Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór

Lokal, nabywany na rynku pierwotnym, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, objęty jest 5-letnią rękojmią, w czasie trwania której deweloper zobowiązany jest do naprawy zgłaszanych przez nabywcę usterek.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?
Zarezerwuj termin odbioru

Zobacz, dlaczego warto zlecić nam pomoc w odbiorze technicznym mieszkania.

Obejrzyj film pokazujący, dlaczego jesteśmy najlepszą firmą od odbiorów w Polsce!

Spis treści:

1. Odbiór techniczny - pierwsze zgłoszenie usterek
2. Rodzaje usterek i jak je zgłosić skutecznie

Co ważne, czas trwania rękojmi liczony jest od momentu podpisania umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność, a nie od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

1. Odbiór techniczny - pierwsze zgłoszenie usterek

W protokole zdawczo - odbiorczym należy wpisać wszelkie usterki stwierdzone podczas odbioru, ale ich usunięcie (lub nie) przez dewelopera do momentu podpisania wspomnianej umowy przyrzeczonej nie musi mieć wpływu na przeniesienie własności lokalu. Czasem zdarza się oczywiście, że kupujący wstrzymuje się z podpisaniem umowy do momentu usunięcia zgłoszonych podczas odbioru nieprawidłowości, ale jest to indywidualna decyzja, a najczęściej zapisy z umowy deweloperskiej gwarantują usunięcie usterek niezależnie od przekazania własności sprzedawanego lokalu.

Deweloper ma obowiązek odnieść się do stwierdzonych podczas odbioru technicznego usterek w ciągu 14 dni, a uznane wady naprawić w ciągu 30 dni lub we wskazanym przez siebie dodatkowym terminie.

2. Rodzaje usterek i jak je zgłosić skutecznie

Usterki dzielimy na:

 • wady istotne, uniemożliwiające użytkowanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżające jego warto rynkową,
 • wady nieistotne, bez wpływu na cechy funkcjonalne lokalu i jego wartość.
   

W momencie podpisywania umowy przyrzeczonej kupujący otrzymuje od dewelopera instrukcję użytkowania lokalu, zawierającą najważniejsze informacje odnośnie m. in. dozwolonych w lokalu prac. Niestosowanie się do zawartych w dokumencie wytycznych może spowodować wyłączenie obowiązywania rękojmi na lokal (ale nie na części wspólne).

Usterki, oprócz tych wpisanych już do protokołu zdawczo - odbiorczego, zgłaszane są do dewelopera bezwzględnie w formie pisemnej (tradycyjnym listem, drogą elektroniczną lub w inny ustalony sposób, np. poprzez dedykowaną stronę internetową).

Nie istnieje uniwersalny wzór zgłoszenia usterki, ale pismo zawsze powinno zawierać:

 • dane osobowe zgłaszającego,
 • numer lokalu,
 • datę zakupu oraz odbioru lokalu, ewentualnie numer umowy/ repertorium,
 • szczegółowy opis stwierdzonych usterek, najlepiej wraz z dokumentacją fotograficzną,
 • wniosek o usunięcie usterek w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.
   

Wadę powinno się zgłosić na piśmie niezwłocznie po jej ujawnieniu i należy wykazać, iż nie jest ona spowodowana użytkowaniem mieszkania przez Nabywcę. Nie warto zwlekać ze zgłoszeniem wady, ponieważ deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona i zgłoszona przed upływem pięciu lat od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej.

W przypadku wady istotnej klient ma zagwarantowaną możliwość odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny lokalu.

Pewny Lokal to największa w Polsce firma inżynieryjna specjalizująca się w odbiorach mieszkań i domów. Co miesiąc pomagamy setkom nabywców w odbiorze nieruchomości od dewelopera. Mamy najwięcej pozytywnych opinii. Dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać tutaj.

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

Sprawdź wiarygodne opinie o deweloperach i inwestycjach!
- opinie naszych inżynierów o inwestycjach oraz deweloperach
- opinie na podstawie odbiorów technicznych
- zobacz jakie rodzaje usterek występują najczęsciej
SPRAWDŹ

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość od dewelopera i podpisać z nim umowę?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak odebrać mieszkanie lub dom od dewelopera?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 126 opinii.

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film pokazujący, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka