Umowa deweloperska

Zebrane w bieżącej kategorii artykuły zawierają wiele praktycznych wskazówek odnośnie szczegółowego sprawdzenia umowy deweloperskiej przed jej podpisaniem. Znaleźć tu można zarówno listę pytań, które dobrze jest zadać deweloperowi w kontekście zapisów umownych, jak i najważniejsze regulacje ustawy deweloperskiej, które znajdują swoje bezpośrednie przełożenie na formę umowy deweloperskiej i część umownych ustaleń. Dzięki lekturze poniższych publikacji dowiedzieć się można dużo również na temat alternatywnych rodzajów umow zawieranych w przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku wtórnym (umowa rezerwacyjna i przedwstępna), a także obowiązkowych załączników do umowy deweloperskiej. Kluczowe dla zagwarantowania bezpieczeństwa nabywcy jest dokładne sprawdzenie umowy, które dobrze jest zlecić doświadczonemu prawnikowi. Pomimo, iż wprowadzenie ustawy deweloperskiej przyczyniło się do poprawienia sytuacji nabywców, to nadal zdarza się, że deweloperzy w umowach stosują zapisy dla kupujących niekorzystne, w tym również klauzule niedozwolone, o czym więcej przeczytać można w bieżącej sekcji.