszczenia ustala maksymalne stawki podatku. Wpływ na podatek od nieruchomości dla osób prywatnych i firm ma wielkość, rodzaj oraz miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Stawki podatku od nieruchomości dla osób prywatnych różnią się od tych dla firm. Zasadniczo dla wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nieruchomości podatek jest wyższy od tego dla osób prywatnych. Przykładowo w 2024 r. w Warszawie dla mieszkania o powierzchni ok. 50 m kw. podatek wyniesie ok. 100-200 zł rocznie, a dla 50-metrowego lokalu usługowego ok. 1000-2000 zł rocznie.

Podatku od nieruchomości dla osób prywatnych nie trzeba obliczać samodzielnie. Należna kwota zostanie podana w decyzji dostarczonej przez urząd gminy. Jeśli jednak chcemy wiedzieć, ile podatku zapłacimy np. od nowo wybudowanego budynku, musimy znać stawki obowiązujące w danej gminie.

To, jaką należy złożyć deklarację zależy od rodzaju gruntu (dotyczy to zarówno gruntów niezabudowanych, jak i gruntów na których znajduje się budynek). Dla gruntów mieszkalnych obowiązują deklaracje "N" (IN-1 lub DN-1), dla gruntów rolnych - deklaracje "R" (IR-1 lub DR-1), a dla gruntów leśnych - deklaracje "L" (IL-1, ZDL-1). Osoby fizyczne składają co do zasady deklaracje "I", a osoby prawne - deklaracje "D".

Zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółka, która nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, posiadaczach samoistnych, osobach będących użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczach mienia publicznego (nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Zwolnione z podatku od nieruchomości są m.in. budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, grunty i nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty, altany, obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw, położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze, nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania itp., nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, centra badawczo-rozwojowe, które taki status uzyskały zgodnie z przepisami o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych, grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową.

Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Obowiązują następujące terminy płatności podatku od nieruchomości dla osób fizycznych: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli wysokość daniny nie przekracza kwoty 100 zł, należy ją uiścić w terminie płatności pierwszej raty. Osoby prawne opłacają podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych za okresy miesięczne - do 15 dnia każdego miesiąca, aż do momentu, w którym nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Podatek należy zapłacić dopiero od momentu otrzymania od urzędu miasta decyzji o wymiarze podatku.

Profesjonalne doradztwo. Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci wypełnić deklarację podatkową od nieruchomości. Wypełnij formularz teraz.

Przydatne linki