Odbiór mieszkania grzyb

Przy wykryciu grzyba i pleśni w mieszkaniu przyda się m.in. kamera termowizyjna.
Chcesz zamówić usługę badania/pomiaru termowizyjnego (m.in. budynku, domu, mieszkania)?

Na czym polega użycie kamery termowizyjnej przy odbiorze?

Obejrzyj rozmowę naszych pracowników o termowizji.

Pleśń i zagrzybienie w nowym mieszkaniu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa także zasady projektowania i wykonywania zewnętrznych przegród (ścian, podłóg, dachów, okien i drzwi) w budynkach przeznaczonych do przebywania w nich ludzi i zwierząt, w celu zapewnienia użytkownikom utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych i zapobiegania ich degradacji przez niewłaściwą eksploatację. Kluczowym zagadnieniem jest niedopuszczenie do rozwoju pleśni i grzybów na skutek długotrwałego skraplania się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród budowlanych.

Grzyb w domu od dewelopera

Niemal powszechna wiedza dotycząca szkodliwości pleśni i grzybów nie zawsze przekłada się na praktykę. Dlatego w starym budownictwie można się spotkać ze zjawiskiem nadmiernego zawilgocenia budynków, wynikającego z niedostatecznego lub nieprawidłowego sposobu ocieplenia przegród zewnętrznych, utrzymywania zbyt niskiej temperatury i braku wentylacji. W skrajnych przypadkach może dojść do systematycznego skraplania się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody, a w efekcie jej zagrzybienie. W silnie zawilgoconych warstwach przegród podczas kolejnych zim może dochodzić do przemarzania, na następnie uszkodzenia ich struktury i rozszczelnienia, co może w skrajnych sytuacjach doprowadzić do przenikania wody z opadów atmosferycznych do wewnątrz budynku i degradacji kolejnych jego elementów.

Grzyb w mieszkaniu na rynku wtórnym

Stare mieszkania na rynku wtórnym mogą mieć różnego typu wady, niedogodności i zagrożenia dla komfortu użytkowania, niedostrzegalne gołym okiem, za to możliwe do wykrycia przez ekspertów budowlanych dzięki ich wiedzy i doświadczeniu oraz wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Pierwszym niepokojącym sygnałem, który powinien skłonić potencjalnego nabywcę do zasięgnięcia opinii fachowca, jest stwierdzony w lokalu zaduch i przykry zapach, który w prawidłowo wykonanym i eksploatowanym mieszkaniu powinien być usuwany dzięki wentylacji. Współczesne mieszkania mają różne systemy wentylacji od najprostszej grawitacyjnej, przez grawitacyjną ze wspomaganiem wywiewu za pomocą wentylatorów i zapewnieniem podciśnieniowego napływu świeżego powietrza przez ściany lub okna, aż do systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która zimą jest wspomagana ogrzewaniem, zaś latem współpracuje z urządzeniami do schładzania dostarczanego powierza, zapewniając także odpowiednie parametry wilgotnościowe.

Jednak na rynku wtórnym bywa i tak, że w używanych mieszkaniach pierwotnie istniejący, najprostszy system wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, polegający na odprowadzaniu zużytego powietrza z mieszkania za pośrednictwem podsufitowych kratek wentylacyjnych w łazienkach i kuchniach do pionowych przewodów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach, nie funkcjonuje lub jest niedostatecznie skuteczny, wskutek samowolnych przeróbek lub nieprawidłowej eksploatacji. Jeśli nieprawidłowości i niepokojących sygnałów w mieszkaniu jest więcej (np. przestarzałe okna, albo okna ze zaparowanymi szybami, cienkie ściany zewnętrzne, które od wewnątrz są zastawione meblami i osłonięte matami, makatami, niekomfortowa temperatura, wyczuwalne zawilgocenie, ściany), należy bezwzględnie ocenić stan wszystkich zewnętrznych przegród budowlanych, które mogą być nadmiernie zawilgocone a nawet już zagrzybione.

Kamera termowizyjna wykrywanie grzybów w mieszkaniu

W takich przypadkach bardzo pomocnym urządzeniem okazuje się być kamera termowizyjna. Dzięki niej będzie możliwe szybkie sprawdzenie temperatur poszczególnych fragmentów ścian i wnęk okiennych, sufitów i podłóg. Niska temperatura danego miejsca wskazuje na silne zawilgocenie, które przy nieskutecznej wentylacji grozi rozwojem pleśni i grzybów. Najbardziej narażonymi na zawilgocenie są to narożniki pomieszczeń, szczególnie w pobliżu sufitu i podłogi, ościeża okien, podłoga przy wyjściu na balkon oraz zasłonięte fragmenty ścian, w których nie dochodzi do wymiany powietrza. Potencjalne miejsca rozwoju grzybów wymagają natychmiastowej interwencji. Inżynierowie firmy Pewny Lokal służą w tym przypadku radami, które są pomocne zarówno w decyzji co do zakupu danego lokalu jak przy planowanej modernizacji, która może uchronić lokal od degradacji a jego mieszkańców od utraty zdrowia. Badanie kamerą termowizyjną jest skuteczne w okresie jesienno-zimowym przy różnicy temperatur zewnętrznej i wewnętrznej wynoszącej przynajmniej 10oK.

Zobacz, na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Obejrzyj krótki film instruktażowy o odbiorze mieszkania z inżynierem Pewny Lokal.

Obejrzyj film, który pokazuje, dlaczego jesteśmy lepsi od konkurentów.

Zobacz nasz film promocyjny.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość od dewelopera i podpisać z nim umowę?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak odebrać mieszkanie lub dom od dewelopera?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 4.9/5 na podstawie 37 opinii.

FIlm o dopuszczalnych odchyłkach przy odbiorze mieszkania.

Zachęcamy do obejrzenia.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka