Zarezerwuj

Umowa deweloperska a umowa rezerwacyjna

Coraz częstszą praktyką staje się podpisywanie umowy rezerwacyjnej przed zawarciem umowy deweloperskiej.
Potrzebujesz pomocy prawnej przy podpisaniu umowy z deweloperem lub przy sprawdzeniu wiarygodności i bezpieczeństwa inwestycji?
Poproś o kontakt

Dowiedz się, na co uważać podpisując umowę deweloperską

Zobacz wywiad Rzeczpospolitej z ekspertem Pewny Lokal, adwokatem dr Piotrem Semeniukiem


W przeciwieństwie jednak do umowy deweloperskiej, brak jest uregulowań w polskim prawie, które jasno wskazywałyby, co musi się znaleźć w treści umowy rezerwacyjnej zawieranej z deweloperem oraz w jakiej formie powinna być ona zawarta.

1. Forma umowy rezerwacyjnej

Umowa rezerwacyjna jak do tej pory nie doczekała się precyzyjnego jej uregulowania, zarówno w ustawie deweloperskiej, jak również na gruncie kodeksu cywilnego czy innych gałęzi prawa. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest poświęcona kwestiom dotyczącym jedynie umowie deweloperskiej. To właśnie z jej treści wynika obowiązek zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Z powodu braku analogicznego zapisu dotyczącego umowy rezerwacyjnej, brak jest obowiązku zawarcie jej w tej właśnie formie. Jednak, dla celów dowodowych regułą stało się zawieranie tejże umowy w formie pisemnej. Warto zatem unikać ustnych ustaleń, ponieważ zwykle wiąże się to ze znaczącymi trudnościami w egzekwowaniu postanowień umowy.

2. Przedmiot umowy rezerwacyjnej

O ile umowa deweloperska zawiera w swej treści zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, o tyle umowa rezerwacyjna, jak sama nazwa wskazuje, daje nabywcy wyłącznie rezerwację a nie prawo do lokalu. Ponadto, umowa ta nie zobowiązuje dewelopera do sprzedaży lokalu. Aby takie zobowiązanie powstało, konieczne jest zawarcie w późniejszym terminie umowy deweloperskiej.

3. Czego dotyczy rezerwacja zawarta w umowie rezerwacyjnej?

W treści umowy rezerwacyjnej, nabywca rezerwuje określony lokal mieszkalny wraz z ewentualnymi przynależnościami, natomiast deweloper zobowiązuje się do rezerwacji tegoż lokalu, przez co rozumie się zapewnienie nabywcy prawa pierwszeństwa zawarcia umowy deweloperskiej, której przedmiotem ma być ten właśnie lokal. Ponadto, bardzo ważnym jest aby zastrzec w treści umowy termin, w którym to strony planują zawrzeć umowę deweloperską.

4. W jakich sytuacjach zawiera się umowę rezerwacyjną?

W większości przypadków propozycja zawarcia umowy rezerwacyjnej wychodzi bezpośrednio od dewelopera, jednakże zdarza się, że to nabywca sugeruje takie rozwiązanie. Najczęściej wiąże się to z oczekiwaniem na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej ze strony banku. Nabywcy ubiegający się o kredyt hipoteczny, decydują się na uprzednie zawarcie umowy rezerwacyjnej, ponieważ nie zawsze umowa deweloperska przyznaje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieuzyskania kredytu.

Warto jednak pamiętać, że zawarcie umowy rezerwacyjnej zależne jest od uiszczenia odpowiedniej opłaty – tzw. opłaty rezerwacyjnej na rzecz dewelopera. Najczęściej, w przypadku zawarcia przez strony umowy deweloperskiej, opłata ta zostaje zaliczona na poczet ceny nieruchomości.

Pewny Lokal to firma specjalizująca się w prawnych analizach dokumentów i umów na rynku nieruchomości. Pomagamy także przyszłym nabywcom mieszkań podpisać bezpieczną umowę deweloperską. Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie umowy deweloperskiej skontaktuj się z nami pod numerem: 797 014 014 lub napisz maila na adres: kontakt@pewnylokal.pl.

Zobacz, jakie kruczki, zagrożenia i haczyki może mieścić w sobie umowa deweloperska.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Dowiedz się, jak podpisać umowę deweloperską.

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Czym jest ustawa deweloperska?

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu na temat umowy deweloperskiej.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka