Zarezerwuj odbiór Najszybciej zarezerwujesz odbiór online - tak jak 81% naszych klientów

Odbiór mieszkania grzyb

Przy wykryciu grzyba i pleśni w mieszkaniu przyda się m.in. kamera termowizyjna.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?
Zarezerwuj termin odbioru

Pleśń i zagrzybienie w nowym mieszkaniu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa także zasady projektowania i wykonywania zewnętrznych przegród (ścian, podłóg, dachów, okien i drzwi) w budynkach przeznaczonych do przebywania w nich ludzi i zwierząt, w celu zapewnienia użytkownikom utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych i zapobiegania ich degradacji przez niewłaściwą eksploatację. Kluczowym zagadnieniem jest niedopuszczenie do rozwoju pleśni i grzybów na skutek długotrwałego skraplania się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród budowlanych.

Grzyb w domu od dewelopera

Niemal powszechna wiedza dotycząca szkodliwości pleśni i grzybów nie zawsze przekłada się na praktykę. Dlatego w starym budownictwie można się spotkać ze zjawiskiem nadmiernego zawilgocenia budynków, wynikającego z niedostatecznego lub nieprawidłowego sposobu ocieplenia przegród zewnętrznych, utrzymywania zbyt niskiej temperatury i braku wentylacji. W skrajnych przypadkach może dojść do systematycznego skraplania się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody, a w efekcie jej zagrzybienie. W silnie zawilgoconych warstwach przegród podczas kolejnych zim może dochodzić do przemarzania, na następnie uszkodzenia ich struktury i rozszczelnienia, co może w skrajnych sytuacjach doprowadzić do przenikania wody z opadów atmosferycznych do wewnątrz budynku i degradacji kolejnych jego elementów.

Grzyb w mieszkaniu na rynku wtórnym

Stare mieszkania na rynku wtórnym mogą mieć różnego typu wady, niedogodności i zagrożenia dla komfortu użytkowania, niedostrzegalne gołym okiem, za to możliwe do wykrycia przez ekspertów budowlanych dzięki ich wiedzy i doświadczeniu oraz wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Pierwszym niepokojącym sygnałem, który powinien skłonić potencjalnego nabywcę do zasięgnięcia opinii fachowca, jest stwierdzony w lokalu zaduch i przykry zapach, który w prawidłowo wykonanym i eksploatowanym mieszkaniu powinien być usuwany dzięki wentylacji. Współczesne mieszkania mają różne systemy wentylacji od najprostszej grawitacyjnej, przez grawitacyjną ze wspomaganiem wywiewu za pomocą wentylatorów i zapewnieniem podciśnieniowego napływu świeżego powietrza przez ściany lub okna, aż do systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która zimą jest wspomagana ogrzewaniem, zaś latem współpracuje z urządzeniami do schładzania dostarczanego powierza, zapewniając także odpowiednie parametry wilgotnościowe.

Jednak na rynku wtórnym bywa i tak, że w używanych mieszkaniach pierwotnie istniejący, najprostszy system wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, polegający na odprowadzaniu zużytego powietrza z mieszkania za pośrednictwem podsufitowych kratek wentylacyjnych w łazienkach i kuchniach do pionowych przewodów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach, nie funkcjonuje lub jest niedostatecznie skuteczny, wskutek samowolnych przeróbek lub nieprawidłowej eksploatacji. Jeśli nieprawidłowości i niepokojących sygnałów w mieszkaniu jest więcej (np. przestarzałe okna, albo okna ze zaparowanymi szybami, cienkie ściany zewnętrzne, które od wewnątrz są zastawione meblami i osłonięte matami, makatami, niekomfortowa temperatura, wyczuwalne zawilgocenie, ściany), należy bezwzględnie ocenić stan wszystkich zewnętrznych przegród budowlanych, które mogą być nadmiernie zawilgocone a nawet już zagrzybione.

Kamera termowizyjna wykrywanie grzybów w mieszkaniu

W takich przypadkach bardzo pomocnym urządzeniem okazuje się być kamera termowizyjna. Dzięki niej będzie możliwe szybkie sprawdzenie temperatur poszczególnych fragmentów ścian i wnęk okiennych, sufitów i podłóg. Niska temperatura danego miejsca wskazuje na silne zawilgocenie, które przy nieskutecznej wentylacji grozi rozwojem pleśni i grzybów. Najbardziej narażonymi na zawilgocenie są to narożniki pomieszczeń, szczególnie w pobliżu sufitu i podłogi, ościeża okien, podłoga przy wyjściu na balkon oraz zasłonięte fragmenty ścian, w których nie dochodzi do wymiany powietrza. Potencjalne miejsca rozwoju grzybów wymagają natychmiastowej interwencji. Inżynierowie firmy Pewny Lokal służą w tym przypadku radami, które są pomocne zarówno w decyzji co do zakupu danego lokalu jak przy planowanej modernizacji, która może uchronić lokal od degradacji a jego mieszkańców od utraty zdrowia. Badanie kamerą termowizyjną jest skuteczne w okresie jesienno-zimowym przy różnicy temperatur zewnętrznej i wewnętrznej wynoszącej przynajmniej 10oK.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 25 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka