Polska Norma dotycząca pomiaru powierzchni PN-ISO 9836:1997

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz pomocy inżyniera lub prawnika przy kupnie nieruchomości?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Norma PN-ISO 9836:1997 | normy 2024

W artykule wyjaśniamy, z czym wiąże się stosowanie przy dokonywaniu pomiaru powierzchni lokalu normy PN-ISO 9836:1997. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy w mieszkaniu mogą występować różnice w metrażu przed i po umowie deweloperskiej, czy ścianki działowe wliczają się do powierzchni użytkowej mieszkania oraz dlaczego warto odebrać mieszkanie z inżynierem.

W rzeczywistości ostateczny metraż lokalu od dewelopera może być mniejszy nawet o kilka metrów kwadratowych, niż wynika to z pomiaru powykonawczego. W artykule opisujemy zasady, którymi rządzi się pomiar nieruchomości w stanie deweloperskim.

Różnice w metrażu lokalu przed i po umowie deweloperskiej

Jedną z podstawowych kwestii sprecyzowanych w umowie deweloperskiej jest metraż lokalu. Specyfika umowy deweloperskiej polega na tym, że podpisuje się ją na wiele miesięcy przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i zakończenia budowy. Projektowany metraż lokalu i ten ostateczny prawie zawsze jest inny. Sprecyzowanie metrażu w umowie deweloperskiej jest więc pewnym kompromisem między nabywcą i deweloperem. Strony określają “przewidywany” metraż lokalu w umowie deweloperskiej zwykle co do drugiego miejsca po przecinku (podając np. 63,34 mkw). Po zakończeniu prac budowlanych dokonuje się pomiarów powykonawczych i metraż końcowy często różni się od projektowanego o ok. 1-2 proc.

Nabywcy zabezpieczają się przed taką sytuacją, dodając w umowach deweloperskich klauzulę, która pozwala na odpowiednie zmniejszenie albo zwiększenie ceny za ostateczną powierzchnię mieszkania. Korzystna dla klienta klauzula zapewnia prawo do odstąpienia, jeżeli różnica między projektowanym a ostatecznym metrażem wyniesie więcej niż 2 proc. Takie rozwiązanie jest standardem w umowach deweloperskich.

Ścianki działowe a metraż lokalu

Z perspektywy nabywcy problemem okazuje się kwestia interpretacji powierzchni ścianek działowych w lokalu. Umowy deweloperskie milczą na temat ścianek działowych, a deweloperzy stosują różne interpretacje, bardzo często niekorzystne dla nabywcy.

Kupując mieszkanie i weryfikując rzut, będziemy widzieli lokal z zaznaczonymi pomieszczeniami. Część pomieszczeń będzie oddzielona “grubszymi” ściankami, a część “cieńszymi”. Te cieńsze to tzw. ścianki działowe, które można dowolnie przesuwać i aranżować (o czym chętnie informują deweloperzy, sprzedając usługi współpracujących firm wykończeniowych).

Czy ścianki działowe wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Z naszych obserwacji wynika, że większość deweloperów zalicza ścianki działowe do powierzchni użytkowej lokalu. Powierzchnia użytkowa jest metrażem, za który ostatecznie płaci nabywca. W rzeczywistości jednak nabywca finalnie nie korzysta z przestrzeni pod ściankami działowymi.

Sprzedawanie nabywcom metrażu pod ściankami działowymi wynika z różnych interpretacji norm dotyczących pomiar metrażu. Z perspektywy dewelopera najkorzystniej jest po prostu sprzedawać te powierzchnie nabywcom, bo w finalnym rozrachunku oznacza to zysk nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Sprzedawanie nabywcom metrażu pod ściankami działowymi wynika z różnych interpretacji norm dotyczących pomiar metrażu

Normy dotyczące powierzchni i pomiaru — norma PN-ISO 9836:1997

Podstawą pomiaru powierzchni lokalu są Polskie Normy. Jest to dokument potwierdzający sposób postępowania z konkretną kwestią techniczną, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

Odnośnie do norm pomiaru, to zgodnie z ustawą deweloperską (art. 22 pkt 14), w prospekcie informacyjnym należy podać sposób pomiaru powierzchni lokalu. Ustawa deweloperska nie mówi wprost o konkretnej normie, ale odsyła do Ustawy prawo budowlane, które to z kolei odsyła do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

To rozporządzenie informuje, że projekt architektoniczno — budowlany nieruchomości deweloperskiej powinien uwzględniać pomiar powierzchni według Polskiej Normy. W praktyce oznacza to, że pomiar powierzchni domów lub budynków przez deweloperów może mieć miejsce na podstawie dwóch norm: „starszej” tzw. normy PN-70/B-02365 oraz „młodszej”, właśnie normy PN-ISO 9836:1997 (jeżeli dla inwestycji, dla których wniosek o pozwolenie na budowę złożono po 29 kwietnia 2012 r. Jest to jedyna norma, według której deweloper może mierzyć metraż mieszkania). Norma PN-ISO 9836:1997 uważana jest za korzystniejszą dla nabywcy i obowiązującą aktualnie w większości inwestycji deweloperskich.

Interpretacja normy na korzyść kupującego

Norma PN-ISO 9836:1997 stanowi, że powierzchnia całkowita kondygnacji dzieli się na powierzchnię użytkową i powierzchnię konstrukcji. “Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku.” Powierzchnia konstrukcji, to powierzchnia zamykająca utworzona przez wszelkiego rodzaju ściany. Norma wymienia tutaj m.in. ściany działowe. W praktyce oznacza to, że powierzchnia konstrukcji nie może wejść w skład powierzchni użytkowej, są to dwa wykluczające się w treści tekstu pojęcia.

Na rysunku znajdującym się w treści Normy powierzchnia użytkowa lokalu jest oznaczona bez jakichkolwiek ścianek, wskazując pomieszczenie. 

Potrzebujesz pomocy prawnika lub inżyniera przy metrażu nieruchomości?

Zamów fachową pomoc z Pewny Lokal!

 • Zmierzymy metraż nieruchomości według najnowszych norm.
 • Powiemy Ci, czy metraż z ogłoszenia, umowy lub księgi wieczystej obejmuje także przynależności.
 • Jesteśmy największą inżynieryjno-prawną firmą od audytu nieruchomości. Działamy w całej Polsce.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie i prawnicy.
Duża dyspozycyjność, usługi nawet w 24 h.

Należy również pamiętać, że Norma jest tłumaczeniem z jej angielskiej wersji. W angielskiej wersji “demountable partitions” są raczej ścianami przesuwnymi, stosowanymi w biurach, a nie ścianami, na których są rozprowadzone instalacje (np. grzejniki, kontakty).

W zapytaniu do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odnośnie do zaliczania ścianek działowych do powierzchni użytkowej lokalu stwierdzono:

“Powierzchnię pod ścianami działowymi przeznaczonymi do demontażu (które z góry są projektowane, jako ściany typu przepierzenia, a więc nadające się do łatwego demontowania bez wykonywania typowych robót budowlanych) wlicza się do powierzchni kondygnacji netto, czyli w dalszej konsekwencji do powierzchni użytkowej. [...] Powierzchnię kondygnacji zajmowaną przez ściany działowe nieprzeznaczone do demontażu i ponownego montażu (czyli mające charakter trwałego podziału przestrzeni, jak np. ściany murowane) zalicza się do powierzchni konstrukcji.” Powierzchnia konstrukcji to (zgodnie z Normą)“ [...] część powierzchni całkowitej kondygnacji (na rzucie poziomym na poziomie podłogi) i jest to powierzchnia utworzona przez elementy zamykające (np. ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne) i powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, ścian działowych itp. oraz powierzchnie, przez które nie można przejść [...].”

W rzeczywistości ostateczny metraż lokalu od dewelopera może być mniejszy nawet o kilka metrów kwadratowych.

Skoro Polski Komitet Normalizacyjny odpowiedział, że ściany działowe zaliczają się do powierzchni konstrukcji, należy stwierdzić, że ze ścianki działowe budowane przez deweloperów nie są elementami łatwo demontowanymi. Zdemontowanie ścianki działowej wymaga zatrudnienia odpowiedniego fachowca i robót budowlanych.

Jeżeli chodzi o termin “powierzchnia użytkowa” w polskim prawie, to ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego mówi, że przez powierzchnię użytkową należy rozumieć “powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału”.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn mówi, że “za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów).”

Powyższą definicję powtarza Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która mówi, że “powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe”.

Na gruncie obecnych przepisów i orzecznictwa przebudowa ścianki działowej nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. W praktyce usunięcie ścianki działowej po odbiorze lokalu będzie wymagało zatrudnienia ekipy fachowców, a więc przeprowadzenia robót budowlanych.  

Dodatkowo deweloperzy umieszczają w umowach deweloperskich zapisy o zmianach aranżacyjnych. Zwykle takie zmiany należy zgłosić w odpowiednim czasie przed zakończeniem prac budowlanych i dodatkowo zapłacić deweloperowi.

Takie zmiany aranżacji instalacji, ścianek działowych, grzejników etc. stanowią o tym, że deweloper traktuje odbierany lokal jako jednolitą i niezmienną całość. Wszystkie elementy są ukończone, a jakiekolwiek zmiany wymagają dodatkowych robót dewelopera na etapie prac budowlanych. 

Wydaje się, że zarówno Polskie Normy, jak i przepisy prawa w zakresie powierzchni użytkowej stanowią, że powierzchnia pod ściankami działowymi nie powinna wliczać się do powierzchni użytkowej. Taka powierzchnia nie powinna być sprzedawana jako metraż lokalu.

Na gruncie obecnych przepisów i orzecznictwa przebudowa ścianki działowej nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę

Metraż mieszkania a odszkodowanie

Faktem jest, że deweloperzy będą stosować niekorzystną dla nabywcy interpretację normy pomiaru powierzchni. Nabywca może znaleźć się w dwóch sytuacjach. Co można zrobić w celu ograniczenia kosztów? Czy można domagać się odszkodowania?

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej:

 • Sprecyzuj w umowie powierzchnię użytkową lokalu bez ścianek działowych. Metraż powinien być liczony od ściany do ściany. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna zostać wyszczególniona i zsumowana jako powierzchnia użytkowa lokalu, a nie “powierzchnia lokalu”.
 • Jeżeli lokal jest już wybudowany, warto przed podpisaniem umowy zamówić przegląd techniczny wraz z pomiarem metrażu każdego pomieszczenia. Idealnie byłoby zamówić pomiar takiego lokalu u geodety, który zastosuje korzystną interpretację.

Podpisana umowa deweloperska:

 • Sprawdź, czy w umowie deweloperskiej metraż jest sprecyzowany jako “powierzchnia użytkowa”, jeżeli deweloper używa innego pojęcia typu “powierzchnia lokalu”, może to stanowić podstawę do podważenia ostatecznej ceny za lokal.
 • Sprawdź rzuty załączone do umowy deweloperskiej, czy na ściankach działowych znajdują się instalacje lub elementy trudno demontowalne, a zaliczane przez dewelopera do powierzchni pomieszczeń.
 • Sprawdź, czy rzuty mówią o powierzchni pod ściankami działowymi i czy ta powierzchnia wlicza się do ceny metrażu za cały lokal.
 • Pamiętaj, że takie podniesienie sporu z deweloperem może przenieść się na wokandę do sądu. Wydaje się jednak, że skierowanie odpowiedniego pisma wraz z opinią fachowca oraz wykorzystanie korzystnej z punktu widzenia interpretacji Normy pozwoli uzyskać odszkodowanie od dewelopera.
 • Z powodu niezgodnego z prawem pomiaru metrażu od dewelopera można odzyskać od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 • Pieniędzy można domagać się od dewelopera nawet 6 lat po odbiorze mieszkania.

Z perspektywy nabywcy problemem okazuje się kwestia interpretacji powierzchni ścianek działowych w lokalu.

Przy kupnie mieszkania lub domu od dewelopera metraż projektowy jest podawany przez dewelopera w umowie deweloperskiej oraz załącznikach do umowy (prospekt informacyjny, standard wykończenia, rzut projektowy). Przed odbiorem technicznym mieszkania deweloper dokonuje tzw. inwentaryzacji geodezyjnej budynku – zwykle po takiej inwentaryzacji okazuje się, że ostateczny metraż mieszkania lub dom jest mniejszy, lub większy niż metraż projektowy.

W przypadku różnic między metrażem projektowym a powykonawczym deweloperzy mogą zwrócić nabywcy część środków (w zależności od postanowień umowy deweloperskiej i załączników do niej) i często niewielkie kwoty są rzeczywiście zwracane przez deweloperów. Porównując metraż projektowy z powykonawczym, deweloperzy nie weryfikują jednak, czy geodeta, dokonując obmiaru powykonawczego, zastosował legalną interpretację obowiązującą dla danej inwestycji deweloperskiej normy pomiaru metrażu.

Pomiar metrażu mieszkania podczas odbioru?

Podczas naszej codziennej pracy często spotykamy się z pytaniami klientów o pomiar metrażu w trakcie odbioru technicznego. Istnieje przekonanie, że deweloper może chcieć zawyżyć faktyczny metraż, aby zyskać dodatkowe pieniądze od nabywcy nieruchomości. Warto wyjaśnić tutaj, że takie przekonanie jest mylne. 

Budynek, aby mógł uzyskać pozwolenie na użytkowanie, musi przejść kontrolę poszczególnych służb (m.in. strażaka, mistrza kominiarskiego, nadzoru budowlanego). Jednym ze specjalistów, którzy decydują czy budynek takie pozwolenie uzyska, jest niezależny geodeta. Jego zadaniem jest dokładny pomiar metrażu całego budynku, jak i poszczególnych mieszkań. 

Warto nadmienić, że geodeta ma sprzęt, który bierze pod uwagę takie czynniki jak grubości tynków. Dlatego też deweloper odrzuci pomiar wykonany przez każdą inną osobę niż niezależny geodeta. Trzeba też pamiętać, że geodeta bierze dużą odpowiedzialność za poprawność wykonania pomiarów. Zdarza się, że na rynku pojawiają się oferty od osób, które proponują podczas odbioru sprawdzenie metrażu. Proponowanie sprawdzenia metrażu przy pomocy zwykłego dalmierza (który nie uwzględni np. grubości tynków) jest nieprofesjonalne.

Nowela prawa budowlanego – pomiar powierzchni

Dla deweloperów najwygodniejszym sposobem mierzenia metrażu był ten uwzględniający pomiar pod ściankami działowymi, o czym pisaliśmy powyżej. W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie nowela prawa budowlanego deaktualizującą normę PN-ISO 9836:1997. Obecnie przy metodzie pomiaru metrażu powinna być stosowana norma PN-ISO 9836:2015. Aktualna norma mówi, o tym, że powierzchnie pod ściankami działowymi nie powinny być uwzględniane w metrażu mieszkania. Niestety w związku z okresem przejściowym wejścia w życia ustawy, a także biorąc pod uwagę, w jakim okresie budynek uzyskał pozwolenie na budowę, stosowane są nadal dwie normy. Taka sytuacja prawna rodzi nierozumienie i spory z deweloperami. 

W praktyce usunięcie ścianki działowej po odbiorze lokalu będzie wymagało zatrudnienia ekipy fachowców.

Obliczenia metrażu pod skosami


Jak obliczyć metraż pod skosami wg. norm? Poniżej się dowiesz!Dwie normy określają sposób obliczenia metrażu pod skosami. Zależnie od tego, która norma jest korzystniejsza, to taką geodeta wybierze.


Niezależny geodeta, który dokonuje pomiaru powykonawczego nieruchomości, nie będzie miał problemu z obliczeniem metrażu, jeżeli w nieruchomości znajdują się skosy. Tutaj jednak także pojawiają się wątpliwości odnośnie do stosowanych norm, które uwzględnia się, dokonując przedmiotowego pomiaru. Mamy tutaj możliwość pomiaru w odniesieniu do dwóch norm: PN70/B-02365 oraz PN-ISO9836:2015. Pierwsza norma mówi, że powierzchnię ze skosami liczy się w przypadku wysokości pomieszczenia powyżej 2,2 metra w 100%. W przypadku gdy pomieszczenie jest niższe niż 2,2 metra, liczy się 50% powierzchni. Wszystko, co poniżej 1,4 metra – nie powinno być wliczane do powierzchni. Druga norma mówi o tym, że 100% wlicza się już przy wysokości pomieszczenia 1,9 metra. W przypadku pomieszczeń poniżej 1 9 metra powinno się zaliczać jedynie do powierzchni pomocniczej. 

Metraż mieszkania – sprawdźmy zapisy w umowie

Podczas podpisywania umowy deweloperskiej ważne jest zwrócenie uwagi na zapisy odnośnie do metrażu. Umowa powinna określać, jaka jest maksymalna dopuszczalna różnica w powierzchni mieszkania. Wartość ta najczęściej wyrażona jest procentowo. Jeżeli po pomiarze geodezyjnym nieruchomości wartość będzie wykraczała poza podaną wartość, najczęściej można odstąpić od umowy. Niestety podczas podpisywania umowy mało osób zwraca uwagę na zapisy odnośnie do metrażu, bo tak jak pisaliśmy wyżej, istnieje mylne przekonanie, że o kwestie metrażowe należy się martwić dopiero podczas odbioru. 

Wciąż jeszcze nasi prawnicy analizujący umowy deweloperskie natrafią na skrajnie niekorzystne zapisy. Należy wspomnieć o sytuacji, kiedy zapis umowy, mówi, że w przypadku większego metrażu klient zmuszony będzie dopłacić, ale w przypadku mniejszego metrażu w zasadzie nic klientowi nie przysługuje. Oczywiście takie zapisy można podważyć jako klauzule abuzywne, ale generuje to niepotrzebne nerwy oraz czas. 

Ponieważ prawnicy specjalizujący się w prawie nieruchomości widzieli już setki umów deweloperskich to będą w stanie pomóc nam w analizie dokumentu. Dzięki wiedzy prawnika unikniemy niekorzystnych zapisów, będziemy wiedzieć też które klauzule należy renegocjować. Także właśnie w przypadku zapisów odnośnie do kwestii metrażowych warto zasięgnąć porady osoby, które ma doświadczenie z tego typu kwestiami. Oczywiście prawnicy posiadają różne specjalizacje, dlatego też zalecamy skorzystanie z pomocy prawnika, który zajmuje się prawem nieruchomości.

Zamów kilkustronicową analizę wykonaną przez inżynierów i prawników Pewny Lokal, która odpowie na to, czy i jakich kwot możesz domagać się od dewelopera z powodu błędnego pomiaru metrażu. Analiza jest podpisana jednocześnie przez wyspecjalizowanego w odbiorach technicznych inżyniera oraz adwokata. Wyślij skan rzutu i standard wykończenia na kontakt@pewnylokal.pl Dowiedz się, czy należy Ci się zwrot od dewelopera i oszacuj wysokość tego zwrotu.


Zaufaj Pewnemu Lokalowi!

Z tego artykułu dowiedziałeś się, że:

1
Pewny Lokal pomoże w weryfikacji metrażu.
metraż może się róznić o 1-2% w stosunku do zamierzonego.
2
3
ściany działowe można adaptować do swoich potrzeb, czego nie można zrobić ze ścianą nośną.
klauzulą abuzywną jest zapis, który pozbawia Cię praw do roszczenia zwrotu pieniędzy ze względu na błędy w metrażu.
4
Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Potrzebujesz pomocy inżyniera lub prawnika przy kupnie nieruchomości?

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Czy i jak mierzyć metraż przy odbiorze mieszkania?

Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Jak metraż jest ujęty w umowie deweloperskiej?

Obejrzyj jedną z naszych lekcji.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 7709 opinii.

Potrzebujesz pomocy inżyniera lub prawnika przy kupnie nieruchomości?

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie na rynku pierwotnym oraz wtórnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik o metrażu

okładka poradnika

Poradnik odbioru technicznego od deweloepra

okładka poradnika

Poradnik: jak kupić nieruchomość od dewelopera?

okładka poradnika

Dowiedz się, jak sprawdzić przynależności przy zakupie mieszkania.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka