Najszybciej zarezerwujesz nasze usługi online - tak jak 4 z 5 naszych klientów Rezerwuj online
797 014 014

Odbiór techniczny domu od dewelopera - na co zwrócić uwagę?

Odbiór techniczny to bardzo ważny moment podczas kupna domu/mieszkania od dewelopera. W artykule podpowiadamy, o jakich rzeczach musimy pamiętać podczas odbioru domu.
wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym domu?

navigate_before Karol, główny inżynier Pewny Lokal

prawnik pewnego lokalu

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Odbiór domu z fachowcem

Każde kupno domu czy mieszkania od dewelopera wiąże się z koniecznością dokonania jego odbioru technicznego. Najlepszym rozwiązaniem dla nabywcy jest dokonanie odbioru z pomocą osób, które znają wszelkie normy techniczne i wiedzą, co i jak należy sprawdzić. Fachowcy z doświadczeniem w odbiorach usprawnią tę czynność i sprawią, że klient nie będzie musiał rozmyślać, czy na pewno niczego nie pominął. Podczas odbioru z fachowcami wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt, którego zapewne nie posiadałby nabywca domu, a który pozwoli na dokładną analizę i ocenę prac wykonanych przez dewelopera.

Odbiór domu – o czym pamiętać?

Dzięki szczegółowemu sprawdzeniu domu w trakcie jego odbioru, a następnie wpisaniu do protokołu odbioru stwierdzonych wad, możliwe jest zidentyfikowanie wszystkich istniejących nieprawidłowości, za których naprawę będzie odpowiedzialny realizujący inwestycję deweloper. Jest to o tyle ważne, że w przypadku domu brak jest części wspólnych, z którymi mamy do czynienia w inwestycjach wielo-mieszkaniowych. Oznacza to, że na właścicielu domu spoczywa odpowiedzialność za cały budynek, a za ewentualne naprawy płaci on również samodzielnie. Dlatego odbiór domu musi być bardziej zło-żony, niż ma to miejsce w przypadku mieszkania. Konieczne jest sprawdzenie budynku nie tylko od środka, ale również od zewnątrz.

Wymienimy kilka ważnych elementów, na które warto zwrócić uwagę podczas odbioru domu od dewelopera:

 • Metraż – podczas odbioru domu pamiętajmy, aby przyjrzeć się temu, czy na pewno metraż domu jest zgodny z tym, co zawarł nabywca w umowie z deweloperem. Powierzchnia domu liczona jest według norm, których należy się trzymać. Oczywiście zazwyczaj deweloperzy podają w umowie sposób, w jaki mierzona będzie powierzchnia domu oraz jaki może pojawić się zakres błędu. Zazwyczaj jest to od 3 do 5% powierzchni domu.
 • Jakość wykończenia – sprawdź, czy na pewno ściany, ich otynkowane oraz podłogi wykonane są zgodnie z obecnie obowiązującymi normami. Ściany powinny zawierać kąty proste, a tynk powinien być określonej grubości. Tynki zewnętrzne zazwyczaj mają 20 mm grubości, gdzie minimalna grubość wynosi 15 mm. Natomiast grubość tynków wewnętrznych, jeżeli zaprawę wytworzono na budowie, wynosi 15 mm. Podłogi nie powinny posiadać żadnych wypukłości.
 • Okna – czasochłonną czynnością podczas odbioru domu lub mieszkania jest sprawdzenie okien. Sprawdzane są np. pod kątem zarysowań i szczelności. Weryfikacja jakości wykonania stolarki okiennej oraz wykrycie uszkodzeń musi zostać przeprowadzone w określonych warunkach np. przy świetle rozproszonym.
 • Instalacje – podczas odbioru musimy sprawdzić, czy odpowiednie instalacje np. elektryczna, gazowa znajdują się w miejscu podanym na projekcie domu. Większości elementów instalacji nie będziemy w stanie jednak sprawdzić samemu, gdyż podczas odbioru nie będzie ona jeszcze uruchomiona lub sprawdzenia musi dokonać odpowiednio wykwalifikowana do tego osoba, która poświadcza prawidłowość ulokowania/działania konkretnej instalacji. Przykładowo instalacja gazowa wymaga potwierdzenia próby jej szczelności.

Każde kupno domu czy mieszkania od dewelopera wiąże się z koniecznością dokonania jego odbioru technicznego.

Zobacz, dlaczego warto zlecić nam pomoc w odbiorze technicznym domu od dewelopera.

Obejrzyj wywiad z jednym z naszych inżynierów.

Odbiór domu od dewelopera - na co zwrócić uwagę?

Podczas kupna domu od dewelopera nadchodzi w końcu ten moment, w którym możemy go odebrać, sprawdzić, dopełnić wszelkich formalności. Odbiór to niewątpliwie bardzo ważny moment, do którego powinniśmy się odpowiednio przygotować merytorycznie, ale również skorzystać z pomocy osób, które znają się na odbiorach i będą potrafiły nam doradzić, jak postąpić różnych momentach. Podczas odbioru zwracamy przede wszystkim uwagę na jego stan techniczny, korzystamy z zapisów umowy deweloperskiej, prospektu informacyjnego, standardu wykończenia.

Gdy już umówimy się z fachowcem, zbierzemy potrzebne dokumenty, to będzie pozostawało nam podczas odbioru zająć się już tylko sprawdzaniem tego, co wykonał deweloper. Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na metraż, czy jest zgodny z tym, co zawarte zostało w umowie deweloperskiej. Jeżeli metraż będzie znacząco się różnił, możemy wymagać od dewelopera zwrotu kosztów za mniejszy metraż od tego, za który płaciliśmy. Zwracajmy uwagę na zapisy w umowie, gdyż zazwyczaj deweloperzy podają zakres błędu, jaki może się pojawić w przypadku metrażu i jest to zazwyczaj od 3 do 5 % powierzchni.

Następnie należy przejść do sprawdzania wszystkich elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany, otynkowanie, podłogi, czy wszystko jest wykonane zgodnie z normami budowlanymi. Sprawdźmy także, czy są zachowane kąty proste, czy tynk jest odpowiedniej grubości, czy ściany nie posiadają żadnych wypukłości.  Zwróćmy dokładnie uwagę na okna,  których nieprawidłowe wykonanie może wpłynąć na koszty np. ogrzewania, gdy będą przepuszczały powietrze.

Sprawdźmy, czy okna nie są zarysowane, czy stolarka okienna nie posiada żadnych uszkodzeń.  Okna, ale również inne miejsca w domu warto przebadać kamerą termowizyjną, czy nie posiadają niepożądanych nieszczelności lub miejsc, w których mogłaby rozwijać się wilgoć i gdzie powstają mostki termiczne.

Bardzo ważną rzeczą jest również sprawdzenie wszelkich instalacji w domu - instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i wodno-kanalizacyjnej. Jednak za dokładniejsze sprawdzenie instalacji będą odpowiadały osoby, które mają możliwość wykonania precyzyjnego sprawdzenia instalacji i potwierdzenia poprawności ich działania certyfikatami. My jako kupujący możemy sprawdzić, czy znajdują się one w miejscach  podanych w projekcie oraz czy zgadza się ich ilość. Sprawdźmy także drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, czy nie posiadają uszczerbek, czy otwierają się bez żadnych przeszkód. Jeżeli posiadamy balkon, to również powinniśmy go sprawdzić, tak samo jak wszelkie obróbki blacharskie i dach.

Odbiór domu w stanie deweloperskim

Jak wygląda odbiór domu będącego w stanie deweloperskim? Dom w stanie deweloperskim oznacza tyle, że nie przeprowadzono w nim jeszcze większości robót wykończeniowych i może otrzymać pozwolenie na użytkowanie budynku, pod warunkiem że spełniony zostanie wymóg wykonania urządzeń, instalacji służących ochronie środowiska. Organ wydający pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może określić warunki użytkowania lub też uzależnić jego użytkowanie od wykonania określonych robót budowlanych. Pozwolenie uzyskiwane jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który potwierdza,  że budynek jest całkowicie bezpieczny dla lokatorów i budowa domu jest zakończona.

Odbiór domu odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, natomiast może się odbyć również przedodbiór, który wykonywany jest przed pozwoleniem na użytkowanie, dzięki temu nabywca może szybciej rozpocząć prace wykończeniowe. Powinniśmy, tak jak podczas ostatecznego odbioru, sporządzić protokół, w którym podpisze się zarówno deweloper, jak i odbiorca. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku powinien zostać przeprowadzony ostateczny odbiór techniczny, w którym możemy spisać wady, które były ustalone podczas przedodbioru.

Protokół odbioru domu od dewelopera

Podczas odbioru technicznego, tak jak wspominaliśmy, należy sporządzić protokół odbioru. Protokół to dokument, w którym podpisują się strony umowy deweloperskiej. Protokół odbioru ma swój wzór, a wypełnia go nabywca odbierający dom. Protokół potwierdza, że danego dnia został przeprowadzony audyt nieruchomości. W protokole odbioru powinna zostać zawarta data odbioru, dane osób, które są stronami zakupu nieruchomości oraz dane dotyczące domu. Powinniśmy spisać wszystkie wady i usterki zauważone podczas inspekcji.

Jeżeli podczas odbioru przekazywane są klucze przez dewelopera, to również taka informacja, jak wydanie lokalu, powinna zostać zawarta w protokole. Zawarcie ww. informacji w dokumencie uznaje go za protokół odbioru.

Warto pamiętać, że protokół nie przyjmuje formy z  ograniczoną ilością możliwych wad i usterek, gdyż nie jest to w żaden sposób określone. Opis usterki powinien być zwięzły, ale i jednoznaczny, dodatkowo musi być określona jej dokładna lokalizacja.  Na odbiór techniczny może udać  się sam nabywca, ale jeżeli nie ma takiej możliwości może wysłać pełnomocnika.

Odbiór domu od dewelopera - cena

Sam odbiór techniczny nic nie kosztuje, natomiast jeżeli my jako nabywcy chcemy, aby ten odbiór został przeprowadzony precyzyjnie i profesjonalnie, to możemy skorzystać z pomocy firmy odbierającej mieszkania lub domy. Inżynier sprawdzi za nas stan techniczny nieruchomości przy pomocy własnego sprzętu oraz wiedzy o normach budowlanych.

Cena odbioru jest zależna od wielu kwestii tj. metrażu domu, cennika danej firmy, zakresu usług wykonywanych podczas odbioru. Firmy mogą stosować różne dopłaty, np. za dojazd inżyniera, wykonanie badania kamerą termowizyjną, sprawdzenie przynależności. Szacunkowo odbiór domu lub mieszkania o metrażu około 50 mkw. będzie kosztował około 300 zł. Jeśli metraż domu jest bardzo duży, to cena odbioru może wynieść nawet 1000 zł. Warto odpowiednio wcześniej zorientować się, jak wygląda cennik za wykonane usługi, aby wiedzieć, czego możemy się spodziewać.

Specjalistów do odbioru wybierajmy mądrze, patrzmy na opinie, ich doświadczenie, aby mieć pewność, że powierzamy sprawdzenie stanu technicznego domu osobom kompetentnym.

Odbiór domu od dewelopera - dokumenty

Podczas budowy domu gromadzone są dokumenty, które później zostają przekazane nabywcy lub uzyskuje on do nich wgląd.

Przebieg budowy domu zapisywany jest w dzienniku budowy, a osoby budujące, deweloper, gromadzą dokumenty z odbiorów prac budowlano-instalacyjnych, z podłączeń mediów, z odbiorów wszelkich instalacji, które wymagają potwierdzenia bezpieczeństwa szczelności.

Na pewno podczas odbioru domu jednorodzinnego, wolnostojącego mamy więcej praw niż przy kupnie domu szeregowego.

Deweloper powinien udostępnić nabywcy:

 • dokument potwierdzający zakończenie budowy oraz decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • wcześniej wspomniany dziennik budowy,
 • projekt budowlany,
 • protokół przeglądu kominiarskiego oraz protokoły odbioru  instalacji,
 • przed odbiorem domu powinniśmy również sprawdzić  księgę wieczystą, która zawiera najważniejsze prawne informacje o nieruchomości,
 • deweloper powinien również przekazać inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz dokumenty świadczące o gwarancji na konkretny elementy w domu.

Co po odbiorze domu od dewelopera?

Po odbiorze technicznym domu deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do wykrytych wad i usterek oraz 30 dni od daty odbioru na ich naprawę. Deweloper może zgodzić się na wszystkie wskazane usterki, ale może też je zakwestionować. Po podanym czasie, który deweloper miał na naprawienie usterek, przeprowadzany jest tzw. drugi odbiór, w którym nabywca weryfikuje, czy deweloper naprawił wszystkie wady i usterki. Warto na taki odbiór zabrać fachowca, który odbierał dom w pierwszym terminie i poznał już poprzedni stan domu.

Formalności, z jakimi spotkamy się jeszcze po głównym odbiorze,  to  formalności związane z umową przenoszącą własność, która zawierana jest w formie aktu notarialnego i ostatecznie przenosi własność na nabywcę. Za wszelkie czynności notarialne będziemy musieli ponieść koszty i często koszty za przeniesienie własności ponosi nabywca. Po podpisaniu umowy przenoszącej własność zgłaszamy w sądzie zmiany w księdze wieczystej o wpis nowego właściciela.


autor posta Piotr Semeniuk

Autor
Piotr Semeniuk

Założyciel Pewnego Lokalu. Specjalista prawa nieruchomości. Doktor nauk prawnych. Z zamiłowania inwestor i analityk rynku mieszkaniowego.

Co warto sprawdzić przy odbiorze domu?

Obejrzyj nasz film.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Na co warto zwrócić uwagę przy wykończeniu domu od dewelopera?

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

PORADNIKI

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

pobierz poradnik pewny lokal

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Badanie
termowizyjne

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Audyt działki

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik poodbiorowy

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK

pobierz poradnik pewny lokal

Operat szacunkowy

PODAJ E-MAIL, NA KTÓRY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 225 opinii.

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Dyspozycyjność

DYSPOZYCYJNOŚĆ

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Dyspozycyjność

SIEĆ FACHOWCÓW

Odbiory wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Dyspozycyjność

OGÓLNOPOLSKA SKALA

Działamy w 15 miastach m.in. w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Łodzi.

Dyspozycyjność

JEDNOLITY FORMAT USŁUG

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Dyspozycyjność

ZGROMADZONA WIEDZA

Doświadczenie z setek odbiorów mieszkań. Badania termowizyjne.

Zarezerwuj odbiór

Dowiedz się, jak bezpiecznie odebrać mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym

czym jest protokół z odbioru technicznego mieszkania?

Obejrzyj naszego prawnika.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka