zdjęcie do Przedstawiamy przykłady opinii z odbiorów technicznych przeprowadzonych przez naszych inżynierów na inwestycjach firmy Vantage Development.

Vantage Development

Port Popowice


Opinie o Port Popowice od Vantage Development, Wrocław

liczba usterek
na podstawie 23 odbiorów
powaga usterek
na podstawie 23 odbiorów
obsługa klienta
na podstawie 23 odbiorów

Jakość wykonania poszczególnych elementów w inwestycji Port Popowice

TYNKI
średnia 4/5 z 23 odbiorów
WYLEWKI
średnia 4/5 z 23 odbiorów
OKNA
średnia 3.5/5 z 23 odbiorów
BRAK ZAWILGOCEŃ
średnia 5/5 z 23 odbiorów

Opinie inżynierów o inwestycji Port Popowice

W 2019 roku przeprowadziliśmy odbiór techniczny mieszkania. Wykonaliśmy również kontrolę techniczną pomieszczeń przynależnych. Usterki w odbieranej przez naszych fachowców inwestycji można określić jako problematyczne, a ich liczba niestety porównywalna jest do tych bardziej usterkowych realizacji.
Joanna Inżynier Pewny Lokal 2019-12-18
Odbiór mieszkania w inwestycji o nazwie Port Popowice zrobiliśmy w 2019 roku. Wykonaliśmy audyt pomieszczeń przynależnych. Kilka usterek, które znaleźliśmy to dobry wynik, ale ich naprawa wymagać będzie trochę pracy i konsultacji z fachowcem, który poradzi, w jaki sposób wykonać poprawki.
Piotr Inżynier Pewny Lokal 2019-12-20
Mieszkanie odebrane od dewelopera Vantage Development. Sprawdziliśmy stan techniczny pomieszczeń przynależnych. Zidentyfikowaliśmy niewielką liczbę usterek, które okazały się nie najłatwiejsze do usunięcia, co może świadczyć o tym, że bez fachowych wskazówek i zaplecza finansowego nie uda się ich bezproblemowo naprawić.
Piotr Inżynier Pewny Lokal 2019-12-20
Odbiór mieszkania w inwestycji o nazwie Port Popowice zrobiliśmy w 2020 roku. Przeprowadziliśmy także audyt techniczny przynależności. Nieliczne niedociągnięcia, które wykryliśmy okazały się należeć do grupy tych, które wymagają wiedzy, by w poprawny sposób je naprawić, ale nie można ich określić jako poważne.
Piotr Inżynier Pewny Lokal 2020-01-24
Odbieraliśmy mieszkanie w inwestycji Vantage Development w styczniu 2020 r. Odebraliśmy również pomieszczenia przynależne. Odbieraliśmy mieszkanie o liczbie usterek na poziomie przeciętnym, które można naprawić w miarę sprawnie, z niewielką pomocą fachowca lub wydając niewielki budżet to efekt często akceptowalny.
Małgorzata Inżynier Pewny Lokal 2020-01-24
Mieszkanie odbieraliśmy w 2020 roku. Dokonaliśmy także audytu technicznego przynależności. Lokal był w stanie deweloperskim. W mieszkaniu łącznie znaleźliśmy kilka drobnych usterek, które okazały się być łatwe w naprawie, co świadczy dobrze o deweloperze i jego pracy.
Robert Inżynier Pewny Lokal 2020-03-16
Mieszkanie odbieraliśmy w 2020 roku. Zacieki i zawilgocenia nie zostały odnalezione. Zostało wykonane badanie kamerą termowizyjną. komórka lokatorska to element przynależący do mieszkania, którego jakość wykonania przez dewelopera Vantage Development także poddaliśmy rzetelnej kontroli. Przy odbiorze mieszkania wykryto kilkanaście wad przy elementach okiennych. Odbieraliśmy mieszkanie o liczbie usterek na poziomie przeciętnym, które można naprawić w miarę sprawnie, z niewielką pomocą fachowca lub wydając niewielki budżet to efekt często akceptowalny. Tynk w tym mieszkaniu zawierał drobne niedociągnięcia wymagające małych poprawek. Wady w wylewkach powinny zostać usunięte.
Aleksandra Inżynier Pewny Lokal 2020-06-17
W inwestycji Port Popowice robiliśmy odbiór mieszkania. Brak ognisk korozji biologicznej. Zostało wykonane badanie kamerą termowizyjną. Mieszkanie zostało oddane w stanie deweloperskim. garaż i komórka to element przynależący do mieszkania, którego jakość wykonania przez dewelopera Vantage Development także poddaliśmy rzetelnej kontroli. Liczba usterek, na jakie zwróciliśmy uwagę okazała się być naprawdę niewielka, ale warto skorzystać z porady fachowca, by skutecznie je usunąć, bez wydawania zbędnych środków na poprawki. Wylewki zostały zrobione zgodnie z najlepszymi praktykami budowlanymi. Duża liczba zmian lokatorskich przysporzyła nam trochę dodatkowej pracy w trakcie odbioru technicznego, gdyż kształt mieszkania znacznie odbiegał od innych lokali w tym budynku. Tynk w tym mieszkaniu został położony w bardzo profesjonalny sposób oraz nie zawierał żadnych schropowaceń czy nierówności. Stolarka okienna w stanie średnim: kilka rys na szybach i innych usterek stolarki.
Piotr Inżynier Pewny Lokal 2020-09-14
W inwestycji Port Popowice zrobiliśmy odbiór mieszkania w 2020 roku. Przy odbiorze lokalu nie stwierdzono ognisk korozji biologicznej. Mieszkanie zostało oddane w stanie deweloperskim. Zajęliśmy się również oceną jakości wykonania przynależności, czyli w przypadku tego mieszkania obiektów takich jak [PRZYNALEŻNOŚĆI] Realizując odbiór inwestycji wskazaliśmy sporo usterek, które na szczęście na należą do tych bardzo kosztownych i czasochłonnych, można je naprawić sprawnie i w miarę tanio. Tynki w tym lokalu pozostawiały sporo do życzenia i wymagały kilku poprawek. Istotne wady stolarki okiennej: dużo rys oraz innych poważnych usterek. Wylewki wymagają znaczących poprawek, gdyż jakość ich wykonania była wyjątkowo niska.
Karol Inżynier Pewny Lokal 2020-09-14
W inwestycji Port Popowice zrobiliśmy odbiór mieszkania w 2020 roku. boks rowerowy i miejsce postojowe to element przynależący do lokalu, którego jakość wykonania przez dewelopera Vantage Development także poddaliśmy rzetelnej kontroli. Mieszkanie zastaliśmy w stanie deweloperskim Zidentyfikowano wady stolarki okiennej, ale ilość wad mieści się w normie: nie jest ich ani więcej ani mniej. Nasi inżynierowie w trakcie inspekcji natknęli się na nierażące nieprawidłowości w tynku. Podczas odbioru technicznego okazało się, że wylewki mogłyby być w lepszym stanie. Usterki, jakie zaobserwowaliśmy są łatwe w naprawie, poradzi sobie z nimi większość przeciętnych fachowców, ale jest ich trochę więcej niż kilka.
Aleksandra Inżynier Pewny Lokal 2020-09-15
W inwestycji Port Popowice zrobiliśmy odbiór mieszkania w 2020 roku. Zacieki i zawilgocenia nie zostały odnalezione. Mieszkanie wydano w stanie surowym. To był jeden z przyjemniejszych odbiorów, ponieważ wykryliśmy naprawdę niewiele usterek, które okazały się być stosunkowo drobne i łatwe w naprawie. Zidentyfikowano wady stolarki okiennej, ale ilość wad mieści się w normie: nie jest ich ani więcej ani mniej. Wady w wylewkach powinny zostać usunięte. W tynku tego lokalu było kilka nieistotnych usterek, które zaklasyfikowaliśmy jako lekkie wady.
Robert Inżynier Pewny Lokal 2020-09-18
Odbiór techniczny mieszkania przeprowadziliśmy wrześniu 2020 r. komórka lokatorska to przynależność lokalu, którą również sprawdziliśmy. Kamera termowizyjna nie wykryła żadnych zawilgoceń. To był jeden z przyjemniejszych odbiorów, ponieważ wykryliśmy naprawdę niewiele usterek, które okazały się być stosunkowo drobne i łatwe w naprawie. Przy odbiorze mieszkania wykryto kilkanaście wad przy elementach okiennych. Osoba odpowiedzialna za kładzenie tynku w tym mieszkaniu zasługuje na złoty medal, gdyż wykonała bardzo solidną pracę. Wylewki nie zawierały ani jednej wady.
Piotr Inżynier Pewny Lokal 2020-09-24
Odbiór mieszkania w inwestycji o nazwie Port Popowice zrobiliśmy w 2020 roku. Mieszkanie zastaliśmy w stanie deweloperskim W sprawdzanym przez nas mieszkaniu sprawdziliśmy poziom zawilgocenia przy użyciu kamery termowizyjnej. Przy odbiorze mieszkania nie stwierdzono ognisk korozji biologicznej. Zidentyfikowaliśmy niewielką liczbę usterek, które okazały się nie najłatwiejsze do usunięcia, co może świadczyć o tym, że bez fachowych wskazówek i zaplecza finansowego nie uda się ich bezproblemowo naprawić. Duża liczba zmian lokatorskich przysporzyła nam trochę dodatkowej pracy w trakcie odbioru technicznego, gdyż kształt mieszkania znacznie odbiegał od innych lokali w tym budynku. Jakość stolarki w stanie niezbyt zadowalającym. Wylewki w mieszkaniu nie zawierają żadnych uszkodzeń. Nie mogliśmy się do niczego przyczepić jeśli chodzi o tynk w tym mieszkaniu, ponieważ został nałożony z największą starannością.
Małgorzata Inżynier Pewny Lokal 2020-09-25
Mieszkanie odebrane od dewelopera Vantage Development. Kamera termowizyjna nie wykryła żadnych zawilgoceń. Miejsce postojowe, komórka lokatorska, box to elementy przynależące do mieszkania, których jakość wykonania przez dewelopera Vantage Development również poddaliśmy rzetelnej kontroli. Lokal był w stanie deweloperskim. Dokonaliśmy też pomiaru za pomocą termowizji. Osoba odpowiedzialna za kładzenie tynku w tym mieszkaniu zasługuje na złoty medal, gdyż wykonała bardzo solidną pracę. Wylewki wykonane w sposób bardzo staranny. Przy odbiorze mieszkania wykryto kilkanaście wad przy elementach okiennych. Kilka usterek, które znaleźliśmy to dobry wynik, ale ich naprawa wymagać będzie trochę pracy i konsultacji z fachowcem, który poradzi, w jaki sposób wykonać poprawki.
Robert Inżynier Pewny Lokal 2020-09-25
Mieszkanie odebrane od dewelopera Vantage Development. Badanie kamerą termowizyjną nie wykazało zawilgoceń. Mieszkanie było w stanie deweloperskim. Wylewki wykonano zasadniczo poprawnie, chociaż zawierały drobne elementy, które nadawały się do poprawki. Osoba odpowiedzialna za kładzenie tynku w tym mieszkaniu zasługuje na złoty medal, gdyż wykonała bardzo solidną pracę. Przy odbiorze mieszkania wykryto kilkanaście wad przy elementach okiennych. Zidentyfikowaliśmy niewielką liczbę usterek, które okazały się nie najłatwiejsze do usunięcia, co może świadczyć o tym, że bez fachowych wskazówek i zaplecza finansowego nie uda się ich bezproblemowo naprawić.
Małgorzata Inżynier Pewny Lokal 2020-10-05
Odbieraliśmy mieszkanie w inwestycji Vantage Development w październiku 2020 r. Zacieki oraz zawilgocenia nie zostały odnalezione. miejsce parkingowe to dodatkowy obiekt na jakość konstrukcji którego również rzuciliśmy swoim fachowym okiem. Wykryte nieprawidłowości oraz wady w zakresie tynków. Stolarka okienna w stanie średnim: kilka rys na szybach i innych usterek stolarki. Inżynier, który wykonał odbiór inwestycji, wskazał sporą ilość nieprawidłowości, które mają bardzo poważny charakter i wymagają dużego nakładu pracy, by je zlikwidować. Wady w wylewkach powinny zostać usunięte.
Piotr Inżynier Pewny Lokal 2020-10-20
Mieszkanie odebrane od dewelopera Vantage Development w 2020 r. Po dokładnej analizie nie wykryliśmy niepokojących zacieków i zawilgoceń. komórka lokatorska to przynależność, która również nie obyła się bez naszej dokładnej inspekcji. Wykonaliśmy badanie termowizyjne. Usterki, jakie zostały dostrzeżone przez naszego eksperta są całkiem liczne, zaś jeśli chodzi o ich powagę, to z pewnością przeciętnej klasy fachowiec sobie z nimi poradzi. Wylewki wymagają znaczących poprawek, gdyż jakość ich wykonania była wyjątkowo niska. Brak rys na szybach, ramy okienne bez usterek; jakość stolarki bardzo dobra. Tynk w mieszkaniu nie był w stanie idealnym, lecz zawierał lekkie, mało znaczące wady.
Karol Inżynier Pewny Lokal 2020-10-20
Odbieraliśmy mieszkanie na inwestycji Port Popowice Zostało wykonane badanie kamerą termowizyjną. W tym mieszkaniu sprawdziliśmy dwie przynależność taką jak komórka i podwójne miejsce postojowe. Mieszkanie zastaliśmy w stanie deweloperskim Kamera termowizyjna nie wykryła żadnych zawilgoceń. Zidentyfikowano wady stolarki okiennej, ale ilość wad mieści się w normie: nie jest ich ani więcej ani mniej. Deweloperowi zostało zlecone wprowadzenie zmian lokatorskich, które spowodowały, iż lokal odbiegał od standardowego mieszkania w tej inwestycji. Nie zidentyfikowano problemów z wylewkami: wylewki bez zarzutu. Tynk w lokalu wykonano w sposób jak najbardziej prawidłowy. W mieszkaniu nie znaleźliśmy prawie żadnych usterek, a te dostrzeżone okazały się być naprawdę łatwe do naprawy – takich odbiorów chcemy więcej.
Małgorzata Inżynier Pewny Lokal 2020-10-20
Odbieraliśmy mieszkanie na inwestycji Port Popowice Zajęliśmy się również oceną jakości wykonania przynależności, czyli w przypadku tego mieszkania obiektów takich jak [PRZYNALEŻNOŚĆI] Badanie kamerą termowizyjną nie wykazało zawilgoceń. Nasi inżynierowie w trakcie inspekcji natknęli się na nierażące nieprawidłowości w tynku. Jakość stolarki w stanie niezbyt zadowalającym. Przeciętna liczba usterek podczas naszego odbioru zazwyczaj oznacza, że jest ich więcej niż kilka, ale jeśli są one na poziomie, który nie generuje wysokich kosztów naprawy, można uznać, że jest nieźle. Sposób wykonania wylewek trochę odbiegał od ideału, ponieważ zawierały kilka małych niedopatrzeń.
Karol Inżynier Pewny Lokal 2020-10-21
Mieszkanie odbieraliśmy w 2020 roku. miejsce parkingowe to element przynależący do mieszkania, którego jakość wykonania przez dewelopera Vantage Development także poddaliśmy rzetelnej kontroli. Mieszkanie zastaliśmy w stanie deweloperskim Podczas odbioru lokalu wykryto lekkie odspojenia tynku. Nie zidentyfikowano problemów z wylewkami: wylewki bez zarzutu. W raporcie odbioru odnotowaliśmy średnią liczbę usterek, które tak naprawdę warto usunąć po konsultacji z fachowcem, który doradzi jak to zrobić poprawnie i w miarę sprawnie. Średni stan stolarki okiennej nie wpływa dobrze na ocenę jakości inwestycji.
Aleksandra Inżynier Pewny Lokal 2020-10-21
Odbiór robiliśmy w 2020 roku. Kamera termowizyjna nie wykryła żadnych zawilgoceń. W trakcie inspekcji mieszkanie nie było jeszcze wykończone, czyli było w tzw.stanie deweloperskim. Dokonaliśmy kontroli mieszkania kamerą termowizyjną. miejsce parkingowe to przynależność, która również nie obyła się bez naszej dokładnej inspekcji. Nie mogliśmy się do niczego przyczepić jeśli chodzi o tynk w tym mieszkaniu, ponieważ został nałożony z największą starannością. Wylewki zostały zrobione zgodnie z najlepszymi praktykami budowlanymi. Zidentyfikowano wady stolarki okiennej, ale ilość wad mieści się w normie: nie jest ich ani więcej ani mniej. W mieszkaniu nie znaleźliśmy prawie żadnych usterek, a te dostrzeżone okazały się być naprawdę łatwe do naprawy – takich odbiorów chcemy więcej.
Małgorzata Inżynier Pewny Lokal 2020-10-23
Mieszkanie odbieraliśmy w 2020 roku. W momencie w którym dokonywaliśmy przeglądu, mieszkanie było w stanie surowym komórka i miejsce parkingowe to przynależność lokalu, którą również sprawdziliśmy. Przy odbiorze mieszkania nie stwierdzono ognisk korozji biologicznej. Brak rys na szybach, ramy okienne bez usterek; jakość stolarki bardzo dobra. Wady w zakresie tynków były średnio znaczące. Wylewki mogły zostać zrobione lepiej, gdyż zawierały kilka nieprawidłowości średniej wagi. Liczba usterek, które znaleźliśmy, okazała się być przeciętna, ale ich jakość wymaga dużego nakładu pracy i sporego wkładu finansowego, by dokonać rzetelnej naprawy.
Piotr Inżynier Pewny Lokal 2020-10-26
Odbiór mieszkania w inwestycji o nazwie Port Popowice zrobiliśmy w 2020 roku. przynależności to przynależności lokalu, których inspekcji również dokonaliśmy. W sprawdzanym przez nas mieszkaniu sprawdziliśmy poziom zawilgocenia przy użyciu kamery termowizyjnej. Po dokładnej analizie nie wykryliśmy niepokojących zacieków i zawilgoceń. Mieszkanie było w stanie deweloperskim. Wylewki prezentują się nienagannie. Stolarka okienna w stanie średnim: kilka rys na szybach i innych usterek stolarki. Podczas odbioru nie zidentyfikowano problemów z tynkami. Usterki, które dostrzegliśmy okazały się naprawdę drobne, zaś ich naprawa będzie łatwa oraz nie będzie wymagała czasu oraz dodatkowych nakładów finansowych.
Małgorzata Inżynier Pewny Lokal 2020-10-27

Forum opinii o inwestycji Port Popowice

Nie ma jeszcze żadnych wpisów na forum.

Dodaj nową opinię o inwestycji Port Popowice

Obejrzyj filmy o naszych usługach

zdjęcie do

Zobacz opinie o inwestycjach dewelopera Vantage Development

Wiarygodne opinie inżynierów Pewny Lokal z odbiorów mieszkań

Port Popowice, Wrocław

Inwestycja Port Popowice zbudowana przez dewelopera jest położona w mieście Wrocław. W lokalach występuje niewielka liczba usterek. Współpraca z biurem dewelopera przebiega idealnie. Czasem spotykamy skomplikowane do usunięcia usterki.

CZYTAJ DALEJ

Promenady Wrocławskie, Wrocław

Inwestycja Promenady Wrocławskie zbudowana przez dewelopera jest położona w mieście Wrocław. Liczba usterek w tej inwestycji jest bliska średniej rynkowej. Jakość lokali odbiega od ideału, ale jest powyżej średniej rynkowej. Obsługa klienta jest bardzo dobra.

CZYTAJ DALEJ

Dorzecze Legnickiej, Wrocław

Inwestycja Dorzecze Legnickiej zbudowana przez dewelopera jest położona w mieście Wrocław. Jakość oddawanych lokali jest wysoka. Współpraca z biurem dewelopera przebiega idealnie. Zazwyczaj w tej inwestycji lokale wydawane są prawie bezusterkowo. Liczba usterek jest znacząco mniejsza niż rynkowy standard.

CZYTAJ DALEJ

Kameralna Klecina, Wrocław

Inwestycja Kameralna Klecina zbudowana przez dewelopera jest położona w mieście Wrocław. Biuro pracuje doskonale. Poważne usterki praktycznie sie nie zdarzają. Deweloper zadbał o wysoką jakość oddawanych lokali. Zazwyczaj w tej inwestycji lokale wydawane są prawie bezusterkowo. Liczba usterek jest znacząco mniejsza niż rynkowy standard.

CZYTAJ DALEJ

Buforowa 89, Wrocław

Inwestycja Buforowa 89 zbudowana przez dewelopera jest położona w mieście Wrocław. Współpraca z biurem dewelopera przebiega idealnie. Mieszkania w inwestycji Buforowa 89 są bardzo dobrze przygotowane do odbioru. Bardzo rzadko znajdujemy poważne usterki.

CZYTAJ DALEJ

Zobacz też opinie o innych deweloperach