Umowa deweloperska a prospekt informacyjny - ważne informacje

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz pomocy prawnej przy podpisaniu umowy z deweloperem?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Umowa deweloperska a prospekt informacyjny | 797 014 014

Być może już wiesz, że prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej. Deweloper ma zawsze obowiązek sporządzić prospekt przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań. Przeczytaj poniższy artykuł i zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi prospektu informacyjnego oraz umów zawieranym na rynku pierwotnym.

Analiza umowy deweloperskiej przez prawników firmy Pewny Lokal

Poniższy artykuł objaśnia, jakie informacje można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz w projekcie umowy deweloperskiej, jednak w sposób oczywisty nie wyczerpuje problematyki prawnych konsekwencji i ryzyk związanych z podpisaniem niebezpiecznej umowy. W tym celu zachęcamy do skorzystania z pomocy prawników firmy Pewny Lokal, którzy sprawdzą, czy wszystkie klauzule w umowie deweloperskiej w wystarczający sposób zabezpieczają interes nabywcy mieszkania.

Działamy szybko i sprawnie, a kompleksowy raport z analizy dokumentacji przesyłamy klientowi już po 48h od złożenia zamówienia na naszej stronie internetowej.

Oferujemy również usługi inżynierów, którzy pomagają klientom podczas odbiorów technicznych mieszkań oraz domów. Dzięki unikalnemu na rynku połączeniu kompetencji prawniczych i technicznych zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie zakupu nieruchomości.

Rozmyślając o kupnie mieszkania, możemy się spotkać z taką opinią, iż prospekt informacyjny jest mało ważnym dokumentem w stosunku do innych załączników i umów, jakie otrzymamy od dewelopera. Takie opinie są bardzo niesłuszne, ponieważ nie ma drugiego takiego dokumentu, który będzie stanowił tak obszerne źródło wiedzy o realizowanym przez dewelopera przedsięwzięciu budowlanym.

Przejrzenie prospektu informacyjnego  jest kluczowe do podjęcia decyzji o kupnie konkretnej nieruchomości.

W prospekcie znajdziemy informacje nie tylko o przedsięwzięciu  deweloperach, w którym chcemy uczestniczyć, ale również o jego osobie, doświadczeniu, sytuacji finansowej.

Pominięcie sprawdzenia tak ważnego dokumentu może przyczynić się do nieświadomej zgody na oszustwo dewelopera i wykluczyć pomyślność realizacji transakcji.

Czym jest prospekt informacyjny dewelopera?

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Prospekt informacyjny zawiera dane identyfikujące dewelopera, jego doświadczenie i informacje o samej nieruchomościJak wygląda prospekt informacyjny i jakie informacje zawiera?

Poza uregulowaniem instytucji umowy deweloperskiej, która obowiązkowo powinna być zawierana w formie aktu notarialnego, ustawa deweloperska z 2021 roku wprowadziła w swoim rozdziale 4. obowiązki przedkontraktowe, których realizacja przez dewelopera służyć ma przekazaniu nabywcy jak największej ilości informacji na temat inwestycji oraz lokalu, którego nabyciem jest on zainteresowany.

Do obowiązków przedumownych dewelopera należy między innymi udostępnienie obowiązkowo właśnie prospektu informacyjnego, ale też fakultatywnie projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, odpisu księgi wieczystej oraz dokumentów rejestrowych dewelopera.

Nowym instrumentem ochrony nabywców lokali jest prospekt informacyjny. Prospekt zawiera najważniejsze informacje o deweloperze, przede wszystkim na temat jego doświadczenia (stąd obowiązek wymienienia ostatnio zrealizowanych inwestycji, jeżeli deweloper ma takie) i swojej sytuacji prawno-finansowej, a także samej nieruchomości (obciążenia hipoteczne, plan zagospodarowania dla sąsiednich działek, inwestycje przewidziane w obszarze 1 km od inwestycji) i konkretnym lokalu, którego nabyciem zainteresowany jest klient (opis lokalu i jego cena za metr kwadratowy).

Deweloper jest zobowiązany dostarczyć prospekt nabywcy przed podpisaniem umowy, a jego przekazanie nie może być uzależnione od podpisania umowy rezerwacyjnej ani od wpłacenia zaliczki.

Prospekt informacyjny jest darmowy i wystarczy samo zainteresowanie potencjalnego klienta, aby deweloper był zobowiązany dostarczyć mu prospekt na tzw. trwałym nośniku (w teorii prospekt powinien być więc dostarczony na papierze lub np. nośniku USB, w praktyce wystarczająca jest forma elektroniczna).

Należy pamiętać, że prospekt jest załącznikiem do umowy deweloperskiej, dlatego treść prospektu i umowy nie może być sprzeczna, a deweloper przed podpisaniem umowy deweloperskiej ma obowiązek poinformować nabywcę o wszelkich zmianach wprowadzonych w prospekcie.

Zawiadomienie o jego zmianie może mieć formę nowego prospektu lub aneksu do niego. Deweloperowi, który w prospekcie informacyjnym podaje informacje niezgodne z prawdą, grozi odpowiedzialność karna!

Prospekt informacyjny to obowiązkowy dodatek i jednocześnie załącznik do umowy. Powinien on zostać przekazany przed podpisaniem umowy razem z załącznikami: wzorem umowy deweloperskiej i rzutem lokalu.

Potrzebujesz pomocy prawnika przy sprawdzeniu umowy deweloperskiej?

Zamów pomoc doświadczonego adwokata!

 • W umowie deweloperskiej średnio znajdujemy od trzech do czterech bardzo niebezpiecznych klauzul.
 • Nasza kancelaria przeanalizowała tysiące umów deweloperskich.
 • Deweloperzy po naszej interwencji zmieniają niebezpieczne postanowienia umowne.

Gwarancja wyłapania niebezpiecznych klauzul.
Doświadczeni adwokaci.
Analizy umów nawet w 24 h.

Fakt zapoznania się z prospektem strona kupująca często potwierdza w umowie deweloperskiej w stosownym oświadczeniu w niej zawartym.

Co zawiera prospekt deweloperski?

Prospekt informacyjny dzieli się na dwie części: ogólną i indywidualną.

Część ogólna prospektu powinna być taka sama dla całego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Prezentuje ona, tak jak zostało wspomniane wcześniej, dane dotyczące dewelopera i zrealizowanych przez niego dotychczas inwestycji, ale również informacje dotyczące nieruchomości oraz budynku. W tej części prospektu należy zwrócić szczególną uwagę na informację o planowanych inwestycjach w promieniu 1 km. W praktyce może się np. okazać, że gmina ma w planach budowę oczyszczalni ścieków lub drogi szybkiego ruchu – deweloper powinien poinformować o tym nabywcę w prospekcie, a ten, mając kompletną wiedzę jeszcze przed przystąpieniem do umowy z deweloperem, może jeszcze raz przemyśleć decyzję o zakupie nieruchomości.

W części indywidualnej prospektu znajdują się informacje dotyczące konkretnego lokalu lub domu, którym zainteresowany jest nabywca. Powinniśmy znaleźć tu między innymi parametry i opis nieruchomości, jej cenę, usytuowanie, charakterystykę rozkładu pomieszczeń, standard wykończenia, liczbę kondygnacji i lokali w budynku, doprowadzone media, informację na temat dostępu do drogi publicznej.

Do prospektu deweloper załącza wymienione wcześniej załączniki  (rzut lokalu mieszkalnego oraz wzór umowy deweloperskiej).

Na stronie uokik.gov.pl możemy znaleźć dokument dla osób zainteresowanych zawarciem umowy deweloperskiej, stanowiący poradnik, w którym znajdziemy wskazówki dotyczące bezpiecznego kupna nieruchomości na rynku pierwotnym,  a przede wszystkim interesujące nas informacje o prospekcie informacyjnym.

Prospekt informacyjny, tak jak to wyżej opisaliśmy, możemy podzielić na część ogólną oraz indywidualną. W poradniku znajdziemy wyszczególnione elementy, jakie powinny pojawić się, w każdej z tych 2 części, a będą to:

W części ogólnej:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera;
 • opisane i udokumentowane doświadczenie dewelopera;
 • wyszczególnione informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego oraz warunków odstąpienia od umowy, w szczególności:   informacje dotyczące gruntu i budynku, w tym informacje dotyczące obciążeń hipotecznych nieruchomości zawarte w księdze wieczystej,
 • informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości
 • informacje dotyczące pozwolenia na budowę;
 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych;
 • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości;
 • opis przedsięwzięcia budowlanego, w tym liczbę budynków i rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać między innymi odstęp pomiędzy budynkami);
 • sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • harmonogram przedsięwzięcia;
 • ewentualne zasady przez dewelopera waloryzacji ceny;
 • informacje dotyczące środków ochrony nabywcy (rachunki powiernicze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe);
 • warunki odstąpienia od umowy.

Natomiast w drugiej części — indywidualnej, powinniśmy znaleźć informacje odnośnie do:

 • ceny za 1 mkw. powierzchni mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • liczby kondygnacji,
 • standardu prac wykończeniowych,
 • części wspólnej budynku i terenu wokół niego,
 • liczby lokali w budynku,
 • liczby miejsc garażowych,
 • dostępnych w budynku mediów,
 • określenie usytuowania mieszkania,
 • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

Niezależnie od informacji zawartych w prospekcie dewelopera warto, jest sprawdzić na własną rękę, chociażby poprzez weryfikację wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tam zweryfikujemy między innymi czy deweloper nie znajduje się w stanie likwidacji oraz, czy nie posiada zaległości celnych lub podatkowych. Dewelopera można sprawdzić także pod względem standardu technicznego zrealizowanych przez niego inwestycji, w czym z pomocą przychodzi Pewny Lokal.

Na stronie Pewnego Lokalu, w zakładce Sprawdź dewelopera, zapoznać można się z opiniami inżynierów, którzy mieli okazję przeprowadzać odbiór mieszkań w inwestycjach danego dewelopera. Dotyczą one usterkowości lokali, powagi stwierdzonych usterek, a także jakości obsługi klienta w zakresie prowadzenia odbiorów.

Informacje, które tu znajdziemy, są wiarygodne, oparte na doświadczeniu z licznych odbiorów, dlatego też warto skorzystać z możliwości takiej weryfikacji dewelopera jeszcze przed podjęciem decyzji o kupnie od niego domu lub mieszkania.
Prospekt informacyjny to obowiązkowy dodatek i jednocześnie załącznik do umowy.

Prospekt informacyjny — wzór

Analizując treść prospektu, warto sprawdzić, czy zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym. Należy zweryfikować, czy informacje na temat nieruchomości są zgodne z tymi, które znaleźć możemy w księdze wieczystej, na przykład czy w prospekcie zostały wymienione wszystkie hipoteki widniejące w księdze. Równie istotne jest sprawdzenie, czy deweloper wskazany w prospekcie jest rzeczywiście właścicielem nieruchomości (znowu w tym celu, warto porównać treść prospektu i księgi).

Z treścią księgi wieczystej możemy bezpłatnie zapoznać się w ramach Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W tym celu konieczna jest znajomość numeru księgi, o który należy poprosić dewelopera. Oprócz danych właściciela gruntu znajdziemy tam także wiele innych ważnych informacji, dotyczących działki,  w tym jej dokładne położenie, podstawę nabycia gruntu przez jego właściciela, wszelkie istniejące obciążenia, służebności i roszczenia.

Warto także porównać z prospektem treść innych dokumentów od dewelopera takich jak: projekt umowy deweloperskiej czy projekt umowy rezerwacyjnej (w praktyce może się np. okazać, że część indywidualna prospektu i projekty umów różnią się np. w zakresie przynależności do mieszkania lub standardu jego wykończenia – w takiej sytuacji, przed podpisaniem umów należy zadbać, żeby był do nich dołączony poprawiony prospekt).

Przede wszystkim jednak należy sprawdzić, czy deweloper wypełnił wszystkie pola w prospekcie – czasami zdarza nam się np. że w prospekcie brak jest numeru księgi wieczystej, który będzie dla nas niezbędny podczas jej weryfikacji.

Co o prospekcie informacyjnym mówi ustawa deweloperska?

Poniżej przedstawiamy przepisy, które określają prospekt informacyjny i obowiązki dewelopera z nim związane.

 • Art. 20.

1. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

2. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.

3. Wzór prospektu informacyjnego określa załącznik do ustawy.

 • Art. 21.

1. Deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, lub poprzedzającej te umowy, umowy rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 2, doręcza osobie zainteresowanej zawarciem umowy prospekt informacyjny wraz z załącznikami.

2. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku.

3. W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku innym niż papier deweloper jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, lub poprzedzającej te umowy, umowy rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 2, do udostępnienia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami na papierze w lokalu przedsiębiorstwa.

 • Art. 22.

1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w postaci:

          1) aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w których są określone aktualne dane i informacje, albo 

           2) nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w których zmiana jest wskazana w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności przez zamieszczenie stosownych przypisów.

2. Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, lub poprzedzającej te umowy, umowy rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 2, informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub jego załączników może zostać doręczona w formie innej niż ta, o której mowa w ust. 1.

3. Deweloper jest obowiązany doręczyć informację o zmianie, o której mowa w ust. 1, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, lub poprzedzającej te umowy umowy rezerwacyjnej, (...).

 • Art. 23.

1. Deweloper przekazuje nabywcy szczegółowe dane i informacje dotyczące swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, w tym konkretnego oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym.

2. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej, umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, lub poprzedzającej te umowy, umowy rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Art. 24.

1. Deweloper ma obowiązek sporządzić harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, który określa co najmniej:

1) etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego;

2) procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego;

3) termin zakończenia każdego z etapów.

2. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji. Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, wynikających z harmonogramu.

Dowiedz się, czym jest i co powinna zawierać dobra umowa deweloperska

Umowa rezerwacyjna  a ustawa deweloperska

Zgodnie z nową ustawą deweloperską, czyli ustawą z dnia 20 maja 2021 roku, umowa rezerwacyjna zostaje prawnie regulowana przez ustawę deweloperską, a nie tak jak dotychczas była jedną z umów podpisywanych na zasadzie swobody.

Umowa rezerwacyjna jest dokumentem zawieranym pomiędzy osobą chętną do nabycia nieruchomości a deweloperem, w której to deweloper zobowiązuje się do rezerwacji i niesprzedawania komuś innemu nieruchomości, a nabywca do zawarcia umowy przyrzeczonej. Dzięki temu, że umowa rezerwacyjna regulowana jest przez ten sam dokument co prospekt informacyjny, to wówczas będą one od siebie zależne.

W prospekcie deweloper będzie musiał umieścić informacje dotyczące umowy rezerwacyjnej na tych samych zasadach, jak inne umowy.  W prospekcie pojawi się m.in. informacja o opłacie rezerwacyjnej, która nie może przekraczać 1% ceny lokalu lub domu jednorodzinnego.

Podobnie, jak w przypadku umowy deweloperskiej, deweloper, wprowadzając zmiany w prospekcie informacyjnym na etapie zawarcia umowy rezerwacyjnej, musi o tym fakcie poinformować kupującego. Jeżeli deweloper nie przekaże informacji o zmianach, jakie wprowadził do prospektu, to wpłacona wcześniej opłata rezerwacyjna, będzie musiała zostać niezwłocznie zwrócona.

Nowe ustalenie, jakie zostały wprowadzone w ustawie deweloperskiej, stanowią jeszcze większą ochronę nabywcy nieruchomości, gdyż deweloper, zawierając umowę rezerwacyjną, będzie podlegać takiej samej odpowiedzialności karnej, jak w przypadku innych umów.

Prospekt budowlany a informacyjny — czym się różnią?

Odpowiedź na to pytanie może być dla wielu z Państwa dosyć zaskakująca. Dlaczego? Ponieważ prospekt budowlany a informacyjny, nie różnią się praktycznie niczym. Różnica polega na tym, że zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, oficjalnie w dokumentach, takich jak na przykład umowa deweloperska występuje on pod nazwą prospekt informacyjny.

Tak też powinien zostać przedstawiony kupującemu przez dewelopera. Co równie ważne, prospekt ten ma określony w wyżej wymienionej ustawie wzór.

Wzór ten nie może być zmieniany przez żadną ze stron. Warto jednocześnie pamiętać, że prospekt ten stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Natomiast prospekt budowlany jest to nieoficjalna nazwa i nie może on pod taką być przedstawiany, poza ewentualnymi ofertami reklamowymi. Wielu z Państwa zapewne zastanawia się, co wchodzi w skład obu prospektów. Za przykład posłuży nam wspomniany przez nas wcześniej wzór zawarty w ustawie.

Zgodnie z nim prospekt informacyjny możemy podzielić na cztery części:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera. Są to między innymi numer NIP, adres, numer telefonu, czy też adres poczty elektronicznej oraz strony www.
 • Doświadczenie dewelopera. Jest to nic innego jak udokumentowane inwestycje, które zrealizował.
 • Informacje dotyczące nieruchomości oraz przedsięwzięcia deweloperskiego. Znajdują się tutaj takie dane jak numer działki, czy też księgi wieczystej.
 • Informacje dotyczące budynku. Część ta obejmuje dane dotyczące między innymi tego, czy nowo postawiony budynek ma pozwolenie na budowę, lub też czy było ono zaskarżane. W tej części są również zawarte planowane daty rozpoczęcia oraz zakończenia budowy.
 • Część indywidualna. Tutaj znajdziemy informacje na temat na przykład ceny nieruchomości, jej powierzchni, czy też planowaną liczbę kondygnacji.

Między innymi dlatego wielu deweloperów wykorzystuje dane zawarte w prospekcie informacyjnym, w celach reklamowych, przedstawiając go jako prospekt budowlany. I nie ma w tym nic złego. Co więcej, warto przy przedstawianiu oferty przez dewelopera, poprosić go o taki właśnie prospekt. Pozwoli to Państwu bowiem na lepsze zapoznanie się z inwestycją. Dzięki temu łatwiej będzie Państwu określić, czy dana nieruchomość spełnia Państwa oczekiwania. Natomiast odmowa jego przedstawienia, może być ważnym sygnałem ostrzegawczym, oznaczającym, że deweloper może mieć coś do ukrycia.

Sprawdzenie księgi wieczystej z prawnikiem

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości z prawnikiem jest wartym rozważenia rozwiązaniem. W przypadku rynku pierwotnego sprawdzić możemy jedynie księgę gruntu, ale z niej także można wiele dowiedzieć się na temat nieruchomości. Pomoc prawnika może okazać się nieoceniona w przypadku, gdy w księdze znajdziemy wpisy nie do końca dla nas jasne, dotyczące na przykład istniejących roszczeń bądź służebności, o  których deweloper nas nie poinformował.

Na potrzeby podstawowej weryfikacji stanu prawnego wystarczające powinno okazać się sprawdzenie księgi w wersji elektronicznej.

Księga wieczysta oprócz prospektu informacyjnego stanowi również ważny dokument, który ma znaczący wpływ na przebieg kupna nieruchomości, jak i samą decyzję potencjalnego nabywcy. Księga wieczysta to ogólnodostępny dokument, zawierający informacje o stanie prawnym nieruchomości. Księga podzielona jest na cztery działy:

W dziale pierwszym — pojawią się informacje o samej nieruchomości, liczbie pomieszczeń, kondygnacji, jej adres, powierzchnia, ale również informacje o przysługujących nam prawach.

Dział drugi — to informacje o właścicielu nieruchomości, jego dane.

Dział trzeci — to zbiór informacji o prawach i roszczeniach, czyli znajdziemy w nim głównie dane dotyczące obciążeń nieruchomości. Ten dział jest niezwykle ważny z punktu widzenia nowego nabywcy, gdyż może podjąć decyzję, czy na pewno chce decydować się na nieruchomości, która jest w jakiś sposób obciążona.

Dział czwarty — to również bardzo ważne dział, w którym pojawiają się informacje o hipotekach. Jeżeli sprzedawca nieruchomości nie będzie miał nic do ukrycia, to bez problemu podam numer księgi wieczystej, dzięki któremu będziemy mogli tę księgę przejrzeć w internecie, gdyż istnieje elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych.

W rezultacie sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości przez Pewny Lokal otrzymujemy raport, zawierający najważniejsze informacje na jej temat wraz z ich wyjaśnieniem oraz rekomendacjami dalszych działań tam, gdzie może się to okazać konieczne na przykład dla wyjaśnienia istniejących niejasności.

Umowa deweloperska — na co jeszcze zwrócić uwagę

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej musimy pamiętać o jej bardzo dokładnym sprawdzeniu, najlepiej z pomocą doświadczonego prawnika, który wskaże nam zapisy potencjalnie dla niekorzystne, o których renegocjowaniu warto rozmawiać z deweloperem.

Umowa deweloperska jest szczegółowo opisana w ustawie deweloperskiej. Na dewelopera ustawa nakłada, oprócz wspomnianych wyżej zobowiązań przedumownych, obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego. Dzięki temu strony zyskują prawo do wystąpienia do sądu w przypadku, gdyby pojawiły się problemy z realizacją postanowień umownych.

Taka forma zawierania umowy generuje dodatkowe koszty, ale warto pamiętać, że wysokość najważniejszego z nich, a więc taksy notarialnej, podlega negocjacjom z notariuszem, o pomoc, w których można zwrócić się też do dewelopera.

Może zdarzyć się, że z deweloperem podpisywać będziemy umowę rezerwacyjną, która nie podlega regulacjom ustawy deweloperskiej, niezależnie od tego, czy zawrzemy ją w zwykłej formie pisemnej, czy u notariusza.

Środki wpłacane przez kupujących tytułem umowy deweloperskiej, zgodnie z zapisami ustawy deweloperskiej, muszą trafiać na rachunek powierniczy otwarty lub zamknięty, dzięki czemu nabywcy zyskują gwarancję, że deweloper nie dysponuje ich środkami aż do momentu, kiedy bank potwierdzi postęp prac na budowie, zgodny z założonym harmonogramem (rachunek powierniczy otwarty) lub do czasu podpisania umowy przyrzeczonej (rachunek powierniczy zamknięty).

Dokładnie należy przyjrzeć się zapisom umownym dotyczącym metrażu oraz postępowaniu w przypadku, gdy metraż powykonawczy okaże się większy lub mniejszy od projektowego.

Pamiętać trzeba o tym, że taka różnica prawie na pewno się pojawi i ważne jest, aby rozwiązanie zapisane w umowie było jednakowo sprawiedliwe dla obydwu stron. Jeżeli okaże się, że umowa zakłada, że dopłacamy za dodatkowy metraż, wówczas powinien się w niej znaleźć też zapis gwarantujący nam zwrot nadpłaconych środków, gdyby powierzchnia powykonawcza okazała się mniejsza od projektowej.

Ważne też, aby wskazana była też wartość graniczna dopuszczalnej różnicy, po której przekroczeniu możliwe będzie bezkosztowe odstąpienie od umowy.  

Uwagę powinniśmy zwrócić także na kwestię terminów oraz ich zabezpieczenia karami umownymi.

Dotyczy to najważniejszych dat, a więc terminu zakończenia prac, uzyskania przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie, odbioru technicznego oraz podpisania umowy przeniesienia własności.

Jedynie przekroczenie tego ostatniego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy, pozostałe należy zabezpieczyć w inny sposób, a więc właśnie karami umownymi.

Bardzo ważnym punktem jest harmonogram płatności — należy go dokładnie sprawdzić, również pod kątem zgodności z poczynionymi z deweloperem ustaleniami dotyczącymi terminów płatności, ilości transz i wysokości wpłat.

Do nas należeć będzie później pilnowanie punktualnych wpłat, w innym przypadku możemy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci odsetek od przeterminowanych płatności.

Ustalenie harmonogramu płatności z deweloperem pozwala wymagać od obu stron punktualności.

Dokładnie przeanalizować należy wskazane w umowie warunki odstąpienia od umowy. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy uzyskamy kredyt na zakup nieruchomości. Dlatego dobrze jest wynegocjować z deweloperem jak najkorzystniejsze warunki odstąpienia w przypadku nieuzyskania kredytu.

Ze względu na fakt, że umowa deweloperska wraz z załącznikami wymaga bardzo szczegółowego sprawdzenia, warto zwrócić się o przeprowadzenie tej analizy przez prawników Pewnego Lokalu. Dzięki temu możemy uniknąć wzięcia na siebie zobowiązania, którego możemy nie dać rady udźwignąć.

Prawnicy Pewnego Lokalu analizują umowy pod kątem występowania klauzul niedozwolonych lub po prostu niekorzystnych dla kupującego.  W ramach sprawdzenia umowy deweloperskiej weryfikowane jest bezpieczeństwo inwestycji, a Standard wykończenia (obowiązkowy załącznik do umowy, zawierający specyfikację techniczną wykończenia lokalu pod kątem materiałów i rozwiązań technicznych) weryfikują poprzez współpracę z inżynierem.

Otrzymujemy również informację na temat tego, jak wyglądają nasze zapisy umowne na tle innych umów, zawieranych przez deweloperów. Tak dogłębna analiza umowy przed jej podpisaniem może wiele powiedzieć nam o inwestycji i deweloperze, a gdyby okazało się, że deweloper nie jest gotowy do renegocjowania postanowień, które mogą okazać się dla nas niekorzystne, wówczas możemy ponownie przemyśleć decyzję dotyczącą kupna mieszkania lub domu od tego właśnie dewelopera.

Co deweloper udostępnia kupującemu podczas kupna mieszkania?

Jeżeli już wiemy, że deweloper podczas kupna mieszkania powinien udostępnić nam prospekt informacyjny,  to musimy również wiedzieć jakie inne dokumenty, powinny zostać nam przekazane, aby móc jeszcze bardziej szczegółowo skontrolować nieruchomość. Zapytajmy o zaktualizowaną księgę wieczystą, która jest głównym źródłem informacji m.in. o obciążeniach hipotecznych, pozwolenia na budowę wraz z projektem budynku i mieszkania.

Najlepiej, aby to był rzut projektowy lokalu oraz rzut przynależności, które będą załącznikami do prospektu informacyjnego. Na rzutach znajdziemy plan kondygnacji z wyodrębnieniem pomieszczeń.

Zwróćmy uwagę, czy deweloper planuje przekazać nam standard wykończenia, który również powinien zostać dołączony do prospektu. Standard jest specyfikacją techniczną nieruchomości, z której odczytamy informacje dotyczące wykorzystywanych materiałów, urządzeń oraz ich jakości, potrzebnych do wybudowania nieruchomości.

Z tego artykułu dowiedziałeś się, że:

1
prospekt informacyjny musisz otrzymać przed podpisaniem umowy.
prospekt informacyjny dzieli się na część ogólną i indywidualną.
2
3
prawnicy firmy Pewny Lokal pomogą Ci w analizie dokumentów od dewelopera.
nie wolno zapomnieć o harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego.
4

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film, który pokaże Ci, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zobacz, co powinieneś wiedzieć o protokole odbioru.

Ekspert wyjaśnia wszystkie Twoje wątpliwości.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1650 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy podpisaniu umowy z deweloperem?

Analiza dokumentacji prawnej z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Wysoka specjalizacja

Wysoka specjalizacja

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Realizacja w 48h

Realizacja w 48h

Sporządzenie raportu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane raporty z analiz umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić mieszkanie na rynku pierwotnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: jak kupić nieruchomość od dewelopera?

okładka poradnika

Poradnik odbioru technicznego od deweloepra

okładka poradnika

Poradnik poodbiorowy

okładka poradnika

Czym jest odbiór techniczny mieszkania i dlaczego warto go zlecić specjaliście?

Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i nerwy na odbiorze technicznym.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka