Ile kosztuje operat szacunkowy nieruchomości i kto go robi

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz operatu szacunkowego od rzeczoznawcy?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Ile kosztuje rzeczoznawca majątkowy | 797 014 014

Operat szacunkowy to inaczej wycena nieruchomości sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile kosztuje pomoc rzeczoznawcy majątkowego, w jakim celu wykorzystujemy operat szacunkowy, jak wygląda operat szacunkowy oraz ile ważna jest wycena nieruchomości. Zapraszamy do lektury.

Operat szacunkowy - czym jest i po co się go robi?

Operat szacunkowy to obszerny dokument, który ma na celu ustalenie prawdziwej, obiektywnej wartości danej nieruchomości. Rzeczoznawca, który ten operat wykona,  dostarczy nam oficjalną, pisemną i bardzo szczegółowa kalkulację wraz ze zdjęciami, dotyczącą naszej nieruchomości i tego, ile rzeczywiście jest warta.

Operat szacunkowy najczęściej zamawia się, gdy chcemy nieruchomość wystawić na sprzedaż lub wziąć kredyt hipoteczny. Jako, że jest oficjalną wyceną wartości nieruchomości to może on posłużyć też w sprawach spadkowych w przypadku podziału majątku czy ustalania masy spadkowej, zabezpieczeniu kredytu hipotecznego, ale też chociażby ustaleniu aktualnych opłat za użytkowanie wieczyste, odszkodowanie od gminy czy egzekucji z nieruchomości. Operat szacunkowy jest ważny w przypadku brania kredytu hipotecznego w celu zabezpieczenia go i oszacowania. Kwestie kredytu hipotecznego wyjaśniamy szczegółowo w dziale “Operat szacunkowy do kredytu”.

Operat szacunkowy to obszerny dokument, który ma na celu ustalenie prawdziwej, obiektywnej wartości danej nieruchomości.

Operat szacunkowy dostajemy w formie dość obszernego dokumentu. Rzeczoznawca opisuje tam szczegółowo nieruchomość, robi jej zdjęcia, niczym detektyw sprawdza księgi wieczyste i inne dokumenty związane z nieruchomością, bada okolicę i wartości sprzedażowe innych, podobnych nieruchomości. Na podstawie tego, jak i również analizy rynku mamy w tej “księdze” naszej nieruchomości, podane jak na tacy ile jest w danej chwili warta.

Kto wykonuje operat szacunkowy?

Operat szacunkowy wykonywany jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Osoba taka musi posiadać oficjalne uprawnienia zawodowe nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wpisana musi być również do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Ważnym jest aby zatrudniając taką osobę zwracać uwagę czy w tym rejestrze się znajduje.

Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy wykonywanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gdzie określa jej wartości oraz maszyn i urządzeń z nią związanych. To jednak nie wszystkie zadania jakie może wykonywać rzeczoznawca majątkowy. Może on również sporządzać ekspertyzy związane z tematem nieruchomości takie jak doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, inwestowania w nie, doradztwo w przypadku bankowo- hipotecznej wartości nieruchomości. Może określać skutki finansowe uchwalania i zmiany planów miejscowych.

Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania operatu? 

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Za wykonanie operatu szacunkowego odpowiada rzeczoznawca majątkowy. Wiąże się to jednak z koniecznością skompletowania szeregu dokumentów. Jeśli ktoś decyduje się na kupno mieszkania i chce sfinalizować inwestycję za pomocą kredytu hipotecznego, to będzie potrzebować profesjonalnej wyceny.

Do załatwienia jest wiele formalności, trzeba odwiedzić liczne urzędy. Inne dokumenty są potrzebne w przypadku nieruchomości zabudowanej, budynku w trakcie budowy, nieruchomości lokalowej.

Jeśli operat szacunkowy ma dotyczyć lokalu mieszkalnego, to niezbędnym jest:

 • akt notarialny, który potwierdza prawo do nieruchomości, wystarczająca będzie nawet umowa przedwstępna podpisana ze sprzedającym.
 • Jeśli do danego lokalu została stworzona księga wieczysta, to należy dostarczyć aktualny odpis z niej. Wymaga się także wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. 

W przypadku nieruchomości lokalowej niezbędna staje się do przygotowania operatu:

 • umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, kopia umowy realizacyjnej z deweloperem.
 • Nie można zapomnieć także o decyzji, która określa, jaki jest sposób użytkowania obiektu o funkcji niemieszkalnej.
 • Konieczne staje się także zgromadzenie kompletnej dokumentacji technicznej.

W przypadku mieszkania w bloku do wyceny nieruchomości niezbędne są:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny o prawie do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • wypis z ewidencji gruntów dla działki.

Do przygotowania operatu nieruchomości zabudowanej typu dom jednorodzinny lub kamienica, koniecznym jest przedłożenie:

 • odpisu z księgi wieczystej,
 • wypisu z ewidencji gruntów,
 • kopii mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
 • dokumentacji technicznej obiektu. 

Jeśli jest on dopiero w trakcie budowy, to do wyceny trzeba mieć zezwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z MPZP, projekt budowlany, dziennik budowy. Przy budynkach już odebranych wymagane są dodatkowo pozwolenie na użytkowanie i decyzja o nadaniu numeru.

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Potrzebujesz operatu szacunkowego od rzeczoznawcy majątkowego?

Zamów przygotowanie operatu!

 • Banki prawie zawsze akceptują nasze operaty.
 • Nasze operaty pokazują prawdziwą wartość nieruchomości
 • Operat nawet w 48 h.

Gwarancja prawdziwej wartości nieruchomości.
Doświadczeni rzeczoznawcy.
Odpowiemy na wszystkie pytania o operacie.

Ceny operatów szacunkowych wahają się od 300-500zł, ale mogą też kosztować i kilka razy więcej. Wszystko bowiem zależy od wielkości nieruchomości.

 • Osoby chcące wycenić wartość mieszkania zapłacą najmniej. Średnie ceny z podziałem na województwa oscylują w 2024 roku między 600 a 750 zł.
 • Wycena domu jednorodzinnego jest droższa, bo i metraż jest większy. Jej koszt waha się od 850 zł do 1200 zł.
 • Wycena kamienicy to duża inwestycja, ale wielkość nieruchomości ją dyktuje. Jest to koszt 11 000-14 000 zł zależnie od miejsca. 

Z jeszcze wyższymi kosztami liczyć się muszą inwestorzy jeszcze większych obiektów. Tu ceny ustalane są bardzo indywidualnie.

Tabela 3.1: Koszt Operatu Szacunkowego

Rodzaj NieruchomościCena
Mieszkanieokoło 600 zł
Domokoło 900 zł
Kamienicaokoło 13 tys. zł

Źródło: https://kb.pl/porady/cennik-wyceny-nieruchomosci-sprawdz-ceny-rzeczoznawcow-majatkowych/

Ile trwa wykonanie operatu szacunkowego?

Czas wykonania operatu szacunkowego zależy również od trudności jakie napotka rzeczoznawca na swojej drodze, które to oczywiście zależą od zgodności dokumentów, wielkości nieruchomości, jej sytuacji prawnej i innych czynników.

Jednak powinno ono trwać maksymalnie 10 dni roboczych lub krócej. Dwa tygodnie to maksimum jakiego powinniśmy się spodziewać.

Jak wygląda operat szacunkowy, jakie elementy zawiera?

Operat szacunkowy to długi dokument zawierający wszystko, co potrzebne do wyceny nieruchomości. Powinien, niezależnie od regionu w jakim jest wykonywany, posiadać jednolitą treść i zawierać jedynie niezbędne informacje ze wskazaniem podstaw prawnych, pokazaniem toku wyliczeń, uwarunkowań, które prowadzą do końcowej wyceny. Zawartość operatu szacunkowego można podzielić na następujące elementy:

 • Pokazany musi być przedmiot i zakres wyceny nieruchomości, ale też w jakim celu jest dokonywana. Tu rzeczoznawca stwierdza czy chodzi o wzięcie kredytu hipotecznego czy sprzedaż, sprawę spadkową, podział majątku. Określa najważniejsze, podstawowe informacje dotyczące nieruchomości.
 • Formalne podstawy jakimi kieruje się rzeczoznawca do zrobienia wyceny i różne źródła informacji na temat nieruchomości. Mogą to być między innymi: księgi wieczyste, wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, umowy najmu jeśli były, protokół oględzin nieruchomości. Czyli wszystkie formalności i tzw. "papierologia" dotycząca danej nieruchomości, która potwierdzi jej istnienie, historię, właścicieli, umiejscowienie i ostatecznie wartość.
 • Dodatkowo rzeczoznawca wykonuje szczegółowe zdjęcia nieruchomości.
 • Szczegółową ocenę nieruchomości. Zawierać powinna jej stan faktyczny, elementy które zawiera, czy są z nią związane maszyny i inne obiekty. 
 • Przeznaczenie danej nieruchomości, czy jest to budynek gospodarczy czy mieszkalny, czy coś innego.
 • Rzeczoznawca powinien przedstawić rynek nieruchomości, gdzie zawiera się właśnie dana nieruchomość, co mówi o celu wyceny, jej sposobie. Analiza rynku to bardzo ważna kwestia. Znaleźć się tu musi dosłownie wszystko nawet zasobność mieszkańców żyjących w budynku lub jego sąsiedztwie. Ale też szczegółowa analiza rynku pierwotnego i wtórnego danego obszaru i jego zasoby, a nawet relacje popytu i podaży. Rzeczoznawca może też pokazać lub sugerować się innymi transakcjami dokonanymi w podobnym miejscu w przypadku podobnej nieruchomości i wykazać je w operacie szacunkowym.
 • Musi zawrzeć jaką metody i technikę zastosował w wyliczeniach i jakie podejście wybrał. Bardziej szczegółowo wyjaśniamy metodykę w rozdziale “Metody tworzenia operatu szacunkowego”.
 • Wynik i wycenę końcową wraz z uzasadnieniem. Tu rzeczoznawca przedstawia swoje obliczenia, wnioski i bazując na nich pokazuje minimalną cenę za 1m2 nieruchomości.
 • Jeśli operat szacunkowy dyktowany jest pod kredyt hipoteczny rzeczoznawca musi zrobić ocenę ryzyka i przedstawić wycenę przyszłych prac budowlanych.
 • Ponadto rzeczoznawca dołącza klauzulę, w której potwierdza aktualności operatu szacunkowego oraz klauzule o poufności wyników jego badań, i zakresie w jakim klient może nimi dysponować.

Operat szacunkowy wykonywany jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

Metody tworzenia operatu szacunkowego

Wszelkie regulacje prawne dotyczące operatu szacunkowego znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca musi ściśle ich przestrzegać i kierować się nimi. Podejście porównawcze jest najbardziej popularne przy tworzeniu operatów szacunkowych. Zawierają się w niej następujące metody:

Najbardziej popularna to metoda porównywania parami. Polega ona na porównaniu danej nieruchomości kolejno z innymi, które były już na rynku sprzedażowym i są do niej podobne. Rzeczoznawca bierze kilka nieruchomości podobnych, najlepiej więcej niż 3. Musi znać ich cechy i ceny transakcyjne. Ustala, jaki cechy odróżniające mają owe nieruchomości i jak ważne są, po czym porównuję nieruchomość szacowaną z podobnymi. Rzeczoznawca ma dzięki temu dużo danych związanych z ostatecznymi cenami sprzedaży, jak i wcześniejszymi, ale również z warunkami transakcji sprzedażowych.

Metoda korygowania ceny średniej jest zupełnie inna od porównywania parami i również często stosowana. Rzeczoznawca, stosując ją przy sporządzaniu operatu szacunkowego, kieruje się porównaniem do nawet kilkunastu innych nieruchomości podobnych. Stosuje on wtedy korektę średniej ceny używając współczynników korygujących uwzględniających poszczególne między nimi różnice. Oczywiście jak w przypadku poprzedniej metody rzeczoznawca ma dużo danych takich jak ceny nieruchomości i ceny sprzedażowe, warunki transakcji itp.

Do Metoda analizy statystycznej rynku używa się metod stosowanych do analiz statystycznych. Zbiorem do tych analiz są ceny transakcyjne reprezentatywnych nieruchomości podobnych do tej wymienionej w operacie szacunkowym.

Metoda ta stosowana jest rzadko, jedynie, gdy na rynku jest bardzo liczna grupa podobnych nieruchomości. Zwykle chodzi o np. mieszkania komunalne na sprzedaż, masowe wyceny nieruchomości czy aktualizację opłaty użytkowania wieczystego dla gruntów.

Tabela 1. Metody tworzenia operatu szacunkowego — różnice

Metoda porównywania paramiMetoda korygowaniaMetoda analizy statystycznej rynku
Porównanie więcej niż 3 nieruchomościPorównanie kilkunastu nieruchomościAnaliza cen transakcyjnych
Stosowanie średniej ceny z porównaniaStosowanie współczynnika korygującegoStosowanie analizy statystycznej
Najpopularniejsza metoda stosowana ogólnieStosowana przy różnych nieruchomościachStosowania przy podobnych nieruchomościach np. mieszkania komunalne


Operat szacunkowy do kredytu nieruchomości

Operat szacunkowy przy kredycie nieruchomości to jeden z najważniejszych dokumentów dla banku i nie można bagatelizować jego znaczenia. Bank interesuje ocena osoby biorącej kredyt, czy finansowo jest ona stabilna na tyle, by móc go spłacić. Drugą najważniejszą dla banku sprawą podczas udzielania kredytu hipotecznego jest ocena nieruchomości, wszak bank bierze udział w jej kupnie. Obydwie kwestie regulują odpowiednie dokumenty, przy czym drugą z nich reguluje właśnie operat szacunkowy i jego wycena danej nieruchomości.

Przede wszystkim bank potrzebuje operatu szacunkowego by zabezpieczyć spłatę zadłużenia, a bez niej może dojść do szeregu oszustw. Bank nie chce dopuścić do sytuacji gdzie kwota kredytu znacznie przewyższy realną wartość nieruchomości i tu zabezpiecza ich w tym operat szacunkowy do kredytu hipotecznego.

Wskaźnik LTV i LTC a operat szacunkowy do kredytu hipotecznego

Bank przyznając kredyt chce uniknąć sytuacji gdy wartość nieruchomości będzie dużo niższa od ceny transakcyjnej. Może nie tylko obniżyć warunki na bardziej niedogodne dla klienta, ale nawet odmówić udzielenia kredytu. Tu dochodzimy do dwóch ważnych wskaźników, które warto znać, a którymi kierują się banki.

Pierwszym z nich jest LTV czyli Loan to Value. Pokazuje stosunek wielkości kredytu do wartości rynkowej nieruchomości. Im jest niższy, tym korzystniej dla banku, ponieważ wnioskowana w stosunku do wyceny nieruchomości kwota jest niższa.

Wskaźnik LTC czyli Loan to Cost, mówi nam o stosunku wysokości kredytu do ceny transakcyjnej. Cena transakcyjna natomiast może zawierać w sobie również koszty np. remontu. Im wskaźnik jest niższy tym lepiej dla banku.
Jak widzimy więc operat szacunkowy i wartość nieruchomości jaka będzie w nim oszacowana gra ważną rolę w przypadku kredytu hipotecznego i warunków jakie bank zaoferuje kredytobiorcy.

Dwa różne operaty szacunkowe

Operat szacunkowy dla banku wykonuje zwykle zatrudniony przez nich rzeczoznawca. Jednak to również kredytobiorca może wybrać rzeczoznawcę i dostarczyć bankowi operat szacunkowy. Zwykle jednak bank woli mieć swoją osobę, gdyż gwarantuje im to przeprowadzenie wyceny zgodnie z ich metodologią i standardami. Ma to także swoje minusy. Gdy chcemy próbować ubiegać się o kredyt w wielu bankach, a każdy z nich będzie musiał osobno zatrudniać rzeczoznawcę, znacznie wydłuży to czas oczekiwania.

Klient nie będzie miał również wglądu do owych operatów szacunkowych do kredytu hipotecznego. Gdy kredytobiorca może sam zatrudnić rzeczoznawcę, aby ten stworzył na daną nieruchomość operat szacunkowy, ułatwi i przyśpieszy to cały proces, gdyż klient może sam zawieźć dokumenty do kilku banków i to nawet jednego dnia. Dodatkowo sam będzie miał do niego wgląd. 


Pamiętaj, że niezgodne z przepisami jest akceptowanie wyłącznie operatów sporządzanych przez rzeczoznawców wskazanych przez bank.Nieznajomość przepisów szkodzi. W tym wypadku możemy stracić pieniądze, które wydamy niepotrzebnie na rzeczoznawcę banku.


Pamiętajmy, że UOKiK zakazuje bankom akceptować wyłącznie operaty od współpracujących z bankami rzeczoznawców. Możemy więc sami zlecić rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego i dostarczyć go do różnych banków, w których ubiegamy się o kredyt.

Jeśli jednak wolimy zdać się na bank, nic nie stoi na przeszkodzie. W przypadku składania wniosku kredytowego do jednego lub niewielu banków jest to udogodnienie i zdjęcie z głowy kredytobiorcy dodatkowej pracy.

Co robić, gdy dwa operaty do nieruchomości znacznie się różnią?

Zdarzają się sytuację, gdy dwie osoby, na przykład członkowie rodziny lub sprzedający i kupujący zlecają operaty szacunkowe dwóm różnym rzeczoznawcom, żeby mieć "swój" dokument i móc się nim podpierać np. przy negocjacji ceny czy podziału majątku. Może w takich sytuacjach dochodzić do nadużyć i ostateczna cena nieruchomości na tych dwóch różnych operatach będzie się znacząco różniła, czasem nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Drobne różnicę w tworzeniu wyceny przez różnych rzeczoznawców są rzeczą normalną. Opierają się oni bowiem na wielu zmiennych, które warunkowane są przez różne okoliczności jak chociażby czas, status społeczny danej lokalizacji, lokalne inwestycje itp. Ceny nieruchomości dynamicznie się zmieniają. Jednak gdy dochodzi do aż tak różnych wyników sprawą może zająć się wyższa instancja organizacji zawodowej rzeczoznawców. Powołuje się zespół co najmniej dwóch rzeczoznawców majątkowych. Nie mogą oni być w takim wypadku związani w jakikolwiek sposób majątkowo i interesami z daną nieruchomością i prawo reguluje te zasady bardzo dokładnie. Krótko mówiąc, osoby takie muszą być kompletnie bezstronne.

Oceniają oni czy operat jest zgodny z przepisami i standardami zawodu rzeczoznawcy, czy jest kompletny, czy jest przydatny tzn. czy spełnia cel, do jakiego został wykorzystany. Operat szacunkowy, który oceniany jest negatywnie traci moc prawną, czyli charakter opinii o wartości nieruchomości i przez 12 miesięcy od momentu wydania decyzji jest ona opublikowania na stronie zawodowej rzeczoznawców.

Jak widzimy, operat szacunkowy może przysporzyć bólu głowy, jednak zwykle jego zlecenie i sporządzenie jest łatwe i zlecający są zadowoleni z decyzji.

Tabela: Cechy operatu szacunkowego

Stałe cechy operatu szacunkowegoZmienne cechy operatu szacunkowego
Publikacja przez 12 miesięcy W razie spornej zamawiane są dwie ekspertyzy.
BezstronnośćMogą różnić się metodami (patrz akapit 7.)
Wykonywane przez rzeczoznawcę, który ma państwowe uprawnienia.W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości operatu traci on moc prawną.

Operat szacunkowy cena

Koszty wykonania operatu szacunkowego zależne są od rodzaju nieruchomości. Przykładowo operat szacunkowy domu będzie droższy niż operat szacunkowy mieszkania. Wynika to oczywiście z tego, że opracowanie audytu domu jest bardziej czasochłonne oraz wymaga zwrócenia uwagi na większą liczbę elementów.

Koszty wykonania operatu szacunkowego zależne są m.in. od miasta w którym operat ma zostać wykonany. Przeciętny koszt wykonania operatu szacunkowego mieszkania waha się w granicy 400 – 650 zł. Operat szacunkowy domu to koszt zbliżony do 1000 zł. Oczywiście są to ceny orientacyjne, a szczegółowa wycena zależna jest od wielu czynników. 

Przepisy prawa nie określają maksymalnej stawki jak np. w przypadku czynności notarialnych za wykonanie operatu szacunkowego. Wobec tego warto rozeznań się na rynku, aby mieć przegląd stawek u kilku rzeczoznawców. Oczywiście stawka nie powinna być jednym kryterium jakim powinniśmy kierować się przy wyborze dobrego rzeczoznawcy majątkowego. 

Dobry rzeczoznawca majątkowy – na co zwrócić uwagę?

Dobry fachowiec oczywiście posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (bez nich nie może oferować usługi wykonania operatu szacunkowego mającego moc prawną), ale oprócz uprawnień warto zwrócić uwagę na ukończone kursy, posiadane certyfikaty. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że rzeczoznawca majątkowy, którego wybraliśmy jest na bieżąco z wiedzą. Należy zdawać sobie sprawę, że normy oraz materiały budowlane używane podczas budowy zmieniają się i wiedza musi być stale uaktualniana. 

Dodatkowo podczas zamawiania usługi wyceny nieruchomości upewnijmy się, że rzeczoznawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu w przypadku powstania szkody, zabezpieczymy się na taką okoliczność.

Rzeczoznawca niezależny czy rzeczoznawca z banku?

Warto pamiętać, że banki dysponują listą rzeczoznawców majątkowych, których operaty nie są wiarygodne. Nie są to oficjalne dane do których może dotrzeć klient, ale warto mieć świadomość, że niestety posiadane uprawnienia nie zawsze są gwarancją fachowości wykonanej usługi wyceny. Operat szacunkowy może wykonać rzeczoznawca z danego banku, gdzie staramy się o kredyt. Mamy wtedy pewność, że operat nie zostanie zakwestionowany. 

Należy jednak pamiętać, że operat wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego z banku może posłużyć tylko do celów kredytowych w tym konkretnym banku. Jeżeli składamy wnioski do kilku instytucji finansowych dużo lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy, którego operaty będą akceptowalne w wielu miejscach. Zaoszczędzimy tym samym czas i pieniądze.

Ile kosztuje rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy nie ma odgórnie narzuconego cenniak za swoje usługi. Koszt wyceny nieruchomości zależy od kilku czynników, m.in. od lokalizacji nieruchomości, jej wielkości i rodzaju. Musimy brać pod uwagę, że oszacowanie wartości nieruchomości w przypadku domu, czy całego bloku będzie trudniejsze, bardziej pracochłonne i droższe, niż w przypadku małego mieszkania. Na jakie kwoty musimy być przygotowani?

W przypadku:

 • domów jednorodzinnych ta cena będzie się wahała się między 1-2 tys.
 • domów wielorodzinnych lub budynków wielopiętrowych - powyżej 1500 zł
 • mieszkań, kawalerek - 700-1 tys.
 • gruntów niezabudowanych - 600-900 zł

Ważność operatu szacunkowego

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest ważny przez 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zajdą okoliczności, które wypłyną na wycenę to ważność operatu ulegnie skróceniu. Jeżeli potrzebujemy, aby operat szacunkowy był ważny przez więcej niż 12 miesięcy możemy wydłużyć go o kolejny rok. Wydłużenia ważności operatu szacunkowego może dokonać tylko rzeczoznawca, który wykonywał pierwotny operat. 

Koszty przy zakupie nieruchomości – kredyt hipoteczny

Decydując się na zakup nieruchomości finansowej poprzez kredy hipoteczny musimy pamiętać, że koszty operatu szacunkowego to nie jedyne opłaty jakie będziemy zmuszeni ponieść. Do inny opłat należy doliczyć także taksę notarialną, za przeniesienie praw własności. Kolejnym kosztem będzie także podatek od czynności cywilnoprawnych (na rynku wtórnym). Stawka tego obciążenia wynosi dwa procent. 

Operat szacunkowy – przydatne narzędzie

Operat szacunkowy najczęściej traktowany jest jako konieczność np. celem uzyskania kredytu hipotecznego. Należy jednak pamiętać, że operaty wykonuje się także w wielu innych przypadkach. Operatu szacunkowego będziemy potrzebować także przy sprawach związanych z podziałem majątku, przekazania działki lub jej części na cele publicznej jak np. budowa drogi, windykacji należności, wyceny strat dla ubezpieczyciela np. w przypadku powodzi lub pożaru. 

Jak widać operat szacunkowy może posłużyć nam przy wielu sprawach. Dzięki wiedzy eksperta zyskamy nie tylko potrzebny urzędowy dokument, ale także poznamy realną wartość nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Pewny Lokal, celem umówienia się na przeprowadzenie profesjonalnej wyceny nieruchomości. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – 797 014 014. Chętnie pomożemy!

Z tego artykułu dowiedziałeś się, że:

1
operat szacunkowy jest ważny przez 12 miesięcy.
w sprawach spornych wystawiane są dwa operaty szacunkowe.
2
3
Pewny Lokal sporządzi dla Ciebie operat szacunkowy.
operat szacunkowy może być stwierdzony jako nieważny, jeżeli została uchybiona zasada bezstronności rzeczoznawcy.
4
Pewny Lokal to największa w Polsce firma, która specjalizuje się w odbiorach i przeglądach technicznych mieszkań i domów, ale również oferuje usługę przygotowania operatu szacunkowego. Zatrudniamy najbardziej doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, którzy do każdego klienta podchodzą w sposób indywidualny. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Dlaczego warto zlecić operat szacunkowy niezależnemu rzeczoznawcy?

Obejrzyj nasz film.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Sprawdź, jak zweryfikować stan prawny nieruchomości na rynku wtórnym.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 2164 opinii.

Potrzebujesz operatu szacunkowego od rzeczoznawcy?

Zamów operat z Pewny Lokal:

Dyspozycyjność

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Działamy szybko

Realizacja w 48h

Sporządzenie operatu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać operat w dowolnym terminie.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane operaty według sprawdzonego schematu.

Rzetelność zawodowa

Rzetelność zawodowa

W przeciwieństwie do tzw. hurtowni operatów, przykładamy się do każdego zlecenia.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik o operacie szacunkowym

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Poradnik o świadectwie energetycznym

okładka poradnika

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Obejrzyj nasz film.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka