Dom i jego świadectwo energetyczne: wszystko, co powinieneś wiedzieć

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Świadectwo energetyczne domu: kompendium 2024

Zmiana Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, w kwietniu 2023 r. wprowadziła zamieszanie na rynku nieruchomości. Świadectwa, które do tego momentu były sporządzane tylko w wyjątkowych sytuacjach, stały się jednym z najczęściej zamawianych dokumentów. Czym są te świadectwa energetyczne domów i jak je uzyskać? I czy rzeczywiście są ważne dla właścicieli domów jednorodzinnych? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

Świadectwo charakterystyki energetycznej — definicja

W celu najlepszego wytłumaczenia znaczenia świadectw energetycznych domu powinniśmy najpierw, wytłumaczyć, czym one są.

Świadectwo, to krótki (4-stronicowy) dokument, w którym audytor po wykonaniu obliczeń i ustaleniu wartości określonych wskaźników, definiuje charakterystykę energetyczną danego budynku. Czyli ile energii potrzeba, aby móc z niego korzystać w sposób zgodny z przeznaczeniem. A także, jaki jest udział odnawialnych źródeł energii w tym zapotrzebowaniu.

W dużym uproszczeniu — dzięki informacjom na świadectwie energetycznym domu określamy czy jest on energooszczędny, czy wręcz przeciwnie.

Na świadectwie znajdziemy 3 wskaźniki rocznego zapotrzebowania na:

 • energię użytkową (EU),
 • energię końcową (EK), oraz
 • nieodnawialną energię pierwotną (EP).

A także dwa wskaźniki dodatkowe:

 • jednostkowej wielkości emisji CO2 oraz
 • udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię (Uoze).

Niektórym z  nas wczytywanie się we wskaźniki może wydawać się trudne. Dlatego na świadectwie znajdziemy także suwak charakterystyki energetycznej. Porównuje on klasę naszego domu, z klasą nowopowstałych budynków.

Świadectwo energetyczne domu — najważniejsze informacje 2024 r.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Wraz z nadejściem 2024 r. nie wprowadzono nowych przepisów o świadectwach energetycznych domu. Nadal obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy nowych budynków. Świadectwo jest potrzebne, aby móc zgłosić zakończenie budowy lub złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Także właściciele starszych domów muszą sporządzać świadectwo, jednak tylko w dwóch sytuacjach. A więc jeżeli zamierzają dokonać jego sprzedaży lub jeżeli zamierzają go wynająć. Świadectwo musimy przekazać nowemu właścicielowi lub najemcy.

Tym o czym powinniśmy pamiętać, to to, że prawo do otrzymania świadectwa energetycznego domu jest niezbywalne. Czyli nowy właściciel lub najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania certyfikatu. I to po naszej stronie ciąży obowiązek dopilnowania tego. Jeżeli zgodzimy się, to narażamy się na karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys., zł.

W 2024 r. nadal możemy wybierać, w jakiej formie (papierowej lub elektronicznej) chcemy uzyskać świadectwo energetyczne domu. Elektroniczne świadectwo charakterystyki energetycznej to bardzo wygodne rozwiązanie, jeżeli lubimy załatwiać sprawy całkowicie online. 

Dostęp do informacji o świadectwach w 2024 r. jest powszechny. Wszystko za sprawą centralnego rejestru świadectw charakterystyki energetycznej. Znajdziemy w nim informację, czy świadectwo energetyczne domu zostało już sporządzone. A jeśli tak, to jakimi wskaźnikami się charakteryzuje.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi także bazę osób uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dlatego, że tylko uprawnione osoby (czyli wpisane do bazy) mogą wydawać świadectwa. Dokument wydany przez osobę nieuprawnioną będzie nieważny.

Świadectwo energetyczne domu w 2024 r. może stracić ważność, jeżeli przeprowadzimy remont lub jego rozbudowę. Na przykład, jeżeli wymienimy instalację grzewczą, czy stolarkę okienną. Dokonamy w ten sposób zmiany parametrów, które wpływają na charakterystykę energetyczną. Zatem dotychczasowe świadectwo nie będzie zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli nie planujemy żadnych robót, to wystawione świadectwo jest ważne przez 10 lat.

Wyłączenia i zwolnienia w świadectwach energetycznych domu

Ustawa o charakterystyce energetycznej przewiduje liczne zwolnienia z obowiązku sporządzania świadectw. Właściciele lub zarządcy nie muszą ich sporządzać, jeżeli budynek jest:

 • używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • budynkiem przemysłowym oraz gospodarczym i nie jest wyposażony w instalacje zużywające energię, (z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego),
 • mieszkalny, ale przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • budynkiem wolnostojącym o powierzchni użytkowej poniżej 50 mkw,
 • wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(mkw∙rok),
 • podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece,
 • nad zabytkami.

Potrzebujesz uzyskać świadectwo energetyczne Twojej nieruchomości?

Zamów fachową pomoc specjalisty z Pewny Lokal!

 • Nie da się sprawdzić mieszkania lub domu bez profesjonalnego, atestowanego (i drogiego!) sprzętu pomiarowego oraz znajomości norm.
 • Świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe — pamiętaj o tym!
 • Specjaliści Pewnego Lokalu sprawnie wystawią świadectwo energetyczne. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania niedociągnięć.
Doświadczeni inżynierowie.
Duża dyspozycyjność.

I to ostatnie zwolnienie dotyczy często właścicieli domów jednorodzinnych. Warto jednak dla swojej wiedzy zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego domu i dowiedzieć się, jaka jest jego charakterystyka.

Świadectwo energetyczne domu a ubezpieczenie

Świadectwo energetyczne domu nie jest nam potrzebne przy wykupywaniu polisy ubezpieczeniowej. Jednak w większości zapisów dotyczących ogólnych warunków ubezpieczenia możemy znaleźć informację, że właściciel ma dbać o nieruchomość. A rażące niedbalstwo jest podstawą do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Czyli niewypłacenia odszkodowania. 

Czy brak świadectwa energetycznego domu można zakwalifikować jako niedbalstwo właściciela? Wiele zależy od interpretacji ubezpieczyciela. Do tej pory za niedbalstwo uważało się niewykonanie przez właściciela określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli. Zatem istnieje prawdopodobieństwo, że przez jego brak nie otrzymamy należnego nam odszkodowania, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Jakie powinny być wartości wskaźników na świadectwie energetycznym domu?

Wiemy już, jakie wskaźniki znajdziemy na świadectwie energetycznym domu. Jako właściciele powinniśmy zdawać sobie także sprawę, jakie wartości wskaźników są najlepsze. I do jakich powinniśmy dążyć.

Wspomniany wcześniej suwak charakterystyki energetycznej określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla nowopowstałych budynków. W 2024 r. norma ta, dla budynków jednorodzinnych nadal wynosi 70 kWh/mkw*rok. I jest to nasz punkt odniesienia. Wartości mniejsze lub równe będą oznaczały, że nasz dom jest energooszczędny. A także zgodny z wymaganiami technicznymi.

Nie powinniśmy jednak obawiać się ich przekroczenia. Nic nam z tego powodu nie grozi. Przynajmniej pod względem prawnym, bo finansowo owszem. Niska energooszczędność wiąże się z dużymi kosztami eksploatacyjnymi, co z pewnością wpłynie na nasz domowy budżet. A pozostałe wskaźniki?

Pozostałe wskaźniki nie mają podanych norm. Ich ocena jest nieco trudniejsza. Tym bardziej że wskaźniki powinny być oceniane jednocześnie, a nie pojedynczo. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnego audytora, który nie ograniczy się tylko do sporządzenia świadectwa energetycznego domu, ale także wytłumaczy nam, co one dla nas oznaczają.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne domu?

Rozpiętość cenowa za sporządzenie świadectwa energetycznego domu jest bardzo duża. Wynosi najczęściej od 100 do 1 500 zł.  Do czynników, które wypływają na jego cenę, należą: metraż i skomplikowanie budynku, zaangażowanie audytora oraz jego doświadczenie. 

Im większa nieruchomość, tym wyższa cena za sporządzenie świadectwa. Podobnie z jego skomplikowaniem. Im trudniejszy projekt, tym dłużej trwa obliczenie poszczególnych wskaźników. A co z zaangażowaniem audytora?

Najwięcej za świadectwo energetyczne domu zapłacimy audytorowi, który przyjeżdża do nas i na miejscu ocenia budynek. Nie jest to jednak konieczne, aby poprawnie sporządzić świadectwo energetyczne domu. Wszystkie parametry i projekt możemy wysłać audytorowi w wersji elektronicznej. Na przykład w przesłanym przez niego formularzu.

Nie obawiajmy się, że nie będziemy w stanie podać audytorowi wszystkich parametrów. Dzięki zadaniu kilku pytań doświadczony audytor sam ustali potrzebne wartości i w ciągu kilku dni odeśle nam gotowe świadectwo energetyczne domu. Tak, jak robią to audytorzy Pewnego Lokalu. 


Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Posłuchaj podcastu z udziałem dr. Piotra Semeniuka.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Świadectwo charakterystyki energetycznej — kto może wystawić dokument?

Dowiedz się i kliknij!


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 41 opinii.

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: świadectwo energetyczne

okładka poradnika

Poradnik: badanie termowizyjne

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Świadectwo charakterystyki energetycznej – gdzie znaleźć tanio?

Posłuchaj rady!