Zarezerwuj odbiór

Umowa z firmą wykończeniową

Zachęcamy do kontaktu w sprawie pomocy prawnej przy podpisywaniu umowy z firmą wykańczającą mieszkanie lub dom.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych?
Zamów analizę prawna

Umowa z firmą wykończeniową

Remont…każdy nas to przeszedł.  Znalezienie firmy wykończeniowej, stosownych materiałów, architekta, a nawet samej inspiracji na wymarzone mieszkanie bywa niekiedy bardzo trudne. Niemniej, w tym artykule chcieliśmy się skupić na objaśnieniu bardzo problematycznego w praktyce zagadnienia zawarcia umowy z samą firmą wykończeniową.

Dlaczego warto mieć umowę i w jakiej formie ją sporządzić?


Najczęściej spotykanym przypadkiem jest sytuacja, że Panowie wykonawcy, bez znaczenia czy pochodzą z polecenia czy ogłoszenia w gazecie przychodzą do nas i mówią, że „dogadamy się”, „to zobaczymy ile wyjdzie”, „przecież nie wiemy ile nam zejdzie”. 

Tylko ile my mamy wtedy zapłacić? Za jakie dokładnie prace?  Nadto nie wiadomo do końca jakie będą szczegóły i zakres prac, a na końcu mogą się pojawić jakieś doliczenia za roboty dodatkowe, na które „się nie umawialiśmy”. 

W celu uniknięcia tych wszystkich nieprzyjemności i niedomówień wystarczy sporządzić z firmą wykonującą prace, krótką umowę w formie pisemnej. W dzisiejszych czasach jest już to standard, że każda firma wystawia faktury. Z firmami działającymi „bez faktury” nawiązywać współpracy zwyczajnie nie warto, nie jesteśmy wówczas chronieni na podstawie żadnych dokumentów. Wykonawca nie może skutecznie udzielić gwarancji, lub odpowiadać za wykonane prace z tytuły rękojmi. Nie jesteśmy w stanie nawet skutecznie wyegzekwować odszkodowania z ubezpieczenia OC ekipy remontowej gdyby doszło do jakiejś szkody, np. zalania mieszkania przy uszkodzeniu rury, które przecież może powstać podczas prac. 

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane z firma wykończeniową? Jak ją sporządzić? 


Samą treść, czyli podstawowe aspekty umowy z firmą wykończeniową reguluje ustawa Kodeks cywilny. Art. 647 Kc stanowi „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.”

Podsumowując, Wykonawca remontu jest zobowiązany wybudować to, na co się umówiliśmy i to zgodnie z projektem (oczywiście projektu często nie ma, ale warto szczegółowo spisać w załączniku do umowy co ma być dokładnie wykonane i z jakich materiałów). Firma wykończeniowa nadto ma te prace wykonać prawidłowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W tym miejscu nie dajmy sobie wmówić, że „podłoże było krzywe”. Jeżeli jest to wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, to wówczas Wykonawca remontu ma obowiązek uzyskać stosowne pozwolenia lub zgłosić prace w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

Obowiązki zlecającego remont.


Inwestor jest zasadniczo zobowiązany do 3 czynności.

  1. Ma przekazać projekt (lub jeśli projektu nie ma, to zwyczajnie wskazać w treści umowy co zleca do wykonania),
  2. musi udostępnić pomieszczenia, w których będą prowadzone prace, 
  3. oraz, co najważniejsze, odebrać prawidłowo wykonane prace oraz zapłacić, określoną w umowie cenę. 

 

Co istotne, art. 648 § 1 ustawy Kodeks cywilny stanowi jednoznacznie, że „Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.”, więc domaganie się spisania prawidłowej pod względem prawa umowy z firmą wykończeniową jest w pełni uzasadnione. 

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty za remont? 


Obowiązek zapłaty wynagrodzenia, powstaje zasadniczo po dokonaniu odbioru. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny, a dokładnie art. 654 „W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia”, co oznacza zasadniczo, że powinniśmy płacić za już wykonane prace lub ich etap. Odbiór techniczny powinien być również dokonany w formie dokumentu, a najlepiej dokonany przez fachowca.  

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporządzeniu umowy z firmą wykończeniową lub potrzebujesz wzoru takiej umowy, zachęcamy do kontaktu. 

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 21 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Kupujesz mieszkanie od dewelopera?

Zobacz wywiad z ekspertem Pewny Lokal o najważniejszych kwestiach prawnych związanych z zakupem mieszkania

Baza wiedzy

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka