Sprawdzenie ekipy

Weryfikacja prac zrealizowanych przez firmę wykończeniową lub ekipę remontową jest kluczowe dla późniejszego usunięcia przez wykonawcę usterek, gdyby takie zostały stwierdzone. Dzięki artykułom zebranym w poniższej kategorii dowiedzieć się można na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę poszukując dobrej ekipy, a także w jaki sposób sprawdzić, czy prace zostały zrealizowane zgodnie z umową (jeżeli taka została zawarta w formie pisemnej, ponieważ zdarza się, że ustalenia podejmowane są jedynie ustnie, co może znacznie utrudnić kontrolę lokalu po zakończeniu robót) oraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normami. Pomocą w tym zakresie służy Pewny Lokal, oferując wsparcie w odbiorze prac od wykonawcy. W bieżącej sekcji znajdziemy też wskazówki odnośnie umowy o roboty budowlane, którą dobrze jest podpisać z wykonawcą robót, oraz najważniejszych kwestii, które powinny zostać w niej uregulowane, a także protokołu odbioru, który należy podpisać po zakończeniu prac przez ekipę remontową.