Odbiór mieszkania od dewelopera

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Odbiór mieszkania od dewelopera | Kompendium wiedzy 2022

W artykule zebraliśmy całą wiedzę z tysięcy przeprowadzonych przez inżynierów z Pewnego Lokalu odbiorów technicznych mieszkań i domów. Artykuł jest zbiorem informacji potrzebnych osobie, która planuje kupić nieruchomość od dewelopera i nie jest pewna, jak przebiega odbiór techniczny. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.

Potrzebujesz pomocy przy odbiorze nieruchomości od dewelopera?

Zamów fachową pomoc w odbiorze z Pewny Lokal!

 • Nie da się sprawdzić odbieranego mieszkania lub domu bez profesjonalnego, atestowanego (i drogiego!) sprzętu pomiarowego oraz znajomości norm.
 • Naprawa usterek w standardowym mieszkaniu kosztuje średnio 30 000 zł — jeśli usterki zostaną zgłoszone podczas odbioru, to naprawi je deweloper.
 • Inżynierowie Pewny Lokal znajdą wszystkie usterki w Twoim mieszkaniu. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie.
Duża dyspozycyjność.

Rezerwuj online

Pewny Lokal jest największą firmą inżynieryjną w Polsce specjalizującą się w odbiorach mieszkań. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym moment odbioru technicznego mieszkania różni się od momentu przekazania przez dewelopera kluczy do nowego mieszkania. Wbrew pozorom to nie to samo! W artykule wskazujemy też, na co zwrócić uwagę przy odbiorze technicznym mieszkania oraz odpowiadamy na najważniejsze pytania i wątpliwości związane z odbiorem technicznym nieruchomości od dewelopera.

Co sprawdzamy podczas odbioru technicznego?

Odbioru technicznego mieszkania w świetle Ustawy deweloperskiej można dokonać samemu, zachęcamy jednak do skorzystania podczas odbioru z pomocy i ekspertyzy inżyniera wyspecjalizowanego w dokonywaniu odbiorów technicznych. Nawet doświadczony budowlaniec nie zna wszystkich norm budowlanych dotyczących mieszkań deweloperskich i nie wie, jak zachować się podczas podpisywania protokołu odbioru.

Skorzystanie z usług doświadczonego inżyniera pozwala nie tylko zmusić dewelopera do naprawy (często nawet kilkudziesięciu usterek), ale umożliwia uzyskanie od dewelopera rabatu na końcowym etapie procesu kupna mieszkania.

Co na temat odbioru mówi ustawa deweloperska?

Zasady kupowania mieszkań i domów na rynku pierwotnym w Polsce uległy rewolucji w 2011 roku, kiedy to w życie weszła tzw. Ustawa deweloperska.

Ustawa ta wprowadziła wiele obostrzeń dla deweloperów (m.in. obowiązek utrzymywania bankowych rachunków powierniczych), a także określiła, że wydanie mieszkania lub domu kupowanego od dewelopera musi być obowiązkowo poprzedzone tzw. odbiorem technicznym. Odbiór techniczny jest momentem, kiedy deweloper udostępnia nabywcy już gotowe mieszkanie lub dom po to, żeby nabywca skontrolował zgodność nieruchomości z zawartą umową oraz z szeroko pojętymi normami budowlanymi (więcej o tym, co dokładnie sprawdza się w czasie odbiorów mieszkań, w pkt 5 i 6 tego artykułu).

W tym miejscu warto zaznaczyć, że obowiązek przeprowadzenia odbioru technicznego mieszkania dotyczy tylko osób, które kupiły mieszkanie od dewelopera jeszcze przed uzyskaniem przez tego drugiego tzw. pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków.

Podczas odbioru technicznego deweloper udostępnia nabywcy gotowy lokal po to, by ten skontrolował zgodność nieruchomości z zawartą umową.

W tym drugim przypadku (umowa podpisywana z deweloperem po uzyskaniu przez niego pozwolenia na użytkowanie) klient nie podpisuje z deweloperem umowy deweloperskiej, a odbiór techniczny może być przeprowadzony tylko, jeśli nabywca umówi się na to z deweloperem.

Z kim wykonać odbiór techniczny mieszkania?

Ponieważ w momencie odbioru technicznego mieszkania nabywca nieruchomości sprawdza jej zgodność z zawartą umową oraz z normami, w odbiorze powiny uczesnieczyć obie strony zainteresowane dopełnieniem formalności: nabywca (albo jego pełnomocnik – o tym poniżej), a także deweloper lub jego przedstawiciel. Zgodnie z Ustawą deweloperską oraz praktyką podczas odbioru technicznego nabywca wskazuje deweloperowi wady i usterki mieszkania, które deweloper spisuje w specjalnie przygotowanym na tę okazję protokole odbioru.

Najczęściej w odbiorze - poza przedstawicielem dewelopera - uczestniczy też przedstawiciel generalnego wykonawcy, czyli firmy budowlanej, która na zlecenie dewelopera budowała inwestycję. Najczęściej bowiem umowa między deweloperem a generalnym wykonawcą przewiduje, że to generalny wykonawca ma obowiązek naprawić wszelkie zasadne wady i usterki, które nabywca wskaże deweloperowi podczas odbioru mieszkania (tym samym to on poniosi koszt naprawy).

Czasami w odbiorze uczestniczą też przedstawiciele firm podwykonawczych albo nawet producenckich (np. producent okien, które – jeśli okażą się nadmiernie porysowane – będą musiały zostać wymienione). Ustawa deweloperska nie zakazuje (a tym samym zezwala) na to, żeby w imieniu nabywcy mieszkania występował pełnomocnik (więcej o odbiorze mieszkania przez pełnomocnika w tym artykule).

Kto uczestniczy w odbiorze mieszkania?

