Zamów pomoc prawną

Zmiana prospektu informacyjnego po zawarciu umowy deweloperskiej

Czym jest prospekt informacyjny? Czy od chwili podpisania umowy deweloperskiej wraz z prospektem może ulec on zmianie? Odpowiedź na te i inne pytania w artykule.
Potrzebujesz pomocy prawnej przy podpisaniu umowy z deweloperem lub przy sprawdzeniu wiarygodności i bezpieczeństwa inwestycji?
Poproś o kontakt

Dowiedz się, na co uważać podpisując umowę deweloperską

Zobacz wywiad Rzeczpospolitej z ekspertem Pewny Lokal, adwokatem dr Piotrem Semeniukiem

Prospekt informacyjny stanowi zarówno załącznik do umowy deweloperskiej jak i jej integralną część. Jest on doręczany nabywcy przez dewelopera w sposób nieodpłatny tj. nabywca nie ponosi kosztów doręczenia mu prospektu. Nabywca, na podstawie nieprzedstawienia mu prospektu informacyjnego wraz z umową, ma prawo do odstąpienia od niej, nawet jeśli umowa jest już podpisana. Ponadto, prawo to przysługuje mu, jeżeli informacje zawarte w prospekcie nie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej lub jeśli prospekt informacyjny nie zawiera elementów określonych w załączniku do ustawy potocznie zwanej deweloperską.

Co powinien zawierać prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny dzieli się na część ogólną i  indywidualną. Część ogólna prospektu zawiera:

  • dane identyfikacyjne i kontraktowe dotyczące właściciela,
  • opis doświadczenia dewelopera,
  • informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym informacje dotyczące gruntu, budynku a także warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej.

 

W części indywidualnej zawarte są informacje dotyczące:

  • ceny za 1m.kw.,
  • położenia i istotnych cech nabywanego lokalu oraz budynku, w którym będzie się on znajdować,
  • powierzchni i układu pomieszczeń oraz informacje odnośnie zakresu i standardu prac wykończeniowych.

 

Kiedy otrzymujemy prospekt informacyjny?

Co do zasady, deweloper rozpoczynając sprzedaż nieruchomości ma obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub wyodrębnionego zadania inwestycyjnego. Na żądanie osoby, będącej zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper jest zobowiązany do doręczenia jej prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, na przykład w postaci rzutu lokalu oraz budynku, w którym lokal się znajduje.

Wówczas, nabywca ma możliwość dokładnego zapoznania się z treścią nie tylko umowy, ale i prospektu informacyjnego, przed jej podpisaniem. Daje to szansę na wcześniejsze wykrycie niekorzystnych zapisów zawartych w umowie czy prospekcie oraz na negocjację i zmianę warunków proponowanych przez dewelopera.

Zmiana prospektu informacyjnego po podpisaniu umowy

Podczas długotrwałego procesu, jakim jest kupno nieruchomości na rynku pierwotnym istnieje szansa, że w prospekcie informacyjnym pojawią się zmiany, mimo iż umowa między stronami została już zawarta. Nie oznacza to, że dotychczasowe postanowienia umowy czy też prospektu informacyjnego nie były wiążące a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

Zdarza się, że po upływie kilku miesięcy od dnia podpisania umowy deweloperskiej, w prospekcie informacyjnym zajdą pewne zmiany. Wiąże się to z obowiązkiem dewelopera do aktualizacji prospektu. W takiej sytuacji deweloper jest zobligowany do doręczenia nabywcy aneksu do prospektu informacyjnego czy też zmiany załącznika, który zawiera aktualne informacje lub do dostarczenia mu nowego prospektu informacyjnego czy załącznika, który wyraźnie wskazuje zaistniałą zmianę.

Warto pamiętać, że nie każda zmiana treści prospektu będzie mieć istotne znaczenie z punktu widzenia nabywcy. Przykładem może być tutaj adres dewelopera. W prospekcie są jednak informacje, których bez zgody nabywcy deweloper nie ma prawa zmienić. Należą do nich np. cena nabycia 1 m.kw. lokalu. Zmiana takich informacji nieodłącznie wiązałaby się ze zmianą treści umowy.

Główną funkcją prospektu informacyjnego dewelopera jest wskazanie nabywcy najważniejszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości, natomiast dla przykładu: w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, deweloper związany jest jednak terminem zawartym w umowie deweloperskiej a jego ewentualnie niedotrzymanie skutkować może odpowiedzialnością z tytułu rękojmi.

Pewny Lokal to firma specjalizująca się w prawnych analizach dokumentów i umów na rynku nieruchomości. Pomagamy także przyszłym nabywcom mieszkań podpisać bezpieczną umowę deweloperską. Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie umowy deweloperskiej skontaktuj się z nami pod numerem:  797 014 014 lub napisz maila na adres: kontakt@pewnylokal.pl.

Pewny Lokal to kancelaria specjalizująca się w analizie umów deweloperskich i pomocy nabywcom w kupnie mieszkania od dewelopera. Działamy w całej Polsce i mamy najwięcej pozytywnych opinii w internecie. Dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać tutaj.

Zobacz, dlaczego warto zlecić analizę umowy deweloperskiej profesjonalistom.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego.

Sprawdź wiarygodne opinie o deweloperach i inwestycjach!
- opinie naszych inżynierów o inwestycjach oraz deweloperach
- opinie na podstawie odbiorów technicznych
- zobacz jakie rodzaje usterek występują najczęsciej
SPRAWDŹ

Dowiedz się, jak podpisać umowę deweloperską.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość od dewelopera i podpisać z nim umowę?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak odebrać mieszkanie lub dom od dewelopera?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 19 opinii.

Czym jest ustawa deweloperska?

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu na temat umowy deweloperskiej.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka