Porada prawna lub napisz do nas

Umowa deweloperska: koszty i opłaty

Umowa deweloperska to umowa w formie aktu notarialnego, za który trzeba zapłacić taksę notarialną. Poza tym z umową deweloperską wiążą się różne pozostałe opłaty.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych?
Zamów analizę prawna

Taksa notarialna: umowa deweloperska

Podstawową opłatą przy umowie deweloperskiej jest taksa notarialna. Przepisy szczegółowe ograniczają jej maksymalną wysokość. Za zawarcie umowy deweloperskiej notariusz może pobrać “połowę stawki maksymalnej”. Stawka maksymalna jest wyliczana w zależności od ceny nieruchomości (poniżej zamieszczamy wysokość tych taks):

1) do 3000 zł - 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000 zł;

4) powyżej 30000 zł do 60000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł;

5) powyżej 60000 zł do 1000000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł;

7) powyżej 2000000 zł - 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000 zł, nie więcej jednak niż 10000 zł.

Na pytanie, kto płaci za notariusza przy umowie deweloperskiej ustawa deweloperska ma jednoznaczną odpowiedź: deweloper i nabywca po połowie. Należy jednak pamiętać, że w umowach deweloperskich deweloperzy zazwyczaj zastrzegają, że całość opłat za umowę końcową (przenoszącą własność) ponosi nabywca - ta kwestia nie jest regulowana przez prawo i nieraz trudno jest wynegocjować u dewelopera podział kosztów przy drugiej umowie.

Podatki przy umowie deweloperskiej

Podpisując umowę deweloperską musimy liczyć się z tym, że zapłacimy podatek VAT. Błędnie uważa się, że nabywca mieszkania od dewelopera płaci dodatkowo podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości przedmiotu sprzedaży. Jednak Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia z płacenia tej daniny nabywców mieszkań od dewelopera. Nabywając mieszkanie będziemy więc musieli zapłacić jedynie podatek VAT, najczęściej w wysokości 8% (wysokość podatku zależy od metrażu lokalu). Co do zasady podatek VAT jest już wliczony w cenę lokalu.

Zadatek i zaliczka w umowie deweloperskiej i rezerwacyjnej

Podpisując umowę rezerwacyjną lub deweloperską trzeba być świadomym, że deweloper może zażądać od nas zapłaty zaliczki lub zadatku. Oba pojęcia brzmią bardzo podobnie, ale fundamentalnie różnią się od siebie. Zadatek przepada jeżeli kupujący nie wywiąże się z umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej. Jeżeli to deweloper rozmyśli się, możemy żądać zwrotu podwójnej wartości zadatku. Jeżeli umowa nie dojdzie do skutku za porozumieniem stron bądź ani z winy kupującego lub dewelopera, zadatek zostanie zwrócony. Zaliczka nie jest zdefiniowana w kodeksie cywilnym. Jest wpłacana na poczet przyszłych należności i nie stanowi, tak jak zadatek formy zabezpieczenia wykonania umowy. Nie można żądać jej zwrotu przepadku w wyniku niedotrzymania umowy, ani zwrotu podwójnej wartości.

Koszty i opłaty związane z umową deweloperską.Najwyższym kosztem związanym z zawarciem umowy deweloperskiej jest taksa pobierana przez notariusza.

Koszty cesji umowy deweloperskiej - podatek VAT i PCC

Cesja umowy deweloperskiej to sytuacja w której pierwotny nabywca lokalu od dewelopera przenosi swoje prawa i zobowiązania na nową stronę. Przenoszący prawo nazywa się cedującym (pierwotny nabywca nieruchomości), a nabywający prawo cesjobiorcą (nowy właściciel lokalu). Cesja umowy deweloperskiej może się okazać niezwykle skomplikowana i zależeć od tego czy bank cesjobiorcy zdecyduje się kredytować taką transakcję i zależy też od tego, czy cedent zapłacił już jakąś część swoich zobowiązań. Jeżeli chodzi o dodatkowe koszty to niektórzy notariusze zaliczają taką transakcję do rynku wtórnego i doliczają 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek VAT jest już wliczony w pierwotnej umowie jako cena mieszkania.

Inne koszty związane z zawarciem umowy deweloperskiej

Dodatkowym kosztem z którym należy się liczyć przy nabywaniu nowego lokalu są wypisy aktu notarialnego (cena w wysokości maksymalnie 6 zł za stronę) - całkowity koszt może wynieść 100-200 zł. Wpis roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej do księgi wieczystej będzie kosztować 150 zł niezależnie od wielkości nieruchomości. Należy też pamiętać o 23% podatku VAT od wypisów i kosztu aktu notarialnego

Pewny Lokal to wiodąca firma w Polsce pomagająca klientom podczas audytów nieruchomości mieszkalnych. Jeżeli w przyszłości czeka Cię odbiór mieszkania lub domu, nie wahaj się i skorzystaj z pomocy sieci naszych specjalistów!


Dowiedz się, kiedy masz prawo odstąpić od umowy deweloperskiej
Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 117 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Kupujesz mieszkanie od dewelopera?

Zobacz wywiad z ekspertem Pewny Lokal o najważniejszych kwestiach prawnych związanych z zakupem mieszkania

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka