Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do programu Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny Kredyt

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Bezpieczny kredyt 2% | Kompendium Wiedzy 2023

Od 1 lipca 2023 r. działa rządowy program bezpieczny kredyt 2%. Dzięki niemu ci, którzy są zdecydowani na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego mogą skorzystać z systemu dopłat do kredytu hipotecznego i spełnić swoje marzenie o własnym kącie. W dzisiejszym artykule znajdziesz zebrane najważniejsze informacje o założeniach i działaniu programu. Dowiesz się także, jakie sytuacje mogą spowodować konieczność zwrotu lub przerwanie dopłat do kredytu.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność, usługi nawet w 24 h.

Co to jest bezpieczny kredyt 2%?

Bezpieczny kredyt 2% jest częścią większego programu Pierwsze Mieszkanie, który z założenia ma wspomóc młodych ludzi w zakupie własnego domu lub mieszkania. Młodych, czyli w wieku do 45 lat. A więc w okresie, kiedy najczęściej stabilizuje się sytuacja finansowa Polaków i gdy podejmowana jest decyzja o założeniu rodziny.

Dzięki dopłatom przez pierwsze 10 lat kredytu, które finansuje Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (utworzonego w ramach BGK), więcej osób może pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowi różnicę między stałą stopą ustaloną na podstawie średniej, pomniejszoną o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Z programu możemy skorzystać zarówno przy zakupie mieszkania (domu) z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Nie ma także ograniczeń co do lokalizacji i wielkości mieszkania. Przy zakupie nie obowiązuje również limit ceny za mkw.

Minimalny okres kredytowania zakupu to 15 lat. Natomiast stopa procentowa ustalana jest na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu. Jedyną walutą, w jakiej udzielany jest bezpieczny kredyt 2%, jest polski złoty.

Jak skorzystać z programu?

Skorzystanie z bezpiecznego kredytu 2% nie różni się od wzięcia tradycyjnego kredytu hipotecznego. Musimy jednak pamiętać, aby przed udaniem się do banku sprawdzić na stronie BGK, czy interesujący nas bank udziela takiego kredytu.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Państwo nie narzuca sztywnych reguł dotyczących wymaganych dokumentów dla kredytobiorców. Zatem zależą one od wewnętrznych procedur konkretnego banku.

Maksymalna kwota kredytu i wkład własny w programie bezpieczny kredyt 2%

Maksymalna wysokość kredytu z dofinansowaniem wynosi 500 tys. zł. Jeżeli jednak gospodarstwo domowe jest prowadzone wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko, kwota ta wzrasta do 600 tys. zł.

Maksymalny wkład własny przy bezpiecznym kredycie 2% to 200 tys. zł.

Dla osób, które nie mają takich środków, umożliwiono połączenie bezpiecznego kredytu 2% z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, oferowanym przez BGK.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego wkładem własnym może być niezabudowana nieruchomość gruntowa o wartości do 200 tys. zł.

Jeżeli jednak zamierzamy wziąć bezpieczny kredyt 2% na dokończenie budowy, to udzielony nam kredyt wyniesie maksymalnie:

100 tys. jeżeli prowadzimy jednoosobowe gospodarstwo domowe i do tej pory budowaliśmy za gotówkę, lub

150 tys. zł, jeżeli do tej pory budowaliśmy za gotówkę, a w skład naszego gospodarstwa wchodzi również małżonek lub co najmniej 1 dziecko.

Natomiast, jeżeli łączna wartość działki oraz rozpoczętej budowy nie przekracza 200 tys. zł, to wówczas możemy starać się o kredyt w pełnej wysokości. Czyli 500 lub 600 tys. zł.

Dlatego przed przystąpieniem do procedur udzielanego kredytu warto skonsultować naszą sytuację i interesującą nas nieruchomość z prawnikami Pewnego Lokalu, którzy wykonają operat szacunkowy nieruchomości. I pomogą ustalić wysokość potrzebnego kredytu lub wartość wkładu własnego.

Dla kogo bezpieczny kredyt 2%?

O bezpieczny kredyt 2% możemy ubiegać się, jeżeli mamy zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaką chcemy uzyskać, a przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie mieliśmy prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Nie może przysługiwać nam również spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Warunkiem koniecznym, aby otrzymać dofinansowanie, jest również, aby w dniu złożenia wniosku nie mieć ukończonych 45 lat.

W przypadku małżeństwa lub rodziców jednego wspólnego dziecka warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna osoba.

Założenia programu, nie wykluczają udziału w nim także obcokrajowców, jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski. 

Od zasady braku mieszkania lub domu Rząd przewidział jednak pewne wyjątki. Jakie?

Wyjątek stanowią osoby posiadające w przeszłości udział nie wyższy niż 50% we współwłasności mieszkania, które zostało nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zamieszkują w tym mieszkaniu od co najmniej 12 miesięcy.

Drugim wyjątkiem jest sytuacja, gdy kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe nabyli w drodze dziedziczenia, lub darowizny prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jednak zbyli je przed ukończeniem 18 lat.

Z bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać także te osoby, które w przeszłości (co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) dysponowały prawem własności do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, ale został on wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu.

Jakie nieruchomości podlegają dopłacie w ramach Bezpiecznego kredytu 2?

Główne założenia programu wskazują, że bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony na sfinansowanie:

 • nabycia prawa własności domu jednorodzinnego lub mieszkania wraz z ich wykończeniem,
 • nabycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • budowy domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Program nie przewiduje zakupu udziału w nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, w której posiadamy już część udziału w nieruchomości i chcemy nabyć pozostałą część udziałów.

Mieszkania od dewelopera a bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli zamierzamy nabyć nieruchomość z rynku pierwotnego. Co ważne, nawet wcześniejsze podpisanie umowy deweloperskiej nie dyskwalifikuje nas przed staraniem się o dofinansowanie. Dyskwalifikujące jest natomiast przeniesienie na nas własności lokalu i wyodrębnienie księgi wieczystej. 

Po oddaniu budynku do użytkowania mamy jednak tylko 12 miesięcy na wprowadzenie się do budynku od dnia oddania go do użytkowania. Warto więc mieć to na uwadze i zabezpieczyć wcześniej kwotę potrzebną na wykończenie mieszkania.

Dla ustalenia wysokości zaciągniętego kredytu jest również istotne, czy miejsca postojowe lub komórki zostaną określone jako przynależności do mieszkania, czy też nie. Jeżeli miejsca postojowe zostaną ustalone jako odrębna własność, to sfinansowanie ich bezpiecznym kredytem 2% nie będzie możliwe. Warto więc wczytać się w szczegółowe zapisy umowy deweloperskiej. Jeżeli nie mamy pewności, co one oznaczają, lub chcemy mieć pewność, że nie naruszymy warunków kredytu, skorzystajmy z usług prawników Pewnego Lokalu.

Czy można nadpłacać bezpieczny Kredyt 2%?

Niestety w większości przypadków, nadpłata bezpiecznego kredytu 2% w okresie przysługiwania dopłat wiąże się z utratą prawa do uzyskiwania dalszych dopłat w ostatnim dniu miesiąca, w którym jej dokonano. Wyjątek stanowi sytuacja, w której:

 • nadpłata wystąpiła po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu,
 • spłata dotyczyła części objętej gwarancją w przypadku łączenia z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”,
 • łączna wysokość nadpłat i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 tys. zł,
 • łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

W jakich sytuacjach wygasają dopłaty Państwa lub trzeba je zwrócić?

Jest kilka sytuacji, w których musimy liczyć się z wygaśnięciem dopłat lub nawet koniecznością ich zwrotu. 

Pierwszą z nich jest zbycie prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%. W takiej sytuacji, dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca sprzedaży, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku chęci wynajęcia mieszkania. Wynajęcie mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% skutkuje ich wygaśnięciem z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat również podlegają zwrotowi.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% zawrze związek małżeński z osobą posiadającą już własne mieszkanie i przeprowadzi się do mieszkania małżonka. Wtedy należące do niego mieszkanie zakupione z bezpiecznego kredytu 2% może zostać wynajęte bez utraty prawa do dopłat.

Prawo do dopłat do kredytu 2% stracimy także w sytuacji nabycia kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2%. A także, jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenie budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności do mieszkania, lub domu jednorodzinnego nie wprowadzimy się do nieruchomości. 

Bezpieczny kredyt 2% służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Dlatego w nieruchomości zakupionej z dopłatą Państwa nie można prowadzić działalności gospodarczej, do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK. Ograniczenie to uwzględnia także adres zarejestrowanej działalności w mieszkaniu finansowanym preferencyjnym kredytem. 

Audyt prawny i techniczny nieruchomości 

Zakup nieruchomości czy to z rynku pierwotnego, czy wtórnego wiąże się z dużym ryzykiem finansowym. Dlatego przed zakupem warto rozważyć audyt prawny i techniczny nieruchomości. I upewnić się, czy nieruchomość, jak i sama umowa nie mają wad lub usterek, które naruszałyby nasze interesy.

Tym bardziej, jeżeli zamierzamy skorzystać z możliwości dopłat, jakie daje rządowy program bezpieczny kredyt 2% i chcemy ustrzec się przed wstrzymaniem dopłat lub koniecznością ich zwrotu, co skutkowałoby znaczącym wzrostem rat kredytu.

Zarówno audyt prawny, jak i techniczny możesz zlecić specjalistom Pewnego Lokalu. Nasi radcy prawni upewnią się, że umowa, którą podpisujesz i nieruchomość jest bezpieczna pod względem prawnym i nienaruszone zostaną warunki programu bezpieczny kredyt 2%. Natomiast nasi inżynierowie sprawdzą nieruchomość na rynku pierwotnym lub wtórnym pod kątem wad i usterek. W ten sposób zdobędziesz pewność, że proces zakupu i odbioru mieszkania przebiegnie bez problemu.


Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Karol, główny inżynier Pewny Lokal
Pewny Lokal to kancelaria specjalizująca się w analizie umów deweloperskich i pomocy nabywcom w kupnie mieszkania od dewelopera. Jednocześnie jesteśmy też firmą inżynieryjną asystującą nabywcom przy odbiorze technicznym nieruchomości od dewelopera. Zachęcamy do kontaktu.

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Poznaj wszystkie zależności między kredytem a umową deweloperską.

Obejrzyj fragment szkolenia.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Czym jest umowa kredytowa i dlaczego warto ją przeanalizować z prawnikiem?

Zachęcamy do obejrzenia naszych specjalistów.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić mieszkanie na rynku pierwotnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik o karach umownych w umowach nieruchomościowych

okładka poradnika

Poradnik: umowa deweloperska - na co zwracać uwagę?

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Umowa deweloperska a przeniesienie własności — co powinieneś wiedzieć?

Zobacz jedną z naszych lekcji.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka