Zarezerwuj

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania i domu

W poniższym artykule wyjaśniamy, jakich dokumentów potrzebujemy, aby sprzedać lub kupić mieszkanie.

wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy zakupie nieruchomości?

navigate_before dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

inżynier pewnego lokalu
strzałka kontaktu pewny lokal

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Jak kupić mieszkanie od dewelopera?

Obejrzyj nasz film.


Ze sprzedażą nieruchomości, niezależnie od jej rodzaju, związanych jest sporo formalności. Główną z nich jest zawarcie umowy sprzedaży, które poprzedza zawsze konieczność uzyskania wskazanych przez notariusza niezbędnych dokumentów. Będą one różne w zależności od rodzaju zbywanej nieruchomości. Dobrze jest już na etapie planowania sprzedaży mieszkania lub domu zorientować się, jakie dokumenty będą nam potrzebne.

Sprzedaż domu jakie dokumenty do notariusza

Jeżeli rozważamy sprzedaż domu bądź domu, postawionego na działce budowlanej, na potrzeby umowy sprzedaży konieczne będzie przygotowanie przede wszystkim dokumentu, stanowiącego podstawę nabycia nieruchomości. Może to być akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny (również w formie aktu notarialnego), postanowienie spadkowe bądź akt poświadczenia dziedziczenia. Ten sam dokument będzie wymagany w przypadku sprzedaży mieszkania.
Dodatkowo  należy przedstawić:
Dokumenty wydawane przez starostwo/ urząd miasta:

 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działka ma zostać odłączona do nowej księgi wieczystej (do uzyskania w Wydziale Geodezji),
 • Zaświadczenie o braku zaległości w regulowaniu podatku od nieruchomości bądź opłaty należnej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • Zaświadczenie dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu.
 • Dodatkowo strony mogą ustalić, że sprzedający przedstawi również dokumenty dotyczące budynku, w tym na przykład pozwolenie na budowę.

Dokumenty wydawane przez urząd miasta/ urząd gminy:

 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie o rewitalizacji,
 • Aktualne zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w budynku.
 • Jeżeli zbywany budynek pozostaje w trakcie budowy, sprzedający powinien przedstawić również ostateczne pozwolenie na budowę, dziennik budowy oraz projekt budowlany.
 • W przypadku gdy podstawą nabycia nieruchomości jest postanowienie spadkowe lub darowizna konieczne będzie okazanie zaświadczenia, wydanego przez Naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego, potwierdzające uregulowanie należnego podatku od spadków i darowizn bądź  zwolnienie z niego lub jego przedawnienie się.

Warto pamiętać o tym, że w zależności od indywidualnych uwarunkowań powyższa lista może okazać się niepełna, a notariusz może wskazać dodatkowe dokumenty, które będą niezbędne do zawarcia umowy.
Z perspektywy nabywcy nieruchomości bardzo ważne jest sprawdzenie stanu prawnego nabywanej nieruchomości. Firma Audyt Działki oferuje tym zakresie wsparcie w formie doradztwa prawnego, a także technicznego. W ramach realizowanej usługi audytu sprawdzeniu podlegają najbardziej istotne z punktu widzenia nabywcy kwestie, takie jak własność gruntu, istniejące obciążenia, jego przeznaczenie, klasa, topografia, uzbrojenie, a także pozwolenia na budowę dla inwestycji a najbliższym sąsiedztwie.

Dodatkowo weryfikowana jest między innymi lokalna jakość powietrza, odległość linii średniego napięcia, a także obszarów chronionych przyrody i terenów zalewowych.

Dokumenty do notariusza przy sprzedaży mieszkania

Zbywane mieszkanie może być lokalem z prawem własnościowym lub spółdzielczym własnościowym. Niezależnie do tego podstawowym dokumentem będzie ten, który potwierdza prawo sprzedającego do lokalu. Niezbędny będzie też numer księgi wieczystej (również dla lokalu własnościowego spółdzielczego, jeżeli księga została dla niego założona).
Pozostałe dokumenty to :

 • W przypadku lokalu spółdzielczego - zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające przysługujące prawo do lokali,
 • Zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • Potwierdzenie o braku zalegania z opłatami administracyjnymi, czynszem lub opłatami eksploatacyjnymi, wystawiane przez wspólnotę mieszkaniową.
 • Podobnie jak w przypadku domu, jeżeli lokal nabyty został w spadku lub na drodze darowizny wymagane będzie opisane wyżej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn, jeżeli był on należny, lub potwierdzające zwolnienie podatkowe bądź przedawnienie się zobowiązania.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką

Jeżeli hipoteka domu lub mieszkania, które sprzedajemy, jest obciążona wpisem hipotecznym, potrzebne będzie uzyskanie zaświadczenia z banku, dotyczące salda kredytu i opłat za wcześniejszą jego spłatę, a także informacji odnośnie numeru rachunku do spłaty kredytu. Bank nie musi wyrażać zgody na wcześniejszą spłatę zobowiązania, ale warto go o tym poinformować oraz uzyskać promesę, dotyczącą zgody na zwolnienie hipoteki po całkowitej spłacie zobowiązania (ważna 30 dni od daty wystawienia).

Pewny Lokal oferuję usługę kompleksowego audytu nieruchomości (działek, mieszkań i domów) na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Zatrudniamy prawników oraz inżynierów i sprawdzamy stan prawny oraz techniczny nieruchomości. Pomagamy m.in. przy odbiorach technicznych, analizie umów oraz ksiąg wieczystych. Dowiedz się więcej o naszej firmie oraz usługach tutaj.

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, dlaczego przegląd techniczny mieszkania ma sens.

Obejrzyj rozmowę prawnika z inżynierem.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka