Odstąpienie od umowy deweloperskiej i rezerwacyjnej

Umowę deweloperską podpisujemy zwykle na długo przed rzeczywistym objęciem w posiadanie mieszkania. Kiedy możemy od niej odstąpić?
Potrzebujesz pomocy prawnej przy odstąpieniu od umowy z deweloperem? Chcesz żebyśmy pomogli Ci znaleźć nabywcę Twojej umowy poprzez cesję?

Dowiedz się, na co uważać podpisując umowę deweloperską

Zobacz wywiad Rzeczpospolitej z ekspertem Pewny Lokal, adwokatem dr Piotrem Semeniukiem

Spis treści

 1. Odstąpienie od umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej
 2. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej
 3. Umowne prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej
 4. Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej
 5. Umowa deweloperska odstąpienie
 6. Dlaczego warto zlecić analizę umowy deweloperskiej prawnikowi firmy Pewny Lokal?
   

1. Odstąpienie od umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej

Prawo do odstąpienia od umowy polega na tym, że jedna ze stron może odstąpić od umowy na zasadach w niej określonych. Zwykle możemy odstąpić od umowy na zasadach określonych w ustawie deweloperskiej lub gdy deweloper przyznaje nam takie prawo - odstąpić od umowy na zasadzie umownego prawa do odstąpienia.Podobnie wygląda sytuacja przy umowach rezerwacyjnych: w praktyce, co do zasady możemy od nich odstąpić bezkosztowo tylko, jeśli deweloper przyznał nam takie prawo w umowie (tj. jeśli deweloper nie wprowadził sankcji przepadku opłaty/kaucji rezerwacyjnej przy odstąpieniu.

2. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Jednym z głównych celów uchwalenia ustawy deweloperskiej było danie konsumentom szerokich i niezbywalnych praw do odstąpienia od umowy deweloperskiej, jeśli deweloper nie przekaże im wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o podpisaniu umowy. Prawo do odstąpienia od już podpisanej umowy deweloperskiej przysługuje konsumentowi, jeśli informacje w umowie deweloperskiej nie będą zgodne z prospektem dewelopera (chyba, że deweloper wyraźnie zaznaczy te niezgodności w akcie notarialnym) oraz w przypadku gdy prospekt informacyjny nie zawiera pól wymaganych przez ustawę lub gdy jest sprzeczny z prawem. Konsument może też odstąpić od umowy deweloperskiej, jeżeli deweloper nie przeniesie na niego prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W tym pierwszym przypadku (wady umowy deweloperskiej lub prospektu), konsument może odstąpić od umowy 30 dni od jej zawarcia. W drugim (nie przeniesienie przez dewelopera prawa własności), nabywca mieszkania ma prawo do odstąpienia po tym, jak wyznaczy deweloperowi dodatkowy 120 dniowy termin. W razie znaczących wad fizycznych lokalu, nabywca może też odstąpić od umowy (dopiero po upływie terminu na przeniesienie własności mieszkania, na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego).

3. Umowne prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Standardem jest przyznanie prawa do odstąpienia bez zapłaty tzw. kar umownych w przypadku gdy ostateczny metraż mieszkania będzie różnił się od tego co obiecał deweloper o więcej niż 2 proc. Inną standardową klauzulą jest możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy w przypadku zmiany podatku VAT przez rządzących. Często spotykaną klauzulą w umowach deweloperskich jest ta, wedle której nabywca może odstąpić od umowy na wypadek nieuzyskania kredytu - to logiczne, bo deweloperzy chcą być pewni, że nabywcy ich mieszkań będą mieli finansowanie na zakup nieruchomości. Z naszego doświadczenia wynika, że deweloperzy prawie nigdy nie przyznają nabywcom prawa do bezkosztowego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Nie zaszkodzi jednak zaproponować takiego rozwiązania w trakcie negocjacji.

Odstąpienie od umowy i pieczątka.Bez zastrzeżenia prawa do odstąpienia w umowie deweloperskiej lub rezerwacyjnej nie mamy prawa do takiego odstąpienia bez podania przyczyn.

4. Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej

W umowach rezerwacyjnych deweloperzy zwykle nie przyznają nabywcom mieszkań zbyt korzystnego prawa do odstąpienia. Standardem jest, że jeżeli nabywca zechce odstąpić od umowy rezerwacyjnej, będzie musiał liczyć się z utratą kaucji wpłaconej na konto dewelopera. Tutaj dobrym rozwiązaniem jest zaproponowanie deweloperowi, żeby ten poniósł karę w wysokości zwrotu podwójnej wartości kaucji jeżeli zdecyduje się odstąpić od umowy. UOKiK chce uregulować ten niekorzystny dla nabywców mieszkań stan prawny i nakazać deweloperom podpisywanie tylko takich umów rezerwacyjnych, w których sankcji przepadku opłaty rezerwacyjnej przez nabywcę w razie odstąpienia przez niego od umowy będzie towarzyszyła sankcja obowiązku zapłaty przez dewelopera dwustronności opłaty rezerwacyjnej, gdy to deweloper odstąpi od umowy. Na razie jednak (marzec 2020 r.) propozycje UOKiK nie spotkały się z akceptacją polskiego parlamentu.

5. Umowa deweloperska odstąpienie

Podpisując umowę deweloperska lub rezerwacyjną powinniśmy z góry założyć, że mogą w naszym życiu wydarzyć się sytuacje, które mogą sprawić, że będziemy zmuszeni do odstąpienia od umowy. Już na etapie podpisywania umowy deweloperskiej powinniśmy zadbać, by nasze prawa były chronione jak najlepiej. Przed podpisanie umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej należy zbadać, czy deweloper przyznał nam umowne prawo do odstąpienia. W przypadku braku takich praw warto negocjować warunki umowy z deweloperem.

6. Dlaczego warto zlecić analizę umowy deweloperskiej prawnikowi firmy Pewny Lokal?

Jeżeli chcesz mieć pewność, że umowa, którą podpisujesz z deweloperem nie jest napisana w sposób bezpośrednio faworyzujący jedynie wykonawcę inwestycji warto zaufać doświadczeniu prawników firmy Pewny Lokal, które zebrali analizując setki dokumentów w przeszłości. Do podjęcia zlecenia wystarczy podanie numeru księgi wieczystej lokalu lub załączeniu projektu umowy. Przy pomocy naszego autorskiego oraz nowoczesnego oprogramowania zweryfikujemy, czy w umowie nie występują nielegalne klauzule (np. kary umowne) oraz zbadamy bezpieczeństwo inwestycji. Dodatkowo wiemy jakie przepisy szczególnie gwarantują spokój oraz ochronę praw w razie przyszłych sytuacji spornych, dlatego rekomendujemy również postanowienia do renegocjacji. Przejrzysty, finalny raport przesyłamy już w 48h po złożeniu zamówienia. Skontaktuj się z nami: 797 014 014.

Analiza możliwości odstąpienia

Pomagamy nie tylko przy analizie umów deweloperskich, ale także jesteśmy w stanie przygotować opinię prawną na temat możliwości odstąpienia od umowy zawartej z deweloperem. Taka opinia kosztuje u nas co do zasady 500 zł (cena uwzględnia 23 proc. VAT). W opinii jesteśmy w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

 • czy nabywca ma prawo do odstąpienia na podstawie przesłanek umownych?
 • czy nabywca ma prawo do odstąpienia na podstawie przesłanek ustawowych (np. w przypadku "nadzwyczajnej zmiany okoliczności")?
 • na jakie konkretne zapisy umowne lub przepisy polskiego prawa należy się powołać odstępując od umowy?
 • w jakiej formie dostarczyć deweloperowi pismo o odstąpieniu?
 • jakie są szanse, że deweloper uzna odstąpienie?
 • jaki byłby ewentualny koszt odstąpienia (kary umowne, odsetki)?


Pomoc przy odstąpieniu od umowy lub cesji

Pewny Lokal wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, stworzył możliwość pomocy w zakresie analizy prawnej odstąpienia od umowy deweloperskiej lub cesji. Nasi prawnicy przygotują dla Państwa kompleksową analizę prawną, która pomoże rozwiązać umowę lub dokonać cesji. Zajmujemy się także "kojarzeniem" osób chętnych nabyciem praw z umowy deweloperskiej z osobami chcącymi "sprzedać" takie prawa. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą pomocą zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz.

Pewny Lokal to kancelaria specjalizująca się w analizie umów deweloperskich i pomocy nabywcom w kupnie mieszkania od dewelopera. Pomagamy także w ewentualnych sporach z deweloperem, doradzamy m.in. jak skutecznie odstąpić od umowy deweloperskiej.

Czy i jak mierzyć metraż przy odbiorze mieszkania?

Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat pomiaru metrażu przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, jak sprawdzić dewelopera.

Zapraszamy to obejrzenia filmu z udziałem naszych ekspertów.

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić nieruchomość od dewelopera i podpisać z nim umowę?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak odebrać mieszkanie lub dom od dewelopera?

Ściągnij nasz poradnik:
Jak bezpiecznie kupić mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 230 opinii.

Jak kupić mieszkanie od dewelopera?

Obejrzyj nasz film.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka