Zarezerwuj

Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera

W poniższym artykule wyjaśniamy, co możemy zrobić, gdy deweloper nie dotrzymuje terminów umowy deweloperskiej.

wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz pomocy w sporze z deweloperem?

navigate_before dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

inżynier pewnego lokalu
strzałka kontaktu pewny lokal

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Kto może zastrzec kary umowne w umowie deweloperskiej?

Zachęcamy do obejrzenia filmu o karach umownych w umowie deweloperskiej.


Umowa deweloperska, którą podpisujemy z deweloperem w przypadku zakupu lokalu w inwestycji, dla której nie zostało jeszcze wydane pozwolenia na użytkowanie, obowiązkowo powinna określać najważniejsze terminy, w tym termin zakończenia prac, termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie, odbioru technicznego oraz zawarcia umowy przeniesienia własności na nabywcę. Co zrobić w sytuacji, gdy deweloper opóźnia podpisanie tej ostatniej?

Rekompensata od dewelopera

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że forma aktu notarialnego, w jakiej obowiązkowo zawierana jest umowa deweloperska, stanowi podstawę do odchodzenia realizacji umowy na drodze sądowej. Często jednak spór z deweloperem udaje się rozwiązać polubownie, na etapie przedsądowym.

Podstawą dochodzenia odszkodowania od dewelopera będą zapisane w umowie kary umowne, a w przypadku ich braku - regulacje Kodeksu cywilnego. W praktyce kary umowne zazwyczaj są zapisane w umowie, przy czym ich wysokość i sposób obliczania warunkować będą postanowienia umowy. Dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie umowy przed przystąpieniem do niej. Kary umowne zabezpieczać mogą wszystkie ujęte w umowie terminy, a ich wysokość może być określona nie tylko w sposób kwotowy.

W przypadku braku kar umownych nabywcy przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania od dewelopera na zasadach ogólnych, przy czym wymaga to od niego udowodnienia powstania szkody, spowodowanej niewłaściwym wykonaniem umowy przez dewelopera. Dlatego konieczne jest gromadzenie wszelkiej dokumentacji kosztów ponoszonych przez nabywcę na przykład w związku z opóźnieniem w przeniesieniu własności, skutkującym podwyższeniem rat kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup danego lokalu.

Warto przy tym pamiętać, że jeżeli nie umieścimy w naszej umowie stosownego zapisu, a mamy w niej zastrzeżone kary umowne, wówczas zgodnie z art. 484 Kodeksu cywilnego par. 1 nasze roszczenie wobec dewelopera będzie dotyczyć jedynie kar umownych, niezależnie od wysokości powstałej szkody, co może być niekorzystne w sytuacji, gdy poniesiona szkoda swoją wysokością przewyższa wysokość zastrzeżonej kary.

Wniosek o odszkodowanie od dewelopera

Jeżeli odszkodowania dochodzimy na zasadach ogólnych, pamiętać należy o tym, by w wezwaniu do dewelopera udowodnić wysokość szkody oraz wskazać przyczynę jej powstania, a także wskazać kwotę roszczenia.  W piśmie powinniśmy wskazać termin zapłaty, a przypadku braku odpowiedzi ze strony dewelopera - rozważyć skierowanie sprawy do sądu. Zazwyczaj jednak spór udaje się rozwiązać polubownie. Co ważne, odszkodowania dochodzić można niezależnie od podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy bądź dążenia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

Kancelaria Pewny Lokal oferuje pomoc prawną w sporach z deweloperem, zarówno na etapie dochodzenia od niego odszkodowania, jak i w przypadku postępowania sądowego.

Pewny Lokal to kancelaria specjalizująca się w analizie umów deweloperskich i pomocy nabywcom w kupnie mieszkania od dewelopera. Pomagamy także w ewentualnych sporach z deweloperem, doradzamy m.in. jak skutecznie odstąpić od umowy deweloperskiej.

Zobacz, co powinna zawierać umowa deweloperska.

W filmie znajdziecie Państwo odpowiedź na tytułowe pytanie.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, jakie formalności czekają nabywców po odbiorze mieszkania.

Z filmu dowiesz się m.in. co, jeśli deweloper odmawia usunięcia wad po odbiorze mieszkania.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, czym odbiór mieszkania różni się od przekazania kluczy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat relacji przekazania kluczy i odbioru technicznego.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka