Dowiedz się więcej!

Akt notarialny sprzedaży mieszkania

W poniższym artykule dowiesz się więcej na temat umowy sprzedaży mieszkania.
Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości na rynku wtórnym? Sprawdzamy księgi wieczyste, wykonujemy przeglądy techniczne nieruchomości, pomagamy w bezpiecznym podpisaniu umowy.
Dowiedz się więcej!

Zobacz, jak możemy Ci pomóc na rynku wtórnym.

Obejrzyj film, w którym wyjaśniamy, dlaczego warto zlecić nam audyt mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Co zawiera akt notarialny?

W momencie gdy znajdziemy wymarzone mieszkanie oraz ustalimy szczegóły ze sprzedającym pozostaje nam podpisać umowę sprzedaży mieszkania. Musimy pamiętać, że umowa taka jest skomplikowaną umową prawną, a co za tym idzie jej analiza powinna być dokonana przez profesjonalistę. W poniższym artykule dowiesz się więcej na temat umowy sprzedaży mieszkania.

Według prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

  • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
  • miejsce sporządzenia aktu,
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy,
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
  • podpis notariusza.

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny można podzielić na pięć zasadniczych części. W pierwszej zawsze znajduje się data, miejscowość zawarcia aktu, oraz dane stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości. Druga część stanowi treść aktu notarialnego(czyli wszystko to, na co umówiły się strony). Trzecia część to stanowiąca o podatkach i opłatach. Przedostatnią częścią stanowi stwierdzenie, że sporządzony akt został odczytany. Piąta ostatnią część stanowią podpisy stron oraz notariusza.

Po części, którą stanowi treść aktu notarialnego, następuje część dotyczącą podatków, opłaty skarbowej i taksy notarialnej. Na końcu zawsze występuje stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu, oraz podpisy osób stawiających i notariusza.

W jakiej formie podpisujemy umowę sprzedaży mieszkania?

Niektóre spośród podpisywanych umów ze sprzedawcą mieszkania mogą zostać podpisane w formie cywilnoprawnej (np. umowa przedwstępna), ale umowa sprzedaży mieszkania pod rygorem nieważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W dokumencie powinny zostać wskazane dane nabywcy oraz sprzedającego. Ponadto, w taki dokument powinien zawierać szczegółowy opis przedmiotu umowy, wraz z ceną oraz określeniem sposobu i terminu zapłaty tej ceny. Notariusz powinien umieści w takiej umowie wniosek do sądu wydziału ksiąg wieczysty, który na celu mam zmianę ksiąg wieczystych, tak, byśmy od teraz figurowali jako właściciele nieruchomości w powszechnie dostępnych rejestrach.

Pewny Lokal oferuję usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Dowiedz się więcej tutaj.

Czy reprywatyzacja mieszkań jest problemem dla kupujących mieszkanie?

Dowiedz się z naszego filmu.

Czym są księgi wieczyste?

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z naszym prawnikiem.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość od dewelopera i podpisać z nim umowę?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak odebrać mieszkanie lub dom od dewelopera?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 10 opinii.

Zobacz, jak sprawdzić księgę wieczystą.

Obejrzyj rozmowę naszych pracowników.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka