Porada prawna Najszybciej zarezerwujesz odbiór online - tak jak 81% naszych klientów

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

O bezpieczeństwie nabywcy mieszkania w znacznej mierze decydują zapisy umowy deweloperskiej. W artykule opisujemy co w szczególności powinna zawierać umowa deweloperska.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych?
Zamów analizę prawna

Co w szczególności powinna zawierać umowa deweloperska?

Umowa deweloperska nie może nie zawierać oznaczenia stron. Podczas podpisywania aktu notarialnego notariusz zweryfikuje dane zarówno nasze jak i dewelopera. Kolejnym obligatoryjnym punktem jest określenie ceny domu/mieszkania wraz z harmonogramem określającym  terminy wpłat na rachunek powierniczy prowadzony dla inwestycji. W umowie znajdziemy również precyzyjny opis nieruchomości wraz z opisem domu/lokalu i standardem prac wykończeniowych. Terminy: rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,  termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze mieszkania lub domu, termin przeniesienia na nabywcę prawa własności mieszkania. W dokumencie znajdziemy także bardzo istotne z punktu widzenia nabywcy nieruchomości zasady odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych środków, a także wysokość kar umownych i odsetek. W umowie deweloper musi zobowiązać się także do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na kupującego, a w przypadku, gdy istnieją obciążenia hipoteczne umowa musi zawierać informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę.

Prospekt informacyjny

Integralną częścią umowy deweloperskiej jest prospekt informacyjny. Wszystko co zawiera prospekt informacyjny ma taką samą moc prawną jak umowa deweloperska. Oznacza to, że oprócz analizy umowy deweloperskiej konieczna jest także analiza prospektu informacyjnego. 

Więcej o prospekcie informacyjnym dowiesz się w tym artykule:https://pewnylokal.pl/porady/umowa-deweloperska-a-prospekt-informacyjny

Przed podpisaniem umowy 

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej należy przeanalizować zarówno treść tej umowy jak i prospektu informacyjnego. Ważne jest byś jako nabywca zdawała sobie sprawę z faktu, że deweloper musi dostarczyć Ci prospekt informacyjny przed podpisaniem umowy deweloperskiej, a w przypadku jego zmiany przed musi Cię o tym poinformować podczas pospisywania umowy deweloperskiej.  Jeśli nabywca nie zaakceptuje zmian, nie ma obowiązku podpisywać takiej umowy

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o umowach deweloperskich lub chciałbyś przeanalizować projekt umowy deweloperskiej, skontaktuj się z naszą firmą.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 5 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Kupujesz mieszkanie od dewelopera?

Zobacz wywiad z ekspertem Pewny Lokal o najważniejszych kwestiach prawnych związanych z zakupem mieszkania

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka