Zarezerwuj odbiór lub napisz do nas

Odsetki od dewelopera

Wyjaśniamy czy odsetki ustawowe różnią się od umownych i kiedy możemy żądać takich odsetek od dewelopera.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych?
Wyceń analizę prawną

Kiedy należą się odsetki od dewelopera?

Często zdarza się, że deweloper przekroczy termin oddania nieruchomości (umawiając nabywców mieszkań na późniejsze, niż wynikałoby to z umowy deweloperskiej, odbiory mieszkań), termin przeniesienia prawa własności mieszkania lub domu na nabywcę czy nie dotrzyma terminu realizacji kolejnego etapu inwestycji. W takim przypadku nabywcy mieszkania mogą (ale nie muszą) należeć się zastrzeżone w umowie kary umowne od dewelopera lub odsetki. Odsetki to miecz obosieczny - deweloper może ich żądać od nabywcy mieszkania, np. w razie opóźnień z płatnością rat. Prawnicy firmy Pewny Lokal chętnie przeanalizują Twój projekt umowy deweloperskiej i powiedzą, czy przewidziane przez dewelopera odsetki są w normie.

Odsetki - czym w ogóle są?

Odsetki to wynagrodzenie (cena) za korzystanie z cudzego kapitału. Odsetki można podzielić na ustawowe lub umowne.

Odsetki ustawowe to jedna z najpowszechniejszych form odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Wysokość odsetek ustawowych jest określona przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia. Od 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7 proc. w stosunku rocznym.

Jeżeli strony umówią się co do wysokości odsetek w umowie to mamy do czynienia z odsetkami umownymi. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 14 proc..

Zdjęcie odsetek od dewelopera.W teorii zobowiązanie dewelopera nie jest zoobowiązaniem pieniężnych więc nie należą się od niego ustawowe odsetki.

Umowa deweloperska - odsetki ustawowe dla nabywcy

W umowach deweloperskich, deweloperzy najczęściej zastrzegają sobie możliwość naliczenia od nabywcy odsetek przy różnego rodzaju opóźnieniach z tytułu wpłaty raty za mieszkanie. Co więcej, odsetki mogą się należeć nawet, jeśli opóźnienie nie jest naszą winą, ale winą banku, w którym wzięliśmy kredyt. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli deweloper nie zastrzeże w umowie, że za spóźnione raty będą mu się należały odsetki, zawsze (nawet wbrew osobnemu zastrzeżeniu w umowie) może on żądać od nabywcy odsetek ustawowych. Przykładowo, za tygodniowe opóźnienie w płatności raty takie odsetki wyniosą 7 proc. (odsetki ustawowe w wymiarze rocznym) od niezapłaconej raty pomnożone przez 7/365 (liczba dni w roku, w których nabywca opóźnia się z płatnością raty).

Umowa deweloperska - na co zwrócić uwagę?

Co do zasady w umowach deweloperskich deweloperzy nie mają zwyczaju umieszczać informacji na temat sankcji dla siebie za opóźnienia w oddaniu inwestycji. Warto tutaj pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 471 i art. 491), możemy domagać się zwrotu kosztów, które ponieśliśmy w związku z opóźnieniem oddania inwestycji, np. kiedy musieliśmy przez czas opóźnienia wynajmować mieszkanie.

Jeżeli w umowie deweloperskiej nie ma jednak wpisanych odsetek kar umownych za opóźnienia po stronie dewelopera, nabywca nie ma prawa domagać się od niego pieniędzy (np. za opóźnienia w umawianiu odbioru mieszkania lub domu), to nie można ich nałożyć na dewelopera. Nie można też domagać się odsetek, ponieważ odsetki są naliczane jedynie w przypadku gdy deweloper opóźnia się z zapłatą pieniędzy (np. nadpłaty). Należy też pamiętać, że jeżeli deweloper spóźnia się z przeniesieniem na nas własności mieszkania lub domu, możemy odstąpić od umowy deweloperskiej (co do zasady w terminie 120 dni - zgodnie z brzmieniem ustawy deweloperskiej).

Umowa deweloperska - na co uważać?

Najlepiej żeby projekt umowy deweloperskiej miał okazję przejrzeć doświadczony w tym temacie prawnik. W tym celu możesz skorzystać z usług adwokatów Pewnego Lokalu, dzwoniąc na numer 797014014.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 487 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka