Przegląd informacji o świadectwie energetycznym budynku - pigułka wiedzy

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Świadectwo energetyczne budynku: kompendium 2024

Szukasz informacji o świadectwach energetycznych budynku? Chcesz dowiedzieć się — na co, po co i dlaczego wprowadzono świadectwa? Nie chcesz jednak wczytywać się w zapisy ustawy? Dobrze trafiłeś. W dzisiejszym artykule przygotowaliśmy kompendium informacji na temat tych dokumentów. Znajdziesz w nim informacje o podstawie prawnej świadectw, ich przeznaczeniu i osobach, które mogą Ci je wystawić. Dowiesz się także, w jaki sposób sporządza się świadectwa i co grozi za ich brak.

Podstawa prawna świadectw energetycznych budynków

Podstawą prawną świadectw energetycznych budynków jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej. Dokumenty te są konsekwencją stopniowego modernizowania budynków jednorodzinnych w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem, dzięki tym działaniom, do 2050 r. UE ma stać się neutralna klimatycznie i niezależna energetycznie od zewnętrznych rynków surowcowych. 

Wskaźniki na świadectwie energetycznym budynku

Świadectwo energetyczne budynku określa jego zapotrzebowanie na energię potrzebną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Informacje te uzyskujemy, analizując wskaźniki, które są wymienione na świadectwie.

Wskaźnikiem, na który na świadectwie energetycznym budynku zwraca uwagę najwięcej osób, jest wskaźnik EP. Czyli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. To właśnie tę energię wykorzystujemy, żeby ogrzać budynek, przygotować ciepłą wodę użytkową i aby mogły pracować systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wartością bazową dla wskaźnika EP, jest wartość EP dla nowych domów jednorodzinnych. Czyli 70 kWh/ (mkw·rok). Jeżeli wskaźnik EP naszego budynku jest równy niż niższy wartość bazowa, to możemy się cieszyć, bo to oznacza, że nasz dom jest energooszczędny.

Kolejny wskaźnik EU to wskaźnik jakościowy. Informuje nas o rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową (EU).  Im niższa wartość, tym mniej ciepła tracimy przez konstrukcję budynku. Czyli przegrody zewnętrzne, izolację czy stolarkę okienną.

Natomiast wskaźnik EK to wskaźnik energii końcowej. Informuje nas, ile energii rzeczywiście zostało zużyte w danym budynku w ciągu roku, ale uwzględniając straty w wytwarzaniu i przesyłaniu ciepła. Czyli sprawność systemów ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody. 

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Na świadectwie znajdziemy także informację o jednostkowej wielkości emisji CO2, (im mniej, tym lepiej). A także udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię (Uoze).

Jakimi metodami są obliczane świadectwa energetyczne?

Przepisy o świadectwach energetycznych budynków dopuszczają tylko dwie metody obliczenia wartości wskaźników — metodę obliczeniową i zużyciową.

Metoda zużyciowa to metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii. Zatem obliczone wartości wskaźników bardzo dokładnie opisują energochłonność budynku. Niestety, ze względu na sposób pomiaru, metoda ta jest bardzo wrażliwa. Dlatego nie w każdym budynku może być zastosowana. Co więcej, właściciel musi mieć dokumenty, które potwierdzą rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa energetycznego budynku.

Natomiast metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych. Jest dużo bardziej obiektywna niż metoda zużyciowa. Szczegółowy sposób wyliczenia poszczególnych wskaźników świadectwa energetycznego budynku metodą obliczeniową został opracowany w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Kiedy zamówić świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku musimy sporządzić i przekazać nabywcy w momencie, gdy dokonujemy sprzedaży, sprzedaży części budynku lub lokalu na podstawie:

 • umowy sprzedaży, lub
 • umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jeżeli zamierzamy tylko wynająć budynek, to również potrzebujemy świadectwo. Musimy jego kopię przekazać najemcy najpóźniej podczas zawierania umowy. Przepisy nie rozróżniają długości najmu. Zatem bez względu na długość okresu, na jaki zamierzamy wynajmować, powinniśmy sporządzić świadectwo.

Kolejnym powodem, dla którego powinniśmy zlecić wykonanie świadectwa energetycznego budynku, jest chęć szybszej sprzedaży nieruchomości i zamiaru publikacji ogłoszenia. Wprowadzenie świadectw energetycznych budynków dało inwestorom (najemcom) dodatkowe kryterium, którym mogą się kierować przy podejmowaniu decyzji. A możemy „pochwalić” się, że nasz budynek jest energooszczędny i podnieść cenę.

Jeżeli nasz budynek jest dopiero w trakcie budowy, to świadectwo będzie nam potrzebne do  zakończenia budowy. Kopię lub wydruk świadectwa energetycznego budynku musimy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy, lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Potrzebujesz uzyskać świadectwo energetyczne Twojej nieruchomości?

Zamów fachową pomoc specjalisty z Pewny Lokal!

 • Nie da się sprawdzić mieszkania lub domu bez profesjonalnego, atestowanego (i drogiego!) sprzętu pomiarowego oraz znajomości norm.
 • Świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe — pamiętaj o tym!
 • Specjaliści Pewnego Lokalu sprawnie wystawią świadectwo energetyczne. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania niedociągnięć.
Doświadczeni inżynierowie.
Duża dyspozycyjność.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której budynek ma powierzchnię mniejszą niż 70 mkw i jest przeznaczony do naszych własnych celów mieszkaniowych.

Ile jest ważne świadectwo?

Z zasady, świadectwo energetyczne budynku wydawane jest na 10 lat. Pamiętajmy jednak, że okres ten może zostać skrócony, jeżeli nasz budynek przejdzie modernizację lub rozbudowę, która wpłynie na jego charakterystykę energetyczną. Na przykład wymienimy grzejniki lub dokonamy jego rozbudowy. Czy musimy to gdzieś zgłaszać?

Nie ma takiego obowiązku. Pamiętajmy jednak, że w sytuacji losowej lub podczas kontroli inspektora nieważne świadectwo będzie traktowane jako brak świadectwa. Zatem ryzykujemy otrzymaniem grzywny, w wysokości do 5 tys. zł.

Ile świadectw dla jednego budynku?

Świadectwo energetyczne może być sporządzone dla budynku lub jego części. Co to oznacza? Przyjęło się, że świadectwo sporządzamy tylko dla takiej części budynku, która posiada własną księgę wieczystą. Czyli na przykład mieszkanie w budynku wielorodzinnym.

Dla takiej nieruchomości może zostać sporządzone świadectwo energetyczne budynku jako całości oraz kilka świadectw dla poszczególnych mieszkań. Przy ustalaniu parametrów dla świadectw poszczególnych mieszkań możemy korzystać ze świadectwa całego budynku. Jednak w sytuacjach wskazanych w przepisach, każde mieszkanie (lokal) musi mieć swoje świadectwo.

Nieco inaczej jest w przypadku budynku podzielonego na lokale, które nie mają wyodrębnionej księgi wieczystej (jest tylko jedna, główna księga). Dla potrzeb najmu takich lokali, pomimo że przepisy tego nie narzucają, warto sporządzić świadectwo dla każdego lokalu oddzielnie. Parametry energetyczne poszczególnych lokali będą się różnić, od parametrów na świadectwie energetycznym budynku. Zatem najemcy mogą chcieć od nas świadectwo dla konkretnego lokalu. W ten sposób oszacują potencjalne koszty eksploatacji.

Ile trwa sporządzenie świadectwa?

Na czas sporządzenie świadectwa wpływa czas potrzebny na przekazanie informacji audytorowi oraz czas potrzebny na dokonanie obliczeń. Jeżeli audytor (firma), której zlecamy przygotowanie świadectwa energetycznego budynku, udostępnia po zamówieniu formularz, (tak jak ma to miejsce w Pewnym Lokalu), to jego uzupełnienie zajmuje kilkanaście minut. Później audytor potrzebuje około 3 do 5 dni roboczych, aby dobrać parametry i wyliczyć charakterystykę. Zatem średni czas na otrzymanie świadectwa wynosi koło tygodnia.

Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy umieli uzupełnić formularza, bo nie mamy dokumentacji technicznej budynku. W takiej sytuacji warto od razu przesłać do audytora informacje o tym fakcie i nie tracić czasu na samodzielne próby ustalenia poszczególnych parametrów. Doświadczony audytor zada nam kilka pytań i ustali brakujące cechy budynku.

Warunki formalne świadectwa energetycznego budynku

Przy poszukiwaniu audytora, który sporządzi dla nas świadectwo energetyczne budynku, pamiętajmy, że audytor musi być wpisany do Centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Natomiast świadectwo musi zostać wygenerowane z Centralnego rejestru świadectw na wzorze określonym w ustawie o świadectwach. Dokument wydany przez osobę nieuprawnioną lub poza systemem jest nieważny. 

Przepisy dopuszczają, aby świadectwo energetyczne budynku było wydawane w wersji elektronicznej. Takie świadectwo, oprócz warunków wymienionych powyżej, musi być podpisane w jeden z 3 dopuszczalnych przez ustawę sposób:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym oraz
 • podpisem zaufanym.

Pamiętajmy, że od formy sporządzonego świadectwa zależy sposób, w jaki będziemy przekazywać świadectwo energetyczne budynku nabywcy. Świadectwo wystawione w sposób tradycyjny przekazujemy w formie papierowej. Natomiast świadectwo elektroniczne przekazujemy w formie elektronicznej. Czyli najczęściej przesyłamy mailem.


Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Posłuchaj podcastu z udziałem dr. Piotra Semeniuka.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Świadectwo charakterystyki energetycznej — kto może wystawić dokument?

Dowiedz się i kliknij!


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 64 opinii.

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: świadectwo energetyczne

okładka poradnika

Poradnik: badanie termowizyjne

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Świadectwo charakterystyki energetycznej – gdzie znaleźć tanio?

Posłuchaj rady!