Zarezerwuj odbiór lub napisz do nas

Odstąpienie od umowy deweloperskiej i rezerwacyjnej

Umowę deweloperską podpisujemy zwykle na długo przed rzeczywistym objęciem w posiadanie mieszkania. Kiedy możemy od niej odstąpić?
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych?
Zamów analizę prawna

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Prawo do odstąpienia od umowy polega na tym, że jedna ze stron może odstąpić od umowy na zasadach w niej określonych. Zwykle możemy odstąpić od umowy na zasadach określonych w ustawie deweloperskiej lub gdy deweloper przyznaje nam takie prawo - odstąpić od umowy na zasadzie umownego prawa do odstąpienia.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Jednym z głównych celów uchwalenia ustawy deweloperskiej było danie konsumentom szerokich i niezbywalnych praw do odstąpienia od umowy deweloperskiej, jeśli deweloper nie przekaże im wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o podpisaniu umowy. Prawo do odstąpienia od już podpisanej umowy deweloperskiej przysługuje konsumentowi, jeśli informacje w umowie deweloperskiej nie będą zgodne z prospektem dewelopera (chyba, że deweloper wyraźnie zaznaczy te niezgodności w akcie notarialnym) oraz w przypadku gdy prospekt informacyjny nie zawiera pól wymaganych przez ustawę lub gdy jest sprzeczny z prawem. Konsument może też odstąpić od umowy deweloperskiej, jeżeli deweloper nie przeniesie na niego prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W tym pierwszym przypadku (wady umowy deweloperskiej lub prospektu), konsument może odstąpić od umowy 30 dni od jej zawarcia. W drugim (nie przeniesienie przez dewelopera prawa własności), nabywca mieszkania ma prawo do odstąpienia po tym, jak wyznaczy deweloperowi dodatkowy 120 dniowy termin. W razie znaczących wad fizycznych lokalu, nabywca może też odstąpić od umowy (dopiero po upływie terminu na przeniesienie własności mieszkania, na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego).


Dowiedz się, kiedy masz prawo odstąpić od umowy deweloperskiej

Umowne prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Standardem jest przyznanie prawa do odstąpienia bez zapłaty tzw. kar umownych w przypadku gdy ostateczny metraż mieszkania będzie różnił się od tego co obiecał deweloper o więcej niż 2 proc. Inną standardową klauzulą jest możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy w przypadku zmiany podatku VAT przez rządzących. Często spotykaną klauzulą w umowach deweloperskich jest ta, wedle której nabywca może odstąpić od umowy na wypadek nieuzyskania kredytu - to logiczne, bo deweloperzy chcą być pewni, że nabywcy ich mieszkań będą mieli finansowanie na zakup nieruchomości. Z naszego doświadczenia wynika, że deweloperzy prawie nigdy nie przyznają nabywcom prawa do bezkosztowego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Nie zaszkodzi jednak zaproponować takiego rozwiązania w trakcie negocjacji.

Odstąpienie od umowy i pieczątka.Bez zastrzeżenia prawa do odstąpienia w umowie deweloperskiej lub rezerwacyjnej nie mamy prawa do takiego odstąpienia bez podania przyczyn.

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej

W umowach rezerwacyjnych deweloperzy zwykle nie przyznają nabywcom mieszkań zbyt korzystnego prawa do odstąpienia. Standardem jest, że jeżeli nabywca zechce odstąpić od umowy rezerwacyjnej, będzie musiał liczyć się z utratą kaucji wpłaconej na konto dewelopera. Tutaj dobrym rozwiązaniem jest zaproponowanie deweloperowi, żeby ten poniósł karę w wysokości zwrotu podwójnej wartości kaucji jeżeli zdecyduje się odstąpić od umowy.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 88 opinii.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Zobacz film z odbioru mieszkania z ekspertem Pewny Lokal

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka