Kompletna informacja dotycząca świadectw energetycznych - tu znajdziesz wszystko!

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych 2024

Rosnąca świadomość społeczna dotycząca ekologii wpływa na coraz większe zainteresowanie kwestiami związanymi z energooszczędnym budownictwem. Pojawia się nowe normy i obowiązki – można do nich zaliczyć posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania lub domu. Prezentujemy nasze kompendium wiedzy – obszerny przegląd najważniejszych informacji na temat świadectwa energetycznego w 2024 roku. 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania?

Świadectwem charakterystyki energetycznej mieszkania nazywany jest dokument, który wskazuje na to, jak duże jest zapotrzebowanie danego budynku lub jego części na energię. Warto wyszczególnić, że energia ta jest rozumiana jako niezbędna do użytkowania całości lub konkretnych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku budynków mieszkalnych energia ta zawiera się w komponentach takich jak ogrzewanie, podgrzanie wody użytkowej czy wentylacja. W przypadku nieruchomości niemieszkalnych dodaje się do niej m.in. również oświetlenie istniejących pomieszczeń.

Wszystkie informacje dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania?

Osobą, która może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania, jest jedynie specjalista wpisany do Centralnego Rejestru charakterystyki energetycznej budynków, posiadający odpowiednie ku temu kwalifikacje i ważne uprawnienia.

W przypadku potrzeby sprawdzenia zleceniobiorcy wystarczy wpisać dane osobowe albo numer uprawnień budowlanych – jeśli takowy posiada. Rejestr dostosowany jest jedynie do sprawdzenia ważności uprawnień wyszukiwanego audytora. Nie jest samą w sobie wyszukiwarką audytorów w najbliższej odległości lub innych miejscowościach.

Jak wygląda świadectwo energetyczne i z jakich elementów się składa?

W pierwszej części dokumentu znajduje się opis ocenianego budynku. Zawiera takie informacje jak: numer świadectwa, datę ważności dokumentu, powierzchnię użytkową budynku, jak i powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń, rok oddania budynku do użytku i miejsce na jego zdjęcie.

Kolejna część dokumentu przedstawia właściwą ocenę lokalu. Recenzja ta zawiera parametry, będące wskaźnikami rocznego zapotrzebowania na: energię końcową (EK), energię użytkową (EU), nieodnawialną energię pierwotną (EP; podawana w kWh/mkw), a także procentowy udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE).

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Dokument świadectwa zawiera obrazową prezentację wskaźnika EP zainteresowanego budynku i normy wskaźnika dla nowych nieruchomości i lokalów. Przedstawiony suwak charakterystyki energetycznej pozwala sprawdzić, w którym miejscu badany budynek lub lokal plasuje się pod kątem energooszczędności.

Świadectwo powinno zawierać uszczegółowione informacje dotyczące wyliczenia wskaźników dla poszczególnych źródeł wykorzystania energii (wspomnianych m.in. w punkcie pierwszym) oraz parametrów techniczno-użytkowych mieszkania lub lokalu.

Z dodatkowych informacji w dokumencie znajdują się zalecenia odnoszące się do możliwych zmian w celu poprawy charakterystyki optymalnej kosztowo i realnej technicznie.

Dokument świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania musi zawierać podpis audytora i wygenerowany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej numer. Jeśli któraś ze wspomnianych informacji nie znajduje się na dokumencie, uważa się taki za nieważny. Obecnie świadectwo można otrzymać także w formie elektronicznej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło wzór świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania na stronie rządowej.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej budynku opiewa na 10 lat, licząc od dnia sporządzenia świadectwa. W przypadku, gdy właściciel dokona prac budowlano-instalacyjnych wpływających na zmianę zapotrzebowania energetycznego budynku przed upływem wspomnianego terminu, świadectwo traci swoją ważność. Wśród takich prac można wyróżnić m.in. prace termomodernizacyjne, wymianę źródła ciepła lub stolarki okiennej.

Niezależnie od wspomnianych zdarzeń, obowiązek sporządzenia nowego świadectwa pojawi się jedynie w momencie zamiaru najmu, sprzedaży części lub całości budynku.

Jeśli przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, wydane zostały świadectwa, okres ich ważności trwa przez taki czas, na jaki zostały przygotowane.

Kto musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Potrzebujesz uzyskać świadectwo energetyczne Twojej nieruchomości?

Zamów fachową pomoc specjalisty z Pewny Lokal!

 • Nie da się sprawdzić mieszkania lub domu bez profesjonalnego, atestowanego (i drogiego!) sprzętu pomiarowego oraz znajomości norm.
 • Świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe — pamiętaj o tym!
 • Specjaliści Pewnego Lokalu sprawnie wystawią świadectwo energetyczne. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania niedociągnięć.
Doświadczeni inżynierowie.
Duża dyspozycyjność.

Od pewnego czasu obowiązują nowe przepisy budowlane, które jasno określają, kiedy i kto musi uzyskać świadectwo energetyczne dla swojej nieruchomości. Zalicza się do nich osobę sprzedającą lub wyjmującą konkretny lokal czy jego część. Jeżeli ktoś chce podjąć takie działania zgodnie z prawem, musi postarać się o uzyskanie takiego świadectwa. Należy tego dokonać, zanim transakcja zostanie sfinalizowana, więc nie należy odkładać formalności, ponieważ w przypadku starszych nieruchomości lub bardziej wymagających sytuacji mogą one zająć kilka tygodni. Trzeba pamiętać, że taki dokument musi zostać przekazany nowemu nabywcy lub najmującemu już podczas podpisywania umowy.

Świadectwo energetyczne musi zostać wydane także w przypadku zakończenia budowy. W innym przypadku nie będzie można wnioskować o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Takie świadectwo musi być dołączone do wniosku. Wyjątkiem są domy do 70 mkw zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

W ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży czy najmu danej nieruchomości powinno podać się dane zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej. W ten sposób osoby, które będą zainteresowane mieszkaniem lub domem, będą wiedzieć, czy mają do czynienia z miejscem charakteryzującym się energooszczędnością, czy też jest to nieruchomość, która generuje duże koszty utrzymania.

Kogo nowy obowiązek jeszcze nie obejmuje?

Okazuje się, że jest jednak grupa, która nie musi starać się o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Nowy obowiązek nie objął budynków lub mieszkań, jakie wykorzystywane są na tzw. własny użytek. Gdy nikt nie będzie danego miejsca sprzedawał lub wynajmował, to nie pojawia się obowiązek zabiegania o świadectwo energetyczne. Dodatkowo takim dokumentem nie są objęte:

 • miejsca, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • kaplice i kościoły, czyli wszystkie ważne miejsca kultu,
 • budynki, które wykorzystywane są do użytkowania wyłącznie przez cztery miesiące w roku,
 • miejsca wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 mkw,
 • budynki przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • gospodarstwa rolne, których EP określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie przekracza 50 kWh.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od miejsca, dla którego dokument ma zostać wystawiony. Ceny rozpoczynają się od kilkuset złotych za pracę audytora. Jednak osoba mająca wystawić taki dokument weźmie pod uwagę rodzaj zabudowy i kubatur budynku. Może się więc finalnie okazać, że cena jest zdecydowanie wyższa. Warto poprosić firmę audytorską o dokonanie wyceny takiej usługi, aby mieć świadomość kosztów, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć.

Jakie są kary za brak świadectwa energetycznego?

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej zawsze ustalana jest indywidualnie. Z reguły wynieść może ona od 20 do nawet 5 000 złotych. Wysokość kary ustalana jest zgodnie z zapisami obowiązującymi w Kodeksie postępowania w sprawach wykroczeń. Kara nałożona będzie w przypadku finalizacji transakcji bez wymaganego dokumentu. Grzywa może też pojawić się wtedy, kiedy dokument sporządzony jest w nieprawidłowy sposób lub też przez osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień.

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku

Wystawienie takiego świadectwa powinno zostać zlecone do wykonania przez:

 • w przypadku lub sprzedaży najmu mieszkania w bloku przez samego właściciela czy zarządcę budynku;
 • osobę, która ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, szczególnie w kwestii zbycia tego prawa lub najmu lokalu;
 • osobę, która ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu;
 • inwestora, który chce, aby mieszkania w bloku zostały dopuszczone do użytku. Świadectwo musi zostać dołączone do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Więcej na temat świadectwa energetycznego mieszkania dowiesz się tutaj.

Czym jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków?

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków to spis, którzy sporządzany jest przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Rejestr został podzielony na kilka mniejszych podgrup. Znaleźć tam można:

 • Rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • Rejestr osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • Rejestr świadectw charakterystyki energetycznej.

Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z tym, kto przynależy do wyżej wymienionych, to może wejść na stronę https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/. Jest to rządowa informacja, gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na ten temat. W ten sposób będzie można m.in. dowiedzieć się, kto tak naprawdę ma stosowne uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej lub też może przeprowadzać kontrolę systemu ogrzewania. Jeżeli kogoś nie ma na tej liście, nie może zostać dopuszczony do wykonywania takich prac.

Czy centralny rejestr charakterystyki energetycznej jest bezpieczny?

Mimo że wystarczy wejść na stronę, która jest ogólnodostępna dla wszystkich, umieszczone dane są tam we właściwy sposób szyfrowane. Nie istnieje taka możliwość, by ktoś wykorzystał te dane i przedstawił jako swoje. O bezpieczeństwo zadbało Ministerstwo, które pozwala na podgląd danych, jednak nie daje dostępu do pełnego certyfikatu dla konkretnego budynku (o którym więcej piszemy tutaj) lub mieszkania. Takie informacje widoczne są tylko dla osób, które pełnią funkcję audytora.

Osoby, które taki certyfikat mają (widnieją na liście w jednej z grup) muszą jednak uważać. Jeżeli zgubią swój certyfikat, nie będą miały szansy na to, aby z rządowej strony pobrać taki dokument. W przypadku zagubienia trzeba będzie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za sporządzenie tego certyfikatu, prosząc o wydanie duplikatu stosownego dokumentu.

Świadectwo energetyczne dla starych budynków – kiedy jest konieczne?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że stare budynki również muszą mieć świadectwo charakterystyki energetycznej, oczywiście z pewnymi wyjątkami. Wystarczy zapoznać się dokładnie ze zmianami, które miały miejsce w kwietniu ubiegłego roku, aby dowiedzieć się, że właściciele nieruchomości są zobligowani do okazania tego typu dokumentu. W przeciwnym razie muszą liczyć się z nałożeniem kary finansowej, której wysokość wynosi do nawet kilku tysięcy złotych.

Świadectwo energetyczne trzeba mieć przy sprzedaży nieruchomości – to samo dotyczy jej wynajmu. Warto wiedzieć, że o certyfikacie właściciel budynku musi poinformować już przy złożeniu ogłoszenia o sprzedaży/wynajmie. Nieco inaczej wygląda to przy starych obiektach budowlanych. Nie zawsze będzie trzeba mieć świadectwo energetyczne, jednak dotyczy to tylko budynków objętych ochroną zabytków i opiece nad zabytkami. Z obowiązku wykonania certyfikatu zwolnione są także obiekty stanowiące miejsce kultu, służące do prowadzenia działalności o charakterze religijnym.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne dla starych budynków i kto może je zlecić?

W przypadku starego domu problemem może być brak dokumentacji lub jej niekompletność. Jeśli chce się sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej, to trzeba przeprowadzić inwentaryzację budowlaną. 

Tutaj znajdziesz wszystkie pozostałe informacje dotyczące świadectwa energetycznego dla domów.

Konieczne jest zlecenie tego zadania osobie z odpowiednimi uprawnieniami, czyli architektowi lub inżynierowi. Służy to do poznania kluczowych danych dotyczących budynku, czyli jego konstrukcji, klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania. Mając już skompletowaną całą dokumentację budowlaną, można przystąpić do wykonania certyfikatu energetycznego.

Właściciel obiektu budowlanego może zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego lub osoba mająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zgłoszenia dokonuje także najemca. Wykonaniem certyfikatu zajmuje się wiele firm zewnętrznych. Ważne, aby skorzystać z usług fachowca z odpowiednimi uprawnieniami. Wystarczy poszukać firmę, która zajmuje się sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznego dla nieruchomości.

Audytor energetyczny – co warto wiedzieć o zawodzie i jak nim zostać?

Audytor energetyczny jest uprawniony do wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego. Jest to dokument konieczny po zakończeniu budowy nieruchomości, przy jej sprzedaży i wynajmie. Jeśli chcesz zostać audytorem energetycznym, to musisz mieć odpowiednie wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, architektury, budownictwa, inżynierii środowiska. Możliwe jest także zrobienie specjalnego kursu czy ukończenie dedykowanego kierunku studiów.

Uprawnienia do wykonywania zawodu nadaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Konieczne jest także to, aby mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie możesz być osobą z prawomocnym wyrokiem skazującym Cię za przestępstwo. Do pełnienia obowiązków jako audytor energetyczny są uprawnione osoby mające ukończone studia wyższe, które zdobyły tytuł zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, pożarnictwa, magistra inżyniera.

Kurs na świadectwo energetyczne – czy to wystarczy, by pracować jako audytor i jak wybrać kurs na audytora?

Jest wiele firm, które mają w swojej ofercie kursy pozwalające na zostanie audytorem energetycznym. Przy wyborze należy sprawdzić, co konkretnie obejmuje takie szkolenie – czy jest to sama teoria, czy również praktyka.

Kompleksowe szkolenie jest wystarczające do tego, aby nabyć wymagane kwalifikacje. Podczas szukania kursu na świadectwo energetyczne, warto kierować się opiniami o firmie, które je prowadzi. Najlepiej zdecydować się na ofertę rzetelnego usługodawcy, który oferuje wysokiej jakości kursy.

Jak wygląda uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania ze specjalistą z firmy Pewny Lokal? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który jest dodatkowym obowiązkiem i kosztem dla właścicieli planujących wynajem lub sprzedaż swojego mieszkania. Jest jednak również pomocny, ponieważ umożliwia on przeprowadzenie wstępnej oceny zużycia energii oraz kosztów eksploatacji lokalu. 

Brak tego świadectwa może skutkować nałożeniem grzywny na właściciela lub zarządcę. Prawdopodobnie nie spowoduje to jednak istotnych wzrostów w budżecie państwa. Mimo że prawnik ma obowiązek poinformowania właściciela o konieczności posiadania świadectwa, nie ma możliwości przymuszenia go do jego uzyskania. Za jego brak grożą jednak kary. Jak uzyskać ten dokument? 

Pewny Lokal kompleksowo wspiera w bezpiecznym zakupie mieszkań, zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym. Pomogliśmy już ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkań. Oferujemy także pomoc w analizie umów deweloperskich oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym. 

Służymy wsparciem w różnych kwestiach, takich jak audyt działki, badanie termowizyjne czy sprawdzenie ekipy remontowej. Termin odbioru, analizy prawnej lub innych usług można wygodnie zarezerwować online. 

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej już teraz, korzystając z naszej oferty cenowej od 249 zł. Dlaczego warto wybrać Pewny Lokal? Oferujemy najniższe ceny, realizację w ciągu 24 godzin oraz gwarancję satysfakcji lub zwrot pieniędzy!  A to wszystko bez wychodzenia z domu. 


Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Posłuchaj podcastu z udziałem dr. Piotra Semeniuka.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Świadectwo charakterystyki energetycznej — kto może wystawić dokument?

Dowiedz się i kliknij!


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 49 opinii.

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla Twojej nieruchomości?

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: świadectwo energetyczne

okładka poradnika

Poradnik: badanie termowizyjne

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Świadectwo charakterystyki energetycznej – gdzie znaleźć tanio?

Posłuchaj rady!