Protokół odbioru remontu mieszkania - co sprawdzamy?

Chcesz sprawdzić poprawność prac wykonanych przez ekipę remontową lub chcesz pomocy w podpisaniu bezpiecznej umowy z ekipą?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Protokół odbioru remontu mieszkania | 797 014 014

Zleciłeś/aś wykonanie prac remontowych firmie i nie jesteś pewien/na jak wykonać odbiór remontu? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak powinien wyglądać protokół odbioru prac remontowych, z czyjej pomocy skorzystać podczas audytu prac remontowych w mieszkaniu/domu. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu ekipy remontowej lub firmy wykończeniowej?

Zamów fachową pomoc w sprawdzeniu ekipy z Pewny Lokal!

 • Każdy remont zawiera niedoróbki. Sprawdzamy lokale z normami oraz z projektem wykończenia.
 • Naprawa usterek po ekipie w standardowym lokalu kosztuje średnio 10 000 zł — zmuszamy ekipy do poprawienia po sobie.
 • Inżynierowie Pewny Lokal znajdą wszystkie usterki w Twoim mieszkaniu. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie.
Sprawdzamy lokale także w razie braku projektu i umowy z ekipą.

Pobierz protokół odbioru remontu pdf

pobierz plik
Pobierz pdf

Pobierz protokół odbioru remontu doc

pobierz plik
Pobierz doc

Planujesz remont mieszkania i nie wiesz, czy warto skorzystać z pomocy firmy odbierającej prace remontowe lub wykończeniowe? Remont mieszkania to proces, który potrafi być zarówno ekscytujący, jak i niezwykle frustrujący. Aby mieć pewność, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową, musisz na koniec sporządzić protokół odbioru remontu mieszkania. Jeśli zapomnisz o tym dokumencie, możesz spodziewać się sporych problemów z uzyskaniem rekompensaty lub ze zobowiązaniem ekipy do napraw, gdyby pojawiły się jakieś usterki. Jak sporządzić taki protokół?

Remont w prawie budowlanym

Wyjaśnimy na początku pojęcie remontu. Czym jest remont według prawa budowlanego? Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku, art. 3 punkt 8 za remont uznaje się „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych, innych niż użyto w stanie pierwotnym”.

Zazwyczaj prace remontowe nie są związane ze zmianą konstrukcji mieszkania, lecz z pracami wykończeniowymi, wymianą materiałów wykorzystanych w konkretnych pomieszczenia np. wymiana podłóg, tynków, malowanie itp. Remont lub wykończenie mieszkania jest usługą, która dla bezpieczeństwa zlecającego prace właściciela nieruchomości powinna być realizowana na podstawie umowy z wykonawcą, a zakończona podpisaniem stosownego protokołu odbioru.

Często podczas planowania remontu, określania budżetu nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć wszystkich wydatków i rzeczy, które należy wymienić, gdyż  często  pojawiają się nowe elementy, które warto w międzyczasie zdemontować, co również wiąże się ze zwiększeniem kosztów wydatków.

Samo znalezienie firmy remontowej jest dużym wyzwaniem, gdyż czeka nas wcześniejsza analiza ocen firmy osób, korzystających z ich usług. Będziemy również  potrzebowali kosztorysu remontu oraz będziemy musieli podjąć decyzję o wyborze materiałów, standardu wykończenia.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Niestety w przypadku  rynku wtórnego remont mieszkania może być dużo większym wezwaniem niż wykończenie mieszkania na rynku pierwotnym. Kupując mieszkanie od dewelopera, na świeżo możemy dysponować planami pomieszczeń, instalacji, które są nowo założone. Uważamy, że wcześniejsze stworzenie planu remontu, to konieczność, aby ten remont przebiegł jak najszybciej i sprawniej logistycznie.

Zazwyczaj prace remontowe nie są związane ze zmianą konstrukcji mieszkania, lecz z pracami wykończeniowymi.

Remont mieszkania a budżet

W jaki sposób możemy nieco zaoszczędzić na remoncie? Jeżeli nie chcemy korzystać z pomocy projektanta, osoby, która zaplanuje cały remont, to w internecie znajdziemy na pewno wiele inspiracji, rad, poleceń ludzi, dotyczących wyboru konkretnych materiałów. Pamiętajmy również, aby na samym początku zastanowić, czy będziemy potrzebowali pomocy firmy odbierającej prace remontowe/wykończeniowe,  jeżeli tak, to musimy pamiętać o wliczeniu do naszego budżetu koszt za tego typu usługę.

Remont w bloku a w domu

Remont mieszkania w bloku będzie nieco większym wyzwaniem niż remont domu, gdyż musimy uzyskać wszelkie zgody, pozwolenia, jeżeli chcemy mocniej ingerować w budynek. Najczęściej będziemy potrzebowali wniosku o pozwolenie na budowę, egzemplarze projektu budowlanego oraz będziemy również musieli poinformować spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową o remoncie. O remoncie warto zawiadomić również sąsiadów, gdyż takim pracom na pewno będzie towarzyszył hałas.

Jakie elementy powinny znaleźć się w protokole odbioru remontu mieszkania? Na początku artykułu znajdziesz plik do pobrania z przykładowym protokołem.

Umowa o roboty budowlane

Pamiętaj, że pierwszy krok, przy jakichkolwiek pracach remontowych, to umowa. Dokument ten powinien zawierać dokładny opis prac, które powinny zostać wykonane, a także terminy ich realizacji i koszt wykonania usługi. Pamiętaj, aby zapisywać zarówno te duże zmiany, np. wymianę podłóg czy okien, jak i te mniej wymagające kwestie, np. malowanie sufitów. Nigdy nie zgadzaj się na rozpoczęcie współpracy bez umowy. Dobrze skonstruowany dokument jest zabezpieczeniem zarówno dla Ciebie, jak i dla wykonawcy. Poza tym pozwala na sprawne przeprowadzenie odbioru i sporządzenie protokołu remontowego.

W momencie gdy podpisujemy umowę z firmą remontową lub wykończeniową, to najważniejsze, aby podpisać dobrą umowę. Jednakże nie chodzi tutaj tylko o to, aby po prostu podpisać umowę, w której firma zobowiąże się do  wykonania remontu w konkretnym terminie. Dobra umowa to taka, do której zostanie dołączony standard prac konkretnej firmy i ważne, aby było to dość precyzyjnie opisane. Szczegółowość w przypadku standardu jest bardzo ważna, żebyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać po fachowcach. W umowie powinny się znaleźć nie tylko informacje o materiałach, jakie mają być użyte podczas remontu, ale również  docelowy rzut mieszkania.

Zdarzają się sytuacje, że ludzie umawiają się na wykonanie remontu, czy wykończenie mieszkania deweloperskiego, podpisują umowę, w  której nie ma załącznika projektu całego wykończenia mieszkania i później okazuje się, że np.  gniazdka pojawiły się w nieodpowiednim miejscu, niż oczekiwaliśmy lub w ogóle ich nie ma. Każdy element powinien zostać dokładnie opisany w projekcie, gdyż fachowcy będą dokładnie trzymali się tych zapisów.

Pamiętajmy, aby w umowie uwzględnić wszystkie terminy rozpoczęcia, zakończenia i odbioru prac. Warto pomyśleć o rozdzieleniu wynagrodzenia fachowców na etapy lub  zostawiając pewną część na koniec. Im droższy remont, tym lepiej, aby płatność podzielić na transze, żeby nie wypłacać wszystkiego od razu. Najlepiej, aby ostatnia transza była wypłacona przez nas po odbiorze, czyli wtedy gdy potwierdzimy, że wszystko jest w porządku w mieszkaniu.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych jest szczegółowo opisana w art. 647-658 Kodeksu cywilnego. Strony umowy wiążą nie tylko postanowienia umowne, ale też ustawa o Prawie budowlanym. Zawarcie umowy w formie pisemnej da nam możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w przypadku niewywiązania się wykonawcy z podjętych ustaleń.

Podsumowując, w umowie  powinny znaleźć się poniższe elementy:

 • określenie stron umowy - inwestora i wykonawcy, wraz z dokładnymi danymi, również kontaktowymi
 • zakres prac (z uwzględnieniem rodzaju materiałów budowlanych, a najlepiej także definicją stanu deweloperskiego lub wykończenia pod klucz)
 • terminy, w których prace mają rozpoczęte i zakończone ze wskazaniem kar umownych należnych w przypadku ich przekroczenia
 • wynagrodzenie -  płatne częściowo lub jednorazowo, już po zakończeniu prac
 • warunki odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez jedną ze stron
 • standard wykonywanych prac.

Protokół zdawczo-odbiorczy remontu i prac remontowych – wzór

Protokół odbioru robót remontowych i wykończeniowych to bardzo ważny dokument potwierdzający stan mieszkania, pozostawiony przez ekipę remontową. Protokół odbioru powinien zawierać konkretne elementy, a sam odbiór powinien przebiegać w określony sposób, o którym wspomnijmy w dalszej części artykułu.

W odbiorze prac remontowych powinna uczestniczyć przede wszystkim osoba, która zleciła prace remontowe oraz wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy, a także może wziąć udział firma odbierająca prace, z której pomocy skorzysta zlecający. Każdy protokół odbioru powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.

Poniżej znajduje się lista elementów, jakie warto uwzględnić w protokole:

 • data przeprowadzenia odbioru
 • data zgłoszenia prac do odbioru
 • dane uczestników odbioru
 • zakres prac podlegających odbiorowi
 • ocena stanu robót i ewentualne zastrzeżenia
 • termin usunięcia stwierdzonych wad, jeżeli takie są
 • podpisy uczestników odbioru.

Ważne, aby w takim protokole wskazać termin usunięcia wad przez wykonawcę. Jeżeli pojawiły się podstawy do odmowy odbioru, to powinniśmy stworzyć kolejny dokument, w którym wskażemy, dlaczego nie doszło do odbioru, termin usunięcia wad i termin kolejnego przystąpienia do odbioru.

Co w przypadku, gdy któraś ze stron nie stawi się na odbiór? Jeżeli wykonawca prac remontowych/wykończeniowych nie pojawi się na odbiorze, to zlecający może dokonać jednostronnego odbioru prac, natomiast jeżeli zlecający nie pojawi się nie odbiorze, to należy ustalić jak najszybciej kolejny termin odbioru, gdyż odbiór prac jest obowiązkiem zlecającego.

Podpisanie protokołu przez obydwie strony umowy o roboty budowlane jest podstawą do dochodzenia od wykonawcy naprawy wad lub usterek, jeżeli zostały one stwierdzone w trakcie odbioru.

Jeśli chodzi o podpisanie protokołu po zakończonym remoncie, to oczywiście najkorzystniejszą sytuacją jest, kiedy nie ma żadnych usterek. Wtedy oceniasz go pozytywnie, podpisujesz dokumenty i cieszysz się zmienionym mieszkaniem.

Dużo trudniej jest, kiedy okazuje się, że ekipa nie wywiązała się z umowy. Wtedy w protokole należy umieścić informację, że wystąpiły pewne niedoskonałości, a do dokumentu załączyć dokładny opis każdej szkody, np. ulatniający się gaz z rur w kuchni czy porysowane szyby w oknie sypialnianym – skrzydło lewe na dole.

Pamiętajmy, że podpisanie protokołu odbioru nie jest równoznaczne ze zgodą na pozostawienie usterek w mieszkaniu. Protokół to tylko dokument poświadczający, że taki odbiór się odbył. Niemniej jednak warto uwzględnić w umowie informacje dotyczące skutków podpisania protokołu odbioru.

Nasz inżynier na miejscu wskazuje elementy, które zostały błędnie wykonane.

Pełnomocnictwo do odbioru mieszkania od dewelopera wzór 

Kupno mieszkania od dewelopera sprawia, że nabywca jest chroniony ustawą deweloperską. Zgodnie z jej zapisami sprzedający w postaci dewelopera jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru technicznego lokalu. Musi to nastąpić przed sporządzeniem umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę. Kupujący ma możliwość dokładnego obejrzenia lokalu przed odebraniem kluczy i wprowadzeniem się. Należy się wszystkiemu przyjrzeć, bo zawsze istnieje ryzyko wykrycia rozmaitych usterek. Jeśli zostaną znalezione wady, to wpisuje się je do protokołu zdawczo-odbiorczego, dzięki czemu można wymagać od dewelopera ich usunięcia. Może się okazać, że stan faktyczny mieszkania będzie różnił się od tego, co ustalono przy sporządzaniu umowy. Nierzadko lokum nie spełnia norm budowlanych, występują niezgodności dotyczące rzutów i standardu wykończenia. Oczywiście samemu łatwo wiele usterek pominąć, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług fachowca. 

Nabywca mieszkania może przeprowadzić odbiór techniczny z inżynierem, który wszystko dokładnie sprawdził i sporządzi szczegółowy raport zastrzeżeniami, wykrytymi płatami. Możliwe jest także zlecenie wykonania odbioru mieszkania osobie uprawomocnionej. Oznacza to, że nie trzeba przeprowadzać go osobiście. Warto od razu zaznaczyć, że pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. Najkorzystniej dla kupującego będzie skorzystanie z usługi fachowca, który ma doświadczenie w odbiorze mieszkań, wiedzę i profesjonalny sprzęt typu kamera termowizyjna. Wystarczy wystawić mu swoje pełnomocnictwo, a zajmie się on przeprowadzeniem całej procedury. Dysponuje także wzorem pełnomocnictwa, ale można go pobrać na wielu stronach internetowych i to całkowicie za darmo. Pamiętać należy oczywiście o tym, aby sporządzić pełnomocnictwo w formie pisemnej. Konieczne jest umieszczenie w dokumencie danych personalnych właściciela lokalu wraz z numerem PESEL, numerem dowodu tożsamości, adresem i miejscem zamieszkania. Na pełnomocnictwie muszą znaleźć się także dane osoby, której zostało ono udzielone wraz z datą.

Pomoc w odbiorze mieszkania po remoncie

Właśnie ze względu na znaczenie odbioru i konieczność wpisania do sporządzanego w jego trakcie protokołu wszelkich nieprawidłowości, dobrze jest skorzystać w tym zakresie ze wsparcia profesjonalistów, jakie oferuje swoim klientom Pewny Lokal. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że żadne usterki nie umkną uwadze doświadczonego inżyniera.

Większe i mniejsze remonty mieszkań często wiążą się różnymi niedoróbkami pozostawionymi przez fachowców. W każdym przypadku kiedy zlecamy remont w firmie, zawsze warto, po zakończeniu pracy, sprawdzić poprawność jej wykonania.

Pewny lokal jest firmą, która oferuje usługę sprawdzenia ekipy remontowej, pomoc w odbiorze prac remontowych oraz w egzekwowaniu poprawek/niedoróbek znalezionych w mieszkaniu. Z  każdego odbioru prac nasi eksperci sporządzają raport, w którym wskazują wszystkie elementy do poprawy, do których wygląd ma klient. W raporcie znajduje się również dokumentacja zdjęciowa znalezionych usterek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy odbierającej mieszkania? Uwzględnianie w raporcie znalezionych wad i usterek daje nam możliwość zgłoszenia ich do firmy wykończeniowej/remontowej, aby te błędy usunęła. Pamiętajmy, że brak zawarcia umowy z firmą remontowo-wykończeniowa nie jest przeszkodą do  zgłoszenia poprawek remontu.

Dlaczego warto zlecić sprawdzenie ekipy remontowe i wykończeniowe profesjonalistom?

Jeżeli czytasz ten artykuł, interesujesz się remontem /wykańczaniem mieszkania /domu, to trafiłeś w odpowiednie miejsce, aby dowiedzieć się, jak uprościć sobie cały przebieg remontu oraz jak profesjonalnie i bezpiecznie go zakończyć.

Pamiętajmy, że wszyscy są tylko ludźmi i nawet najlepsza, najbardziej rekomendowana firma może pozostawić po sobie kilka usterek, niedoróbek. Jeżeli błędy zdarzają się najlepszym, to pomyślmy, czego można się spodziewać, po mniej zaufanych firmach. Odbiór prac remontowych/wykończeniowych z firmą zajmującą się tym na co dzień, jest coraz bardziej popularny w Polsce.  Jedną z takich firm jesteśmy właśnie my Pewny Lokal - dokonujemy setek odbiorów technicznych i odbiorów prac remontowych/wykończeniowych, co przekłada się na wiele setek tysięcy zł. zaoszczędzonych dla naszych klientów.

Klienci, dzięki naszym działaniom, mogli domagać się naprawy usterek od firm remontowych, które te niedociągnięcia pozostawiły. Dzięki naszym raportom, odbiorami, audytami nieruchomości pomagamy naszym klientom, którzy zmagają się z mniej lub bardziej profesjonalnymi firmami remontowymi.

Odbiór prac remontowych i odbiór prac wykończeniowych - co sprawdzamy?

Najczęściej w przypadku odbioru prac firmy wykończeniowej/remontowej najczęściej sprawdzamy takie elementy, jak:

 • okładziny podłogowe - sprawdzamy poprawność wykonania płytek, paneli, desek, parkietów
 • ściany – weryfikujemy jakość i godność wykonania z obowiązującymi normami tynków, gładzi, malowania, okładzin ściennych
 • instalacje -  ich rozmieszczenie, sprawność, błędy wykonawcze
 • suchą zabudowę - czyli podwieszane sufity, ścianki działowe, sprawdzamy ich płaszczyzny piony, poziomy
 • liniowość - pion i poziom elementów zabudowy, płaszczyzny okładzin podłogowych, płaszczyzny sufitów, pion narożników tynkarskich
 • oprawa punktów elektrycznych - liniowość włączników i gniazdek.

Te wszystkie ww. elementy weryfikujemy z umową zawartą z ekipą oraz standardem wykończenia, jeżeli taka umowa została zawarta. Na naszej stronie znajdują się przykładowe raporty z odbioru prac firmy remontowej.

Dokumentacja odbioru prac remontowych

Nasz inżynier na miejscu wskazuje elementy, które zostały błędnie wykonane, wymagają naprawy, usunięcia, są niezgodne ze standardem lub umową. Po wykonanym audycie inżynier sporządza dokumentację wykrytych usterek, w której znajdziemy fotografie wykonane podczas odbioru. Dzięki tej dokumentacji możemy wymóc na firmie wykończeniowej usunięcie usterek.

Pewny Lokal - to największa w Polsce firma wykonująca odbiory mieszkań, domów, przeglądy techniczne, badania termowizyjne, ale również odbiory prac ekipy remontowej. Jeżeli potrzebujesz którejś z tych usług, zachęcamy do kontaktu.

Decydując się na remont mieszkania, jesteśmy gotowi wydać mniej lub więcej pieniędzy, dlatego pomoc firmy odbierającej prace remontowe, będzie w tym przypadku nieoceniona, Aby zaoszczędzić na samodzielnej naprawie usterek.

Co może pójść nie tak w przypadku remontu/wykończenia mieszkania?

Bardzo często, odbierając mieszkania, spotykamy się problemem z:

 • kontaktami - jest ich za mało, są zasłonięte przez meble lub nie ma ich wcale
 • łazienkami - niewymiarowe elementy w pomieszczeniu np.  kabina prysznicowa jest za krótka i pryska woda
 • meblami na wymiar - nie mają one odpowiednich wymiarów, są nie takie, jakich oczekiwaliśmy, brakuje jakichś elementów, np. nie możemy wysunąć szuflady, bo zahacza o futrynę drzwi
 • rozmieszczeniem mebli i sprzętów, ponieważ ktoś źle wyliczył ilość sprzętu ich wymiary i np. nie zmieści się mikrofala w zabudowie. Bardzo częste są nierówności w przypadku mebli, gdzie blat jest za długi, lub szafy miały sięgać do sufitu, a pozostał odstęp
 • zabezpieczeniami powierzchni - fachowcy wykonują jakieś piękne prace, ale nieodpowiednio je zabezpieczają, lub nie robią tego ogóle, przez to w międzyczasie wykonywania innych, niszczą te poprzednie, tworzą zarysowania, pęknięcia.

Podsumowując, im poważniejszy i większy remont, tym częściej zdarzają się różne niedociągnięcia.

Zdarza się, że ludzie decydujący się na remont, korzystają z pomocy firm nie do końca profesjonalnych, takich, które nie podpisują umów. Warto wiedzieć, że pomimo braku umowy można skorzystać z pomocy firmy odbierającej prace remontowe, gdyż do sprawdzenia jakości prac nie jest wymagana umowa, ale niestety bez niej  trudniej będzie domagać się naprawy uszkodzeń od ekipy remontowej.

Zasady udanej współpracy z fachowcem

O czym należy pamiętać, aby współpraca między zlecającym a fachowcem, który wykonuje remont, była udana?

Aby zacząć w ogóle współpracę, musimy przede wszystkim wybrać odpowiedniego fachowca. Zazwyczaj to szukanie, zaczynamy od znajomych, pytamy rodzinę, przyjaciół, czytamy opinie obcych ludzi, sprawdzamy przykładowe prace.

Większość fachowców, firm posiada swoje własne strony internetowe lub ogłaszają się na różnych portalach. Często na stronach reprezentujących daną firmę pojawiają się cenniki usług, co jest dużym ułatwieniem, gdyż możemy od razu pomyśleć nad kosztami remontu, obliczyć na ile możemy pozwolić sobie, czy ceny, jakie oferuje dane ekipa remontowa, nam odpowiadają.

Gdy zdecydujemy się na jakąś ekipę, będziemy musieli ustalić, kto będzie odpowiedzialny za zakup materiałów do remontu. Jeżeli podejmiemy decyzję, że to my będziemy zajmowali się kupnem wszystkich materiałów, to warto wówczas uzyskać pomoc przy wyborach, rozmawiając z dystrybutorami konkretnych marek. Możemy poczytać opinie w internecie na temat konkretnych materiałów, gdyż bez wiedzy technicznej, możemy zakupić nieodpowiednie rzeczy i stracić pieniądze.

Po wybraniu materiału, stworzeniu projektu, warto doglądać etapów remontu, aby na bieżąco móc zareagować na nieprawidłowości. Następnie po zakończeniu remontu, powinniśmy odebrać pracę fachowców. Pamiętajmy, aby zwracać uwagę na elementy, które nam nie odpowiadają i zgłaszać, że coś nam się nie podoba oraz jeżeli zauważymy jakieś usterki, niedociągnięcia, gdyż wszystkie elementy powinny zostać wykonane prawidłowo, zgodnie z zawartą umową.

Jeżeli oczekujesz na zakończenie remontu lub potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniej ekipy remontowej, sprawdzeniu umowy,  którą masz zamiar podpisać wraz z fachowcami, skontaktuj się z Pewny Lokal.  Działamy 3- etapowo: Ty kontaktujesz się z nami, podajesz miasto, metraż mieszkania i inne potrzebne informacje, których będziemy od ciebie wymagali, my zlecamy odbiór prac remontowych inżynierowi. Następnie w dniu odbioru inżynier sprawdza stan mieszkania zgodnie z wszelkimi normami i  projektem, a na sam koniec po odbiorze otrzymujesz raport z zawartą dokumentacją fotograficzną, w którym możesz sprawdzić, jakie usterki pojawiły się podczas odbioru.

Pewny Lokal to największa w Polsce firma inżynieryjna specjalizująca się w odbiorach mieszkań i domów, a także w przeglądach technicznych mieszkań i budynków. Co miesiąc pomagamy setkom nabywców przy audycie technicznym nieruchomości. Wykonujemy też badania termowizyjne (mostki termiczne, ogniska korozji itp.). Jedną z popularniejszych usług, które wykonujemy jest audyt prac ekipy remontowej. Dowiedz się więcej o naszych usługach lub zobacz przykładowy raport ze sprawdzenia prac ekipy remontowej/firmy wykończeniowej.

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Zobacz, jak sprawdzić stan techniczny mieszkania na rynku wtórnym.

Obejrzyj rozmowę z naszym inżynierem.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Na co zwrócić uwagę przy remoncie mieszkania deweloperskiego?

Sprawdź rozmowę ekspertów.

Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 615 opinii.

Chcesz sprawdzić poprawność prac wykonanych przez ekipę remontową lub chcesz pomocy w podpisaniu bezpiecznej umowy z ekipą?

Sprawdź ekipę z Pewny Lokal:

Dyspozycyjność

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Działamy szybko

Realizacja w 48h

Sporządzenie raportu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy sprawdzić Twoją ekipę w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Pomoc prawna

Pomoc prawna

Skonstruujemy lub sprawdzimy umowę, którą podpisujesz z ekipą.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić lub odebrać mieszkanie

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: sprawdzenie prac wykończeniowych

okładka poradnika

Poradnik: kary umowne w umowach nieruchomościowych

okładka poradnika

Poradnik poodbiorowy

okładka poradnika

Czym jest odbiór techniczny? Najważniejsze zagadnienia w zacięgu kliknięcia.

Najważniejsze zagadnienia w zacięgu kliknięcia.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka