Książeczka mieszkaniowa - co to jest?

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest książeczka mieszkaniowa.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność.

Rezerwuj online

Książeczka mieszkaniowa stanowiła przed laty alternatywę dla dzisiejszych rachunków oszczędnościowych - gromadzono na niej środki, które przeznaczone miały być w przyszłości na zakup własnego mieszkania.

Książeczka mieszkaniowa PKO

Książeczka mieszkaniowa była dokumentem, potwierdzającym ilość środków na danym rachunku, spośród których każdy był rejestrowany w kasach oszczędnościowych. Najpopularniejszą wśród nich była Powszechna Kasa Oszczędności, która w 1987 roku stała się samodzielnym bankiem o nazwie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. Bank w 2000 roku został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa jako Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. PKO BP do tej pory jest bankiem odpowiedzialnym za obsługę książeczek mieszkaniowych.

Na książeczkach mieszkaniowych gromadzone były przez wiele lat spore sumy, które miały zapewnić kolejnym pokoleniom spokojną przyszłość. Jednak na skutek rekordowo wysokiej inflacji, która miała miejsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych (tzw. hiperinflacja, która w 1990 roku wyniosła prawie 586%) ówczesny rząd podjął liczne działania, których celem było ograniczenie kej negatywnych skutków, w tym również dotyczące produktów bankowych. Zmiany wprowadzone w Kodeksie cywilnym uniemożliwiły w praktyce sądową waloryzację oszczędności, w tym także tych, które gromadzone były na książeczkach mieszkaniowych.

Od 1995 roku możliwe jest ubieganie się o premię gwarancyjną, finansowaną przez budżet państwa, na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Taką możliwość mają posiadacze książeczek mieszkaniowych, założonych przed 24 października 1990 roku. Pozostali mogą liczyć jedynie na wypłatę początkowego wkładu i zgromadzonych odsetek, przy czym wysokość tych ostatnich przemawia raczej za likwidacją książeczek i ulokowaniem posiadanych środków na lepiej  oprocentowanych rachunkach oszczędnościowych.

Premia gwarancyjna - najważniejsze informacje

W latach 1995-2005 wypłacono najwięcej premii gwarancyjnych, przy czym w początkowym okresie premia wypłacana była jedynie w przypadku kupna domu lub mieszkania. Kolejne lata przyniosły aktualizacje obowiązujących zasad wypłaty oraz wysokości premii gwarancyjnej. Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od stycznia 2021 roku, premia gwarancyjna wypłacana będzie  między innymi z tytułu:

 • nabycia ułamkowego (co najmniej ¼) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • nabycia ułamkowego prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego,
 • uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych,
 • całkowitej spłaty zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem,
 • wymiany okien, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, należącym do właściciela książeczki mieszkaniowej,
 • realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem że  kwota wydatków brutto na materiały budowlane, urządzenia lub usługi związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie jest niższa niż 6 tys. zł,
 • zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu), na podstawie umowy najmu instytucjonalnego (z dojściem do własności),
 • dokonania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy,
 • poniesienia przez okres co najmniej 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każdy właściciel książeczki mieszkaniowej powinien zarejestrować ją w oddziale banku, w którym prowadzony jest mieszkaniowy rachunek oszczędnościowy. Dzięki temu możliwe będzie zweryfikowanie rzeczywistej ilości książeczek, która obecnie szacowana jest na ok. 1 milion. Warunkiem otrzymania premii gwarancyjnej jest udokumentowanie wydatków, poniesionych w związku z realizacją celów mieszkaniowych, określonych w przepisach. Wysokość przysługującej premii gwarancyjnej wyliczana jest w oparciu o wskaźnik ceny metra kwadratowego w budownictwie mieszkalnym, publikowanej kwartalnie przez GUS. Wniosek o likwidację książeczki powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej. Opłata za likwidację książeczki wynosi 40 zł. W każdej chwili sprawdzić można wysokość zgromadzonego wkładu, należnych odsetek oraz ewentualnej premii gwarancyjnej, składając w oddziale PKO BP wniosek o wystawienie zaświadczenia o stanie zgromadzonych środków.

Cesja książeczki mieszkaniowej

Dokonanie przelewu (cesji) praw do wkładu na książeczce mieszkaniowej jest możliwe w przypadku osób z kręgu najbliższej rodziny. Należą do nich małżonkowie (również rozwiedzeni), rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki, rodzeństwo rodzone i przyrodnie oraz powinowaci (macocha lub ojczym i pasierbowie).

Opłata za cesję, pobierana przez bank, wynosi 70 PLN za każdą cesję. W celu dokonania cesji cedent i cesjonariusz powinni udać się do oddziału banku z dokumentami, potwierdzającymi stopień pokrewieństwa, oraz z przedmiotową książeczką mieszkaniową.

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Pewny Lokal oferuje usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Pomagamy m.in. przy odbiorach technicznych, analizie umów oraz ksiąg wieczystych. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firma kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 osób w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audyt działki, badanie termowizyjne lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online TUTAJ.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

pobierz poradnik pewny lokal

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Kary umowne w umowach nieruchomościowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Rękojmia
nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Badanie
termowizyjne info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Sprawdzenie
prac wykończeniowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Audyt działki info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik poodbiorowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Operat szacunkowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 16 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka