Ocena techniczna budynku mieszkalnego - ekspertyza

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Ocena techniczna budynku | 797 014 014

Przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku może być wskazane przed zakupem nieruchomości w celu zweryfikowania istnienia ewentualnych nieprawidłowości. Czym różni się ocena (lub inaczej opinia) techniczna od ekspertyzy i kiedy ją zlecić? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania.

Co powinna zawierać ocena stanu technicznego budynku?

Zanim ktoś zdecyduje się na kupno mieszkania, powinien dokonać w pierwszej kolejności dokładnej oceny stanu technicznego budynku. Zadanie to warto powierzyć fachowcowi, który ma wiedzę, doświadczenie i profesjonalny sprzęt. Koszt uzyskania opinii technicznej nie jest wysoki w porównaniu z wydatkami związanymi z naprawą usterek. Niestety samodzielnie wiele kwestii można łatwo przeoczyć. Wynika to głównie z nieznajomości aktualnych norm budowlanych, sztuczek stosowanych przez deweloperów, najczęstszych błędów popełnianych przez ekipy wykończeniowe. Odbiór techniczny mieszkania to ostatni etap przed otrzymaniem kluczy do zakupionego lokum. Jeśli zostaną wykryte usterki, to będzie można wpisać je do protokołu zdawczo-odbiorczego i zobligować dewelopera do ich usunięcia lub wynegocjowania niższej ceny nieruchomości. Ocena stanu technicznego będzie potrzebna także osobom, które zamierzają zmodernizować budynek lub zmienić sposób jego użytkowania. 

Na podstawie dokładnych oględzin budynku fachowiec jest w stanie ocenić jego rzeczywisty stan techniczny. Swoje spostrzeżenia i zastrzeżenia przedstaw je w formie opinii technicznej budynku. Zapozna się także z dokumentacją nieruchomości w celu wykrycia nieścisłości. Zostaną przeprowadzone rozmaite badania, fachowiec sprawdzi wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcji, czyli między innymi fundamentów, ścian i stropów. Ocenie technicznej budynku podlegają także dach, elewacja, balkon i taras. Opinię techniczną może przeprowadzić inżynier lub technik, który dysponuje odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Zawiera ona różne elementy, w zależności od jej celu i zakresu opracowania. Do oceny stanu budynku stosuje się rozmaite metody, fachowcy dokonują różnych obliczeń. Kierują się stopniami stanu zużycia poszczególnych elementów. 

W przypadku oceny stanu technicznego budynku niezbędne jest zawarcie w niej dokładnego opisu nieruchomości. Osoba wykonująca opinię musi uwzględnić wszystkie badane elementy i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Niezbędne jest także zamieszczanie dokumentacji fotograficznej wraz z rysunkami badanych składowych. Ocena stanu technicznego nieruchomości uwzględnia szereg pomiarów i obliczeń, dzięki którym można zweryfikować dopuszczalne obciążenia elementów konstrukcyjnych. Wykonywane przez fachowca badania muszą być oczywiście dokładnie opisane. W raporcie znajdują się również wszystkie wykryte usterki wraz z oceną ich przyczyn i wyczerpującymi wnioskami. Klient zlecający wykonanie oceny technicznej budynku może liczyć na otrzymanie zaleceń i rekomendowanych działań, dzięki którym możliwe będzie wyeliminowanie powstałych usterek.

Na grafice zostały umieszczone elementy, jakie inżynierowie weryfikują podczas oceny technicznej budynku. Oceniając stan techniczny budynku, sprawdzamy elementy konstrukcji, dach, balkon, taras.Ocena stanu technicznego budynku wykonywana jest przez naszych inżynierów bardzo skrupulatnie. Podczas analizy stanu technicznego weryfikujemy m.in. elementy konstrukcyjne, dach, balkony, tarasy.

Ocena techniczna a ekspertyza

Ocena techniczna

Ocenę techniczną, na podstawie oględzin nieruchomości i dostępnej dokumentacji, przygotowuje technik lub inżynier budowlany. Jest stworzona na podstawie doświadczenia danego eksperta i nie wymaga wielu badań, nie musi być także niezwykle szczegółowy jak ekspertyza. Stworzony w ten sposób dokument jest zwięzły i konkretny, a jednocześnie w zupełności wystarczający w sytuacji, gdy na przykład w sporze z drugą stroną umowy, która nie wywiązała się do końca z postanowień umownych, potrzebujemy merytorycznego  wsparcia w formalnym kształcie.

Ocenę techniczną przygotowuje technik lub inżynier budowlany.

Ekspertyza

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Ekspertyza sporządzana jest przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę budowlanego na podstawie badania nieruchomości z uwzględnieniem obiektywnych testów użytych materiałów oraz wyliczeń wytrzymałości jej elementów konstrukcyjnych. Powinna również zawierać wskazania odnośnie możliwości i sposobów likwidowania zidentyfikowanych nieprawidłowości. Powstały w ten sposób dokument jest obszerny i znacznie bardziej skomplikowany, a ponieważ jego sporządzenie wymaga od rzeczoznawcy większego nakładu pracy, niż ma to miejsce w przypadku oceny technicznej, oznacza to również kilkukrotnie wyższy koszt dla zlecającego jej przygotowanie.

Specjalista rozpoczyna wystawianie ekspertyzy od dokładnego zbadania stanu technicznego nieruchomości. Ważne jest to co na zewnątrz i w środku. Elementy zewnętrzne to np. elewacja budynku, jego fundamenty czy stan działki.

Sprawdzi nawet stan komina i w miarę możliwości kanalizację. Ocena wewnątrz domu to np. drzwi, okna, instalacja wodno- kanalizacyjna i elektryczna, gazowa, grzewcza czy wentylacja budynku. Jeśli jakiś z tych elementów ma poważne usterki i nie działa, grozi to niebezpieczeństwem, uszczerbkiem na zdrowiu a w skrajnych przypadkach śmiercią przy np. wybuchu gazu czy pożarze wywołanym przez zapalenie się starej  instalacji elektrycznej. Są to wszystko dużo bardziej szczegółowe oględziny niż sama opinia techniczna i zajmują więcej czasu. Warto umówić się na nią jak najszybciej i korzystać ze światła dziennego.

Rzeczoznawca, jak go znaleźć?

Ekspertyzę budowlaną wykonuje rzeczoznawca budowlany. Zawód ten w prawie budowlanym pojawił się w 1974 roku, a od 2014 jego umocnienie prawne zwiększyło się, gdyż rzeczoznawca budowlany wszedł w ustawę budowlaną.

Rejestr rzeczoznawców znajduje się w Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Nie jest łatwo zostać rzeczoznawca budowlanym, co nie dziwi, gdyż na ich rękach spoczywa wiele odpowiedzialności i muszą dysponować szeroką wiedzą z zakresu budownictwa. Aby zostać rzeczoznawca budowlanych, trzeba posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta lub  inżyniera architekta. Brzmi skomplikowanie, a to dopiero początek. Posiadać należy uprawnienia budowlane, wieloletnią praktykę i należeć do izby samorządu zawodowego. Nie dziwi więc, że koszty ekspertyz są duże, wszak mamy tu do czynienia z prawdziwymi fachowcami.

Koszty oceny i ekspertyzy

Jako że ocena techniczna budynku jest dużo krótsza niż jego ekspertyza i dużo mniej szczegółowa, możemy spodziewać się sporo mniejszych kosztów. Wszystko oczywiście zależy od wielkości nieruchomości i działki, a nawet od miejsca.

Ekspertyza będzie zatem droższa w przypadku np. stolicy i oceny stanu starej kamienicy, niż domku na przedmieściach małego miasteczka. Ekspertyza ze względu na ilość poświęconego czasu i szczegółowość kosztować może nawet kilka tysięcy złotych. Aby uśrednić, w przypadku zwykłego mieszkania lub domu jest to zwykle 2-2,5 tys. zł. Opinia techniczna to jedynie kilkaset złotych, ale też oczywiście zależna jest od wielkości nieruchomości i innych czynników, zawsze jest jednak tańsza od ekspertyzy. Zastanówmy się więc, czy w danym przypadku potrzeba nam szczegółowej ekspertyzy, gdyż czasem są to działania nad wyrost jeśli np. jesteśmy pewni nieruchomości i sprawdził ją dla nas fachowiec. 

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy kupnie nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Średnio wykrywamy w nieruchomości 16 usterek.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów nabycia nieruchomości.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność.

Ekspertyzę budowlaną wykonuje rzeczoznawca budowlany.

Kiedy konieczna jest ekspertyza techniczna?

Zgodnie z prawem budowlanym ekspertyza techniczna musi być sporządzona, gdy planowana jest zmiana przeznaczenia budynku lub jego modernizacja, a zalecana w sytuacji pojawienia się zarysowań konstrukcji budynku, na przykład w postaci pęknięć ścian. Prawo nakłada również obowiązek wykonania ekspertyzy budowlanej kiedy zachodzą wątpliwości co do np. jakości materiałów budowlanych użytych przez wykonawcę, jakości samych robót oraz stanu technicznego obiektu.

W pozostałych sytuacjach możemy dowolnie wybierać pomiędzy oceną a ekspertyzą, pamiętając o tym, że jeżeli inżynier lub technik przygotowujący ocenę techniczną budynku stwierdzi, iż wykonanie ekspertyzy będzie konieczne, wówczas niezwłocznie nas o tym poinformuje.

Ocena techniczna — kiedy warto ją przeprowadzić?

Jeżeli rozważamy zakup nieruchomości na rynku wtórnym, zawsze warto, jest sprawdzić jej stan techniczny, ponieważ w rezultacie przeprowadzenia takiej kontroli może okazać się, że usunięcie istniejących nieprawidłowości  będzie wymagało od nas ogromnych nakładów finansowych, co z kolei może wpłynąć na naszą decyzję odnośnie zakupu nieruchomości. Ocena techniczna pozwoli spać nam spokojnie i wiedzieć, że nie kupujemy tzw. kota w worku i że sprzedający nie oszukał nas co do jakości mieszkania czy domu. Będzie też mogła być dołączona do dokumentacji w razie wykrycia jakichś usterek np. w czasie podpisywania protokołu odbioru. Ocenę techniczną zleca się nie tylko w przypadku nieruchomości na rynku wtórnym. Również rynek pierwotny i kupno mieszkań czy domów od dewelopera poprzeć możemy zamówieniem opinii technicznej.

Również i tam zdarzają się usterki a nieruchomość może nie zgadzać się zarówno metrażem jak i ustawieniem pomieszczeń, mogą również występować drobniejsze usterki, które deweloper będzie musiał dla nas naprawić. Dzięki ocenie technicznej będziemy mieli wszystko na tzw. papierze.

Dzięki zleceniu przygotowania oceny technicznej ekspertom Pewnego Lokalu zyskamy gwarancję przeprowadzenia szczegółowej i wszechstronnej oceny stanu technicznego interesującego nas domu lub mieszkania. Zatrudniamy ekspertów w danej dziedzinie i wystawiając ocenę techniczną, nie przeoczą oni żadnej usterki i nieprawidłowości w danej nieruchomości. Ocena techniczna w przeciwieństwie do ekspertyzy to wydatek tylko kilkuset złotych (w zależności od wielkości nieruchomości) więc warto poświęcić je i znać jej prawdziwy stan, mając spokój przed podpisaniem umowy przedwstępnej lub umowy kupna-sprzedaży.

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film, który pokaże Ci, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, co powinieneś wiedzieć o protokole odbioru.

Ekspert wyjaśnia wszystkie Twoje wątpliwości.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 325 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy inspekcji nieruchomości?

Sprawdź nieruchomość z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt nieruchomości w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik odbioru technicznego od dewelopera

okładka poradnika

Poradnik poodbiorowy

okładka poradnika

Poradnik: rękojmia nieruchomości

okładka poradnika

Czym jest odbiór techniczny mieszkania i dlaczego warto go zlecić specjaliście?

Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i nerwy na odbiorze technicznym.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka