Kupno mieszkania/domu przez cudzoziemca

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak wygląda kupno domu lub mieszkania przez cudzoziemca.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność.

Rezerwuj online

Sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi

Jak wygląda kupno i sprzedaż mieszkania obcokrajowcowi? W poniższym artykule przybliżymy ten temat.

Kim jest cudzoziemiec? - jest to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, ale również może być to np. firma, która posiada siedzibę poza granicami naszego kraju. Obywatelstwo jest bardzo ważną kwestią podczas kupna nieruchomości. W przypadku osób, które należą do europejskiego obszaru gospodarczego oraz Szwajcarii,  sprzedaż mieszkań odbywa się na takich samych zasadach, jak obywateli Polski.

Jak wygląda kwestia uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce? - są od tej reguły wyjątki i zazwyczaj jest tak, że cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale nie jest ono konieczne, gdy obcokrajowiec planuje kupić samodzielny lokal mieszkalny oraz garaż, który będzie przeznaczony na jego potrzeby mieszkaniowe.  Kolejnym wyjątkiem od zezwolenia na zakup nieruchomości,  jest to, że obcokrajowiec, który mieszka w Polsce co najmniej 5 lat i uzyskał zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy, nie musi starać się również o zezwolenie na zakup nieruchomości. Okres 5 lat skraca się do 2 lat w przypadku, gdy cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela Polski.

Wracając jeszcze do warunków wydania zezwolenia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, to wydaje on zezwolenie, gdy nabycie nieruchomości nie będzie związane z zagrożeniem państwa, czy porządku publicznego, a nieruchomość nie przekracza 0,5 ha.

Warto wspomnieć również o tym, w jaki sposób obcokrajowiec może ubiegać się o zezwolenie na kupno nieruchomości. Cudzoziemiec sporządza samodzielnie wniosek w oparciu o przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie  obowiązany jest przedstawić cudzoziemiec, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Do wniosku cudzoziemiec musi dołączyć dokumenty, które są wymagane przez powyższą ustawę. Dokumenty muszą zostać przetłumaczone z języka obcego na język polski. Cudzoziemiec musi również uiścić opłatę skarbową w wysokości 1570 zł.  Po przesłanym wniosku na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, minister wydaje lub nie wydaje zezwolenie na zakup nieruchomości.

Ważną kwestią jest również  język, w jakim zostaje sporządzona umowa sprzedaży nieruchomości cudzoziemcowi. Istnieją wymagania co do sporządzenia umowy języku polskim, ale może być również sporządzona w dwóch językach, gdyż zostaje przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.


Zakup działki budowlanej przez obcokrajowca

Zakup działki przez cudzoziemca działa na takich samych zasadach, jak kupno nieruchomości. Obywatel innego kraju, może nabyć mieszkanie/ dom/ działkę/ grunt rolny i leśny pod warunkiem, że zakup wynika z potrzeb mieszkaniowych i nie może przekraczać 0,5 ha. Jeżeli obcokrajowiec chce prowadzić działalność gospodarczą, to powierzchnia nieruchomości może być większa, ale cudzoziemiec musi wykazać potrzebę większego areału.


Darowizna nieruchomości dla cudzoziemca

Warto poruszyć również kwestię nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, dzięki umowie darowizny. Darowizna zobowiązuje darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Według tej umowy, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia, a obdarowany do przyjęcia go. Darowizna to umowa jednostronna, co znaczy, że jej świadczenia wykonywane są za zgodą darczyńcy, jak i obdarowanego.  Co w przypadku darowizny nieruchomości dla cudzoziemca?

Darowizna nie wymaga uzyskania zezwolenia przez cudzoziemca, jeżeli darczyńca jest właścicielem darowizny co najmniej 5 lat i nie jest ona położona w strefie nadgranicznej oraz nie jest to grunt rolny o powierzchni przekraczającej 1 ha. Jeżeli darowizna przekracza pewne wartości, które zezwalają na pozyskanie darowizny bez zezwolenia, to cudzoziemiec jest zobowiązany do złożenia wniosku o zezwolenie nabycia nieruchomości. Jeśli cudzoziemiec  nie wstąpi o nabycie, wbrew przepisom, to nastąpi nieważność nabycia nieruchomości przez darowiznę.


Czy cudzoziemiec może kupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? - jest to ograniczone prawo rzeczowe, co oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym lub właścicielem gruntu pod budynkiem, a osoba, która posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu ma tylko ograniczone prawo. Posiadanie tego prawa pozwala korzystać z lokalu, ale osoba nie jest właścicielem mieszkania i na pewne czynności podejmowane w lokalu wymagana jest zgoda spółdzielni. Jeżeli cudzoziemiec chce nabyć takie prawo, to nie wymaga ono uzyskania zezwolenia, gdyż przepisy ustawy, które decydują o nadaniu nieruchomości cudzoziemcom, nie mają zastosowania do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Pewny Lokal oferuje usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Pomagamy m.in. przy odbiorach technicznych, analizie umów oraz ksiąg wieczystych. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firma kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 osób w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audyt działki, badanie termowizyjne lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online TUTAJ.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

pobierz poradnik pewny lokal

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Kary umowne w umowach nieruchomościowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Rękojmia
nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Badanie
termowizyjne info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Sprawdzenie
prac wykończeniowych info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę? info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Audyt działki info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Poradnik poodbiorowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link

pobierz poradnik pewny lokal

Operat szacunkowy info

Podaj telefon, na który wyślemy link


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 179 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka