Zarezerwuj odbiór

Odsetki od dewelopera

Wyjaśniamy czy odsetki ustawowe różnią się od umownych i kiedy możemy żądać takich odsetek od dewelopera.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych?
Zamów analizę prawna

Poniższy artykuł przybliża tematykę odsetek od dewelopera. Na kwestie odsetek oraz kar umownych warto zwrócić uwagę jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej: po złożeniu podpisów u notariusza, może okazać się za późno na uniknięcie niekorzystnych klauzul umownych. Tematyki związanej z prawnymi konsekwencjami podpisania umowy deweloperskiej nie da się jednak przyswoić w kilka dni. Dlatego, żeby uniknąć podpisania umowy narażającej nas na nieproporcjonalną odpowiedzialność, sugerujemy przesłanie projektu tej umowy wyspecjalizowanym prawnikom. W tym celu zachęcamy do kontaktu m.in. z naszą firmą:)


Dowiedz się, kiedy deweloper będzie musiał zapłacić Ci karę umowną

Kiedy należą się odsetki od dewelopera?

Często zdarza się, że deweloper przekroczy termin oddania nieruchomości (umawiając nabywców mieszkań na późniejsze, niż wynikałoby to z umowy deweloperskiej, odbiory mieszkań), termin przeniesienia prawa własności mieszkania lub domu na nabywcę czy nie dotrzyma terminu realizacji kolejnego etapu inwestycji. W takim przypadku nabywcy mieszkania mogą (ale nie muszą) należeć się zastrzeżone w umowie kary umowne od dewelopera lub odsetki. Odsetki to miecz obosieczny - deweloper może ich żądać od nabywcy mieszkania, np. w razie opóźnień z płatnością rat. Prawnicy firmy Pewny Lokal chętnie przeanalizują Twój projekt umowy deweloperskiej i powiedzą, czy przewidziane przez dewelopera odsetki są w normie. Działamy szybko i sprawnie, przesyłając kompleksowy raport już po 48h od złożenia zamówienia na naszej stronie internetowej.

Odsetki - czym w ogóle są?

Odsetki to wynagrodzenie (cena) za korzystanie z cudzego kapitału. Odsetki można podzielić na ustawowe lub umowne.

Odsetki ustawowe to jedna z najpowszechniejszych form odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Wysokość odsetek ustawowych jest określona przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia. Od 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7 proc. w stosunku rocznym.

Jeżeli strony umówią się co do wysokości odsetek w umowie to mamy do czynienia z odsetkami umownymi. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 14 proc..

Zdjęcie odsetek od dewelopera.W teorii zobowiązanie dewelopera nie jest zoobowiązaniem pieniężnych więc nie należą się od niego ustawowe odsetki.

Umowa deweloperska - odsetki ustawowe dla nabywcy

W umowach deweloperskich, deweloperzy najczęściej zastrzegają sobie możliwość naliczenia od nabywcy odsetek przy różnego rodzaju opóźnieniach z tytułu wpłaty raty za mieszkanie. Co więcej, odsetki mogą się należeć nawet, jeśli opóźnienie nie jest naszą winą, ale winą banku, w którym wzięliśmy kredyt. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli deweloper nie zastrzeże w umowie, że za spóźnione raty będą mu się należały odsetki, zawsze może on żądać od nabywcy odsetek ustawowych. Przykładowo, za tygodniowe opóźnienie w płatności raty takie odsetki wyniosą 7 proc. (odsetki ustawowe w wymiarze rocznym) od niezapłaconej raty pomnożone przez 7/365 (liczba dni w roku, w których nabywca opóźnia się z płatnością raty).

Umowa deweloperska - na co zwrócić uwagę?

Co do zasady w umowach deweloperskich deweloperzy nie mają zwyczaju umieszczać informacji na temat sankcji dla siebie za opóźnienia w oddaniu inwestycji. Warto tutaj pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 471 i art. 491), możemy domagać się zwrotu kosztów, które ponieśliśmy w związku z opóźnieniem oddania inwestycji, np. kiedy musieliśmy przez czas opóźnienia wynajmować mieszkanie.

Jeżeli w umowie deweloperskiej nie ma jednak wpisanych odsetek kar umownych za opóźnienia po stronie dewelopera, nabywca nie ma prawa domagać się od niego pieniędzy (np. za opóźnienia w umawianiu odbioru mieszkania lub domu). Nie można też domagać się odsetek, ponieważ odsetki są naliczane jedynie w przypadku gdy deweloper opóźnia się z zapłatą pieniędzy (np. nadpłaty). Należy też pamiętać, że jeżeli deweloper spóźnia się z przeniesieniem na nas własności mieszkania lub domu, możemy odstąpić od umowy deweloperskiej (zgodnie z brzmieniem ustawy deweloperskie po wyznaczeniu dodatkowego 120 dniowego terminu).

Umowa deweloperska - na co uważać?

Najlepiej żeby projekt umowy deweloperskiej miał okazję przejrzeć doświadczony w tym temacie prawnik. W tym celu możesz skorzystać z usług adwokatów Pewnego Lokalu, dzwoniąc na numer 797014014.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 726 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Kupujesz mieszkanie od dewelopera?

Zobacz wywiad z ekspertem Pewny Lokal o najważniejszych kwestiach prawnych związanych z zakupem mieszkania

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka