Zarezerwuj odbiór lub napisz do nas

Odbiór mieszkania lista kontrolna

Wymieniamy najważniejsze elementy, które należy sprawdzić podczas odbioru mieszkania.

Elementy do sprawdzenia odbiór mieszkania

Pewny Lokal jest największą w Polsce firmą pomagającą klientom w odbiorze mieszkania. Poniżej opisujemy, najważniejsze elementy, które według nas należy sprawdzić przy odbiorze mieszkania oraz to, jak należy je sprawdzić.

Odbiór mieszkania od dewelopera: lista

Tynki

Tynki najczęściej sprawdzamy patrząc, dotykając, lekko opukując tynki. Sprawdzamy czy nie ma widocznych pęknięć, rys, czy ubytków, W przypadku wątpliwości co do wilgotności ścian, sprawdzamy wilgotność wilgotnościomierzem. Ściany i wylewki uznawane są za suche, jeśli ich wilgotność nie przekracza 3%. W przypadku kiedy wilgotność jest podwyższona, należy wykonać pomiar w innym miejscu nieruchomości i uwzględnić tę uwagę w protokole.

Odbiór mieszkania dopuszczalne odchyłki

Ściany - dopuszczalne odchyłki

Sprawdzamy za pomocą łaty pion i powierzchnię ścian. Maksymalna odchyłka 4 mm na długości łaty 2 metrowej lub 2 mm na łacie 1 m. Maksymalnie trzy odchylenia powierzchni na długości łaty, nie większe niż 3mm. Sprawdzamy kątownikiem kąty proste. Maksymalna odchyłka to 4 mm na długości dłuższego ramienia kątownika

Podłogi i wylewki - dopuszczalne odchyłki

Sprawdzamy patrząc, dotykając, lekko opukując. Sprawdzamy czy nie ma widocznych pęknięć, rys, ubytków, odparzeń, odspojeń, wilgoci, korozji biologicznej, trwałych zabrudzeń. Sprawdzamy poziom wylewek łatą budowlaną. Maksymalna odchyłka od poziomu 5 mm. Sprawdzamy czy zastosowane są dylatacje wylewki. Sprawdzamy więc m.in. obecność taśmy dylatacyjnej przy łączeniu posadzki ze ścianą. Dylatacja powinna dzielić wylewkę na pola nie większe niż 36m², o boku nie większym niż 6m, ma umożliwiać ruch w poziomie, a nie w pionie. Sprawdzamy czy między cokołem a ścianą/podłogą nie ma przestrzeni (czy cokół dokładnie przylega) - ewentualnie może być zastosowany również akryl lub silikon w celu zamaskowania przestrzeni.

Więcej o sprawdzeniu ścian i tynków w czasie odbioru technicznego mieszkania znajdziesz tutaj

Instalacje

Elektryczna

Sprawdzamy rozmieszczenie punktów elektrycznych czy są zgodnie z informacją na rzucie instalacji mieszkania. Sprawdzamy, czy gniazdka i wyłączniki są trwale zamontowane (nie obluzowane). Sprawdzamy czy w skrzynce elektrycznej są zamontowane bezpieczniki i czy drzwiczki swobodnie otwierają się i zamykają. W przypadku mieszkań z podłączonym prądem sprawdzamy miernikiem napięcie w gniazdkach - powinno wynosić 230V.  

Grzewcza

Sprawdzamy w standardzie mieszkania czy jest ujęty montaż grzejników. Sprawdzamy czy we wszystkich grzejnikach są zamocowane głowice termostatyczne. Sprawdzamy czy w grzejniki są trwale zamocowane (nie poluzowane), czy nie ma rys oraz trwałych zabrudzeń.

Metraż 

Więcej o sprawdzeniu metrażu w czasie odbioru technicznego mieszkania przeczytasz tutaj.

Okna, parapety i drzwi

Więcej o sprawdzeniu tych elementów, przeczytasz tutaj.

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka