Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

W ponizszym artykule wyjaśniamy, kiedy mamy do czynienia z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność.

Rezerwuj online

W przypadku, gdy posiadacz danej nieruchomości użytkuje ją, nie posiadając do niej prawa, w tym na przykład prawa własności, będziemy mieć do czynienia z bezumownym korzystaniem z nieruchomości. Na czym dokładnie ono polega i jakie prawa przysługują w takiej sytuacji właścicielowi nieruchomości?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości – przedawnienie

Bezumowne korzystanie z nieruchomości ma miejsce wtedy, gdy osoba będąca w jej posiadaniu nie ma do niej prawa, w tym prawa własności, nie jest jej użytkownikiem wieczystym ani najemcą lub dzierżawcą ani nie użytkuje jej na podstawie umowy służebności, lub użytkowania. Oznacza to, że właściciela i posiadacza nieruchomości nie wiąże żadna umowa. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy:

 • osoba nieuprawniona użytkuje nieruchomość w złej wierze, wiedząc o tym, że nie przysługuje jej do tego prawo,
 • osoba nieuprawniona nie opuszcza nieruchomości po wygaśnięciu umowy, zawartej z właścicielem nieruchomości,
 • strona nieuprawniona użytkuje nieruchomość, nie będąc świadomą faktu, iż nie posiada do tego prawa (na przykład kiedy zawarta z właścicielem umowa nie jest wiążąca),
 • na terenie nieruchomości umieszczone zostaną bez zgody jej właściciela elementy sieci infrastruktury technicznej.

W każdym z tych przypadków właścicielowi będzie przysługiwać proporcjonalne wynagrodzenie (odszkodowanie) za okres wykorzystywania przez stronę nieuprawnioną danej nieruchomości.
Z punktu widzenia osoby bezprawnie korzystającej z nieruchomości duże znaczenie będzie mieć termin, w jakim właściciel nieruchomości wystąpi z żądaniem zapłaty przedmiotowego wynagrodzenia. Według regulacji Kodeksu cywilnego (art. 118 k.c.) „termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”

Pierwszy z wymienionych terminów, 6-letni, uległ skróceniu z 10 lat w efekcie wejścia w życie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Okres trzyletni, mający zastosowanie w sytuacji, gdy nieruchomość została obciążona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pozostał bez zmian.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości obliczane jest w oparciu o stawki za korzystanie z nieruchomości (w tym na przykład stawki czynszowe) oraz okres bezprawnego użytkowania nieruchomości. Według art. 224 §2 Kodeksu cywilnego od momentu, w którym „samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest również zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył”. Jeżeli osobą nieuprawniona weszła w posiadanie nieruchomości w złej wierze, wówczas będzie ona zobligowana do zapłaty odszkodowania za cały okres użytkowania nieruchomości.

Osoba posiadająca prawo do nieruchomości swoich praw może dochodzić, najpierw zwracając się do posiadacza nieruchomości o zapłatę należnego odszkodowania i wystosowując wezwanie do zapłaty. Kolejnym krokiem powinno być podjęcie kroków w celu polubownego rozwiązania sprawy, a w przypadku braku powodzenia mediacji - wystosowanie pozwu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Odszkodowanie będzie należne niezależnie od poniesienia szkody przez właściciela nieruchomości oraz od tego, czy posiadacz samoistny ponosi winę za bezumowne jej użytkowanie. Pozew powinien bezwzględnie zawierać wskazanie kwoty, której domaga się od posiadacza strona składająca pozew, oraz okresu, którego żądanie dotyczy. Powód musi także wykazać posiadane prawo do nieruchomości oraz sposób wyliczenia żądanego odszkodowania, a jeżeli osoba nieuprawniona weszła w posiadanie nieruchomości w złej wierze, konieczne będzie również udowodnienie tego faktu.

W przypadku gdy nieruchomością wykorzystywaną bezumownie jest lokal mieszkalny, swoje zastosowanie ma Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny.

Odszkodowanie powinno tutaj być wyliczone na podstawie rynkowych stawek czynszowych, a jeżeli taka kwota miałaby okazać się niewystarczająca, właściciel mieszkania może wystąpić o odszkodowanie uzupełniające.

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Pewny Lokal oferuje usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Pomagamy m.in. przy odbiorach technicznych, analizie umów oraz ksiąg wieczystych. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firma kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 osób w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audyt działki, badanie termowizyjne lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online TUTAJ.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

pobierz poradnik pewny lokal

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Kary umowne w umowach nieruchomościowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Rękojmia
nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Badanie
termowizyjne info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Sprawdzenie
prac wykończeniowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Audyt działki info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik poodbiorowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Operat szacunkowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 18 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka