Jakie dokumenty do notariusza

W poniższym artykule przedstawiamy jakie dokumenty należy dostarczyć na spotkanie z notariuszem.
Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości na rynku wtórnym?
Dowiedz się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc

Zobacz, jak możemy Ci pomóc na rynku wtórnym.

Obejrzyj film, w którym wyjaśniamy, dlaczego warto zlecić nam audyt mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Spis treści:

1. Przede wszystkim podstawa nabycia
2. Wizyta u notariusza - dodatkowe dokumenty

Wiele osób przed wizytą u notariusza zastanawia się jaka dokumentacja będzie potrzebna do dostarczenia. Z reguły należy zabrać ze sobą wszystkie te dokumenty, których zażąda notariusz. Dobrą praktyką jest podanie przez notariusza listy dokumentów, których będzie wymagał przy danej czynności.

1. Przede wszystkim podstawa nabycia

Co do zasady notariusza interesuje przede wszystkim księga wieczysta. Najczęściej jednak notariusz nie żąda odpisów, bo sam jest w stanie je elektronicznie wygenerować.

Najważniejszym dokumentem, jaki będzie potrzebny notariuszowi, jest podstawa nabycia lokalu lub działki. Takimi podstawami nabycia mogą być akty notarialne, na podstawie których została nabyta działka czy lokal, może nim być postanowienie spadkowe, akt poświadczenia dziedziczenia lub akt własności ziemi.

2. Wizyta u notariusza - dodatkowe dokumenty

Czasami będą potrzebne dokumenty dodatkowe. W przypadki lokali najczęściej wymagane jest zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu. Nie jest to podstawa sporządzenia aktu notarialnego, ale ze względu na trudności, które potem kupujący ma z wymeldowaniem na przykład osób trzecich z lokalu mieszkalnego, jest to bardzo pożądany dokument przy akcie notarialnym. Żeby uniknąć sytuacji, w której kupujący miałby problem z uiszczaniem pewnych zaległości sprzedającego dobrym zwyczajem, jest natomiast żądanie zaświadczenia ze wspólnoty czy ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzającego brak zaległości w bieżących opłatach eksploatacyjnych. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dokumentu, którego się wymaga (czego nie ma przy lokalach stanowiących odrębną nieruchomość) jest specjalne zaświadczenie wydawane i podpisywane przez zarząd spółdzielni, w którym zarząd spółdzielni stwierdza: komu przysługuje spółdzielcze prawo, czy jest uregulowany stan prawny nieruchomości, co jest pod budynkiem. Jest bardzo istotne przy analizie stanu prawnego spółdzielczego prawa do lokalu.

Bardzo często jest tak, że z aktów notarialnych stanowiących podstawę nabycia czy z innych przepisów wynikają dodatkowe dokumenty. Jeżeli np. nabyliśmy wcześniej lokal w drodze darowizny po 31 grudnia 2006 roku czy w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości (również po 31 grudnia 2006 roku) notariusz zażąda od nas zaświadczenia z urzędu skarbowego, że podatek od spadków i darowizn czy podatek od darowizny był należny czy nie oraz czy został zapłacony. Tego dokumentu każe notariuszowi zażądać artykuł 19 ustawy o podatku od spadku i darowizn. W przypadku nabycia w drodze spadku (nie ma ograniczenia czasowego) zawsze nabycie w drodze spadku wiąże się z koniecznością uzyskania takiego zaświadczenia. Często z samych aktów notarialnych np. przy umowie darowizny mamy zobowiązanie, że zapewnimy darczyńcy zamieszkiwanie w lokalu do chwili śmierci. W sytuacji kiedy sprzedajemy taką nieruchomość notariusz będzie oczekiwał od nas aktu zgonu osoby, na której rzecz takie prawo zostało ustanowione, po to, żeby stwierdzić, że prawo to zostało wygasło lub będzie oczekiwał oświadczenia tej osoby przykładowo z podpisem notarialnym poświadczonym, że zrzeka się tego prawa. Prawo to najczęściej przyjmuje formę służebności, ale czasami jest to tylko zobowiązanie, które znajduje się w akcie notarialnym, ale nie zostanie ujawnione w księdze wieczystej.

Często zdarza się również sytuacja, w której dokonujemy nabycia lokalu, będąc jeszcze kawalerem czy panną, a następnie sprzedajemy ten lokal po zawarciu związku małżeńskiego. Notariusz będzie chciał od nas wtedy dokumentu potwierdzającego, że rzeczywiście w dacie nabycia byliśmy panną lub kawalerem. Są również sytuacje kiedy to nabywamy lokal mieszkalny, będąc w związku małżeńskim, a teraz chcemy go sprzedać, będąc rozwiedzionym. Notariusz musi wtedy zbadać stan prawny i zażądać dodatkowych dokumentów po to, żeby stwierdzić, że rzeczywiście rozwiedziony małżonek sam może sprzedać taki lokal czy też sprzedają oboje małżonkowie, dzieląc się później pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży takiego lokalu. Za każdym razem taki stan prawny lokalu wymaga indywidualnej analizy. Dlatego też warto pamiętać, iż możemy żądać od notariusza kompletnej listy dokumentów wymaganej przy danej transakcji.

Przy sprzedaży działek gruntu każdy notariusz będzie żądał wypisu z rejestru gruntów, bardzo często z rysem z map ewidencyjnej dla działki, którą kupujemy a czasami dla działki drogowej, której udział musimy również kupić. Notariusz będzie żądał również wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego- dzisiaj po nowych przepisach dotyczących pierwokupów na pewno będzie oczekiwał od nas zaświadczenia z gminy dotyczącego rewitalizacji i zaświadczenia od starosty dotyczącego lasów.

W firmie Pewny Lokal pomagamy i analizujemy dokumenty prawne nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zapraszamy Państwa do kontaktu mailowego pod adresem kontakt@pewnylokal.pl lub telefonicznego, dzwoniąc na naszą infolinię 797 014 014.

Pewny Lokal oferuję usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Dowiedz się więcej tutaj.

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Zobacz, jak sprawdzić stan techniczny mieszkania na rynku wtórnym.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z naszym inżynierem.

DARMOWE PORADNIKI PEWNY LOKAL

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Jak kupić nieruchomość od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 99 opinii.

Zobacz, jak sprawdzić stan prawny mieszkania na rynku wtórnym.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka