Zarezerwuj

Kupno domu formalności

W niniejszym artykule wyjaśniamy w jakim celu wykonuje się audyt geodezyjny, właścicielski czy też budowlany.
Potrzebujesz pomocy inżyniera lub prawnika przy kupnie nieruchomości na rynku wtórnym? Sprawdzamy księgi wieczyste, wykonujemy przeglądy techniczne nieruchomości, pomagamy w bezpiecznym podpisaniu umowy.
Dowiedz się więcej

Zobacz, co sprawdzić przed zakupem domu na rynku wtórnym?

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.


Spis treści:

 1. Audyt geodezyjny/właścicielski/budowlany - dlaczego warto wykonać taki audyt?
 2. Dokumenty niezbędne do audytu
 3. Jak przeprowadzić audyt?
 4. Najczęstsze typy samowoli.
 5. Postępowanie legalizacyjne i opłaty.
 6. Kiedy nie da się zalegalizować samowoli?
 7. Naruszenie prawa własności - szczególny rodzaj samowoli budowlanej.

1. Audyt geodezyjny/właścicielski/budowlany - dlaczego warto wykonać taki audyt?

1. Roszczenia z tytułu samowoli budowlanej nie ulegają przedawnieniu (możliwe postępowanie z urzędu w każdej chwili)

2. Nadzór może wszcząć postępowanie wobec inwestora jak i nowego właściciela (odpowiedzialność administracyjna przechodzi na nabywcę).

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne nieruchomości, o których nabywca nie wiedział do roku od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady.

4. Bardzo wysoka opłata legalizacyjna. Może stanowić podstawę do obniżki ceny domu.

5. Problemy własnościowe z sąsiadem np. nieruchomość częściowo znajduje się na działce sąsiada (możliwe postępowanie z powodu donosu sąsiada, długi proces sądowy o odszkodowanie/przymusowy wykup części działki).

6. Stare mapy były wykonywane przy pomocy tuszu i ołówka, margines błędu to 10/20 cm. To wystarczy do tego, aby w nowych mapach budynek został “umiejscowiony”na działce sąsiada.

7. Nawet jeżeli dom ma pozwolenie na budowę i użytkowanie, jego części mogą być samowolą (np. garaż, balkon, wiata etc.).

8. Niektórych samowoli nie można zalegalizować, bo są niezgodne z prawem. O takiej sytuacji lepiej wiedzieć przed zakupem.

9. Mniej osób legalizuje samowole. Oznacza to większe ryzyko kupna nielegalnej nieruchomości mimo zapewnień sprzedającego, że budynek powstał zgodnie z prawem.
 

2. Dokumenty niezbędne do audytu

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (wypis i wyrys) albo Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Ostateczne i niezaskarżona decyzja o pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (np. na garaż, rozbudowę etc.)
 • Pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • Numer księgi wieczystej nieruchomości
 • Projekt budowlany
 • Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych, mapa powykonawcza wykonane przez geodetę
   

3. Jak przeprowadzić audyt?

A. Prawnik: analiza dokumentacji, ksiąg wieczystych, stanu prawnego

B. Geodeta: analiza map, ewentualny pomiar na miejscu, sprawdzenie pomiarów geodezyjnych, wykonanie nowych pomiarów
 

4. Najczęstsze typy samowoli

W większości są to domy jednorodzinne, ale również szopy, garaże, budynki rekreacyjne, balkony, tarasy, wiaty, “dobudowy”, “nadbudowy”, pomieszczenia gospodarcze - wszystkie budowle wymagające pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót. Szacuje się ok. 500 tys. samowoli budowlanych w Polsce.

 • “Samowola budowlana” to w szczególności wzniesienie budynku bez uzyskania pozwolenia na budowę albo bez uzyskania zgłoszenia albo pomimo sprzeciwu wobec zgłoszenia (art. 48 Prawa Budowlanego).
 • Co do zasady samowola budowlana jest złamaniem obowiązującego prawa (a w szczególności Prawa budowlanego). W konsekwencji inspektor nadzoru budowlanego może wydać decyzję o rozbiórce całości albo części budynku, który jest wybudowany albo jest w trakcie budowy.
   

5. Postępowanie legalizacyjne i opłaty

Podstawowym pytaniem jest czy mamy do czynienia z samowolą wybudowaną przed wejściem przepisów ustawy – Prawo budowlane, czy już po.

A. Samowole sprzed 1 stycznia 1995 r. legalizuje się bezpłatnie. Muszą być spełnione następujące wymagania:

 • Zgodnie z art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego takie samowole są legalizowane bezpłatnie na podstawie Prawa budowlanego z 1974 r. Należy przy tym zbadać czy budynek został wzniesiony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wzniesienia go.
   

B. Samowole po 1 stycznia 1995 r. wymagają precyzyjnego zbadania i opłaty legalizacyjnej. Muszą być spełnione dwa warunki:

 • budynek jest zgodny z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego MPZP i innymi aktami prawa miejscowego
 • budynek nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem
   

Inspektor ustala czy budowa jest zgodna z przepisami i wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych. Następnie należy przedstawić:

 • zaświadczenie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o zgodności nielegalnego obiektu z MPZP
 • gdy brak MPZP trzeba dostarczyć decyzję ustalającą warunki zabudowy
   

Nadzór bada dodatkowo:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego MPZP
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń
 • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
   

Nadzór ustala opłatę legalizacyjną. Dla domu jednorodzinnego jest to ok. 50 tys. zł. Dla domu bez zgłoszenia 2,5-5 tys. zł. Warunkiem uzyskania decyzji legalizacyjnej jest wpłacenie opłaty.

6. Kiedy nie da się zalegalizować samowoli?

Nie da się zalegalizować samowoli budowlanej, jeżeli budynek nie spełnia wymogów z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. W takiej sytuacji samowola musi zostać rozebrana i często takie decyzje są wydawane.

7. Naruszenie prawa własności - szczególny rodzaj samowoli budowlanej

O ile samowolę budowlaną można zalegalizować po spełnieniu ustawowych przesłanek, trudno będzie dokonać legalizacji w przypadku gdy budowa wprost wykracza poza granice działki. Właściciel działki, której naruszono prawo własności może zgodnie z prawem:

 • Jeżeli sprzeciwił się albo grozi mu wysoka szkoda może żądać przywrócenia stanu pierwotnego
 • Jeżeli nie sprzeciwił się może żądać wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności albo wykupienia części gruntu (151 k.c.).
 • Roszczenie o wydanie i przywrócenie stanu wcześniejszego względem nieruchomości nie ulegają przedawnieniu (222 i 223 k.c.).
   

Pewny Lokal to firma specjalizująca się w prawnych analizach dokumentów i umów na rynku nieruchomości. Pomagamy także przyszłym nabywcom mieszkań podpisać bezpieczną umowę deweloperską. Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie umowy deweloperskiej skontaktuj się z nami pod numerem:  797 014 014 lub napisz maila na adres: kontakt@pewnylokal.pl.

Zobacz, na jakie kwestie prawne uważać przed zakupem domu na rynku wtórnym?

Zobacz rozmowę z naszym prawnikiem.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o budowę domu?

Zobacz nasz film instruktażowy.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka