Umowa przedwstępna - na co uważać, ile kosztuje?

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości na rynku wtórnym?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Umowa przedwstępna - na co uważać | 797 014 014

W poniższym artykule wyjaśnimy definicje umowy przedwstępnej oraz wskażemy na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas podpisywania tego typu umów

Umowa przedwstępna - kiedy podpisujemy i w jakiej formie

Umowa przedwstępna wiąże jej strony od momentu ustalenia szczegółów umowy przyrzeczonej aż do jej zawarcia. Na rynku pierwotnym zawierana jest w przypadku inwestycji zakończonej, posiadającej pozwolenie na użytkowanie, najczęściej jest jednak stosowana na rynku wtórnym. Kiedy podpisywana jest w miejsce umowy deweloperskiej, wówczas nie podlega pod ustawę deweloperską, a jej zapisy reguluje kodeks cywilny, podobnie jak w przypadku rynku wtórnego. Na rynku pierwotnym zazwyczaj przybiera formę aktu notarialnego, ale na rynku wtórnym często podpisywana jest bez udziału notariusza. Warto zaznaczyć, że forma aktu notarialnego jest bezpieczniejsza dla stron, ponieważ daje im możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w przypadku niewywiązania się jednej ze stron z podjętych ustaleń.

Czemu służy podpisanie umowy przedwstępnej

Podpisanie umowy przedwstępnej na rynku wtórnym służy zagwarantowaniu dostępności danej nieruchomości do sprzedaży na ustalonych ze sprzedającym warunkach. Ważne jest, aby znalazły się w niej zapisy odnośnie:

 • ceny nieruchomości i jej metrażu,
 • zadatku lub zaliczki, płatnych na rzecz sprzedającego,
 • terminu zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • ewentualnych kar umownych lub zastrzeżenia pełnego odszkodowania w przypadku niewywiązania się z umowy którejkolwiek ze stron.

Jej podpisanie jest też niezbędne w sytuacji, gdy zakup finansujemy kredytem hipotecznym, ponieważ na jej podstawie bank będzie podejmował decyzję kredytową. W tym przypadku korzystne może okazać się skonsultowanie jej zapisów z doradcą kredytowym, tak, aby upewnić się, że jej nie będą one kolidować z zapisami umowy kredytowej.

Kontrast doradcy z Pewnego Lokalu i radcy prawnego z innej kancelarii. Radca prawny z kancelarii ceni się za na pierwszy widok za zaniżoną cenę, unika sporów, nie ma wiedzy eksperckiej, brakuje mu porozumień z inżynierami. Natomiast doradca prawny Pewnego Lokalu posiada pewną cenę,  odnajdzie się w konfliktach, specjalizuje się w nieruchomościach i posiada ciągły kontakt z inżynierami.Aby wykonać bezpieczny zakup nieruchomości, zalecamy skonsultować umowę z prawnikiem z Pewnego Lokalu. Nasi prawnicy są specjalistami w rynku nieruchomości, a ceny ich usług są niskie. Prawnicy z Pewnego Lokalu nie boją się wyzwań. Umowę przedwstępną najczęściej zawieramy w oczekiwaniu na kredyt hipoteczny. Pamiętaj, że umowę przedwstępną również możesz sprawdzić z prawnikiem z Pewny Lokal.

Kiedy umowa przedwstępna jest ważna?

Strony, które sporządzają umowy przedwstępną, dla jej ważności muszą zawrzeć absolutne minimum, czyli muszą:

1. określić przedmiot umowy sprzedaży

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

2. podać cenę nieruchomości

Każde inne postanowienie, dzięki zasadzie swobody umów może być dowolnie kształtowane (o ile nie stoi w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym).

Dodatkowo zapisy nie mogą łamać zasad współżycia społecznego, czy zobowiązywać jedną ze stron do obowiązku, który jest niemożliwy do spełnienia. Problem polega na tym, że osoba bez wiedzy prawniczej często nie zdaje sobie sprawy, że zapisy, o charakterze opisanym wyżej znajdują się umowie.

Umowa przedwstępna – to przez nią zobowiązujesz się do zawarcia tzw. umowy przyrzeczonej.

Czym różni się zaliczka od zadatku?

W umowie przedwstępnej najczęstszą formą zabezpieczenia jest zaliczka lub zadatek. Zaliczka wchodzi w skład zapłaconej ceny i co do zasady jest zwrotna. Zadatek natomiast pełni funkcję zabezpieczającą, a w przypadku niepodpisania umowy przyrzeczonej przepada w nominalnej wysokości, jeżeli niepodpisanie nastąpiło z winy strony dającej zadatek, a w przypadku, gdy winę ponosi strona przyjmująca zadatek, to jest ona zobowiązana do zwrotu dwukrotności wpłaconego zadatku. Zaznaczyć trzeba, że w umowie strony mogą dowolnie kształtować postanowienia dotyczące zwrotu zadatku i zaliczki, a powyższe wyjaśnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej.

Więcej o zadatku i zaliczce przeczytasz tutaj.

W jakiej formie podpisać umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna może zostać podpisana w zwykłej formie cywilnoprawnej lub w formie aktu notarialnego. Mimo że umowa w formie aktu notarialnego wymaga dodatkowych opłat, to zawsze opieka notariusza, da nam większe zabezpieczenie naszych interesów. Pamiętaj jednak, że notariusza sprawdza jedynie, czy zapisy w umowie są zgodne z prawem, a nie czy w umowie znajdują się zapisy, które są dla Ciebie niekorzystne.

Więcej o formie umowy przedwstępnej możesz przeczytać tutaj.

Obciążenia na nieruchomości

Umowa przedwstępna powinna zawierać w sobie dokładny opis nieruchomości, którą kupujemy. Dokładny opis to taki, który nie tylko określa stan techniczny nieruchomości, ale także stan prawny. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących informacji w umowie powinno znaleźć się zobowiązanie sprzedającego do zmiany tego stanu do dnia podpisania umowy przyrzeczonej pod rygorem określonej kary umownej wraz z prawem do odstąpienia od umowy dla strony kupującej.

Kiedy możesz odstąpić od umowy?

Potrzebujesz pomocy prawnika przy sprawdzeniu umowy nabycia nieruchomości?

Zamów pomoc doświadczonego adwokata!

 • Średnio w umowie znajdujemy od trzech do czterech bardzo niebezpiecznych klauzul.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Deweloperzy i sprzedawcy po naszej interwencji zmieniają niebezpieczne postanowienia umowne.

Gwarancja wyłapania niebezpiecznych klauzul.
Doświadczeni adwokaci.
Analizy umów nawet w 24 h.

W życiu następują zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w danym momencie. Dlatego, mimo że w danej chwili jesteśmy pewni, że kupimy daną nieruchomość, to w przyszłości mogą wystąpić czynniki, które nam na to uniemożliwią. Konieczne jest więc sporządzenie odpowiednich klauzul, które pozwolą nam odstąpienie od umowy w danych przypadkach. Jeżeli ich nie zawrzemy, nie będziemy mogli odstąpić od podpisanej umowy bez konsekwencji.

Umowa przedwstępna – co jeśli nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości?

Podpisanie umowy przedwstępnej i brak wykonania jej warunków, może nieść bardzo różne konsekwencje. Skutki zależeć będą od szczegółowych zapisów umowy, a także jej formy. Umowa w formie aktu notarialnego będzie pociągać za sobą znacznie mocniejsze konsekwencje niż zwykła forma pisemna. Akt prawny uprawnia do wymagania swoich roszczeń na drodze prawnej i przymusowego dokończenia procesu sprzedaży nieruchomości bądź pozwala na zasądzenie dodatkowego odszkodowania ponad kwotę zadatku. Zwykła forma pisemnej będzie opierać się głównie na zapisach o zadatku bądź zaliczce. I tak przy wersji z zaliczką pozostanie ona wyłącznie zwrócona w tej samej wysokości, albo po prostu zachowana przez stronę sprzedającą. W sytuacji klauzuli o zadatku nabywca ma prawo wymagać poza zwrotem wpłaconego zadatku, jego dwukrotności. Jak widać różnice w konsekwencjach są spore. Dlatego też doprecyzowanie kwestii formy umowy przedwstępnej i szczegółowych zapisów dotyczących jej niedotrzymania ma fundamentalne znaczenie.

Umowa bez udziału notariusza

Jeżeli decydujemy się na podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży poza kancelarią notarialną, musimy mieć świadomość, że w ten sposób rezygnujemy z możliwości dochodzenia swoich praw, wynikających z przedmiotowej umowy, przed sądem. W związku z tym pozostaje jedynie tzw. słabszy skutek umowy, co oznacza żądanie naprawienia szkody, poniesionej w związku z niewywiązaniem się drugiej strony z podjętych ustaleń. W praktyce oznacza to, że strona poszkodowana może liczyć jedynie na zwrot poniesionych kosztów przygotowania zawarcia umowy i samego jej zawarcia, i na nic ponadto. Dlatego warto w takiej umowie zawrzeć zapisy, które zabezpieczą nas przed stratami, i dotyczy to zarówno strony sprzedającej, jak i kupującej.

Umowa przedwstępna a bezpieczeństwo

Jeżeli nie posiadasz wiedzy prawnej, która pozwoli Ci na analizę lub sporządzenie umowy przedwstępnej, nasi prawnicy służą pomocą. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie 797 014 014 lub mailowo: kontakt@pewnylokal.pl


Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Zobacz, jak sprawdzić stan techniczny mieszkania na rynku wtórnym.

Obejrzyj rozmowę z naszym inżynierem.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Sprawdź, jak dobrze inwestować na rynku wtórnym.

Obejrzyj rozmowę ekspertów.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 213 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości na rynku wtórnym?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane audyty nieruchomości według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: cesja i inne formy flipowania nieruchomości

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Poradnik: badanie termowizyjne

okładka poradnika

Dlaczego warto wykonać przegląd techniczny mieszkania na rynku wtórnym.

Zobacz rozmowę prawnika oraz inżyniera o sprawdzeniu mieszkania na rynku wtórnym.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka