Najszybciej zarezerwujesz nasze usługi online - tak jak 4 z 5 naszych klientów Rezerwuj online
797 014 014

Sprawdzenie ekipy

Weryfikacja prac zrealizowanych przez firmę wykończeniową lub ekipę remontową jest kluczowe dla późniejszego usunięcia przez wykonawcę usterek, gdyby takie zostały stwierdzone. Dzięki artykułom zebranym w poniższej kategorii dowiedzieć się można na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę poszukując dobrej ekipy, a także w jaki sposób sprawdzić, czy prace zostały zrealizowane zgodnie z umową (jeżeli taka została zawarta w formie pisemnej, ponieważ zdarza się, że ustalenia podejmowane są jedynie ustnie, co może znacznie utrudnić kontrolę lokalu po zakończeniu robót) oraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normami. Pomocą w tym zakresie służy Pewny Lokal, oferując wsparcie w odbiorze prac od wykonawcy. W bieżącej sekcji znajdziemy też wskazówki odnośnie umowy o roboty budowlane, którą dobrze jest podpisać z wykonawcą robót, oraz najważniejszych kwestii, które powinny zostać w niej uregulowane, a także protokołu odbioru, który należy podpisać po zakończeniu prac przez ekipę remontową.