Prospekt informacyjny wzór

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa deweloperska.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność.

Rezerwuj online

Pobierz wzór prospektu informacyjnego w pdf

pobierz plik
Pobierz pdf

Pobierz wzór prospektu informacyjnego w doc

pobierz plik
Pobierz doc

Ustawa deweloperska z 2011 roku wprowadziła między innymi jako narzędzie ochrony nabywców prospekt informacyjny, zawierający najważniejsze informacje dotyczące dewelopera, realizującego daną inwestycję, oraz samej inwestycji. Prospekt informacyjny jest dokumentem, stanowiącym integralną część umowy deweloperskiej, obowiązkowo do niej załączanym. Jakie obowiązki związane z przygotowaniem prospektu nakłada na deweloperów ustawa deweloperska i jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Zapraszamy do lektury.

Prospekt informacyjny według ustawy deweloperskiej

Przygotowanie prospektu oraz jego przekazanie na życzenie strony zainteresowanej zakupem mieszkania lub domu od dewelopera jest jednym z głównych obowiązków, jakie na deweloperów nałożyła ustawa deweloperska z 2011 roku. Do pozostałych regulacji ustawy należy między innymi: określenie trybu zawierania umów deweloperskich (w formie aktu notarialnego), ich treści, obowiązków i praw stron umowy oraz obowiązek zapewnienia nabywcom środków ochrony ich wpłat (rachunek powierniczy otwarty z dodatkowym zabezpieczeniem lub bez niego bądź rachunek powierniczy zamknięty).

Nadrzędnym celem wprowadzenia ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, było zwiększenie bezpieczeństwa nabywców nieruchomości w przypadku transakcji, zawieranych na rynku pierwotnym.  Deweloper zobowiązany jest również do przedstawienia przyszłemu nabywcy lokalu swoich dokumentów rejestrowych, projektu budowlanego, pozwolenia na budowę oraz aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości.  

W prospekcie zawarte powinny zostać najważniejsze informacje dotyczące dewelopera, w tym te dotyczące jego doświadczenia, samej inwestycji oraz domu bądź lokalu, będącego przedmiotem zainteresowania kupującego.

Zgodnie z art. 17 ustawy deweloper, przed rozpoczęciem sprzedaży (podaniem przez dewelopera do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego), zobowiązany jest do sporządzenia prospektu informacyjnego, dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego, lub dla zadania inwestycyjnego w przypadku jego wyodrębnienia z przedsięwzięcia. 

W tworzeniu prospektu brak jest dowolności - jego wzór stanowi załącznik do ustawy deweloperskiej, dzięki czemu żadna z istotnych informacji, które deweloper powinien w nim zamieścić, nie może zostać pominięta. Zgodnie z ustawą deweloperską prospekt powinien zostać przekazany nabywcy jeszcze przed zawarciem umowy deweloperskiej wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy deweloperskiej oraz rzutem lokalu, będącego przedmiotem umowy.

Prospekt powinien zostać doręczony potencjalnemu nabywcy na jego życzenie na trwałym nośniku informacji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian w prospekcie, do momentu zawarcia umowy deweloperskiej, deweloper jest zobowiązany poinformować o tym fakcie kupującego. Informacja może mieć formę aneksu do prospektu lub nowego prospektu. Oświadczenie nabywcy, dotyczące zapoznania się z prospektem informacyjnym wraz z załącznikami, jest jednym z wymienionych art. 22 ustawy podstawowych elementów umowy deweloperskiej.

Nowa ustawa deweloperska - zmiany w prospekcie

Nowa ustawa deweloperska z 2021 roku, której regulacje wejdą w życie 1 lipca 2022 roku, wprowadziła modyfikacje postanowień ustawy z 2011 roku, w tym również dotyczących prospektu informacyjnego. Według nowej ustawy deweloper będzie zobowiązany do sporządzenia prospektu przed rozpoczęciem podpisywania z nabywcami umów rezerwacyjnych. Dodatkowo przekazanie prospektu przyszłemu kupującemu będzie należało do obowiązków dewelopera, niezależnie od żądania jego przekazania przez nabywcę. Zmiany dotyczą też treści prospektu w jego części ogólnej, a także dodania do niego kolejnego (oprócz wzoru umowy deweloperskiej oraz rzutu kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego) załącznika - szkicu koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji wynikających z przepisów odrębnych, oraz z istniejącego i planowanego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości).

Prospekt informacyjny treść

Wzór prospektu określa załącznik do ustawy deweloperskiej. Powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej dewelopera, przedsięwzięcia deweloperskiego oraz konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie ze wzorem z ustawy deweloperskiej prospekt powinien składać się z części ogólnej, zawierającej informacje na temat dewelopera (informacje dotyczące swojego doświadczenia, zrealizowane inwestycje) oraz na temat przedsięwzięcia i gruntu, na którym jest ono realizowane, oraz indywidualnej. W części indywidualnej prospektu powinny znaleźć się dane dotyczące konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (jego cena za 1 m kw., powierzchnia, standard wykończenia).

W nowym załączniku do ustawy określono też źródła, z jakich powinien korzystać deweloper na potrzeby podania informacji dotyczących inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km od nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, zamieszczanych w części ogólnej prospektu. Są nimi między innymi: plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wszelkie nieprawidłowości, związane z prospektem informacyjnym, skutkować będą możliwością odstąpienia przez kupującego od umowy, zawartej z deweloperem. Podstawą do odstąpienia od umowy będzie mógł być między innymi brak doręczenia prospektu przed zawarciem umowy, wprowadzenie w nim zmian bez poinformowania o tym fakcie nabywcy, brak w prospekcie danych lub informacji, określonych w jego wzorze, lub niezgodność danych w umowie deweloperskiej z informacjami zawartymi w prospekcie, lub jego załącznikach.

Niezależnie od informacji z prospektu dla własnego bezpieczeństwa najlepiej jest dodatkowo sprawdzić dewelopera oraz stan prawny gruntu, na którym realizowana jest inwestycja. Można to zrobić samodzielnie, ale najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie w tym zakresie z wiedzy prawników Pewnego Lokalu, którzy kompleksowo zbadają zarówno bezpieczeństwo inwestycji, jak i wiarygodność dewelopera.

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Pewny Lokal oferuje usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Pomagamy m.in. przy odbiorach technicznych, analizie umów oraz ksiąg wieczystych. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firma kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 osób w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audyt działki, badanie termowizyjne lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online TUTAJ.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

pobierz poradnik pewny lokal

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Kary umowne w umowach nieruchomościowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Rękojmia
nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Badanie
termowizyjne info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Sprawdzenie
prac wykończeniowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Audyt działki info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik poodbiorowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Operat szacunkowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 84 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka