Zarezerwuj

Odbiór mieszkania − formalności po odbiorze

Doradzamy, jak zabezpieczyć się przed wszystkimi formalnymi pułapkami już po odbiorze mieszkania.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?
Zarezerwuj termin odbioru

Zobacz, dlaczego warto zlecić nam pomoc w odbiorze technicznym mieszkania.

Obejrzyj film pokazujący, dlaczego jesteśmy najlepszą firmą od odbiorów w Polsce!


Spis treści:

 1. Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?
 2. Odbiór mieszkania i odbiór domu od A do Z
 3. Odbiór mieszkania na co zwrócić uwagę?
 4. Jak odebrać lokal od dewelopera?
 5. Odbiór przed pozwoleniem na użytkowanie?
 6. Jak przygotować się do odbioru technicznego
 7. Czym jest protokół odbioru?
 8. Podpisanie protokołu (czy podpisywać?)
 9. Czy odbiorowi musi towarzyszyć przekazanie kluczy?
 10. Odbiór mieszkania co dalej?
 11. Ile czasu ma deweloper na naprawę?
 12. Czy możliwe jest naprawienie usterek, których nie ma w protokole?
 13. Jakie formalności po odbiorze technicznym?
 14. Czy kupić ubezpieczenie nieruchomości?
 15. Kiedy przeniesienie własności?
 16. Pytania?


1. Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?

Odbierając nieruchomość od dewelopera najlepiej zaufać wyspecjalizowanym inżynierom, którzy "zjedli zęby" na odbiorach mieszkań. Są to osoby, które posiadają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzania odbiorów technicznych oraz służą swoją wiedzą i radą, by w przyszłości móc cieszyć się z mieszkania w bezusterkowej nieruchomości. Nawet, jeśli posiadamy podstawowy sprzęt budowlany (np. poziomicę), a nasz znajomy lub wujek są nam w stanie pomóc w odbiorze, jedynie wyspecjalizowany w odbiorach mieszkania od deweloperów inżynier jest w stanie przekonać dewelopera, że niektóre wady i usterki mieszkania są niezgodne z normami budowlanymi. Tym samym, tylko przy pomocy osoby wyspecjalizowanej w odbiorach jesteśmy w stanie wymóc na deweloperze naprawdę niedoróbek budowlanych lub uzyskać zwrot części płatności.

2. Odbiór mieszkania i odbiór domu od A do Z

W poprzednich dwóch wpisach staraliśmy się odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące odbioru mieszkania. W pierwszym artykule z naszej serii omawialiśmy proces przygotowania się do odbioru (radziliśmy m.in. jakie dokumenty i narzędzia wziąć na odbiór mieszkania lub odbiór domu). W drugim wpisie wymienialiśmy najczęstsze usterki, które wykrywa się podczas odbiorów i doradzaliśmy na jakie elementy konstrukcyjno-techniczne mieszkania lub domu zwrócić uwagę podczas odbioru. W ostatni, trzecim wpisie z cyklu zajmiemy się okresem po zakończeniu odbioru. Wbrew pozorom, już po wyłapaniu wszystkich usterek i niezgodności mieszkania z umową czeka nas jeszcze kilka formalności. Sprawne doprowadzenie wszystkich spraw po zakończeniu odbioru technicznego zapewni nam bezproblemowe i bezstresowe korzystanie z lokalu.

3. Odbiór mieszkania na co zwrócić uwagę?

3.1 Jak odebrać lokal od dewelopera?

Termin odbioru technicznego w mniej lub bardziej precyzyjny sposób jest określony w umowie deweloperskiej. Najczęściej podana jest data krańcowa do której deweloper zobowiązuje się przeprowadzić odbiór lokalu. W mniej precyzyjnych umowach deweloper wskazuje jedynie, że poinformuje nabywcę o terminie odbioru lokalu. Widząc postępy na budowie i finalizację prac budowlanych nabywca powinien uważnie przeglądać skrzynkę mailową, skrzynkę pocztową oraz śledzić na bieżąco wszystkie informacje otrzymywane od dewelopera. W ten sposób deweloper będzie informował o zbliżającym się terminie odbioru lokalu. Moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku oznacza, że deweloper ma możliwość przeprowadzenia odbiorów technicznych. Zgodnie z prawem, deweloper ma obowiązek przeprowadzić odbiór techniczny po pozwoleniu na użytkowanie, a przed umową przenoszącą własność.

3.2 Odbiór przed pozwoleniem na użytkowanie?

Jeżeli chodzi o kwestie sprawdzenia stanu technicznego lokalu na rynku pierwotnym, to nabywca powinien mieć świadomość, że czasami deweloperzy oferują tzw. przedodbiory. Nie są to odbiorcy w rozumieniu ustawy deweloperskiej. Są wykonywane po zakończeniu prac budowlanych, ale jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku. Takie rozwiązanie jest nawet korzystne dla nabywcy, bo ten będzie mógł wcześniej sprawdzić stan techniczny mieszkania. Deweloper ma też więcej czasu na naprawę niedoróbek. Trzeba tylko pamiętać, aby również w czasie takiego przedodbioru sporządzić protokół “odbioru” na którym znajdą się wszystkie wady i usterki lokalu. Protokół należy opatrzyć datą i podpisem dewelopera. Deweloper i nabywca powinni również zaznaczyć, że przeprowadzana weryfikacja nie jest odbiorem technicznym w rozumieniu ustawy deweloperskiej. Po pozwoleniu na użytkowanie należy umówić się z deweloperem na drugi odbiór (już ten prawdziwy odbiór techniczny) i przepisać usterki z protokołu przedodbioru. Takie podejście jest ważne, bo dopiero od daty odbioru technicznego deweloper jest zobowiązany do naprawy usterek i zobligowany dokonać tego w określonym przez prawo terminie. Należy więc pamiętać, że przedodbiór nie jest uregulowany prawnie i nie może stanowić podstawy do domagania się naprawy przez dewelopera, ale w przypadku uczciwego dewelopera i zachowaniu procedury opisanej powyżej nabywca nie powinien się niczego obawiać.

3.3 Jak przygotować się do odbioru technicznego

Przed przystąpieniem do odbioru technicznego należy jeszcze raz zapoznać się z umową deweloperską, załącznikami, prospektem informacyjnym. Dobrze jeszcze raz przypomnieć sobie wszystkie postanowienia umowne, które wiążą nas wobec dewelopera (np. czy musimy uiścić całość ceny przed odbiorem technicznym), ale również dewelopera wobec nas (czasami umowy uprawniają nas do dochodzenia kar umownych za opóźnienia dewelopera w odbiorze lokalu). Jako że odbiór techniczny jest zagwarantowany ustawą deweloperską i przez nią wymagany, w każdej umowie deweloperskiej znajduje się część poświęcona kwestiom odbiorowym - na ten element umowy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do odbioru technicznego i umowy przenoszącej własność. Zwróćmy przy tym szczególną uwagę na standard wykończenia oraz rzuty (można poprosić dewelopera o rzuty powykonawcze), które będą stanowić podstawę do sprawdzenia lokalu.

Najprościej odbiór techniczny przeprowadzić samemu. Odbiór to sprawdzenie czy to co wykonał deweloper zgadza się z rzeczywistością. Wprawne oko dostrzeże ubytki tynków, krzywiznę ścian czy też sprawdzi instalacje elektryczna przy pomocy zwykłej probówki. Na odbiór najlepiej umówić się w za dnia, aby łatwiej było zauważyć potencjalne niedoróbki. Dobrze też wziąć ze sobą podstawowe przyrządy takie jak: miarka, latarka czy też poziomica. 

Z drugiej strony, jeżeli myślimy długofalowo i zamierzamy mieszkać w lokalu bez zakłóceń warto pomyśleć o ekspercie od odbiorów. Specjalista od odbiorów technicznych to spora oszczędność czasu i ewentualnych kosztów naprawy wad i usterek, których nie byliśmy w stanie dostrzec nas własną rękę. Inżynier albo inspektor budowlany przyjedzie na miejsce i sprawdzi dokładnie lokal przy pomocy specjalistycznych przyrządów. Fachowiec posiada przepisowy sprzęt oraz wiedzę i doświadczenie, bo niejedno już widział. Taka pomoc jest bezcenna dla nabywcy, który pierwszy raz kupuje lokal od dewelopera i nie zna się na niuansach branży budowlanej. Inżynier pomoże również sporządzić protokół odbioru. Największą zaletą jest to, że znajdzie i udowodni usterki, których nie moglibyśmy znaleźć bez specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Wiele usterek jest kwestionowanych przez deweloperów, bo nabywcy nie znają norm budowlanych, przez co nie mogą wykazać się asertywnością wobec przedstawiciela dewelopera lub wykonawcy.

3.4. Czym jest protokół odbioru?

To dokument, który powinno się podpisać po każdym odbiorze mieszkania  (zarówno tzw. “przedodbiorze” jak i odbiorze technicznym). W protokole, klient zgłasza deweloperowi swoje uwagi dotyczące potencjalnych wad i usterek lokalu (czyli to, co radziliśmy sprawdzić wcześniej). Wzór protokołu powinien być zawsze w dyspozycji dewelopera − to on będzie nanosił na nim uwagi nabywcy mieszkania i jego profesjonalnych pomocników. Na wszelki wypadek warto jednak posiadać swój wzór protokołu oraz “checklistę” sprawdzającą lokal. UWAGA: zgodnie z ustawą deweloperską, deweloper ma obowiązek uwzględnić wszystkie Twoje uwagi do protokołu.

Protokół odbioru powinien zostać opatrzony datą sporządzenia. Bez daty nie wiadomo, kiedy doszło do odbioru. Od tego momentu rozpoczyna się bieg terminu do naprawy usterek przez dewelopera). Dobrze byłoby również zadbać o to, żeby dokument z wadami nazywał się: “protokół odbioru technicznego”, a nie np. “lista sprawdzająca” albo “wykaz wad”. Taka precyzja wskazuje na to, że sprawdzanie wad i usterek odbyło się w czasie odbioru technicznego, a nie np. przeglądu technicznego (który równie dobrze może być przeprowadzony w każdym innym czasie i nie jest objęty gwarancjami z ustawy deweloperskiej). Wspomnieliśmy już, że odbiór techniczny co do zasady jest przeprowadzany po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Na końcu dokumentu powinien znaleźć się podpis nabywcy i dewelopera oraz ewentualna informacja o przekazaniu kluczy do lokalu.

3.5. Podpisanie protokołu (czy podpisywać?)

W praktyce zdarza się, że deweloper nie chce podpisać protokołu odbioru lub, że sugeruje on nabywcy podpisanie protokołu bez wszystkich wytkniętych wad. 

Pierwsza sytuacja nie powinna mieć miejsca. Deweloper ma obowiązek zawsze podpisać protokół. Zgodnie z ustawą, jego podpis pod protokołem nie oznacza wcale, że deweloper godzi się na wszystkie wady, a jedynie, że dokumentuje fakt odbycia odbioru (deweloper ma czas, żeby odnieść się do usterek później). W ostateczności można się jednak zgodzić na niepodpisywanie protokołu przez dewelopera (ten, może chcieć np. uniknąć formalności), pod warunkiem, że ten umówi się z nami na kolejny odbiór (a tak naprawdę, w świetle ustawy, pierwszy odbiór). Warunkiem przeniesienia własności mieszkania jest bowiem i tak podpisanie przynajmniej jednego protokołu przez nabywcę i dewelopera. Godząc się żeby deweloper nie podpisywał protokołu, musisz jednak pamiętać, aby w czasie kolejnego odbioru koniecznie wpisać dostrzeżone podczas niego usterki do protokołu (takich usterek będzie zapewne mniej niż w czasie pierwszego odbioru).

Formalności po odbiorze i klucze.Bardzo często umowa przeniesienia własności mieszkania podpisywana tego samego dnia, co odbiór.

Bardziej niebezpieczna jest sytuacja, kiedy deweloper sugeruje podpisanie przez Ciebie protokołu odbioru bez wszystkich zaobserwowanych usterek. Tego należy za wszelką cenę unikać – jeżeli teraz podpiszemy się pod protokołem, w którym nie będą zaznaczone wszystkie way lub usterki, w przyszłości możemy mieć „pod górkę” żeby takie wady i usterki kwestionować (chociaż, nie wytykając wszystkich wad w protokole, wcale nie zrzekamy się prawa do kwestionowania wad – o tym poniżej).

Podpisanie protokołu odbioru technicznego jest podstawą do domagania się naprawy wad i usterek w nim wymienionych. Odbiór techniczny to najlepszy z punktu widzenia nabywcy moment na wytknięcie deweloperowi wad i usterek. Oznacza to, że w protokole powinniśmy wpisać wszystkie wady i usterki jakie zauważymy. Możemy przy tym być bardzo dociekliwi, a deweloper nie ma prawa ograniczać czasu na sprawdzanie lokalu. W końcu zakup mieszkania to nasza najważniejsza i najdroższa inwestycja życia.

3.6. Czy odbiorowi musi towarzyszyć przekazanie kluczy?

Zwykle te dwie czynności występują w tym samym momencie. Po bezusterkowym odbiorze, deweloper udostępnia przyszłemu właścicielowi klucze do mieszkania: najczęściej dzieje się to jeszcze przed notarialnym przeniesieniu własności lokalu. W takiej sytuacji, przyszły nabywca lokalu zobowiązuje się do tego, że będzie ponosił wszystkie koszty związane z eksploatacją lokalu (takie zobowiązanie wynika zwykle z podpisanej przez nabywcę mieszkania umowy deweloperskiej).

Moment odbioru technicznego i moment przekazania kluczą to jednak dwie niezależne sytuacje, które mogą nastąpić w różnym czasie. Z naszego doświadczenia wynika, że deweloperzy praktykują trzy sposoby przekazania kluczy:

Pierwszym jest przekazanie kluczy od razu po odbiorze technicznym (niezależnie czy w lokalu zostały stwierdzone wady czy też lokal jest bezusterkowy). O momencie przekazania kluczy od razu po odbiorze powinna mówić umowa deweloperska (czasami posługując się różnymi pojęciami jak np. “wydanie lokalu”, “przeniesienie posiadania”, “przejęcie mieszkania do użytkowania”, “przejście kosztów” etc.), co oznacza, że przed odbiorem technicznym możemy sprawdzić, czy deweloper przekaże nam lokal. Przyjęcie kluczy jest korzystne przy bezusterkowym odbiorze, bo nabywca może wcześniej rozpocząć wykończenie lokalu i szybciej wprowadzić się “na swoje”. Przy “usterkowym” odbiorze trzeba tylko pamiętać, że deweloper będzie musiał zostać wpuszczony do lokalu w celu naprawy wad i usterek.

Raczej odradzamy jednak godzić się na przekazanie kluczy w sytuacji, gdy po odbiorze, na protokole wytknęliśmy deweloperowi poważne usterki. Ryzykujemy wtedy, że deweloper – jako argumentu do kwestionowania wytkniętych przez nas usterek – użyje właśnie faktu naszego zamieszkiwania w mieszkaniu („podczas odbioru te drzwi wcale nie były zarysowane, to robota pan Kowalskiego!”). Więcej o relacji odbioru mieszkania i przekazania kluczy w naszym artykule.

4. Odbiór mieszkania co dalej?

4.1. Ile czasu ma deweloper na naprawę?

Zgodnie z ustawą deweloperską, deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do wad wytkniętych przez nas w protokole odbioru mieszkania. Sam fakt podpisania protokołu przez dewelopera nie znaczy oczywiście, że ten godzi się na wszystkie wskazane przez nas wady i niezgodności. W naszej praktyce jednak deweloperzy (w szczególności ci najwięksi) rzadko kwestionują ustalenia dokonane podczas odbioru. Jeżeli deweloper nie sprzeciwi się wytkniętym usterkom, w świetle ustawy ma on 30 dni od daty odbioru na ich naprawę. Jeżeli deweloper odmawia naprawy usterek, to ma jeszcze prawo do wskazania innego terminu reperacji wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Czasami zdarza się, że wytknięte usterki są nie do naprawienia (nawet jeśli deweloper ich nie kwestionuje) – nie sposób np. najczęściej prosto i szybko naprawić niewielkie wady konstrukcyjne budynku wpływające np. na układ ścian w mieszkaniu. W takiej sytuacji klient najczęściej może żądać obniżenia ceny, a nawet odstąpić od umowy deweloperskiej i odzyskać od dewelopera całość wpłaconych pieniędzy. W praktyce jednak deweloperzy najczęściej „dogadują się” z nabywcami (np. opuszczając cenę za mieszkania o kilka procent lub oferując znaczące zniżki na prace wykończeniowe). 

4.2. Czy możliwe jest naprawienie usterek, których nie ma w protokole?

To jeden z najczęstszy błędów jakie popełniają nabywcy mieszkań, często – niestety – wprowadzani są w błąd przez deweloperów. Jeżeli pewnych wad lub usterek mieszkania dopatrzymy się dopiero po odbiorze, zawsze można je zgłosić później, nawet jeśli były one w oczywisty sposób widoczne podczas pierwszego odbioru. Nawet, jeśli wady mieszkania dostrzeżmy po przeniesieniu jego własności, pozostaje nam tzw. instytucja rękojmi (opisana przez polski Kodeks cywilny). Rękojmia jest silniejszą bronią, gdy wady mieszkania nie były w oczywisty sposób widoczne przed przeniesieniem własności. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja, jeżeli wady były widoczne przed przeniesieniem własności, a my dostrzegliśmy je dopiero po ostatecznej umowie notarialnej. Nawet jednak w takich sytuacjach dobry prawnik (lub ugodowy deweloper) mogą wystarczyć do uzyskania przez nabywcę mieszkania bezkosztowej naprawy. Należy tylko pamiętać, aby przy podpisywaniu umowy przenoszącej własność deweloper nie wykluczył uprawnień z tytułu rękojmi. Tym bardziej, że okres rękojmi na nieruchomości jest wydłużony i wynosi 5 lat od momentu wydania lokalu. Dla nabywcy jest to bardzo korzystne uprawnienie.

4.3. Jakie formalności po odbiorze technicznym?

Po usterkowym odbiorze technicznym nabywca i deweloper przeprowadzają jeszcze tzw. drugi odbiór. Jest to potoczna nazwa na weryfikację czy deweloper rzeczywiście naprawił wady i usterki wskazane w czasie odbioru technicznego. W przypadku znaczących usterek warto na taką weryfikację wybrać się z inżynierem. Jeżeli na pierwszym odbiorze był obecny inżynier, to na drugi najlepiej wybrać się z tą samą osobą, która poznała już od podszewki nasze mieszkanie. Jeżeli na odbiorze technicznym nie było inżyniera, a znaleźliśmy usterki albo nie byliśmy w stanie zweryfikować wszystkiego samemu, to również warto wybrać się na drugi odbiór z fachowcem. Wady i usterki możemy zgłaszać także po odbiorze technicznym (na podstawie rękojmi). Przy jakichkolwiek wątpliwościach wobec stanu technicznego, rekomendujemy skorzystać z usług eksperta, który pomoże w prawidłowy sposób wyegzekwować naprawę od dewelopera.

Odbiór techniczny i tzw. drugi odbiór to ostatnie elementy procedury zakupu lokalu. przed nabywcą czekają jeszcze formalności związane z umową przenoszącą własność i kwestie urzędnicze. Umowa przenosząca własność jest podpisywana w formie aktu notarialnego i stanowi dopełnienie umowy deweloperskiej. Zwykle jest już tylko formalnością, bo wszystkie zobowiązania stron są dokładnie określone w umowie deweloperskiej. Niemniej warto zwrócić uwagę również na treść umowy ostatecznej. Należy dokładnie zweryfikować czy zapisy w umowie zgadzają się z zobowiązaniami określonymi w umowie deweloperskiej. Powinno się sprawdzić czy deweloper dokładnie przenosi własność lokalu. Nie można również zapomnieć o przynależnościach i zagwarantowaniu prawa do korzystania z tych, które znajdują się na nieruchomości wspólnej.

Nabywca musi również pamiętać o koszach aktu notarialnego. Niestety o ile ustawa deweloperska nakłada obowiązek poniesienie przez dewelopera co najmniej połowy kosztów umowy deweloperskiej, w przypadku umowy końcowej panuje “wolna amerykanka” i to niestety na niekorzyść klienta. W większości przypadków koszty aktu notarialnego umowy przenoszącej własność ponosi w całości nabywca. Trudno po odbiorze zmienić podział kosztów, bo zwykle takie rozwiązanie jest już sprecyzowane w umowie deweloperskiej. Dlatego też nabywca najczęściej zapłaci całość kosztów notarialnych umowy końcowej. Taksa notarialna może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawy urzędowe odnoszą się do sądu, urzędu miasta/gminy oraz urzędu skarbowego:

Po podpisaniu umowy przenoszącej własność należy zgłosić w sądzie zmianę w księdze wieczystej. Chodzi o wpis nowego właściciela, a więc Ciebie albo współwłaściciela (jeżeli kupujesz z partnerem) do księgi wieczystej (założenie księgi wieczystej).

W przypadku zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości konieczne będzie również wpisanie obciążenia hipotecznego do działu IV księgi wieczystej naszego lokalu oraz opłaty podatku od wpisu hipoteki (wpis hipoteki).

Należy również pamiętać o urzędzie gminy/miasta, gdzie należy zgłosić lokal do płatności podatku od nieruchomości.

Dodatkowo w urzędzie skarbowym należy zgłosić aktualizację osoby fizycznej będącej podatnikiem. Formularz nazywa się ZAP-3 i jest wymagany, jeżeli zmieniamy miejsce zamieszkania. Oczywiście w przypadku zakupu mieszkania ”na wynajem” nie musimy aktualizować naszych danych podatkowych, bo nie będziemy w nim mieszkać.

4.4. Czy kupić ubezpieczenie nieruchomości?

Po odbiorze lokalu, podpisaniu umowy przenoszącej własność i załatwieniu formalności warto też zastanowić się nad ubezpieczeniem nieruchomości. Od teraz to my jako właściciele odpowiadamy za losy naszego lokalu. Wraz z momentem wydawania lokali poszczególni nabywcy będą rozpoczynali wykończenia swoich mieszkań. Oznacza to nawet kilkadziesiąt różnych ekip budowlanych, które będą przeprowadzały różne roboty budowlane. Z perspektywy nabywcy kwestia ubezpieczenia własności może okazać się niezbędna, bo ryzyko zdarzeń losowych po stronie budowlańców będzie bardzo wysokie. Koszt zalania, uszkodzenia instalacji elektrycznej czy też kradzieży zmniejszy się wraz z odpowiednim ubezpieczeniem. Tym bardziej, że ubezpieczenie nieruchomości to koszt nie więcej jak kilkaset złotych rocznie.

Zupełnie inną sytuacją będzie kredytowanie zakupu lokalu. W takim wypadku najczęściej wierzyciel hipoteczny (a więc bank) wymaga, aby nieruchomość została ubezpieczona na okres spłaty kredytu. To logiczne, bo w przypadku braku spłaty zobowiązania, mieszkanie przechodzi na własność banku, a ten nie ma interesu w tym, aby “jego” mieszkaniu zdarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek.

4.5. Kiedy przeniesienie własności?

Tym tematem zajmiemy się w jednym z kolejnych naszych wpisów. W tym miejscu chcemy jednak powiedzieć, że nawet dużo usterek wytkniętych w czasie odbioru najczęściej nie daje nabywcy mieszkania lub domu prawa do przesuwania umowy przenoszącej własność. Dlatego, jeżeli zgodnie z umową deweloperską, termin przeniesienia własności mieszkania lub domu upływa w piątek, a odbiór odbył się w środę, nabywca musi podpisać umowę przenoszącą własność do dwóch dni po odbiorze.

5. Pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące odbioru mieszkania lub odbioru domu, zadzwoń do Pewnego Lokalu (797 014 014). Nasi prawnicy oraz inżynierowie chętnie odpowiedzą na każde pytanie.

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film pokazujący, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka