Zarezerwuj

Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich

Umowa deweloperska, ze względu na swoją złożoność, wymaga bardzo dokładnej analizy pod kątem bezpieczeństwa jej zapisów.
Potrzebujesz pomocy prawnej przy podpisaniu umowy z deweloperem lub przy sprawdzeniu wiarygodności i bezpieczeństwa inwestycji?
Poproś o kontakt

Dowiedz się, na co uważać podpisując umowę deweloperską

Zobacz wywiad Rzeczpospolitej z ekspertem Pewny Lokal, adwokatem dr Piotrem Semeniukiem


Spis treści:

 1. Ustawa deweloperska a elementy umowy deweloperskiej
 2. UOKiK klauzule niedozwolone
 3. Klauzule abuzywne- na co zwrócić uwagę
   

Zdarza się, że deweloperzy stosują w umowach tak zwane klauzule niedozwolone (inaczej abuzywne). Jakie zapisy powinny wzbudzić naszą czujność i co możemy zrobić w sytuacji, gdy w naszej umowie znajdziemy niekorzystny dla nas zapis?

Prawnik pomagający przy sprawdzeniu deweloperaOd konkurencji odróżnia nas to, że działamy na korzyść nabywców nieruchomości, a nie także na korzyść deweloperów.

1. Ustawa deweloperska a elementy umowy deweloperskiej

Ustawa deweloperska z 2012 roku znacznie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa kupujących oraz na ograniczenie praktyk deweloperów, które były sprzeczne z interesem drugiej strony umowy.

Umowa deweloperska to, zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy deweloperskiej, umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa własności lokalu, przy czym przedsięwzięcie deweloperskie to proces obejmujący budowę oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy.

Ustawa deweloperska określa podstawowe elementy umowy, w tym:

 1. Środki ochrony nabywców- najpowszechniejszym z nich jest rachunek powierniczy (otwarty lub zamknięty). To właśnie na rachunek powierniczy trafiają pieniądze, wpłacane w transzach przez kupujących. Bank wypłaca deweloperowi środki po zakończeniu kolejnych etapów budowy (rachunek otwarty) lub po podpisaniu umowy przenoszącej własność mieszkania lub domu (rachunek zamknięty).
 2. Szczegółowy opis nieruchomości- deweloper jest zobowiązany do wskazania dokładnego metrażu mieszkania lub domu, określenia przynależności (piwnica, komórka lokatorska, boks) oraz podania precyzyjnego opisu standardu technicznego nabywanej nieruchomości. Obowiązkowym załącznikiem do umowy deweloperskiej jest Standard wykończenia- dokument dokładnie opisujący najważniejsze elementy techniczne projektowanego mieszkania lub domu (m.in. klasa tynków, rodzaj wylewki, materiał stolarki okiennej etc.).
 3. Prospekt informacyjny- jego wzór zawarty jest w ustawie deweloperskiej. Jest to dokument składający się z części ogólnej i indywidualnej. W części ogólnej muszą znaleźć się  m. in. najważniejsze informacje na temat dewelopera i przedmiotowej inwestycji, a w części indywidualnej- dane dotyczące nabywanego lokalu lub domu (jego opis oraz cena za metr kwadratowy).
   

Dla zachowania jej ważności umowa deweloperska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, którego koszty ponoszone są po równo przez obydwie strony umowy.

2.  UOKiK klauzule niedozwolone

Klauzule abuzywne to postanowienia umowne, które naruszają prawa konsumenta. W większości przypadków są to zapisy, na których zapisanie w umowie konsument nie miał wpływu, a więc nie były z nim uzgadnianie indywidualnie. Warto zaznaczyć, że w przypadku umowy z konsumentem postanowienia, które nie zostały indywidualnie ustalone, a które naruszają jego interes, nie są dla niego wiążące. Jeżeli jednak stroną umowy z deweloperem jest przedsiębiorca, wówczas spoczywa na nim pełne ryzyko związane z zawartą umową.

W art. 583 Kodeksu cywilnego znajdziemy katalog niedozwolonych postanowień umownych, który nie stanowi jednak  zamkniętej listy klauzul niedozwolonych. Dodatkowo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi rejestr klauzul abuzywnych, których pełną listę znajdziemy na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Klauzule abuzywne- na co zwrócić uwagę

Nasz niepokój powinny wzbudzić wszelkie zapisy służące wyłączeniu odpowiedzialności względem konsumenta w przypadku niewywiązania się sprzedającego z umowy, bądź też ograniczeniu odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie umownego zobowiązania, uzależniające wykonanie umowy od podpisana innego porozumienia lub umowy, upoważniające sprzedającego do jednostronnej zmiany zapisów umownych bez istotnej przyczyny lub zezwalające na scedowanie praw i obowiązków, wynikających z umowy, bez zgody kupującego.

W praktyce w umowach deweloperskich najczęściej spotykane są postanowienia  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wywiązanie się z warunków umowy, umożliwiające mu jednostronną modyfikację zapisów umownych, a także obciążające kupującego kosztami związanymi z odstąpieniem od umowy z przyczyn od niego niezależnych. Bardzo często kwestionowaną praktyką jest odmawianie nabywcy prawa do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zmianie ulega powierzchnia nieruchomości, a co za tym idzie- jej cena.

Dlatego też tak duże znaczenie ma szczegółowe sprawdzenie zapisów umowy deweloperskiej przed jej podpisaniem, w czym wspiera swoich klientów Pewny Lokal, oferując między innymi usługę kompleksowej weryfikacji umowy deweloperskiej, także pod kątem nielegalnych klauzul (np. kary umowne) wraz ze wskazaniem postanowień do renegocjacji.

Zobacz, jakie kruczki, zagrożenia i haczyki może mieścić w sobie umowa deweloperska.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Dowiedz się, jak podpisać umowę deweloperską.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Czym jest ustawa deweloperska?

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu na temat umowy deweloperskiej.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka