Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania — co to jest? Świadectwa charakterystyki energetycznej online

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Świadectwa charakterystyki energetycznej online - jak zdobyć?

28 kwietnia 2023 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej mieszkań i domów. Wynika on z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wciąż jednak wiele osób ma wątpliwości czy dotyczy ich ten obowiązek. Nie wszystkie przepisy są jasne. Dlatego w dzisiejszym artykule wyjaśnimy wszystkie zawiłości związane ze świadectwem charakterystyki energetycznej mieszkania. Dowiesz się, czym są te świadectwa, kto jest zobowiązany do sporządzania świadectwa, a także czy można uzyskać to świadectwo online.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania?

Podstawą prawną dla świadectw energetycznych (inaczej zwanych paszportem lub certyfikatem energetycznym), jest Ustawa  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, a także Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.

Jest ono dokumentem, który określa, jakie jest całkowite zapotrzebowanie budynku lub części budynku na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Czyli energię służącą do ogrzania budynku, pracy wentylacji, uzyskania ciepłej wody użytkowej, oraz pracy wentylacji. Natomiast w przypadku budynków niemieszkalnych, także oświetlenia pomieszczeń.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania?

Świadectwo może sporządzić tylko osoba wpisana do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. W rejestrze tym można sprawdzić, czy osoba, której zamierzamy zlecić jego wykonanie, rzeczywiście ma do tego uprawnienia. Wystarczy wpisać jej imię i nazwisko lub numer uprawnień budowlanych (jeżeli takie posiada), a system dostarczy nam informację. 

Grafika: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — wyszukiwana osoba nie posiada uprawnień do wystawienia świadectwa.

Grafik rejestru charakterystyki energetycznej budynku — wyszukiwana osoba nie jest uprawniona do wydawania świadectw.Choć Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków nie jest intuicyjny, to odgrywa swoją rolę w procesie przyznania świadectwa energetycznego.

Rejestru służy tylko do sprawdzenia konkretnego audytora. Niestety nie można wykorzystać go, aby znaleźć audytora w naszej najbliższej okolicy. Rejestr nie pozwala na filtrowanie i wyszukiwanie osób po miejscu zamieszkania.

Jak wygląda świadectwo?

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania został udostępniony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Co znajdziemy na świadectwie?

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Na początku świadectwa znajdziemy opis ocenianego budynku. Przede wszystkim, rok oddania do użytku, powierzchnię użytkową i powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń, a także datę ważności świadectwa i numer świadectwa. Jest także miejsce na zdjęcie budynku. 

W dalszej części świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania znajdziemy właściwą ocenę lokalu. Kluczowymi parametrami, zdefiniowanymi w tej części są wskaźniki rocznego zapotrzebowania na:

 • EU — na energię użytkową,
 • EK — na energię końcową,
 • EP — na nieodnawialną energię pierwotną, podawane w kWh/mkw oraz
 • Uoze — procentowy udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.

Na świadectwie znajdziemy także obrazowe przedstawienie wskaźnika EP badanego budynku lub lokalu i normy wskaźnika dla nowopowstałych. Dzięki suwakowi charakterystyki energetycznej możemy łatwiej sprawdzić, czy nasz budynek jest energooszczędny.

Na świadectwie charakterystyki energetycznej mieszkania powinny znaleźć się także bardziej szczegółowe informacje o parametrach techniczno-użytkowych mieszkania, a także wyliczenia wskaźników dla poszczególnych źródeł wykorzystania energii (ogrzewanie i wentylacja, ciepła woda użytkowa itd.)

Tym, co powinno zainteresować posiadacza świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, są także zalecenia dotyczące możliwości poprawy charakterystyki, która będzie opłacalna ekonomicznie i wykonalna technicznie.

Świadectwo musi zawierać także numer wygenerowany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpis audytora. Brak tych informacji skutkuje nieważnością świadectwa.

Jak długo jest ważne świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania lub budynku jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo traci ważność, jeżeli właściciel przed upływem tego terminu przeprowadzi prace budowlano-instalacyjne, dzięki którym ulegnie zmianie zapotrzebowanie energetyczne budynku lub mieszkania. Na przykład wymiana stolarki okiennej, wymiana źródła ciepła czy prace termomodernizacyjne.

Jednak obowiązek sporządzenia nowego świadectwa będzie zachodził jedynie w przypadku chęci sprzedaży lub najmu budynku, lub jego części.

Potrzebujesz uzyskać świadectwo energetyczne Twojej nieruchomości?

Zamów fachową pomoc specjalisty z Pewny Lokal!

 • Nie da się sprawdzić mieszkania lub domu bez profesjonalnego, atestowanego (i drogiego!) sprzętu pomiarowego oraz znajomości norm.
 • Świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe — pamiętaj o tym!
 • Specjaliści Pewnego Lokalu sprawnie wystawią świadectwo energetyczne. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania niedociągnięć.
Doświadczeni inżynierowie.
Duża dyspozycyjność.

Uwaga! Świadectwa, które zostały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, są ważne przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Kto musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Nowe przepisy wymieniają kilka sytuacji, w których sporządzenie świadectwa charakterystyki mieszkania lub domu jednorodzinnego jest obowiązkowe.

Sprzedaż lub najem

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania lub domu należy sporządzić, jeśli zamierzamy dokonać jego sprzedaży lub wynająć. Należy je przekazać kupującemu w trakcie podpisywania umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub umowy najmu. Bez względu na to, czy będzie to najem krótko, czy długoterminowy.

Reklama

W przypadku gdy dla budynku lub mieszkania zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży, lub najmu, należy podać:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Dane te mają służyć potencjalnym nabywcom do ceny, czy dane mieszkanie (lub dom) jest energooszczędne czy wręcz przeciwnie — generuje koszty związane z jego użytkowaniem.

Zakończeniu budowy

Świadectwo należy także dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Z tego obowiązku Ustawodawca wyłączył domy do 70 m kw  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Kogo jeszcze nowy obowiązek nie obejmuje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek lub mieszkanie  „na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować. Zatem świadectwo nie jest obowiązkowe dla wszystkich.

Nie jest wymagane także wtedy, jeśli budynek:

 • podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej, (kaplice, kościoły),
 • jest budynkiem przemysłowym lub gospodarczym niewyposażonym w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • jest przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • jest wolnostojący o powierzchni użytkowej poniżej 50 mkw.

Świadectwo nie jest wymagane także dla gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m kw. ·rok).

Forma świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkań

Do tej pory świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania było sporządzane wyłącznie w formie papierowej i opatrzone podpisem osoby sporządzającej. Dzięki nowelizacji przepisów świadectwo można otrzymać także w formie elektronicznej.

W takim przypadku świadectwo musi zostać podpisane przez osobę sporządzającą podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym. Takie świadectwo można później wydrukować i wpiąć do książki obiektu budowlanego.

Certyfikat energetyczny przez internet

Dzięki Centralnemu rejestrowi świadectw charakterystyki energetycznej mieszkań i budynków można sprawdzić, czy dla danego obiektu zostało ono już sporządzone. Rejestr nie pozwala jednak na pobranie i wydrukowanie świadectwa. W tym celu należy zgłosić się do osoby, która je sporządziła.

Rozszerzenie obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkań i budynków spowodowało, że coraz więcej firm udostępnia możliwość sporządzenia takiego świadectwa online.

W tym celu wystarczy wybrać rodzaj zabudowy (mieszkanie, budynek jednorodzinny) i zamówić usługę. Następnie w zależności od firmy przeprowadzającej, należy uzupełnić formularz z danymi naszego lokalu lub przesłać posiadane dokumenty (na przykład projekt budowlany) i opłacić usługę. Średni czas realizacji takiej usługi wynosi od 5 do 10 dni roboczych.

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku

Zgodnie z zapisami Ustawy, świadectwo charakterystyki energetycznej zleca:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Oznacza to, że w przypadku zamiaru sprzedaży mieszkania w bloku (lub wynajęcia), to na właścicielu mieszkania ciąży obowiązek złożenia i opłacenia wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania. Świadectwo całego bloku mieszkalnego nie może być traktowane jako świadectwo dla wszystkich znajdujących się w nim mieszkań. 

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Ceny za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania w firmach audytorskich zaczynają się od 300 złotych. W przypadku chęci sporządzenia świadectwa dla domu jednorodzinnego, na koszty wpływa przede wszystkim kubatura budynku i rodzaj zabudowy. Najtańsze oferty zaczynają się zwykle od 500 złotych.

Oczywiście na popularnych portalach aukcyjnych można znaleźć także znacznie tańsze oferty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania lub domu sporządzanego przez pojedyncze osoby. Wtedy czas oczekiwania na jego sporządzenie jest ustalany indywidualnie.

Kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, w wymienionych w Ustawie sytuacjach (sprzedaż lub najem) oraz za sporządzenie świadectwa niezgodnie z prawem lub bez uprawnień, Ustawodawca przewidział karę grzywny. Jej wysokość będzie regulowana Kodeksem postępowania w sprawach wykroczeń — od 20 do maksymalnie 5 tys. złotych.

Podsumowanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania jest dodatkowym obowiązkiem i kosztem dla właścicieli, jeśli zamierzają je wynajmować lub sprzedać. Dzięki niemu można jednak dokonać wstępnej oceny lokalu pod kątem zużycia energii i kosztach eksploatacji.

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania lub domu na właściciela, lub zarządcę może zostać nałożona grzywna. Prawnicy i eksperci nie przewidują jednak z tego tytułu znaczących wzrostów do budżetu państwa. 

Pomimo że radca prawny ma obowiązek poinformowania właściciela o konieczności przekazania świadectwa, to nie ma możliwości wyegzekwowania tego obowiązku.

A dopóki organy ścigania nie otrzymają informacji o braku świadectwa od „życzliwego” sąsiada lub nabywcy, to właściciel nie zostanie ukarany.


Świadectwo charakterystyki energetycznej online — jak to działa?


Lp.EtapOpis etapu
1.Zgłaszasz się do nas w celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej.Możesz to zrobić telefonicznie lub mailowo.
2.Płacisz za usługę.Przesyłamy Ci dane do przelewu. W momencie zaksięgowania przechodzimy automatycznie do kolejnego etapu.
3.Wypełniasz formularz.Przesyłamy Ci formularz w formie elektronicznej. Jeżeli czegoś nie wiesz, nic straconego! Audytor dopyta w kolejnym kroku.
4.Audytor sprawdza dane, które podałeś.Audytor dokładnie sprawdza, czy wszystkie dane zostały poprawnie wypełnione. W razie wątpliwości audytor skontaktuje się z Tobą i dopyta o szczegóły. Wszystko Ci wyjaśnimy!
5.Czekasz kilka dni roboczych.Tutaj możesz spokojnie czekać, aż wykonamy usługę. W razie czego cały czas możesz do nas zadzwonić.
6.Cieszysz się swoim ŚCE na platformie rządowej.Nic nie musisz już robić! Po tym etapie Twoje świadectwo energetyczne zostanie wgrane do bazy rządowej. Twój obowiązek zostanie spełniony przy Twoim minimalnym udziale. Daje CI to wygodę i pewność. Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Posłuchaj podcastu z udziałem dr. Piotra Semeniuka.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Świadectwo charakterystyki energetycznej — kto może wystawić dokument?

Dowiedz się i kliknij!


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 350 opinii.

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: świadectwo energetyczne

okładka poradnika

Poradnik: badanie termowizyjne

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Świadectwo charakterystyki energetycznej – gdzie znaleźć tanio?

Posłuchaj rady!