 • Nabywca lub jego przedstawiciel (obecność obowiązkowa);
 • Deweloper lub jego przedstawiciel (obecność obowiązkowa);
 • Przedstawiciel generalnego wykonawcy (obecność dobrowolna, ale w praktyce najczęściej obecny);
 • Podwykonawcy, producenci, np. okien, drzwi (obecność dobrowolna);
 • Wynajęty pomocnik nabywcy (obecność dobrowolna, ale zalecana).

Odbiór mieszkania od dewelopera z firmą - czy warto?

Ustawa deweloperska pozwala także, by przy odbiorze nabywca mieszkania korzystał z pomocy innych osób. Takim pomocnikiem odbiorowym nabywcy może być każdy: zaufany kolega, szwagier, który posiada smykałkę inżynieryjną, architekt wnętrz czy ekipa remontowa, która za chwilę wejdzie do mieszkania lub domu w celu jego wykończenia. Na polskim rynku nabywcy mieszkań lub domów od dewelopera coraz częściej zlecają odbiór specjalizującym się w tym firmom. Nabywcy zlecający odbiór wyspecjalizowanym fachowcom wychodzą zapewne ze słusznego założenia, że doświadczenie z wielu odbiorów oraz znajomość norm budowlanych nie jest czymś, co można uzyskać lub czego można się nauczyć w kilka dni. Firma Pewny Lokal jest największą w Polsce firmą inżynieryjną specjalizującą się w odbiorach mieszkań od dewelopera.

W Pewnym Lokalu kierujemy się zasadą, że zatrudniany przez nas odbieracz powinien posiadać tytuł co najmniej inżyniera. Niektórzy z naszych inżynierów posiadają ponadto uprawnienia budowlane. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że posiadanie uprawnień budowlanych samo przez się nie świadczy jeszcze o tym, że odbieracz mieszkania należycie wykona swoją pracę. Nie ma czegoś takiego jak uprawnienia budowlane do odbioru mieszkań. Uprawnienia budowlane mogą dotyczyć różnych specjalizacji (np. uprawnienia do budowy mostów) i często mają niewiele wspólnego z audytem mieszkań i domów w stanie deweloperskim. Zdarza się, że co mniej zaradni ludzie, którzy posiadają uprawnienia budowlane, wykorzystują fakt ich posiadania do reklamowania się jako specjaliści od odbioru mieszkań (w naszej firmie przestrzegamy potencjalnych klientów przed swoistą fetyszyzacją uprawnień budowlanych przy zlecaniu usługi odbioru mieszkania).

Na marginesie można wspomnieć, że często osoby mające uprawnienia budowlane inspektora nadzoru pracują także dla deweloperów, co może wpływać na ich bezstronność (w naszej firmie nie współpracujemy z osobami zatrudnianymi przez deweloperów).

Firma Pewny Lokal jest największą w Polsce firmą inżynieryjną specjalizującą się w odbiorach mieszkań od dewelopera.

W firmie Pewny Lokal niektórzy inżynierowie-odbieracze mają uprawnienia budowlane, inni nie, ale sam fakt posiadania uprawnień budowlanych jest według nas bez znaczenia przy odbiorze mieszkań. Z perspektywy kontroli jakości i zaufania, którym darzą nas klienci kluczowe jest to, że zatrudniani przez nas inżynierowie są regularnie szkoleni z norm budowlanych dotyczących nowo budowanych mieszkań (mamy w tym zakresie jako firma m.in. certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej). Ważne też, że zdecydowana większość naszych inżynierów ma doświadczenie z setek odbiorów.

Kiedy wykonywany jest odbiór mieszkania?

Zgodnie z Ustawą deweloperską przeniesienie na nabywcę prawa własności mieszkania lub domu poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę. W związku z powyższym odbiór musi nastąpić przed przeniesieniem na nabywcę własności mieszkania. W świetle prawa budowlanego odbierać można jedynie mieszkania w budynkach, które zostały dopuszczone do użytkowania – w praktyce odbiór techniczny mieszkania lub domu powinien odbyć się w okresie pomiędzy uzyskaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie oraz terminem na podpisanie między deweloperem a nabywcą umowy przenoszącej własność mieszkania lub domu. Umowy deweloperskie lub prospekty informacyjne podpisywane przez nabywców z deweloperami wskazują najpóźniejszy termin na odbiór.

Deweloperzy wzywają nabywców na odbiór techniczny za pośrednictwem środków komunikacji ustanowionych w umowie deweloperskiej. Najczęściej takie wezwania wysyłane są w formie e-mailowej, a chwilę później (dla potwierdzenia) w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opóźnienia w odbiorze mieszkania - co grozi deweloperowi?

Najczęściej deweloperowi nie grożą żadne umowne sankcje za przekroczenie terminu odbioru technicznego wskazanego w umowie lub prospekcie informacyjnym. Ustawa deweloperska nie nakazuje deweloperowi wprowadzić w umowie deweloperskiej odsetek lub kar umownych płaconych przez dewelopera w razie opóźnień w odbiorze. Jeżeli więc deweloper nie ukręci sam na siebie bicza w umowie deweloperskiej i np. nie nałoży na siebie kary umownej za opóźnienia w odbiorze, podany w umowie lub w prospekcie termin odbioru technicznego jest jedynie instrukcyjny i deweloperowi nie grożą żadne konsekwencje za jego przekroczenie.

W zakresie szkoleń jako firma mamy m.in. certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej.

Termin odbioru mieszkania

Ustawa deweloperska nie pozwala deweloperowi wymusić na nabywcy terminu odbioru technicznego mieszkania. Oznacza to, że deweloper nie może wskazać nabywcy tylko jednego możliwego terminu na odbiór, a w razie braku pojawienia się nabywcy na takim odbiorze, deweloper nie może uznać, że odbiór się odbył. Nabywca mieszkania ma pełne prawo powiedzieć deweloperowi, że zaproponowany termin mu nie pasuje i wskazać alternatywny termin.

Różnice między odbiorem technicznym mieszkania a przekazaniem kluczy

Odbiór mieszkania to nie to samo co przekazanie kluczy!

Często nasi klienci korzystający z usługi odbioru technicznego nie zdają sobie sprawy, że odbiór techniczny mieszkania lub domu nie jest tym samym, co przekazanie czy odbiór kluczy. Odbiór techniczny to sprawdzenie przez nabywcę, czy deweloper wykonał mieszkanie zgodnie z umową deweloperską i normami budowlanymi. Z odbioru obowiązkowo spisuje się protokół, w którym nabywca zgłasza wady, usterki, niezgodności z projektem i standardem wykończenia.

Przekazanie kluczy to z kolei moment, kiedy przechodzi na nas posiadanie nieruchomości (przekazanie kluczy nie czyni nas właścicielami mieszkania; posiadanie nie jest tożsame z własnością). Przekazanie kluczy jest więc tym samym, co wydanie mieszkania. W momencie przekazania lokalu, przechodzą na nas wszystkie koszty związane z mieszkaniem (np. opłaty za media, obowiązek czynszu). Od momentu przekazania mieszkania:

 1. Deweloper nie ma prawa wejść do mieszkania.
 2. Spisuje się stan liczników (nabywca zaczyna ponosić opłaty za media).
 3. Nabywca ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu.

Warto też pamiętać, że umowy deweloperskie mogą posługiwać się synonimami na określenie wydania mieszkania: np. "wydanie kluczy", "przejście opłat za media", "przeniesienie posiadania" itp.

Wraz z przekazaniem kluczy nabywca mieszkania zaczyna ponosić koszty utrzymania mieszkania.

Kiedy odbieramy klucze do mieszkania?

To, czy moment wydania mieszkania (przekazania kluczy) pokrywa się z odbiorem mieszkania zależy od postanowień umowy deweloperskiej. Dlatego przed udaniem się na odbiór techniczny naszego wymarzonego M warto odświeżyć sobie zapisy umowy, którą zawarliśmy z deweloperem. Umowy deweloperskie mogą posługiwać się rozmaitymi synonimami do pojęcia przekazania kluczy. W umowie możne zatem być mowa o "odbiorze kluczy", "wydaniu mieszkania", "przeniesieniu posiadania", czy nawet o "przejściu na nabywcę opłat eksploatacyjnych za mieszkanie". Wszystkie powyższe pojęcia de facto oznaczają przekazanie kluczy i jeśli według zawartej przez nas umowy mają one nastąpić w dniu odbioru technicznego, oznacza to, że od razu po odbiorze możemy domagać się od dewelopera przekazania nam kluczy do mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że jeżeli umowa milczy na powyższy temat, przekazanie kluczy/wydanie mieszkania następuje w momencie zawarcia umowy przenoszącej własność, a więc już po odbiorze mieszkania. Zgodnie z przepisami polskiego prawa w razie braku odmiennych postanowień umownych, przejście posiadania mieszkania/domu następuje w momencie przeniesienia jego własności na nabywcę, a więc dopiero po zawarciu notarialnej umowy przenoszącej własność.

Odbiór mieszkania od dewelopera - co sprawdzić

Podczas odbioru technicznego mieszkania sprawdzamy, czy nie jest ono wadliwe. Na czym jednak polega wadliwość mieszkania, tj. jakie powinny być wzorce kontroli mieszkania odbieranego na rynku pierwotnym?

Tak naprawdę podczas odbioru technicznego mieszkania kontrola mieszkania polega na weryfikacji jego zgodności z:

 1. dokumentacją umowną,
 2. normami budowlanymi (oraz Polskimi Normami), a także na
 3. wykryciu zwykłych wad i usterek.

Wbrew pozorom punkty 1-3 powyżej niekoniecznie znaczą to samo.

Kto bierze udział w odbiorze?

Jakie dokumenty sprawdzić podczas odbioru technicznego?

Nie istnieje jeden standard techniczny oddawania mieszkań deweloperskich. To, czy w odbieranym mieszkaniu mają się znaleźć tynki pierwszej lub drugiej klasy, a także to, jaki rodzaj wylewki ma zostać wykonany przez dewelopera wynika - tak samo jak np. metraż mieszkania - z umowy pomiędzy nabywcą a deweloperem. Najczęściej sama umowa deweloperska nie podaje szczegółowej specyfikacji technicznej mieszkania lub domu, które mają zostać wybudowane i oddane przez dewelopera.

Taka specyfikacja znajduje się jednak w dokumencie nazywanym standardem wykończenia. Standard stanowi z kolei obowiązkowy załącznik do prospektu informacyjnego, a ten ostatni jest integralną częścią umowy deweloperskiej (przy zawieraniu umowy deweloperskiej u notariusza nabywca oraz deweloper podpisują zatem zasadniczy tekst umowy oraz załączniki umowy, takie jak prospekt i standard). Przed odbiorem technicznym nieruchomości warto zatem zapoznać się ze standardem wykończenia, z którego dowiemy się m.in. o wszystkich elementach technicznych mieszkania/domu, do jakich wykonania i oddania na naszą rzecz zobowiązał się deweloper.

Według jakich norm sprawdzamy mieszkanie?

Niekiedy pewne usterki mieszkania nie są konsekwencją niezrealizowania przez dewelopera obowiązków ze standardu wykończenia, ale po prostu niezastosowaniem się przez niego do powszechnie obowiązujących norm sztuki budowlanej, którym powinny odpowiadać nowo wybudowane mieszkania lub domy (m.in. normy te mogą wynikać z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Przykładowo, standard wykończenia nie musi i najczęściej nie będzie mówił o tym, że deweloper zobowiązuje się oddać nam mieszkanie z prostymi kątami. Nawet bez tego rodzaju zastrzeżenia w prospekcie kąty w lokalu oddawanym przez dewelopera zawsze powinny być jednak zgodne z normą budowlaną, która mówi o dopuszczalnych odchyłkach.

Inne normy, które należy znać przed odbiorem technicznym mieszkania od dewelopera, to m.in. norma PN-ISO 9836:2015 określająca wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, norma PN-B-10110:2005 mówiąca o zasadach i wymaganiach technicznych tynków gipsowych wykonywanych mechanicznie, a także norma PN-53/B-1014 mówiąca o zasadach wykonywania podkładów pod posadzki, posadzek z płytek kamiennych oraz klinkierowych.

Część z podanych przez nas wyżej norm to tzw. Polskie Normy.

Polskie Normy są normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny. Powyższe ciało ma w teorii charakter prywatny, ale część z Polskich Norm dotyczących nowowybudowanych mieszkań i domów została przez ustawodawcę włączona do polskiego prawa. Na niektóre Polskie Normy powołują się też ustawy i rozporządzenia.

Sprawdzenie zwykłych wad i usterek mieszkania

Niekiedy (choć rzadko) nie jest konieczna wcześniejsza lektura standardu wykończenia oraz norm budowlanych, żeby stwierdzić wadliwość mieszkania. Czasami niektóre nieprawidłowości zdiagnozowane w odbieranym mieszkania lub domu są po prostu zwykłymi usterkami. Przykładowo do stwierdzenia, że pęknięta szyba w oknie czy chwiejąca się balustrada są wadami mieszkania i powinny zostać naprawione przez dewelopera wystarcza nie lektura standardu wykończenia czy znajomość norm budowlanych, ale zwykły zdrowy rozsądek.

Jak krok po kroku wykonać odbiór mieszkania?

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych elementów, które należy sprawdzić przy odbiorze mieszkania. Lista dotyczy przede wszystkim odbiorów mieszkań w stanie deweloperskim, a nie mieszkań wykończonych (w stanie pod klucz) oraz domów, w przypadku których należy sprawdzić dodatkowe elementy (m.in. elewację i zagospodarowanie otoczenia). Takie nieruchomości (mieszkania w stanie pod klucz oraz domy) też oczywiście mogą być przedmiotem usługi profesjonalnego odbioru z naszą firmą Pewny Lokal.

Pewne usterki są konsekwencją niezastosowania się dewelopera do powszechnie obowiązujących norm sztuki budowlanej.

Tynki i ściany

Podczas odbioru mieszkania w stanie deweloperskim jedną z najważniejszych rzeczy do sprawdzenia są tynki i ściany. Inżynierowie z firm wykonujących odbiór techniczny mieszkania na zlecenie nabywcy szczególną uwagę zwracają na ewentualne pęknięcia w narożnikach, przy dylatacjach ściennych, przy kominach, w okolicach nadproży drzwi i okien oraz ubytki tynku przy kontaktach i włącznikach świateł. Często zdarzają się też odspojenia tynku w narożnikach oraz przy łączeniu dwóch różnych materiałów budowlanych. Stosunkowo popularną wadą są nierówności powierzchni przy podejściach grzejników, okolicach szpalet okiennych i parapetów wewnętrznych.

Piony, poziomy i płaszczyzny

Pion należy sprawdzić poprzez przyłożenie pionowo do ściany wymiarowych metrowej i dwumetrowej poziomicy/łaty. Dolną część łaty należy przyprzeć do ściany nogą, a górę łaty odchylić od ściany aż do ustawienia oczka w libelli rurkowej między kreskami. Odległość powstała na górze łaty między ścianą a naszym końcem łaty jest odchyłką. W przypadku odchyłki odwrotnej górną część łaty należy przytrzymać przy ścianie, a dolną część odchylić od ściany.

Poziom należy sprawdzić poprzez położenie łaty poziomo na podłodze (wylewce, płytkach) lub innej powierzchni (parapet, grzejnik). Jedną ze stron odchylamy do góry aż do ustawienia oczka w libelli rurkowej między kreskami.

Odległość powstała między odchylonym końcem łaty a mierzoną powierzchnią jest odchyłką.

Równość powierzchni należy z kolei sprawdzić poprzez przyłożenie łaty do mierzonej powierzchni w różnych kierunkach (poziomy, pionowy i inny). Należy zwrócić uwagę, czy łata przylega równo na całej swojej długości.

Kąty

Kąty są najczęściej sprawdzane przy użyciu kątownika 50/100 cm lub 100/100 cm. Zapis w normie PN-B-70/B-10100 mówi o tym, że odchyłki należy mierzyć na ramieniu kątownika 100 cm, więc nie ma konieczności stosowania kątownika 100/100 cm. W przypadku wykrycia odchyłki, w celu upewnienia się, że brak kąta wynika faktycznie z przecięcia się płaszczyzn tworzących kąt, a nie z zaburzonej płaszczyzny tynku w najbliższej okolicy narożnika, należy kątownik obrócić - ramię kątownika 100 cm przyłożyć do płaszczyzny, gdzie wcześniej było ramię 50 cm i upewnić się, że wartość odchyłki w takim położeniu wciąż jest poza normową.

Jedna z obowiązujących norm.

Stolarka okienna i drzwiowa

Podczas odbiorów technicznych pracownicy firm zatrudniających odbieraczy zwracają szczególną uwagę na rysy w strefie głównej szyb okiennych. Często zdarzają się też zabrudzenia ramy od strony balkonu, ubytki oraz podwinięcia uszczelek. Warto sprawdzić również parapety. Przykładowo parapety kamienne/konglomeratowe powinny mieć polerowaną powierzchnię, a dopuszczalna odchyłka od płaszczyzny parapetu to 1 mm. Odległość parapetu od grzejnika nie może być mniejsza niż 10 cm.

Przy drzwiach warto zwrócić uwagę na rysy na szyldach oraz ramach, a także sprawdzić narożniki oraz dolną krawędź drzwi pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Inżynierowie firmy Pewny Lokal sprawdzają m.in., czy drzwi po pełnym otwarciu pozostają w pozycji otwarcia: drzwi co do zasady nie powinny samoczynnie się otwierać ani zamykać (wyjątkiem są drzwi z zamocowanym samozamykaczem, w takim wypadku należy sprawdzić, czy drzwi samoczynnie się zamykają). Jeśli chodzi o drzwi wejściowe do mieszkania, minimalne wymiary narzucone przez rozporządzenie Ministra Budownictwa dla drzwi wejściowych wynoszą 0,9 m na 2 m, a wysokość progu nie może przekraczać 2 cm.

Jeśli chodzi o wentylację, należy zwrócić uwagę na zgodność instalacji z projektem.

Podłogi i wylewki

Podczas odbioru technicznego należy zwrócić szczególną uwagę na spękania wylewki, a także ewentualny ruch pionowy wylewki (tzw. klawiszowanie) przy dylatacjach. Warto także sprawdzić przyleganie cokołu do ściany/podłogi oraz ewentualne ubytki fug. Nasza firma oferuje m.in. badanie mieszkania deweloperskiego przy wykorzystaniu lasera krzyżowego. Taki laser umożliwia sprawdzenie z dokładnością do 0,4 mm odchyłki wylewki od poziomu w skali całego pomieszczenia. Dzięki kompleksowemu badaniu laserem krzyżowym deweloper może wyrównać wylewkę tak, żeby zapobiec późniejszemu zapadaniu się posadzki (parkietu, paneli lub płytek).

Balkon i przynależności

Przy odbiorze balkonu najczęściej sprawdza się obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady. Z doświadczenia wiemy, że najbardziej popularne wady i usterki balkonu polegają na spadkach posadzki, ubytkach fug, pęknięciach płytek, korozji, ubytku farby i rysach na balustradzie. Zdarzają się też niestaranne mocowania samej balustrady. Jeśli chodzi zaś o miejsce postojowe w hali garażowej, należy sprawdzić jego zgodność z minimalnymi wymiarami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Budownictwa (obecnie to 2,3 m na 2,5 m).

Instalacja elektryczna

Inżynierowie naszej firmy sprawdzają m.in., czy punkty elektryczne są zgodne z informacją na rzucie instalacji mieszkania. Patrzymy też, czy w skrzynce elektrycznej są zamontowane bezpieczniki i czy drzwiczki swobodnie otwierają się i zamykają. W przypadku mieszkań z podłączonym prądem sprawdzamy miernikiem napięcie w gniazdkach - powinno wynosić 230 V.

Instalacja cieplna

Przed odbiorem mieszkania należy sprawdzić, czy w standardzie wykończenia jest ujęty montaż grzejników. Na miejscu należy zwrócić uwagę, czy we wszystkich grzejnikach są zamocowane głowice termostatyczne oraz czy grzejniki są trwale zamocowane. Można też sprawdzić ewentualne zapowietrzenie grzejnika, np. przy pomocy pirometru lub kamery termowizyjnej.

Norma dotycząca tynków.

Inne instalacje

Jeśli chodzi o wentylację, należy zwrócić uwagę na zgodność instalacji z projektem (w budynkach powyżej dziewięciu pięter wentylacja musi być mechaniczna). Kratka wentylacyjna powinna się znaleźć w łazience i kuchni (gdy brak jest w tych pomieszczeniach okna). Należy pamiętać o zasadzie, że wentylacja jest wymagana w tzw. pomieszczeniach brudnych, tj. w łazience, toalecie, kuchni, garderobie i spiżarni.

Jeśli chodzi o inne instalacje, podczas odbioru należy sprawdzić zgodność z projektem instalacji gazowej, obecność gniazd telewizyjnych oraz poprawne działanie domofonu.

Jak sprawdzić mieszkanie kamerą termowizyjną?

Kamerą termowizyjną można sprawdzić m.in. występowanie mostków termicznych oraz miejsca narażone na rozwój pleśni i grzybów (ogniska korozji biologicznej). Innymi słowy przy pomocy kamery termowizyjnej wykwalifikowany inżynier może sprawdzić szczelność okien, tak żeby nabywca mieszkania nie musiał ich potem wymieniać na swój koszt. Kamerą można także sprawdzić zacieki i zawilgocenia niewidoczne gołym okiem, tak żeby nabywca mieszkania nie musiał potem na swój koszt usuwać grzyba.

Odmowa przyjęcia kluczy do mieszkania od dewelopera

W teorii jeżeli umowa deweloperska mówi o tym, że przekazanie mieszkania następuje po odbiorze technicznym, deweloper ma prawo domagać się od nas przyjęcia kluczy (zawsze, jeżeli deweloper nie naprawi usterek w terminie, można odstąpić od umowy: deweloperskiej lub przenoszącej własność, jeśli zdążymy podpisać tę drugą).


Dowiedz się, kiedy możesz wymagać przekazania kluczy od dewelopera.

W trakcie odbioru technicznego mieszkania nie skupiajmy się zatem na odbieraniu od dewelopera kluczy, ale na wskazaniu wszystkich wad i usterek mieszkania oraz na zadbaniu, żeby zostały one zapisane w protokole odbioru.

Naprawa usterek wykrytych podczas odbioru mieszkania

Jeżeli podczas odbioru technicznego mieszkania wynajęty przez nas inżynier-pomocnik albo my sami wykryjemy usterki, nie jest to jeszcze powód do zamartwiania się. Większość mieszkań od dewelopera ma od kilkunastu do kilkudziesięciu usterek i zwykle nadają się one do naprawy w ciągu kilku tygodni. Ważne, żeby wszystkie usterki wpisać do protokołu odbioru i żeby nie godzić się na sugestie dewelopera, że niektóre wady lub usterki można pominąć.

Zgodnie z Ustawą deweloperską deweloper ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad, a w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunąć uznane wady mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Drugi odbiór mieszkania

"Drugi odbiór" to potoczne określenie na moment sprawdzenia przez nabywcę mieszkania/domu, czy deweloper (a w praktyce generalny wykonawca) usunął wady i usterki zidentyfikowane podczas pierwszego odbioru. Jeśli wad i usterek było sporo lub jeśli podczas odbioru mieszkania wyniknęły nietypowe zagadnienia budowlane, na drugi odbiór najlepiej udać się z doświadczonym inżynierem (i tak w praktyce dzieje się najczęściej). Klientom, którzy skorzystali z usług naszej firmy podczas pierwszego odbioru, oferujemy bardzo atrakcyjne stawki przy drugim odbiorze. Zachęcamy do kontaktu!

Usunięcie usterek pozostawionych przez dewelopera

Za usunięcie wad i usterek zidentyfikowanych podczas odbioru w praktyce najczęściej odpowiedzialny jest nie tyle deweloper, co generalny wykonawca. To generalny wykonawca odpowiada wobec dewelopera za bezusterkowe oddanie mieszkań. Deweloper i tak przerzuci na wykonawcę koszt naprawy (czasami koszt części prac może wręcz zostać przerzucony przez generalnego wykonawcę dalej, np. obowiązek wymiany porysowanej szyby może zostać przerzucony przez generalnego wykonawcę na producenta szyb).

W wypadku przekazania kluczy przy usterkowym odbiorze musimy mieć świadomość, że powinniśmy umożliwić deweloperowi wejście do mieszkania w celu naprawienia usterek.

Jeśli chcecie Państwo na bieżąco monitorować prace nad usuwaniem wad i usterek zidentyfikowanych podczas odbioru, najlepiej poprosić dewelopera o numer telefonu do przedstawiciela generalnego wykonawcy. Jeśli nie odebrali Państwo jeszcze kluczy do mieszkania/domu albo w zamku do mieszkania znajduje się specjalna nakładka budowlana, możecie spodziewać się wizyt naprawczych zarówno przedstawicieli dewelopera, generalnego wykonawcy, jak i pozostałych firm zaangażowanych w budowę (np. podwykonawców, producentów okien i drzwi itp.).

Przekazanie kluczy po usterkowym odbiorze mieszkania

W wypadku przekazania kluczy przy usterkowym odbiorze musimy mieć świadomość, że powinniśmy umożliwić deweloperowi wejście do mieszkania w celu naprawienia usterek. Jeżeli umowa mówi o przekazaniu kluczy w dniu odbioru, a deweloper naciska, że klucze zostaną przekazane dopiero po naprawie usterek, należy dopilnować, żeby na protokole deweloper podpisał się pod wzmianką, że godzi się na późniejsze przekazanie kluczy. Czasami, jeżeli deweloper nie chce przekazywać nam kluczy do mieszkania w momencie odbioru, jest to nawet korzystna sytuacja - dzięki temu podczas tzw. drugiego odbioru (tj. kontroli, czy deweloper usunął wady i usterki wskazane podczas pierwszego odbioru) możemy wytknąć deweloperowi wady i usterki, których nie zauważyliśmy podczas pierwszego odbioru.

Jeżeli jednak deweloper nalega na przekazanie nam kluczy w dniu odbioru, a zgodnie z umową deweloperską moment wydania mieszkania jest tożsamy z momentem odbioru, nie mamy wyjścia - musimy odebrać klucze od dewelopera.

Powyższe nie oznacza oczywiście, że deweloper nie ma obowiązku naprawy wad i usterek udokumentowanych protokołem odbioru: w takich sytuacjach deweloper zostawia sobie techniczną możliwość wejścia do mieszkania w celu naprawy zidentyfikowanych na odbiorze wad. Oczywiście deweloper zawsze może zrobić nam przysługę i pozwolić na przekazanie kluczy dopiero na drugim odbiorze technicznym, nawet jeśli nie ma takiego obowiązku w świetle umowy deweloperskiej.

Moment odbioru technicznego mieszkania/domu nie musi się pokrywać z przekazaniem kluczy do nieruchomości: wszystko zależy od tego, co na ten temat mówi podpisana przez Państwa umowa deweloperska. Wraz z kluczami na nabywcę przechodzą ciężary i koszty nieruchomości (np. obowiązek ponoszenia opłat za media, obowiązek płacenia czynszu). W przypadku przekazania Państwu kluczy po odbiorze technicznym, na którym to odbiorze zidentyfikowane zostały usterki, proszę mieć świadomość, że powinni Państwo umożliwić deweloperowi wejście do mieszkania w celu naprawy takich usterek (chyba że deweloper zastosuje specjalną nakładkę budowlaną umożliwiającą wejście do mieszkania).

Wykrycie usterek podczas drugiego odbioru mieszkania

Usterki przeoczone podczas pierwszego odbioru zawsze możemy wskazać deweloperowi później (np. na drugim odbiorze), bez względu na to, czy odebraliśmy, czy też nie, klucze do mieszkania. Jeżeli deweloper nie przekazał kluczy po Państwa odbiorze, może to być na swój sposób korzystna sytuacja. Wtedy podczas drugiego odbioru można bez większego problemu wskazywać deweloperowi nowe usterki, przeoczone podczas pierwszego odbioru. Nie znaczy to oczywiście, że w czasie drugiego odbioru nie można w ogóle wskazywać deweloperowi (i domagać się naprawy) "nowych" usterek. Zdecydowana większość deweloperów zaakceptuje usunięcie usterek zidentyfikowanych także podczas drugiego odbioru, pomimo wcześniejszego przekazania kluczy.

Złośliwi deweloperzy mogą wykorzystać fakt przekazania kluczy już po pierwszym odbiorze do odmowy naprawy nowych usterek zidentyfikowanych podczas drugiego odbioru. Tacy deweloperzy mogą argumentować (jedynie częściowo prawdziwie), że przekazanie kluczy wiąże się z domniemaniem, iż to nabywca jest sprawcą wszelkich usterek mechanicznych niewskazanych w protokole pierwszego odbioru. Powyższe domniemanie można oczywiście zbić, wykazując deweloperowi, że to nie Państwo doprowadzili do powstania usterek (tj., że w czasie użytkowania przez Państwa mieszkania/domu po przekazaniu kluczy nie dało się spowodować pewnych typów usterek i tym samym, że muszą one wynikać z niedoróbek budowlanych).

WAŻNE: Kiedy powinno się odmówić odbioru kluczy na odbiorze technicznym?

Czy w razie dużej ilości usterek w mieszkaniu można odmówić odbioru kluczy? Tak jak wspomniano wyżej, najpierw należy w takiej sytuacji sprawdzić, czy umowa deweloperska pozwala na późniejszy odbiór kluczy. Jeśli umowa pozwala na późniejszy odbiór kluczy (w większości sytuacji tak jest), a nabywcy bardzo się nie spieszy, warto umówić się z deweloperem na późniejsze przekazanie kluczy. Dlaczego?

Po pierwsze - jak wspomniano wyżej - przekazanie kluczy podczas tzw. drugiego odbioru umożliwi nabywcy wytknięcie deweloperowi usterek przeoczonych na pierwszym odbiorze lub powstałych podczas naprawy pierwotnie wskazanych problemów (przy przekazaniu kluczy na pierwszym odbiorze istnieje trudne do zbicia domniemanie, że nowe usterki mechaniczne zostały spowodowane przez nabywcę).

Po drugie i najważniejsze - odmowa przyjęcia kluczy na pierwszym odbiorze technicznym mobilizuje dewelopera do szybszego usunięcia usterek. Ze względu na to, że deweloper ponosi opłaty za media za okres kiedy to on, a nie nabywca ma klucze do lokalu, deweloperowi zależy na jak najszybszym usunięciu usterek w sytuacji gdy nabywca warunkuje przyjęcie kluczy od usunięcia wad przez dewelopera. W sytuacji gdy klucze nie zostały przekazane warto nawet wyznaczyć (np. e-mailowo) deweloperowi termin drugiego odbioru połączonego z przekazaniem kluczy. Jeśli klucze są przekazywane w chwili pierwszego odbioru technicznego, w praktyce często proces naprawy usterek przez dewelopera jest rozbity w czasie i trwa tygodniami, a czasem wręcz miesiącami (najpóźniejsze drugie odbiory w historii Pewny Lokal odbywały się ponad 10 miesięcy po pierwszym odbiorze!).

Umowa przeniesienia własności nieruchomości

Dużo klientów pyta nas o to, czy nabywca ma obowiązek podpisania umowy przenoszącej własność, jeśli deweloper nie naprawił jeszcze zidentyfikowanych wad i usterek? Co do zasady podpisanie umowy przenoszącej własność nie wpływa to, czy deweloper ma nadal obowiązek usunięcia naprawy wad i usterek zidentyfikowanych podczas odbioru. Z kolei odmowa podpisania umowy przenoszącej własność może narazić nabywcę mieszkania/domu na niebezpieczne konsekwencje (w zależności od zapisów umowy deweloperskiej, którą Państwo podpisali). 

Przypominamy też, że już po przeniesieniu własności mieszkania zawsze macie Państwo możliwość domagania się od dewelopera naprawy wad i usterek na podstawie tzw. rękojmi.

Zgodnie z Ustawą deweloperską przeniesienie na nabywcę prawa własności mieszkania lub domu poprzedzone jest odbiorem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę.

Prace wykończeniowe mieszkania

Większość mieszkań i domów jest przez deweloperów oddawana w stanie deweloperskim, czyli nienadającym się do zamieszkania. To więc zrozumiałe, że nabywcy chcą jak najszybciej wykończyć nieruchomość, korzystając w tym celu z usług firm wykończeniowych/ekip remontowych. Część naszych klientów zabiera nawet ze sobą przedstawiciela ekipy remontowej na odbiór techniczny mieszkania (oczywiście razem z naszym odbieraczem).

Czy firma wykończeniowa powinna zaczynać prace remontowe przed usunięciem przez dewelopera wszystkich wad i usterek zidentyfikowanych podczas odbioru? Co do zasady nie ma z tym problemu. Fakt rozpoczęcia prac wykończeniowych przez nabywcę nie zwalnia dewelopera z obowiązku naprawy wad i usterek. Jeśli ekipa jest w stanie prowadzić prace tak, żeby deweloper mógł w międzyczasie naprawić wady i usterki - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prace remontowe rozpocząć jak najwcześniej. Należy jednak pamiętać o tym, że rozpoczęcie prac remontowych przed drugim odbiorem jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo, że deweloper odmówi naprawy ewentualnych mechanicznych wad i usterek wykrytych podczas drugiego odbioru (a przeoczonych przy pierwszym odbiorze), argumentując, że takie wady i usterki są efektem prac remontowych.

Wreszcie - szczególnie, jeśli przedstawiciel firmy wykończeniowej nie uczestniczył w odbiorze technicznym - proszę koniecznie udostępnić mu kopię (lub oryginał) protokołu odbioru. W protokole mogą się bowiem znajdować informacje potrzebne ekipie remontowej. Przykładowo nierówności posadzki zidentyfikowane przez badanie laserem krzyżowym mogą powodować późniejsze pękanie czy zapadanie się płytek lub parkietu (dlatego firma remontowa powinna upewnić się, że deweloper usunął powyższe wady posadzki).

Kto sprawdza mieszkanie?

Jeżeli chcecie Państwo zamówić usługę odbioru technicznego nieruchomości, proszę skontaktować się z nami (797 014 014) lub zarezerwować wstępny termin odbioru. Pewny Lokal to jedyna ogólnopolska firma wyspecjalizowana w odbiorach technicznych mieszkań. Nasi inżynierowie pomagają nabywcom skontrolować nieruchomości oddawane przez dewelopera przy pomocy wymaganego sprzętu budowlanego (kątowniki, łaty, poziomice, pirometry, wilgotnościomierze, kamery termowizyjne, lasery krzyżowe, dalmierze laserowe itp.).

Co miesiąc wykonujemy kilkaset odbiorów, dlatego wiemy, jakie są najczęstsze wady w poszczególnych inwestycjach deweloperskich oraz jakie są najpopularniejsze uniki deweloperów. Zamawiając usługę odbioru z nasza firmą, będziecie Państwo w bezpiecznych rękach i nie będziecie się musieli obawiać ewentualnych sztuczek dewelopera. Mamy zdecydowaną przewagę nad rozdrobnioną konkurencją.

Inne artykuły poradowe o odbiorze mieszkania

Polecamy także nasze inne artykuły dotyczące odbioru mieszkania, m.in.:

Zachęcamy do lektury powyższych przykładowych artykułów (więcej artykułów na temat odbiorów mieszkań w naszej sekcji porady). Zachęcamy także do rezerwacji terminu odbioru lub do kontaktu z naszą infolinią.

Warto pamiętać, że odbiór techniczny mieszkania nie zawsze jest tym samym, co przekazanie kluczy.

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Rezerwuj online
Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Najczęstsze pytania

Czas trwania odbioru technicznego z inżynierem Pewnego Lokalu zależy od metrażu nieruchomości, usterkowości mieszkania oraz zakresu sprawdzanych elementów (np. odbiór z laserem krzyżowym lub bez).

Większość odbiorów trwa od 30 min do 4 godzin.

Koszt odbioru mieszkania jest uzależniony m.in. od metrażu nieruchomości, czy wybranych usług przez klienta (np. dodatkowe badanie kamerą termowizyjną). Koszt odbioru z Pewny Lokal zaczyna się już od 149 zł brutto.

W przypadku zamówienia odbioru z asystą inżyniera Pewnego Lokalu nie trzeba brać na odbiór żadnego specjalnego sprzętu.

Inżynier Pewnego Lokalu będzie wyposażony w profesjonalny sprzęt (m.in. łaty, poziomice, kątowniki, wilgotnościomierz, pirometr, dalmierz, laser krzyżowy, szczelinomierz, kamera termowizyjna itp.).

Podczas odbioru przyda się znajomość standardu wykończenia mieszkania lub domu oraz rzutu projektowego nieruchomości.

Zamiast brać te dokumenty samemu na odbiór, lepiej przesłać je wcześniej do naszej firmy, tak, żeby inżynier Pewnego Lokalu miał czas się z nimi zapoznać.

Zgodnie z ustawą deweloperską, podczas odbioru technicznego mieszkania, nabywcy może towarzyszyć dowolny pomocnik.

Może to być zarówno znajomy, jak i inżynier z firmy wyspecjalizowanej w odbiorach, takiej, jak Pewny Lokal.

W naszej firmie (Pewny Lokal) odbiór można zamówić albo dzwoniąc na naszą infolinię (797 014 014) albo uzupełniając formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej.

W tym drugim przypadku nasz pracownik oddzwoni do Państwa i omówi szczegóły wizyty.

Przebieg odbioru mieszkania można przedstawić w kilka krokach:

1. Możemy zatrudnić specjalistów, którzy odbiorą mieszkanie za nas lub wykonać odbiór samemu;   

2. Sprawdzamy stan techniczny mieszkania według norm budowlanych i zapisujemy wszelkie niezgodności w protokole odbioru;  

3. Podpisujemy protokół odbioru i czekamy na usunięcie przez dewelopera wykrytych usterek;

4. Spisujemy liczniki;

5. Odbieramy klucze do mieszkania (najczęściej podczas odbioru, ale nie jest to reguła).

1. Po odbiorze technicznym mieszkania lub domu powinniśmy upewnić się, czy:

a) wszystkie usterki zostały wpisane do protokołu odbioru (pamiętaj, że deweloper ma 30 dni na usunięcie usterek);

b) sprawdzone zostały liczniki;

2. Zapytaj dewelopera o:

a) klucze do mieszkania;

b) kiedy deweloper zamierza usunąć usterki;

c) kiedy zostanie podpisana umowa przenosząca własność mieszkania na nowego właściciela.

Podczas odbioru mieszkania można odmówić przyjęcia kluczy.

Należy pamiętać, że jeśli nie przyjmiemy kluczy podczas odbioru, to podczas tzw. drugiego odbioru, możemy nadal wskazać usterki, których nie zauważyliśmy na pierwszym

Między umową przeniesienia własności mieszkania i podpisem aktu notarialnego a odbiorem mieszkania, zwykle mija od 2 do 6 miesięcy i to głównie dlatego, że deweloper musi uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Przekazanie kluczy do mieszkania odbywa się po spisaniu usterek, podpisaniu protokołu odbioru, i spisaniu liczników w dniu odbioru mieszkania (jeśli takie postanowienie zostało zawarte w umowie deweloperskiej) lub po podpisaniu umowy przenoszącej własność.

Pamiętaj! - podpisanie protokołu odbioru, nie oznacza zgody na pozostawienie usterek w mieszkaniu i na przejęcie kluczy.

Możemy odmówić odbioru mieszkania, podczas przeprowadzania analizy stanu technicznego, jeśli znajdziemy dużo usterek w mieszkaniu i wówczas umówić się na drugi odbiór.

Najczęstszymi usterkami, jakie fachowcy Pewnego Lokalu wskazują podczas odbioru mieszkania, są:

a) krzywe kąty;

b) nierówności posadzek i ścian;

c) zawilgocenia ścian,

d) nieszczelne okna (podczas badania szczelności okien, specjaliści wykorzystują kamerę termowizyjną).

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

pobierz poradnik pewny lokal

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Kary umowne w umowach nieruchomościowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Rękojmia
nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Badanie
termowizyjne info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Sprawdzenie
prac wykończeniowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Audyt działki info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik poodbiorowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Operat szacunkowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1282 opinii.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Rezerwuj online

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie odebrać mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film pokazujący, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka