Zatajenie informacji przy sprzedaży nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Zakup mieszkania jest zawsze transakcją o dużym znaczeniu ze względu na wartość, dlatego wymaga kompleksowego przygotowania.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność.

Rezerwuj online

Co jednak zrobić, gdy pomimo bardzo dokładnego sprawdzenia mieszkania lub domu przed jego kupnem, już po podpisaniu umowy i odebraniu nieruchomości okazuje się, że przedmiot transakcji jest wadliwy? Czy dla naszych uprawnień może mieć znaczenie fakt, że sprzedający wiedział o wadzie nieruchomości, ale nas o niej nie poinformował?

Nasi Prawnicy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności.

Uprawnienia z tytułu rękojmi

Rękojmia jest narzędziem, które zabezpiecza interes kupującego i działa niezależnie od woli sprzedającego. Co ważne, rękojmia obowiązuje zarówno w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, a jej czas trwania to 5 lat. Nie jest konieczne umieszczanie w umowie sprzedaży zapisu jej dotyczącego, ponieważ jest ona zagwarantowana ustawowo, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Regulacje odnośnie rękojmi powinny znaleźć się w umowie, jeżeli nie jest ona umowa konsumencką (to znaczy, że jedna z jej stron nie jest przedsiębiorcą) i strony postanawiają ją ograniczyć bądź wyłączyć, na co zezwala art. 558 par. 1 kc., jednocześnie wskazując, iż w przypadku zatajenia wady przez sprzedającego wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne’.

Wady mieszkania i ich rodzaje

Z wadą możemy mieć do czynienia nie tylko w aspekcie technicznym (wówczas mówimy o wadzie fizycznej), ale też w prawnym (wada prawna).

Zgodnie z najnowszą definicją wady fizycznej polega ona, na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Natomiast z wadą prawną, zgodnie z art. 556, par. 3 kc., mamy do czynienia gdy:

 1. rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej,
 2. rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej,
 3. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W praktyce może oznaczać to na przykład obciążenie nieruchomości prawem obligacyjnym (umowa dożywocia, najmu bądź dzierżawy) lub ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka, służebność). Jeżeli dane obciążenie nie zostało wpisane do księgi wieczystej, wówczas jedynie bardzo szczegółowy audyt prawny, poprzedzający zakup nieruchomości, może pozwolić na dotarcie do informacji o ukrytych wadach prawnych nieruchomości.

Zatajenie wady nieruchomości

Podstępne zatajenie wady oznacza, że sprzedający o wadzie wiedział i celowo nie poinformował o niej kupującego.

W przypadku stwierdzenia wady fizycznej rękojmi możemy żądać od kupującego przede wszystkim niezwłocznej naprawy usterki, obniżenia ceny przedmiotu umowy, a jeżeli wada ogranicza lub wręcz uniemożliwia użytkowanie domu, lub mieszkania (wada istotna), wówczas możemy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Z kolei każdą wadę prawną nieruchomości możemy uznać za istotną, co daje możliwość odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny, ale też żądania naprawienia kosztów, powstałych w efekcie zawarcia umowy (takich na przykład jak właśnie koszty zawarcia umowy).

Audyt prawny nieruchomości przed jej zakupem pozwala na uzyskanie kompletnej wiedzy na temat stanu prawnego mieszkania, które zamierzamy kupić. Powinien polegać na:

 • badaniu księgi wieczystej,
 • weryfikacji stanu zameldowania,
 • weryfikacji niezalegania z opłatami,
 • zapoznaniu się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W jego efekcie powinniśmy otrzymać kompleksowy raport ze stosownymi rekomendacjami. Taką między innymi usługę oferuje właśnie Pewny Lokal.

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firma kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 osób w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audyt działki, badanie termowizyjne lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online TUTAJ.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

pobierz poradnik pewny lokal

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Kary umowne w umowach nieruchomościowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Rękojmia
nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Badanie
termowizyjne info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Sprawdzenie
prac wykończeniowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Audyt działki info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik poodbiorowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Operat szacunkowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 273 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka