Zarezerwuj

Protokół odbioru remontu mieszkania

Jak powinna wyglądać umowa zawarta z wykonawcą i jak sporządzić protokół odbioru prac?
wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Chcesz sprawdzić poprawność prac wykonanych przez ekipę remontową?

navigate_before Karol, główny inżynier Pewny Lokal

inżynier pewnego lokalu

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Zobacz, dlaczego warto zlecić nam sprawdzenie ekipy wykończeniowej.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.


Planujesz remont mieszkania i nie wiesz, czy warto skorzystać z pomocy firmy odbierającej prace remontowe lub wykończeniowe? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Remont – prawo budowlane

Wyjaśnimy na początku pojęcie remontu. Czym jest remont według prawa budowlanego? Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, art. 3 punkt 8, za remont uznaje się „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych, innych niż użyto w stanie pierwotnym”.

Zazwyczaj prace remontowe nie są związane ze zmianą konstrukcji mieszkania, lecz z pracami wykończeniowymi, wymianą materiałów wykorzystanych w konkretnych pomieszczenia np. wymiana podłóg, tynków, malowanie itp. Remont lub wykończenie mieszkania jest usługą, która dla bezpieczeństwa zlecającego prace właściciela nieruchomości powinna być realizowana na podstawie umowy z wykonawcą, a zakończona podpisaniem stosownego protokołu odbioru.

Decydując się na remont, który jest wyzwaniem dla każdego z nas, o czym na pewno każdy wie, kto chociaż raz zdecydował się na niego. Często podczas planowania remontu, określania budżetu nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć wszystkich wydatków i rzeczy, które należy wymienić, gdyż  często  pojawiają się nowe elementy, które warto w międzyczasie zdemontować, co również wiąże się ze zwiększeniem kosztów wydatków.

Samo znalezienie firmy remontowej jest dużym wyzwaniem, gdyż czeka nas wcześniejsza analiza ocen firmy osób, korzystających z ich usług. Będziemy również  potrzebowali kosztorysu remontu oraz będziemy musieli podjąć decyzję o wyborze materiałów, standardu wykończenia.

Niestety w przypadku  rynku wtórnego remont mieszkania może być dużo większym wezwaniem niż wykończenie mieszkania na rynku pierwotnym. Kupując mieszkanie od dewelopera, na świeżo możemy dysponować planami pomieszczeń, instalacji, które są nowo założone. Uważamy, że wcześniejsze stworzenie planu remontu, to konieczność, aby ten remont przebiegł jak najszybciej i sprawniej logistycznie.

Remont mieszkania a budżet

W jaki sposób możemy nieco zaoszczędzić na remoncie? Jeżeli nie chcemy korzystać z pomocy projektanta, osoby, która zaplanuje cały remont, to w internecie znajdziemy na pewno wiele inspiracji, rad, poleceń ludzi, dotyczących wyboru konkretnych materiałów. Pamiętajmy również, aby na samym początku zastanowić, czy będziemy potrzebowali pomocy firmy odbierającej prace remontowe/wykończeniowe,  jeżeli tak, to musimy pamiętać o wliczeniu do naszego budżetu koszt za tego typu usługę.

Remont w bloku a w domu

Remont mieszkania w bloku będzie nieco większym wyzwaniem, niż remont domu, gdyż musimy uzyskać wszelkie zgody, pozwolenia, jeżeli chcemy mocniej ingerować w budynek. Najczęściej będziemy potrzebowali wniosku o pozwolenie na budowę, egzemplarze projektu budowlanego oraz będziemy również musieli poinformować spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową o remoncie. O remoncie warto zawiadomić również sąsiadów, gdyż takim pracom na pewno będzie towarzyszył hałas.

Umowa o roboty budowlane

W momencie gdy podpisujemy umowę z firmą remontową lub wykończeniową to Najważniejsze, aby podpisać dobrą umowę. Jednakże nie chodzi tutaj tylko o to, aby po prostu podpisać umowę, w której firma zobowiąże się do  wykonania remontu w konkretnym terminie. Dobra umowa to taka, do której zostanie dołączony standard prac konkretnej firmy i ważne, aby było to dość precyzyjnie opisane. Szczegółowość w przypadku standardu jest bardzo ważna, żebyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać po fachowcach. W umowie powinny się znaleźć nie tylko informacje o materiałach, jakie mają być użyte podczas remontu, ale również  docelowy rzut mieszkania.

Zdarzają się sytuacje, że ludzie umawiają się na wykonanie remontu, czy wykończenie mieszkania deweloperskiego, podpisują umowę, w  której nie ma załącznika projektu całego wykończenia mieszkania i później okazuje się, że np.  gniazdka pojawiły się w nieodpowiednim miejscu, niż oczekiwaliśmy lub w ogóle ich nie ma. Każdy element powinien zostać dokładnie opisane w projekcie, gdyż fachowcy będą dokładnie trzymali się tych zapisów.

Pamiętajmy, aby w umowie uwzględnić wszystkie terminy rozpoczęcia, zakończenia i odbioru prac. Warto pomyśleć o rozdzieleniu wynagrodzenia fachowców na etapy lub  zostawiając pewną część na koniec. Im droższy remont, tym lepiej, aby płatność podzielić na transze, żeby nie wypłacać wszystkiego od razu. Najlepiej, aby ostatnia transza była wypłacona przez nas po odbiorze, czyli wtedy gdy potwierdzimy, że wszystko jest w porządku w mieszkaniu.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych jest szczegółowo opisana w art. 647-658 Kodeksu cywilnego. Strony umowy wiążą nie tylko postanowienia umowne, ale też ustawa o Prawie budowlanym. Zawarcie umowy w formie pisemnej da nam możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w przypadku niewywiązania się wykonawcy z podjętych ustaleń.

Podsumowując, w umowie  powinny znaleźć się poniższe elementy:

 • określenie stron umowy - inwestora i wykonawcy, wraz z dokładnymi danymi, również kontaktowymi;
 • zakres prac (z uwzględnieniem rodzaju materiałów budowlanych, a najlepiej także definicją stanu deweloperskiego lub wykończenia pod klucz);
 • terminy, w których prace mają rozpoczęte i zakończone ze wskazaniem kar umownych należnych w przypadku ich przekroczenia;
 • wynagrodzenie -  płatne częściowo lub jednorazowo, już po zakończeniu prac;
 • warunki odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez jedną ze stron;
 • standard wykonywanych prac.

Protokół odbioru robót – wzór

Protokół odbioru robót remontowych i wykończeniowych to bardzo ważny dokument potwierdzający stan mieszkania, pozostawiony przez ekipę remontową. Protokół odbioru powinien zawierać konkretne elementy, a sam odbiór powinien przebiegać w określony sposób, o którym wspomnijmy w dalszej części artykułu.

W odbiorze prac remontowych powinna uczestniczyć przede wszystkim osoba, która zleciła prace remontowe oraz wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy, a także może wziąć udział firma odbierająca prace, z której pomocy skorzysta zlecający. Każdy protokół odbioru powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.

Poniżej znajduje się lista elementów, jakie warto uwzględnić w protokole:

 • data przeprowadzenia odbioru,
 • data zgłoszenia prac do odbioru,
 • dane uczestników odbioru,
 • zakres prac podlegających odbiorowi,
 • ocena stanu robót i ewentualne zastrzeżenia,
 • termin usunięcia stwierdzonych wad, jeżeli takie są,
 • podpisy uczestników odbioru.

Ważne, aby w takim protokole wskazać termin usunięcia wad przez wykonawcę. Jeżeli pojawiły się podstawy do odmowy odbioru, to powinniśmy stworzyć kolejny dokument, w którym wskażemy, dlaczego nie doszło do odbioru, termin usunięcia wad i termin kolejnego przystąpienia do odbioru.

Co w przypadku, gdy któraś ze stron nie stawi się na odbiór? Jeżeli wykonawca prac remontowych/wykończeniowych nie pojawi się na odbiorze, to zlecający może dokonać jednostronnego odbioru prac, natomiast jeżeli zlecający nie pojawi się nie odbiorze, to należy ustalić jak najszybciej kolejny termin odbioru, gdyż odbiór prac jest obowiązkiem zlecającego.

Podpisanie protokołu przez obydwie strony umowy o roboty budowlane jest podstawą do dochodzenia od wykonawcy naprawy wad lub usterek, jeżeli zostały one stwierdzone w trakcie odbioru.

Pamiętajmy, że podpisanie protokołu odbioru nie jest równoznaczne ze zgodą na pozostawienie usterek w mieszkaniu. Protokół to tylko dokument poświadczający, że taki odbiór się odbył. Niemniej jednak warto uwzględnić w umowie informacje dotyczące skutków podpisania protokołu odbioru.

Podpisanie protokołu przez obydwie strony umowy o roboty budowlane jest podstawą do dochodzenia od wykonawcy naprawy wad lub usterek.

Pomoc w odbiorze mieszkania po remoncie

Właśnie ze względu na znaczenie odbioru i konieczność wpisania do sporządzanego w jego trakcie protokołu wszelkich nieprawidłowości, dobrze jest skorzystać w tym zakresie ze wsparcia profesjonalistów, jakie oferuje swoim klientom Pewny Lokal. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że żadne usterki nie umkną uwadze doświadczonego inżyniera.

Większe i mniejsze remonty mieszkań często wiążą się różnymi niedoróbkami pozostawionymi przez fachowców. W każdym przypadku kiedy zlecamy remont w firmie, zawsze warto, po zakończeniu pracy, sprawdzić poprawność jej wykonania.

Pewny lokal jest firmą, która oferuje usługę sprawdzenia ekipy remontowej, pomoc w odbiorze prac remontowych oraz w egzekwowaniu poprawek /niedoróbek znalezionych w mieszkaniu. Z  każdego odbioru prac nasi eksperci sporządzają raport, w którym wskazują wszystkie elementy do poprawy, do których wygląd ma klient. W raporcie znajduje się również dokumentacja zdjęciowa znalezionych usterek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy odbierającej mieszkania? Uwzględnianie w raporcie znalezionych wad i usterek daje nam możliwość zgłoszenia ich do firmy wykończeniowej/remontowej, aby te błędy usunęła. Pamiętajmy, że brak zawarcia umowy z firmą remontowo-wykończeniowa nie jest przeszkodą do  zgłoszenia poprawek remontu.

Dlaczego warto zlecić sprawdzenie ekipy remontowe i wykończeniowe profesjonalistom

Jeżeli czytasz ten artykuł, interesujesz się remontem /wykańczaniem mieszkania /domu, to trafiłeś w odpowiednie miejsce, aby dowiedzieć się, jak uprościć sobie cały przebieg remontu oraz jak profesjonalnie i bezpiecznie go zakończyć.  

Pamiętajmy, że wszyscy są tylko ludźmi i nawet najlepsza, najbardziej rekomendowana firma może pozostawić po sobie kilka usterek, niedoróbek. Jeżeli błędy zdarzają się najlepszym, to pomyślmy, czego można się spodziewać, po mniej zaufanych firmach. Odbiór prac remontowych/ wykończeniowych z firmą zajmującą się tym na co dzień, jest coraz bardziej popularny w Polsce.  Jedną z takich firm jesteśmy właśnie my Pewny Lokal - dokonujemy setek odbiorów technicznych i odbiorów prac remontowych/ wykończeniowych, co przekłada się na wiele setek tysięcy zł. zaoszczędzonych dla naszych klientów.

Klienci, dzięki naszym działaniom, mogli domagać się naprawy usterek od firm remontowych, które te niedociągnięcia pozostawiły. Dzięki naszym raportom, odbiorami, audytami nieruchomości pomagamy naszym klientom, którzy zmagają się z mniej lub bardziej profesjonalnymi firmami remontowymi.

Co sprawdzamy podczas odbioru prac remontowych?

Najczęściej w przypadku odbioru prac firmy wykończeniowej/remontowej najczęściej sprawdzamy takie elementy, jak:

 • okładziny podłogowe - sprawdzamy poprawność wykonania płytek, paneli, desek, parkietów,
 • ściany – weryfikujemy jakość i godność wykonania z obowiązującymi normami tynków, gładzi, malowania, okładzin ściennych, 
 • instalacje -  ich rozmieszczenie, sprawność, błędy wykonawcze
 • suchą z budowę - czyli podwieszane sufity, ścianki działowe, sprawdzamy ich płaszczyzny piony, poziomy,
 • liniowość - pion i poziom elementów zabudowy, płaszczyzny okładzin podłogowych, płaszczyzny sufitów, pion narożników tynkarskich,
 • oprawa punktów elektrycznych -liniowość włączników i gniazdek

Te wszystkie ww. elementy weryfikujemy z umową zawartą z ekipą oraz standardem wykończenia, jeżeli taka umowa została zawarta. Na naszej stronie znajdują się przykładowe raporty z odbioru prac firmy remontowej.

Dokumentacja odbioru prac remontowych

Nasz inżynier na miejscu wskazuje elementy, które zostały błędnie wykonane, wymagają naprawy, usunięcia, są niezgodne ze standardem lub umową. Po wykonanym audycie inżynier sporządza dokumentację wykrytych usterek, w której znajdziemy fotografie wykonane podczas odbioru. Dzięki tej dokumentacji możemy wymóc na firmie wykończeniowej usunięcie usterek.
Pewny Lokal - to największa w Polsce firma wykonująca odbiory mieszkań, domów, przeglądy techniczne, badania termowizyjne, ale również odbiory prac ekipy remontowej. Jeżeli potrzebujesz którejś z tych usług, zachęcamy do kontaktu.

Decydując się na remont mieszkania, jesteśmy gotowi wydać mniej lub więcej pieniędzy, dlatego pomoc firmy odbierającej prace remontowe, będzie w tym przypadku nieoceniona, Aby zaoszczędzić na samodzielnej naprawie usterek.

Co może pójść nie tak w przypadku remontu/ wykończenia mieszkania

Bardzo często, odbierając mieszkania, spotykamy się problemem z:

 • kontaktami - jest ich za mało, są zasłonięte przez meble lub nie ma ich wcale;
 • łazienkami - niewymiarowe elementy w pomieszczeniu np.  kabina prysznicowa jest za krótka i pryska woda;
 • meblami na wymiar - nie mają one odpowiednich wymiarów, są nie takie, jakich oczekiwaliśmy, brakuje jakichś elementów, np. nie możemy wysunąć szuflady, bo zahacza o futrynę drzwi.  Może się pojawić się również problem z
 • rozmieszczeniem mebli, sprzętów, ponieważ ktoś źle wyliczył ilość sprzętu ich wymiary i np. nie zmieści się mikrofala w zabudowie. Bardzo częste są nierówności w przypadku mebli, gdzie blat jest za długi, lub szafy miały sięgać do sufitu, a pozostał odstęp;
 • zabezpieczeniami powierzchni - fachowcy wykonują jakieś piękne prace, ale nieodpowiednio je zabezpieczają, lub nie robią tego ogóle, przez to w międzyczasie wykonywania innych, niszczą te poprzednie, tworzą zarysowania, pęknięcia;

Podsumowując, im poważniejszy, większy remont, tym częściej zdarzają się różne niedociągnięcia.

Zdarza się, że ludzie decydujący się na remont, korzystają z pomocy firm nie do końca profesjonalnych, takich, które nie podpisują umów. Warto wiedzieć, że pomimo braku umowy można skorzystać z pomocy firmy odbierającej prace remontowe, gdyż do sprawdzenia jakości prac nie jest wymagana umowa, ale niestety bez niej  trudniej będzie domagać się naprawy uszkodzeń od ekipy remontowej.

Przykładowe usterki z odbioru prac ekipy remontowej

Jak wspominaliśmy, fachowcy Pewnego Lokalu z odbioru prac remontowych sporządzają raport i poniżej przedstawiamy przykładowe usterki, jakie znalazły się w wykonanym przez nas raporcie:


Zbyt niskie otwory drzwiowe

Wybrzuszone listwy przyszybowe

Przeciwspadek parapetów wewnętrznych


Zasady udanej współpracy z fachowcem

O czym należy pamiętać, aby współpraca między zlecającym a fachowcem, który wykonuje remont, była udana?

Aby zacząć w ogóle współpracę, musimy przede wszystkim wybrać odpowiedniego fachowca. Zazwyczaj to szukanie, zaczynamy od znajomych, pytamy rodzinę, przyjaciół, czytamy opinie obcych ludzi, sprawdzamy przykładowe prace.

Większość fachowców, firm posiada swoje własne strony internetowe lub ogłaszają się na różnych portalach. Często na stronach reprezentujących daną firmę pojawiają się cenniki usług, co jest dużym ułatwieniem, gdyż możemy od razu pomyśleć nad kosztami remontu, obliczyć na ile możemy pozwolić sobie, czy ceny, jakie oferuje dane ekipa remontowa, nam odpowiadają.

Gdy zdecydujemy się na jakąś ekipę, będziemy musieli ustalić, kto będzie odpowiedzialny za zakup materiałów do remontu. Jeżeli podejmiemy decyzję, że to my będziemy zajmowali się kupnem wszystkich materiałów, to warto wówczas uzyskać pomoc przy wyborach, rozmawiając z dystrybutorami konkretnych marek. Możemy poczytać opinie w internecie na temat konkretnych materiałów, gdyż bez wiedzy technicznej, możemy zakupić nieodpowiednie rzeczy i stracić pieniądze.

Po wybraniu materiału, stworzeniu projektu, warto doglądać etapów remontu, aby na bieżąco móc zareagować na nieprawidłowości. Następnie po zakończeniu remontu, powinniśmy odebrać pracę fachowców. Pamiętajmy, aby zwracać uwagę na elementy, które nam nie odpowiadają i zgłaszać, że coś nam się nie podoba oraz jeżeli zauważymy jakieś usterki, niedociągnięcia, gdyż wszystkie elementy powinny zostać wykonane prawidłowo, zgodnie z zawartą umową.

Jeżeli oczekujesz na zakończenie remontu lub potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniej ekipy remontowej, sprawdzeniu umowy,  którą masz zamiar podpisać wraz z fachowcami, skontaktuj się z Pewny Lokal.  Działamy 3- etapowo: Ty kontaktujesz się z nami, podajesz miasto, metraż mieszkania i inne potrzebne informacje, których będziemy od ciebie wymagali, my zlecamy odbiór prac remontowych inżynierowi. Następnie w dniu odbioru inżynier sprawdza stan mieszkania zgodnie z wszelkimi normami i  projektem, a na sam koniec po odbiorze otrzymujesz raport z zawartą dokumentacją fotograficzną, w którym możesz sprawdzić, jakie usterki pojawiły się podczas odbioru.
 
 

Dlaczego warto wykonać przegląd techniczny mieszkania na rynku wtórnym.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Dowiedz się, co należy sprawdzić, jeśli chodzi o stan prawny i techniczny przynależności do mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, z jakim kosztem może wiązać się wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim.

Obejrzyj rozmowę z przedstawicielem firmy wykończeniowej.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka