Jak przekazać pieniądze przy zakupie mieszkania?

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Jak przelać pieniądze przy zakupie mieszkania lub nieruchomości

Planujesz kupno mieszkania i chciałabyś/byś dowiedzieć się więcej na temat tego przedsięwzięcia? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak możemy dokonać płatności za kupno mieszkania? Jakie mamy formy płatności? Jak wykonać przelew za zakup mieszkania? Kto ponosi wszystkie koszty notarialne? Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.

Płatność przy podpisaniu aktu notarialnego — gotówka czy przelew

Płatność za zakupioną nieruchomość może odbyć się za pomocą przelewu na konto lub gotówkowo. W przypadku płatności gotówką za nabywaną nieruchomość sprzedający przyjmuje od kupującego umówioną należność w formie wpłaty gotówkowej przy podpisaniu aktu notarialnego. Płatności gotówkowe dotyczą najczęściej tańszych nieruchomości. Obecnie najpopularniejszym sposobem rozliczania się za zakupione działki, domy czy mieszkania jest wykonanie przelewu na wskazane przez sprzedającego konto.

Kupujący dokonuje przelewu natychmiastowego lub tradycyjnego w momencie, gdy podpisany zostaje akt notarialny. Na rynku wtórnym płatności regulowane są zazwyczaj przy zawieraniu umowy sprzedaży, która również sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Jeżeli nabywca posługuje się kredytem, to bank będzie wymagał dostarczenia umowy sprzedaży, co może być niekomfortowe dla sprzedającego, gdyż po podpisaniu umowy sprzedaży własność nieruchomości przechodzi na nabywcę.

Po przejściu wszelkich formalności związanych z kredytem bank przelewa pieniądze na rachunek sprzedającego w ciągu 3 do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia umowy sprzedaży.

Płatność poprzez depozyt notarialny

Depozyt notarialny jest jedną z mniej popularnych form rozliczania się za zakup nieruchomości w naszym kraju. Jest to sposób bardzo bezpieczny, gdyż gwarantuje sprzedającemu, że kupujący ma odpowiedniej ilości gotówki, by móc zakupić przedmiotową nieruchomość. Notariusz może przechowywać w depozycie tylko te środki, które dotyczą czynności notarialnej.

Zapłata za mieszkanie w transzach

Najczęściej płatność za nabyty lokal dokonywana jest w transzach, których wysokość i sposób oraz termin  zapłaty uregulowany jest w umowie.

W sytuacji gdy gotowe mieszkanie nabywane jest za gotówkę, strony mogą ustalić płatność jednorazową, warto jednak dokonać jej przelewem lub skorzystać z  depozytu notarialnego lub rachunku powierniczego, na który kupujący wpłaca środki przed podpisaniem umowy sprzedaży. Daje to sprzedającemu gwarancję otrzymania płatności po zawarciu umowy, a kupującemu pewność, że środki trafią do sprzedającego już po przeniesieniu własności.

Jeżeli kupujemy lokal w ramach nieukończonej inwestycji deweloperskiej z deweloperem, powinniśmy podpisać umowę deweloperską. W takim przypadku środki wpłacane są przez nabywcę w transzach, określonych w umowie, na indywidualny rachunek powierniczy, z którego zwalniane są na rachunek dewelopera  dopiero po potwierdzeniu przez bank postępu prac na budowie zgodnie z założonym harmonogramem w przypadku rachunku powierniczego otwartego lub już po zawarciu umowy przenoszącej własność, jeżeli deweloper korzysta rachunku powierniczego zamkniętego. Ostatnia transza będzie należna przed przeprowadzeniem odbioru technicznego lokalu oraz zawarciem umowy przenoszącej własność.

Sprzedaję mieszkanie – kiedy otrzymam za nie środki?

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Czas przekazania należnych środków za sprzedaż mieszkania powinna zostać ustalona w umowie przedwstępnej, lub — jeśli takiej nie było, w umowie kupna / sprzedaży nieruchomości.

W przypadku płatności gotówkowej pieniądze przekazywane są właściwie od razu, w momencie podpisania aktu notarialnego. Jeśli chodzi o płatność przelewem, pieniądze trafią na konto albo od razu (przy skorzystaniu z przelewu natychmiastowego), albo po upływie kilku godzin (w dniu roboczym), gdy w banku kupującego upłynie sesja wychodząca, a w banku sprzedającego przychodząca.

Rzadko kiedy kupujący za gotówkę może zapłacić sprzedającemu w określonym terminie po podpisaniu aktu. Najczęściej w takiej sytuacji sprzedający otrzymuje pieniądze z chwilą zawarcia aktu. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości przez bank, ten przelewa należność za mieszkanie do sprzedającego dopiero po tym, jak otrzyma akt notarialny.

W przypadku, gdy kupujący posiłkuje się kredytem hipotecznym, czas dostarczenia pieniędzy na konto sprzedającego może zająć do kilku dni roboczych. Jednak najlepszym rozwiązaniem w przypadku kupna i sprzedaży mieszkania jest wykonanie przelewu w biurze u notariusza. Najlepiej, jeśli strony umowy posiadałyby konta w tym samym banku, dzięki temu przelew pieniędzy trafiłby szybko na konto sprzedającego.

Pieniądze za sprzedaż mieszkania — bez kredytu hipotecznego

Obecne, trudne dla kredytobiorców czasy sprawiają, że coraz większy odsetek ludzi kupujących mieszkania robi to za gotówkę.

W takiej sytuacji pieniądze ze sprzedaży mieszkania czy innej nieruchomości właściwie od razu mogą trafić do sprzedającego.

W przypadku płatności gotówką — sprawa jest dość jasna. Kupujący przekazuje sprzedającemu pieniądze w obecności notariusza. Sprzedający powinien zadbać o to, aby w akcie notarialnym sprzedaży mieszkania znalazł się paragraf dotyczący poddania się egzekucji nabywcy, w razie braku zapłaty pieniędzy.

Wówczas sprzedający będzie mógł zwrócić się do sądu o możliwość udania się do komornika i przeprowadzenia egzekucji.

Jeśli płatność następuje za pomocą przelewu, wówczas warto skorzystać z opcji przelewu natychmiastowego.

Wtedy sprzedający od razu będzie miał pieniądze na koncie. Przy zakupach gotówkowych sytuacja wygląda nieco inaczej, niż przy zakupie na kredyt — w przypadku zakupu na kredyt mogą zdarzyć się pewne opóźnienia i pieniądze trafią do sprzedającego dopiero po kilku dniach roboczych. Za sprzedane mieszkanie można otrzymać należności przelewem, w gotówce lub z depozytu notariusza.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność.

Tabela 1.:  Opis form płatności przy zakupie mieszkania lub nieruchomości
Forma płatnościOpis płatności
Gotówka

Płatność gotówką to najbardziej tradycyjna i bezpośrednia forma płatności, która polega na przekazaniu gotówki sprzedającemu w momencie finalizacji transakcji.

Jest często preferowana w przypadku nieruchomości o niższej wartości lub w sytuacjach, gdy strony chcą uniknąć opóźnień związanych z przelewami bankowymi.

Przelew

Możliwość przelewu na konto sprzedającego w momencie podpisania aktu notarialnego lub wcześniej.

Jest to popularna metoda płatności, szczególnie przy transakcjach dotyczących nieruchomości o wyższej wartości. Kupujący dokonuje przelewu z własnego konta na konto sprzedającego, co wymaga zazwyczaj wcześniejszego uzgodnienia numeru konta oraz potwierdzenia transakcji przez banki obu stron.

Depozyt notarialny

Bezpieczna forma, gdzie notariusz przechowuje środki, które dotyczą czynności notarialnej.

Kupujący wpłaca określoną kwotę na konto notariusza, który przechowuje ją do czasu finalizacji transakcji. Gdy umowa jest zrealizowana, depozyt może być wykorzystany do uregulowania płatności za nieruchomość.

Umowa rezerwacyjna bądź przedwstępna - warunki płatności

W przypadku, gdy zakup gotowego mieszkania finansowany ma być kredytem hipotecznym, konieczne będzie podpisanie ze sprzedającym umowy przedwstępnej lub rezerwacyjnej. Umowa rezerwacyjna służy jedynie wyłączeniu na określony w niej czas danej nieruchomości ze sprzedaży. Nowelizacja ustawy deweloperskiej z czerwca br. objęła również umowy rezerwacyjne, w zawieraniu których wcześniej panowała duża swoboda. Zgodnie z nową ustawą deweloperską umowy rezerwacyjne powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dodatkowo umowa musi określać cenę jej przedmiotu, jego powierzchnię użytkową, wysokość opłaty rezerwacyjnej (maksymalnie 1 proc. wartości nieruchomości, zwrotna w przypadku nieuzyskania przez kupującego kredytu oraz zwrotna w dwukrotnej wysokości, podobnie jak zadatek, w przypadku, gdy do jej wykonania nie dojdzie z winy sprzedającego).

Z kolei umowa przedwstępna, zawierana również na rynku pierwotnym w przypadku kupna na kredyt gotowego lokalu, według regulacji Kodeksu cywilnego powinna „określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej”, a zabezpieczana jest zadatkiem bądź zaliczką (zazwyczaj w wysokości ok. 10 proc. wartości nieruchomości). W umowie obowiązkowo powinien zostać określony termin zawarcia umowy przenoszącej własność. Wtedy też kupujący będzie zobowiązany do zapłaty reszty ceny. Jeżeli zakupu dokonujemy ze środków własnych w umowie przenoszącej własność, można wskazać stosunkowo krótki termin na dokonanie płatności, na przykład 7 dni od jej zawarcia. Jeżeli jednak korzystamy z kredytu hipotecznego, wówczas zapisy umowy przenoszącej własność, regulujące termin płatności, należy dostosować do postanowień umowy kredytowej, dobrze jest też zawrzeć w umowie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (na podstawie art. 777 Kodeksu cywilnego), które dla kupującego będzie stanowić gwarancję wydania lokalu po zapłacie przez niego pełnej ceny, wskazanej w umowie.

Z tego artykułu dowiedziałeś się, że:

1
kupujący wykonuje przelew po podpisaniu aktu notarialnego.
Pewny Lokal doradzi Ci przy umowie sprzedaży/kupna nieruchomości.
2
3
możliwy jest depozyt notarialny.
gotówka przekazywana jest w obecności notariusza.
4
dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film, który pokaże Ci, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, co powinieneś wiedzieć o protokole odbioru.

Ekspert wyjaśnia wszystkie Twoje wątpliwości.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 6135 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik odbioru technicznego od dewelopera

okładka poradnika

Poradnik poodbiorowy

okładka poradnika

Poradnik: rękojmia nieruchomości

okładka poradnika

Czym jest odbiór techniczny mieszkania i dlaczego warto go zlecić specjaliście?

Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i nerwy na odbiorze technicznym.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka