Podział działki rolnej krok po kroku

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Podział działki rolnej i jej minimalna powierzchnia. Podział krok po kroku.

Podstawowym pytaniem, jakie zadają sobie potencjalni inwestorzy na rynku nieruchomości rolnych, jest, jak podzielić działkę rolną o powierzchni powyżej 0,3 ha, jeżeli w teorii nie można tego zrobić? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej o podziale działki, kiedy podział działki jest możliwy oraz ile trwa.

Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu kupowanej działki?

Zamów pomoc Pewny Lokal!

 • Audyt działki wymaga wiedzy prawnej, technicznej oraz urbanistycznej.
 • Powiemy, co można wybudować na działce i jakie budynki powstaną w pobliżu. Sprawdzimy też umowę kupna działki.
 • Sprawdzimy stan prawny działki i to, czy nie jest położona w niebezpiecznej strefie (np. zalewowej, oddziaływania cmentarza itp.).

Analiza już do 299 zł.
Gwarancja wyłapania wad prawnych.
Audyty działki nawet w 24 h.

Podział gruntu często bywa kluczowy dla możliwości jego zbycia, ponieważ mniejsze działki są zazwyczaj znacznie bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców.

Jak podzielić działkę powyżej 0,3 ha?

Zapis Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mówi o tym, że działka rolna nie powinna by mniejsza niż 0,3 ha. Istnieją jednak dwa sposoby, dzięki którym podział może okazać się możliwy.

Pierwszy z nich polega na uzyskaniu dla działki warunków zabudowy, wówczas podział staje się wykonalny. Jednak nie dla każdej działki możliwe jest ich uzyskanie dla zabudowy mieszkaniowej, co wynika z istniejących ograniczeń.

Warunki zabudowy otrzymać można dla gruntów klas I-III, które nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia z rolnego na nierolnicze lub nieleśne, zgodne z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Drugą metodą może być wyjście współwłasności działki. W sytuacji, gdy działka ma dwóch właścicieli, którzy chcą zrezygnować ze współwłasności, wówczas można takiego wyjścia dokonać nie tylko na drodze postępowania sądowego, ale również umownie - w formie aktu notarialnego. Ten pierwszy sposób w tym przypadku istnieje tak naprawdę tylko w teorii, ponieważ w praktyce notariusz nie zechce podpisać się pod aktem notarialnym, znoszącym współwłasność działki, dla której nie uzyskano warunków zabudowy, gdyż mogłoby to zostać uznane za sposób na obejście prawa. Dlatego też wyjście ze współwłasności dokonywane jest na drodze sądowej. Wymaga to zawnioskowania do sądu cywilnego o przeprowadzenie zniesienia współwłasności. Są to sprawy rozpatrywane w cywilnym postępowaniu nieprocesowym.

Warto jednak podkreślić, że są to rozwiązania jednostkowe, a nie model na inwestowanie w nieruchomości gruntowe.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Zapis Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mówi o tym, że działka rolna nie powinna by mniejsza niż 0,3 ha.

Kiedy podział działki rolnej jest możliwy?

Podział działki rolnej, w rezultacie którego powstanie działka gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha jest możliwy jeśli:

 1. działka ma zostać przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, lub
 2. zostanie przeprowadzona regulacja granic między powstałymi w wyniku podziału działkami.

Termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek określa się na 6 miesięcy od momentu uzyskania przez decyzję o podziale działki statusu decyzji ostatecznej. Dwa powyższe warunki nie muszą być spełnione, jeżeli mamy do czynienia na przykład z koniecznością wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek na działce został postawiony w dobrej wierze, lub gdy działkę budowlaną należy wydzielić w celu umożliwienia korzystania z budynku, lub gdy znoszona jest współwłasność działki, zabudowanej co najmniej dwoma budynkami.

Podział działki a jej przyszłe przeznaczenie

Jeżeli wyodrębnione w drodze podziału działki nadal będą wykorzystywane na cele rolne, wówczas brak jest dodatkowych wymogów, które powinny spełniać, takich jak dostęp do drogi publicznej. W innym przypadku możliwość podziału jest uwarunkowana dostępem do takiej drogi, ponieważ jest on warunkiem możliwości wydania warunków zabudowy dla takiej działki, jeżeli na danym obszarze brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, oraz dopuszczenia inwestycji budowlanych.

Regulacje dotyczące obrotu gruntami rolnymi

Zasady obrotu gruntami rolnymi reguluje Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) z 2003 roku, znowelizowana w 2016, 2019 i 2020 roku. Pierwsza nowelizacja, ze względu na liczne obostrzenia, właściwie wstrzymała obrót nieruchomościami rolnymi, co było efektem istnienia spekulacji na gruntach. Po kolejnych zmianach sprzedaż i zakup gruntów rolnych jest nieco łatwiejszy, ale nadal inwestowanie w nie nie jest tak popularne jak na przykład flipowanie, ponieważ jest wiele łatwiejszych sposobów na zarabianie na nieruchomościach. Z drugiej strony oznacza to, że na rynku nie ma dużej konkurencji, a jeżeli dodatkowo ktoś jest biegły w tej tematyce, nie będzie dla niego problemem obracanie działkami rolnymi.

Jeśli wyodrębnione działki nadal będą wykorzystywane na cele rolne, wówczas nie ma dodatkowych wymogów, takich jak dostęp do drogi publicznej.

Działka dla osoby niebędącej rolnikiem - po co dzielić działkę?

Obecnie, zgodnie z zapisami Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby, które nie są rolnikami, a chcą nabyć działkę rolną, mogą to zrobić w kilku przypadkach:

 • jeżeli nieruchomość rolna ma powierzchnię do 0,3 ha - bez ograniczeń;
 • jeżeli działka ma powierzchnię od 30 arów do 99,99 arów działkę, można kupić, ale jeżeli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie będzie korzystać z prawa pierwokupu. Wiąże się to z koniecznością zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, i jej przekazania do KOWR-u. Na odniesienie się do dokumentu KOWR ma miesiąc. Jeżeli KOWR decyduje się na skorzystanie z prawa pierwokupu, musi zrobić to w formie notarialnej (oświadczenie w formie altu notarialnego). Dodatkowo, w przypadku wątpliwości odnośnie ceny gruntu, KOWR może w ciągu 14 dni od złożenia wspomnianego oświadczenia wystąpić do sądu o ustalenie ceny działki;
 • w przypadku działki o powierzchni 1 ha i większe - zakup za zgodą KOWR (zgoda udzielana w formie decyzji administracyjnej. Aby ją uzyskać, przede wszystkim należy zagwarantować, iż na przedmiotowej działce przez co najmniej 5 lat będzie prowadzona działalność rolnicza i dopiero po tym czasie działkę będzie można sprzedać. Jeżeli potrafimy wskazać ważny powód zakupu dodatkowo, posiadamy kierunkowe wykształcenie bądź stosowne wykształcenie, nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem zgody na zakup działki. Najlepiej jest oczywiście, jeżeli jesteśmy rolnikiem z tytułu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a więc przez minimum 5 lat uprawialiśmy ziemię i po tym czasie zarejestrowaliśmy się w KRUS-ie);
 • jeżeli działka rolna ma powierzchnię do 0,5 ha i zabudowana jest wybudowanymi przed 31.04.2016 roku budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

Z powyższych regulacji jasno wynika, dlaczego podział działki rolnej jest tak ważny w procesie inwestycyjnym - działkę o powierzchni poniżej 0,3 ha można kupić bez dodatkowych warunków, nałożonych przez Ustawę.

Jak złożyć wniosek o podział działki?

Sposób składania wniosku o podział działki rolnej zależy od tego, w jakim trybie działka ma być podzielona. W przypadku podziału w trybie geodezyjnym, właściciel nieruchomości gruntowej musi złożyć wniosek do geodety, po czym przekazać dokumentację do uwierzytelnienia przez państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Warto dodać, że podział działki geodezyjny jest możliwy tylko dla działek rolnych, których powierzchnia przekracza 3000 metrów kwadratowych. W przypadku podziału działki rolnej o powierzchni mniejszej niż 3000 metrów kwadratowych, konieczny jest podział administracyjny, o którym piszemy poniżej.

W przypadku podziału administracyjnego pierwszym krokiem jest złożenie wniosku przez właściciela gruntu do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie którego planowany jest podział. Najlepiej do składanego wniosku załączyć od razu:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wstępny projekt podziału działki rolnej,
 • wypis oraz wyrys z katastru nieruchomości,
 • inne dokumenty, jeśli są wymagane (na przykład opinię konserwatora zabytków, jeżeli planowany podział dotyczy gruntów wpisanych do rejestru zabytków).

Dołączenie wyżej wymienionych dokumentów usprawnia pracę urzędnikom oraz przyspiesza sam proces podziału. Składając wniosek ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami nie narażamy się na konieczność uzupełniania dokumentacji, oszczędzając tym samym czas i pieniądze.

Przed złożeniem wniosku o podział ziemi, dobrze jest się skontaktować z urzędem, czy nie są wymagane jeszcze jakieś dodatkowe formalności, dokumenty, opinie czy zgody. To również ułatwi i przyspieszy nam prace przy podziale nieruchomości.

Ile trwa podział działki rolnej?

Podział działki rolnej trwa najczęściej od 4 do 5 miesięcy, w skrajnych przypadkach może przedłużyć się do pół roku. Wszystko zależy też od współpracy z urzędem oraz geodetą. Prace geodezyjne trwają najczęściej od dwóch tygodni do około dwóch miesięcy, zaopiniowanie planu podziału działki nie powinno trwać dłużej, niż 2 tygodnie. Kolejne 4 tygodnie zajmuje akceptacja wniosku. Po zaakceptowaniu wniosku trzeba odczekać kolejne dwa tygodnie na uprawomocnienie się decyzji. Jak wcześniej wspomnieliśmy, można przyjąć, że czas podziału działki rolnej nie powinien przekroczyć 4-5 miesięcy, jeśli nie napotkamy po drodze żadnych innych niedogodności.

Ile kosztuje podział działki rolnej?

Podział działki rolnej nie jest czynnością tanią, jednak często bardzo opłacalną. Działki rolne dzielimy najczęściej po to, by część z nich sprzedać czy to pod dalszą uprawę roli przez innego rolnika, czy to pod odrolnienie i zabudowę. Przy podziale działki musimy uwzględnić dwa rodzaje kosztów:

 • koszty geodezyjne,
 • koszty administracyjno - urzędowe.

W przypadku kosztów geodezyjnych musimy przygotować się na wydatek w wysokości co najmniej 2000 - 3000 zł netto. Taki jest koszt sporządzenia mapy podziału działki przy założeniu, że działka dzielona jest na dwie mniejsze. Chcąc podzielić działkę na kilka lub kilkanaście mniejszych działek, trzeba doliczyć po około 400 - 500 zł za każdą kolejną działkę do wspomnianej wcześniej kwoty 2000 - 3000 zł. Koszt pracy geodety zależy w dużej mierze od województwa oraz miasta, w pobliżu którego dokonujemy podziału. Najdrożej jest na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Geodeci pracujący w dużych miastach są również drożsi od tych, którzy pracują w mniejszych miejscowościach.

Koszty urzędowe są wyrównane na obszarze całego kraju i kształtują się na poziomie 500 - 600 zł.

Jak widać, podział działki rolnej nie jest tanim zabiegiem, ale może być bardzo opłacalny, jeśli planuje się sprzedaż ziemi. Łatwiej znaleźć kupca lub kupców na kilka tańszych i mniejszych działek, aniżeli na jedną dużą. Mniejsze działki są też często sprzedawane w wyższych cenach w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Brak MPZP na działce

Jeśli działka nie jest objęta MPZP, czyli Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jej podział jest możliwy. Jak określają normy budowlane i przepisy budowlane - w takiej sytuacji należy sprawdzić, czy podział działki będzie zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Oprócz tych przepisów, konieczne jest jeszcze sprawdzenie, czy działka może być podzielona na mocy przepisów o ochronie środowiska lub ochronie zabytków. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie uniemożliwia podziału działki, jest jednak swojego rodzaju utrudnieniem.

Przeznaczenie działki rolnej - plan zagospodarowania lub warunki zabudowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa między innymi minimalną powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej okolicy, przy czym działkę rolną, bez wcześniejszej zmiany przeznaczenia gruntu, może zabudować jedynie rolnik. Na podstawie planu wydawane są decyzje administracyjne. Jeżeli naszym celem jest budowa domu na działce rolnej, wówczas możemy próbować wnioskować do gminy o zmianę planu zagospodarowania, przy czym trzeba liczyć się z tym, że zmiana nie zostanie uwzględniona, a o pozwolenie na budowę będziemy mogli wystąpić dopiero kiedy plan przestanie obowiązywać, co dla inwestora może być zbyt długim czasem oczekiwania (kilka lat lub nawet dłużej).

Jeżeli dana działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas należy wystąpić o warunki zabudowy, co, jak wcześniej wspominaliśmy, może umożliwić podział działki. Dodatkowo konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

Aby uzyskać warunki zabudowy dla działki, planowana inwestycja musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • kryterium dobrego sąsiedztwa - oznacza to, że co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana w sposób, dla którego nowa zabudowa będzie kontynuacją (np. pod względem funkcji, parametrów etc.);
 • uzbrojenie (obecne lub planowane - w tym przypadku musi być możliwość przyłączenia uzbrojenia) jest (lub będzie) wystarczające dla planowanej inwestycji;
 • działka ma dostęp do drogi publicznej.

Cena za 1 ar działki rolnej 2022

Ceny ziemi, zarówno budowlanej, jak i rolnej zmieniają się z roku na rok, kształtowane są różnymi czynnikami gospodarczymi i politycznymi. Według Głównego Urzędu statystycznego na rok 2022 następująco:

 • Dobre klasy ziemi 59 304 zł za hektar
 • Średnia klasa ziemi 48 675 zł za hektar
 • Słaba klasa ziemi 34 488 zł za hektar

Ceny za 1 hektar działki rolnej kształtują się następująco według województw:

 • Dolnośląskie - 40 683 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 58 732 zł/ha
 • Lubelskie - 39 616 zł/ha
 • Lubuskie - 31 826 zł/ha
 • Łódzkie - 43 782 zł/ha
 • Małopolskie - 42 285 zł/ha
 • Mazowieckie - 47 265 zł/ha
 • Opolskie - 51 146 zł/ha
 • Podkarpackie - 32 601 zł/ha
 • Podlaskie - 52 812 zł/ha
 • Pomorskie - 49 054 zł/ha
 • Śląskie - 40 967 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 34 476 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 48 853 zł/ha
 • Wielkopolskie - 68 409 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 35 917 zł/ha

Proces podziałowy działki

Podziału można dokonać w trybie administracyjnym oraz geodezyjnym (bez decyzji administracyjnej, podział na działki większe niż 0,3 ha).

Podział w trybie administracyjnym odbywa się na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego działki, który składa się, odpowiednio do lokalizacji nieruchomości, na ręce wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli wniosek zostanie uznany za poprawny, a dokumentacja za zgodną z planem zagospodarowania, wówczas należy zlecić geodecie przygotowanie dokumentacji podziałowej. W rezultacie powstaje operat, który zostaje przekazany do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu jego uwierzytelnienia, po czym uwierzytelnione dokumenty wracają do odpowiedniego organu administracyjnego (wójt, burmistrz, prezydent) razem z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej.

W przypadku trybu geodezyjnego wniosek składany jest do geodety, który kompletuje dokumenty, które następnie przekazywane są do uwierzytelnienia tak, jak w przypadku trybu administracyjnego. Na podstawie uwierzytelnionych dokumentów stosowne zmiany wprowadzane są w Państwowej Ewidencji Gruntów.

W obydwu trybach ostatnim krokiem jest złożenie w sądzie stosownego wniosku o wprowadzenie zmian w KW działki (tryb administracyjny) lub ujawnienie w księdze wieczystej podziału działki.

ongeo baner

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Dlaczego warto zlecić profesjonalny audyt działki?

Z filmu dowiecie się Państwo m.in., na co warto zwrócić uwagę przed kupnem działki.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 9151 opinii.

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

Sprawdź działkę z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Wysoka specjalizacja

Wysoka specjalizacja

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Realizacja w 48h

Realizacja w 48h

Sporządzenie raportu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt działki w dowolnym terminie.

Kompleksowa analiza

Kompleksowa analiza

Sprawdzimy nie tylko księgi wieczyste, ale też kwestie budowlane i inne ryzyka.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Audyt działki

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

okładka poradnika

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka