Zarezerwuj

Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej

W poniższym artykule wyjaśniamy, dlaczego warto uwzględnić w umowie deweloperskiej kary umowne.

wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz pomocy w sporze z deweloperem?

navigate_before dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

inżynier pewnego lokalu
strzałka kontaktu pewny lokal

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Kto może zastrzec kary umowne w umowie deweloperskiej?

Zachęcamy do obejrzenia filmu o karach umownych w umowie deweloperskiej.


Zabezpieczenie karami umownymi najważniejszych terminów, określonych w podpisywanej umowie deweloperskiej, może okazać się bardzo przydatne w sytuacji, gdy deweloper będzie opóźniał na przykład przeprowadzenie odbioru technicznego nabytego lokalu bądź zawarcie umowy przenoszącej własność.

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie

Właściwe skonstruowanie umowy deweloperskiej i zapisanie w niej kar umownych będzie w przypadku pojawienia się problemów z wykonaniem umowy przez dewelopera gwarancją na uzyskanie od niego rekompensaty z tytułu niedotrzymania umownych terminów. Można zabezpieczyć w ten sposób wszystkie terminy, a więc termin zakończenia realizacji inwestycji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzenia odbioru technicznego i zawarcia umowy przyrzeczonej. W oparciu o art. 483 par. 1 Kodeksu cywilnego w umowie zawrzeć można zapis, zgodnie z którym w przypadku nienależytego jej wykonania bądź niewykonania naprawienie szkody nastąpi poprzez zapłatę kary umownej. Jej wysokość określona może być jako kwota, mnożona przez dany okres, lub jako ułamek wartości świadczenia. Ponieważ jest ona świadczeniem pieniężnym, możliwe jest naliczanie odsetek od należnej kwoty. W przypadku gdy w umowie brak jest zapisów dotyczących kar umownych, poszkodowana strona będzie mogła dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym konieczne będzie wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy powstaniem szkody a niewłaściwym wykonaniem, umowy.

Dodatkowo kupujący będzie zobowiązany do udokumentowania poniesionych strat, związanych na przykład z wynajmem lokalu zastępczego w związku z opóźnionym zakończeniem inwestycji. Warto pamiętać o  zastrzeżeniu w umowie możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej kary umowne. W innym przypadku nie będzie to możliwe, a może okazać się, że wartość poniesionej przez nas szkody przewyższy wysokość kary umownej.

Jeżeli występujemy do dewelopera o odszkodowanie na zasadach ogólnych, pamiętać należy o określeniu w piśmie wysokości poniesionej szkody oraz jej udokumentowaniu. Jeżeli podstawą naszego roszczenia jest kara umowna, obowiązek udowodnienia powstania skody nie będzie nas dotyczyć. W każdym przypadku warto, jest rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej, w tym tej oferowanej przez prawników Pewnego Lokalu, zarówno na etapie przygotowania wezwania do dewelopera, jak i w sytuacji, gdyby dojść miało do postępowania sądowego.

Wniosek o odszkodowanie od dewelopera

Wezwanie, adresowane do dewelopera, powinno zawierać dokładną kwotę, uiszczenia, której oczekujemy, oraz termin, w jakim powinna zostać ona zapłacona. Brak odpowiedzi ze strony dewelopera może być przesłanką do skierowania sprawy do sądu, przy czym najczęściej tego typu spory udaje się rozwiązać polubownie, co jest najkorzystniejszym dla obydwu stron umowy rozwiązaniem.

Warto przy tym pamiętać, że jeżeli mamy do czynienia z opóźnieniem w przeniesieniu własności, wówczas przysługuje nam prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy jeżeli do zawarcia umowy przenoszącej własność  nie dojdzie również w dodatkowo wyznaczonym przez nas terminie. Jeżeli natomiast zależy nam na wykonaniu umowy i będziemy dochodzić tego na drodze sądowej, orzeczenie sądu na naszą korzyść będzie jednoznaczne z przeniesieniem na nas własności zakupionej nieruchomości.

W każdym z tych przypadków nadal możemy dochodzić od dewelopera odszkodowania.

Pewny Lokal to kancelaria specjalizująca się w analizie umów deweloperskich i pomocy nabywcom w kupnie mieszkania od dewelopera. Pomagamy także w ewentualnych sporach z deweloperem, doradzamy m.in. jak skutecznie odstąpić od umowy deweloperskiej.

Zobacz, co powinna zawierać umowa deweloperska.

W filmie znajdziecie Państwo odpowiedź na tytułowe pytanie.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jakie formalności czekają nabywców po odbiorze mieszkania.

Z filmu dowiesz się m.in. co, jeśli deweloper odmawia usunięcia wad po odbiorze mieszkania.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, czym odbiór mieszkania różni się od przekazania kluczy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat relacji przekazania kluczy i odbioru technicznego.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka